lördag, december 12, 2009

Hur man laborerar med demokratin för att hålla ett parti borta från makten

Statsvetaren och forskaren Björn Johnson skriver i en debattartikel på DN hur de övriga partierna och framförallt media skall förhålla sig för att hålla SD borta från maktens taburetter.  Först av allt så ser vi återigen en Statsvetare som enligt alla vetenskapliga kriterier inte skall ta partipolitisk hänsyn, gör just detta på ett mycket markant och oblygt sätt. Detta är ett stort demokratiskt problem som uppmärksammats alldeles för lite. Det är som om hälften av forskarna och samhällsvetarna på landets universitet tog ställning för Alliansen och gav tips på hur de skall agera, och andra hälften tog parti för de röd-gröna på samma sätt. Så här skriver Johnson i sin artikel.

För att SD ska lyckas mobilisera de främlingsfientliga väljarna krävs därför att invandringen och integrationen uppfattas som centrala politiska frågor. Opinioner finns inte fix och färdiga ute i samhället. Attityder och åsikter förekommer om de flesta sakfrågor, men det ska mobilisering och opinionsbildning till för att något ska bli en politisk opinion. Problemet, ur
SD:s perspektiv, är att det inte räcker med att potentiella väljare hyser vissa åsikter om invandrarna och integrationspolitiken. Väljarna måste också värdera dessa frågor tillräckligt högt för att kunna tänka sig att rösta på ett enfrågeparti som SD.


Jo opinionen finns faktiskt fix och färdig ute i landet. Det räcker med att prata med människor så märker man det. SD har i själva verket en enorm potential för ett ökat stöd.  Alltfler väljare värderar dessa frågor om integration och immigration tillräckligt högt redan i dag. Inte ens en forskare som Johnson kan klämma tillbaka tandkrämen i tuben. Vidare så står det i artikeln.

Som journalisten Anders R Olsson nyligen påpekade (DN Debatt 1/12) så är medborgarnas bild av integrationens problem i hög grad en mediekonstruktion. De flesta svenskar har aldrig satt sin fot i Rosengård, Bergsjön eller Gottsunda. De hämtar sin ”kunskap” om bilbränderna, de segregerade enklaverna och de kriminella ungdomsgängen från mediernas nyhetsrapportering. Den bild som erbjuds där är skev och ensidig.


Många människor i vårt land har på ett eller annat sätt stött på effekterna av den misslyckade integrationspolitiken i verkliga livet, det blir dessutom bara fler och fler. Vad är Johnsons recept då, att media skall mörka bilbränder och kriminella ungdomsgäng? Enbart för att hålla ett parti från maktens boningar? Detta är ett så odemokratisk sätt att resonera så man undrar hur en statsvetare ens kan häva ur sig något dylikt. Enligt alla demokratiska regler så skall valmanskåren få ha åsikter om både integration och immigration. En statsvetare och forskare vid Malmö högskola vill helt enkelt inskränka demokratin, det är i förlängningen helt horribelt. Till slut skriver Johnson detta i sin artikel.

Att ”ta debatten med SD” är därför en naiv strategi. När politiker som Mona Sahlin och Maud Olofsson debatterar med Jimmie Åkesson gynnar det SD, oavsett vem som vinner debatten. Partiet måste självfallet bemötas på de kommunala arenor där det redan finns representerat, men det finns ingen anledning att bjuda in det till den rikspolitiska debatten.
Om de etablerade partierna vill hålla SD borta från riksdagen så måste man undvika att spela på partiets hemmaplan. Integrationen är förvisso en viktig fråga, men det finns inget parti i riksdagen som har något att vinna på att göra den till en valfråga.


Statsvetare Johnson vill helt enkelt inskränka debatten inför valet 2010, detta för att sätta käppar i hjulet för ett demokratiskt parti. Hade en sådan strategi förts fram i det politiska Ryssland så hade alla partier och media ställt sig upp som en man och skrikigt ”odemokratiskt”, men det verkar helt i sin ordning när det sker i vårt eget land. Det Johnson undviker att påtala är att både Sahlin och framförallt Olofsson faktiskt förlorade sina debatter mot Åkesson. Vad som hänt om de vunnit vet vi ju inte, det borde en forskare som Johnson vara bekant med om han läst den mest grundläggande forskningslära.

