söndag, mars 14, 2010

Nej till religiösa friskolor - Ja till att delta i ”det stora avgörandet”

Friskolor: I en DN-artikel skriver Ewa Stenberg om folket, respektive politikernas inställning till religiösa friskolor. Man kan få uppfattningen att politikerna har svängt i frågan om religiösa friskolor och blivit mer positiva till dem. Detta är dock en sanning med modifikation. Så här står det i artikeln.
Nästan varannan väljare vill förbjuda konfessionella friskolor. Den inställningen har också många partier haft – men nu ser de ut att ha svängt.
Den tydliga omsvängningen gör också att politikerna i många fall går stick i stäv mot sina väljares önskningar.

Det är inte första gången i så fall de politiska partierna går emot vad väljarna tycker. Det är t.o.m. så vanligt och berör så viktiga frågor att det är ett demokratiskt problem, ett allvarligt sådant. Rågången i många viktiga frågor går inte mellan de nuvarande riksdagspartierna utan mellan folket och det politiska etablissemanget. Men just i denna fråga är bilden inte lika enkel. Så här står det vidare i artikeln.
Inom ett par veckor lämnar regeringen sitt förslag till ny skollag till riksdagen. Där syns bland annat resultatet av flera års het politisk debatt om religiösa friskolor. Ett förslag som skolminister Jan Björklund kallar en regelskärpning och Socialdemokraternas skoltalesperson Marie Granlund, efter att ha läst lagrådsremissen, betecknar som en kapitulation för Kristdemokraterna.

– KD har stoppat alla förslag till skärpning.

Av alla förslag regeringen lagt fram, så är det just detta förslag KD skall sätta ned hälarna för. Det är inget annat än en skandal. Det finns gott om tidigare förslag som adoption för homosexuella t.ex. där alla väntade sig och hoppades att KD skulle sätta ned foten. Det gjorde nu KD inte, utan de sätter i stället klackarna för att förhindra en vettig regelskärpning för religiösa friskolor.

Det behövs inga religiösa friskolor, lika lite som det behövs religiösa sjukhus, vårdcentraler eller religiösa fängelser. Skolan har två viktigiga uppgifter (minst) att lära ut kunskaper inom viktiga ämnen och att lära ut social kompetens till det uppväxande släktet, detta oavsett religiös tillhörighet. Vi har religionsfrihet i vårt land och det är var och ens privatsak vilken religion man väljer att tillhöra (eller kanske ingen alls). Vårt sekulära samhälle har inga åsikter om vilken gud Muhammed eller Kalle tillbeder på sin fritid. Under skoltid skall alla barn bibringas samma kunskaper, för individens och samhället utveckling.

Dessutom krävs det ingen större intelligens för att förstå den skada för integrationen (eller assimilationen om man så vill) religiösa friskolor ställer till med för nya medborgare. Allt prat om förbättrad integration klingar falskt om man samtidigt tillåter religiösa friskolor som lär ut värderingar som ligger fjärran från de värderingar som faktiskt råder i vårt land. Om sedan en del av dessa friskolor dessutom är finansierade från Saudiarabien så blir det hela absurt.

Länk DN friskolor

Linder om opinionsundersökning:

Anders Linder skriver en opinionsanalys i SvD och när det gäller de nuvarande riksdagspartierna drar han en del vettiga slutsatser, bl.a. om Miljöpartiet. När Linder sedan kommer in på Sverigedemokraterna blir det ridå direkt. Så här avslutar han sin artikel.
Sverigedemokraterna får 3,8 procent i mars. Sedan en tid har jag slutat tro att de kommer in i riksdagen. Regeringsfrågan blir valets verkligt stora fråga, och den som röstar på ett parti utanför blocken ställer sig vid sidan om det stora avgörandet.  

Linder har inte alls slutat tro på att SD kommer in i riksdagen, nästan alla opinionsundersökningar visar det och det är allmänt känt att SD är undervärderad i opinionsundersökningar. Det är i stället ett trick för att förmå människor att rösta på något av de nuvarande riksdagspartierna. Det är så uppenbart så jag tror att alla människor måste avslöja Linders billiga trick, det kan helt enkelt inte gå hem.

Det stora avgörandet rör inte vem som skall sitta i regeringen, vem som skall kamma hem regeringsmakten, riksdagsplatserna, pengarna och makten. Det stora avgörandet rör politiska frågor, vilken politik Sverige skall föra, hur vårt samhälle skall utvecklas och hur vi skall få det bra i en framtida allt mer globaliserad värld. I många centrala och oerhört viktiga frågor har de nuvarande riksdagspartierna gått ihop (se ovan) och något verkligt avgörande kan därför inte ske genom att rösta på dessa partier. Men Linder, vi VILL vara med och fälla ett avgörande, men inte på det sätt du förespråkar.

Länk SvD Linder 

9 kommentarer:

Fosterjordnära sa...

Halloj Robsten.

Jag skönjer (kanske mest ur ett personligt perspektiv),men även ur ett samhällsperspektiv, ett dilemma vad gäller religiösa friskolor.
Å ena sida är jag anhängare av religionsfrihet, och som du säger, detta skall var och en ägna sig åt på sin fritid.
Å andra sidan är jag faktiskt för att skolan, liksom samhället i