Sammanfattningsvis så är statsvetaren och forskaren Johnsons tips till det etablerade samhället att göra som hittills, lägg locket på, undvik debatter i känsliga men viktiga frågor och gör för allt i världen inte fel frågor till valfrågor.

Länk DN

23 kommentarer:

Peter sa...

mycket bra inlägg. Även jag ställer mig frågande till hur man tänker om man försöker sätta demokratin ur spel för att, som det sägs rädda demokratin?

Anonym sa...

Björn Johnson verkar vara en tragisk människa med en unken demokratisyn.

Icke-demokrater finns det gott om i vårt rike, problemet är att en person som Björn Johnson antagligen häver lön betalt av skattemedel och tillåts framföra sitt svammel i en form där väcker tankar om totalitär elitism.

🐰 sa...

Det lustiga är ju att Johnson själv genom att genom att lyfta metadebatten giva dem uppmärksamhet hjälper Sverigedemokraterna. Vidare är det väl trots att Riksdagspartierna som helhet förlorar på att taga debatten med Sverigedemokraterna (eller över huvud om invandringsproblematiken) rätt tydligt att enskilda Riksdagspartipolitiker kan vinna på det, så situationen ligger rätt nära ett klassiskt fångarnas dilemma, och hur ett sådant slutar förstår förhoppningsvis de flesta.

krank sa...

Nej, opinioner "finns inte bara". Och framförallt finns inte de opinioner SD lever på. Det visas i forskningen - men det är klart, SD gillar bara forskning som håller med dem, och knappt då - gärna ska man överdriva och ljuga fram forskningsresultat som inte finns. Opinion skapas av mediabild och av hur de som befinner sig i ledande ställning beter sig. Björn har helt rätt, även om han paradoxalt nog hjälper SD genom att publicera sin artikel.

Och nej, han vill inte "laberera med demokratin". Det finns inget självklart i att som miniparti med avskyvärda åsikter få ta plats i politiska diskussioner.

Anonym sa...

Bra inlägg!

Jag häpnade när jag läste DN-artikeln. Och tänk på att de maktplanerar med motsvarande cynism när det gäller t.ex. klimatpaniken och skatterna.

Ett "statsvetenskapligt" trick är ju att packetera de politiska frågorna i partier och block på ett sånt sätt att det inte spelar nån roll vilket av dem som väljarna röstar på. Den eftersträvade politiken kommer att genomföras i alla fall.

Typ: "Ska du ha mat och stryk, eller svälta och vila?"

Anonym sa...

Jag tycker det visar vilken skrämmande syn det finns på hur en demokrati skall fungera och det ifrån en person som är lektor på en högskola!!!
Är inte problemet snarare att media hela tiden försöker skönmåla situationen. När det sedan bryter ut totalt kaos som det var på sina håll i invandrartäta områden då kan inte ens media undvika att ta upp de problem som ett utflippat flyktingmottagande har medfört.

Anonym sa...

Tycker själv att artikeln i DN var mycket bra. Det han skriver är att ger man integrationen (som egentligen är en liten fråga) för stort utrymme tenderar den att dominera anledningen till röstning. Ungefär som att snuset i Sverige blev det viktigaste argumentet för EU-inträde eller inte. Eller att "vi vill ha svenska kronor" blev argument för EMU-nej.

Plocka fram och debattera viktiga frågor, vård, omsorg, skola, säkerhet, skatter, arbete etc. Integrationen har fungerat hyfsat bra sedan Karl XII:s tid! Sverige hade inte varit det land det är idag utan integration och migration.

Anonym sa...

Det är klart att vi som vill göra något åt problemen vinner på att problem tas upp i media. Lika självklart är det att dom som vill fortsätta som förut förlorar. Det finns uppenbarligen en opinion för att tysta ner negativa nyheter och försköna mångkultur etc. Anmärkningsvärt att man är beredda att förvränga nyheter för att försvara gruppvåldtäkter och ökad islamisering.

Och det där med att dom inte har något att vinna på att ta debatten - tja finns det något som tydligare visar att dom har fel? Dom förlorar ju debatterna varje gång för det finns inga vettiga argument emot SD.

Marthin sa...

Demokrati är ej längre att sätta överst, samtidigt som demokratibegreppet i sig självt ej är beständigt. Överst skall man sätta multikulturalism, sedan demokrati; och då gärna i en betydelse perverterad nog att den kan brukas i form av retoriskt slagträ. En socialist kan ofta föra ett resonemang likt ”hur kan det i en demokrati, år2009, fortfarande vara 1 kvinna bland 11 män i bolagsstyrelsen..? Vi måste…. Demokrati demokrati demokrati..”. Det samma gäller för resonemanger där motparten ej haver multikulturalismen överst, t.ex Sverigedemokraterna, och då kan demokrati användas retoriskt för att påpeka detta; vilket vanligen går obemärkt förbi.

Den nya prioritetsordningen bliver man vid universiteten skolad att tillämpa i det post-demokratiska tidevarvet; ofta i en kontext av EU-projektet och något detta hålles med vilket satts högre än folkvilja.

Ex.
Folkets röst är suverän sade irländarnas motsvarighet till högsta demokratiskt valda ämbetsman före EU-konstitutionens folkomröstning. När folket röstat sade han att folket avlagt sin dom. Sedan fick de rösta igen men där utgången blev annan; och då uttalar ledaren exakt samma fraser, men ytterligare voteringar bliver det ej. I den post-demokratiska eran är demokratibegreppet retoriskt slagträ.

- - - -
Ser att någon kommenterar om forna tiders så kallade ”integrationspolitik”. Skrattretande brister i historisk kännedom som försvenskandet (lojalitet till kronan) av folket inom de så kallade naturliga yttre gränserna, är vad man idag vid liknande handhavanden definierar i termer av folkmord. Mer eller mindre. Betydelse för dagens Sverige? Dagens Sverige år 2009..? Ha… vänta.. vänta.. ha!

Anonym sa...

Intressant att du valt att tolka det som om han vill att media ska mörklägga bilbrännande och ungdomsgäng.
Själv tolkade jag det som om han vill att media ska lyfta fram hela sanning istället för den lilla skärva som gör sig bra på rubriker.
Ungefär på samma sätt som han säger att SD får oproportionerligt mycket medieuppmärksamhet jämfört med övriga partier just tack vare den debatt om invandring, integration, etc. som pågår.

Ola sa...

Hur många debattinlägg om hur man "skall bemöta hotet från Sd" har vi läst nu? Den här debatten om hur man skall "oskadliggöra" Sd har pågått de senaste 3 åren i varje fall. Och under den tiden har Sd växt från 3 till 5%.

Den bistra sanningen är att vi lever i år 2009 nu och vi har internet. Internet är den största demokratirevolutionen sedan rösträtten infördes. Debatten går helt enkelt inte att stoppa. Lär er detta.

Gotiska Klubben sa...

Signerar man en artikel med titeln ”forskare” borde det finnas någon form av syfte i texten, eller något som signalerar vetenskaplig metod.

Björn Johnsons text är en serie politisk korrekta åsikter, där det mesta han säger är gammal skåpmat, och som i vanlig ordning saknar en definition eller ens en källa.

Nej, detta är inte forskning.

Om svensk forskarstandard är så här låg rekommenderar jag ingen
ung att studera i Sverige.

Anonym sa...

Jag är väldigt imponerad av bloggar som dessa som orkar hålla ut och bemöta den tillsynes oändliga flod av dumhet som finns där ute.

Anonym sa...

"Sverige hade inte varit det land det är idag utan integration och migration."

Du menar att alltså Sverige i så fall skulle ha gått miste om: gängvåldtäkter, hedersmord, åldringsrån, bilbränder, skolbränder, stenkastning mot räddningspersonal mm.

Vilken förlust det hade varit för detta land om vi gått miste om allt detta ;-)

Mats J sa...

"Att ”ta debatten med SD” är därför en naiv strategi."

Ja så naivt att man måste sätta "ta debatten med SD" inom citationstecken. Ungefär så här lät det före demokratins genombrott. Yttrandefrihet var inte bra därför att det skulle gynna demagoger som ville förleda det lättlurade folket. Eller som signaturen Krank skriver i en kommentar här ovan:

"Nej, opinioner "finns inte bara". Och framförallt finns inte de opinioner SD lever på. Det visas i forskningen..."

Folket röstar inte på Sverigedemokraterna för att man vill genomföra partiets program utan av andra helt irrationella orsaker. Vilka dessa orsaker är har ännu inte förklarats men någon har varit inne på att massmedia bär skulden för att man rapporterar om bränder i Rosengård och Gottsunda (något som media gör endast motvilligt och ytterst sporadiskt).

Jag måste säga helt ärligt att jag är djupt tacksam över att demokratin är inskriven i grundlagen som endast kan ändras över två mandatperioder, för dagens ekonomiska och mediala överklass tror inte längre på demokratin och kommer att avskaffa den så fort ett tillfälle yppar sig.

Gotiska Klubben sa...

Eftersom vi fick ett svar på vår blogg av Björn Johnson, skulle vi vara tacksamma om Robsten och några andra ville ställa någon väl formulerad fråga till honom på vår blogg.

Vänligen
Gotiska Klubben

Robsten sa...

Jag ställde ingen fråga Got utan besvarade hans fråga.

Ja gör gärna det andra också men håll det mycket kort och koncist om ni vill ha svar. Finns inget värre än försöka besvara oändliga utläggningar.

Robsten sa...

-"men det är klart, SD gillar bara forskning som håller med dem, och knappt då - gärna ska man överdriva och ljuga fram forskningsresultat som inte finns."

Det här var ju ingen forskning alls. Johnson skriver det ju själv på Gotens blogg. Sedan kan du väl ge exempel på förljugna forskningsresultat som SD använt sig av ?

Robsten sa...

-"Intressant att du valt att tolka det som om han vill att media ska mörklägga bilbrännande och ungdomsgäng."

Ja, jag tolkade det så men det är förvisso något av en tolkning, rimlig men ändå en tolkning. Dessutom vet jag att det verkligen skett att medier mörkar dyliga saker

Gotiska Klubben sa...

Tack, Robsten! Tror på samtalet så länge samtal är möjliga. Många saker kan komma upp som man inte tänkt på.

Anonym sa...

Bra inlägg och vill tillägga följande självklarheter.

I en demokrati bildas partier, då det finns en opinion i olika frågor. Sådant sker över tiden som med t.ex. MP och nu senast SD. Båda har sina profilfrågor till att börja med! Ur ett EU-perspektiv så är den svenska invanrarpolitiken extrem i omfattning - vartill kan läggas att någon plan för att ta hand om alla dessa människor som släpps in i landet saknas. Föga förvånande uppstår en mängd av problem, som ingen i media eller de etablerade partierna vill diskutera i sak. SD gör det och fyller därmed ett politiskt behov. SD tar alltså upp ett problem som förmodligen är landets största. Här krävs varken rasism eller s.k. främslingsfientlighet, ty problemen finns där i sig! Bara att beskriva! Att omyndigförklara SD:s väljare och sympatisörer är ett manifest förakt för dessa och demokratien!

Anonym sa...

I bland får jag en känsla av att forskare, och andra inom den akademiska världen, måste med jämna mellanrum rapa upp ett antal politiskt korrekta floskler för att få del av forskningsanslag o dyl.

Jag hoppas att jag har fel, men jag tror tyvärr inte det. Svenska högskolor och universitet dryper av PK, vilket på sikt skadar kvaliten på forskning och undervisning, och i förlängningen försämrar framtagningen av nya produkter, och skickar ut sämre utbildade människor ut i arbetslivet, och på detta sätt utarmas svenskt näringsliv.

Den politiska korrektheten håller på att göra Sverige till en andra klassens nation (om vi inte är där alla redan).

SB

Johan sa...

Björn Johnson hänvisar till en studie av Gissur Erlingsson, Karl Loxbo och Richard Öhrvall

Så här skrev Gissur Erlingsson i våras:

”..enligt våra enkla uträkningar – om [Sverigedemokraterna] hade haft tillräckligt spridd organisation (dvs., ställer upp i alla kommuner), [så skulle de ha fått] representation i ca. 230 av dem.”

Av det kan man dra slutsatsen, att kunskaper om och erfarenheter av den världsunika invandringspolitikens negativa konsekvenser finns i så gott som alla kommuner, varför partiet får röster om det ställer upp i kommunalvalet. Johnsons drar emellerid en annan slutsats – att det är irrelevant för väljarna, hur stor den invandrade brottsligheten är. Johnson skriver: ”Partiets framgångar verkar inte heller kunna förklaras av miljömässiga faktorer”.

Så… om kunskaper om och erfarenheter av den världsunika invandringspolitikens negativa konsekvenser finns i så gott som alla kommuner – då drar Johnson ”slutsatsen” att kunskaper och erfarenheter av detta inte har någon betydelse för väljarna.

I stället påtalar han den banbrytande upptäckten (ironi) att det krävs att ett parti ställer upp i kommunalvalet (med en lokal lista) för att väljarna skall rösta på partiet.

Gissur Erlingsson, Karl Loxbo och Richard Öhrvall skriver: ”..what decided its fate [SDs success] was whether or not the party had an organizational presence and actual candidates running for seats”.

Tänka sig… ”forskning” visar, att det krävs ”actual candidates running for seats” för att ett parti skall få några röster. Vem hade trott det..?

Björn Johnson skriver vidare:

”Under de senaste åren har integrationsfrågan i allt högre grad kommit att framstå som ett samhällsproblem i den offentliga debatten. Frågan har förknippats med fenomen som segregation, arbetslöshet, brottslighet, hedersrelaterat våld och religiös extremism. Här finns enligt min mening den verkligt avgörande faktorn bakom SD:s framgångar.

Massmedieforskare har visat att sådana frågor som får stort utrymme i press, radio och tv normalt också blir de frågor som allmänheten anser vara de viktigaste. Denna ”dagordningsfunktion” innebär att medierna har en avgörande betydelse både för vilka frågor människor anser vara viktiga och för hur de uppfattar dessa frågor.”

Så om bara media mörkar än mer beslutsamt än man redan gör betr. ”fenomen som segregation, arbetslöshet, brottslighet, hedersrelaterat våld och religiös extremism” – så röstar färre på sverigedemokraterna.

Johnson ogillar därför, att media uppmärksammar segregation, arbetslöshet, brottslighet, hedersrelaterat våld och religiös extremism, ty sådant ger enl Johnson ”en skev bild”.

I klartext anser Johnson, att media bör anstränga sig att dölja den världsunika invandringspolitikens negativa konsekvenser för väljarna. Det var kanske i DDR, som Johnson fick sin forskarutbildning…?

”Det finns inget parti i riksdagen som har något att vinna på att göra [integration och invandring] till en valfråga” framför Johnson avslutningsvis.

Detta motsägs av, att Johnson ett par meningar tidigare skriver, att ”2002 [främjades] Folkpartiet bland annat till följd av partiets krav på språktest som villkor för medborgarskap”.

—–

Sammanfattningsvis: Johnson delger oss

1. att det krävs ”actual candidates running for seats” för att ett parti skall få några röster.

2. media bör dölja invandringspolitikens negativa konsekvenser för väljarna

3. riksdagspartierna har ingenting att vinna på, att fler väljare röstar på dem, om de gör invandringspoliriken till en valfråga… (logiken undflyr mig)

Johnson framför (på Gotiska Klubbens blog), att 1 – 3 utgör ”en forskningsbaserad, statsvetenskaplig analys av orsakerna till SD:s framgångar”. :-D

-----

Den enkla förklaringen till varför Johnson & co anser, att riksdagspartierna inte bör "ta debatten" är givetvis, att den svenska invandringspolitiken är (bokstavligen talat) omöjlig att försvara.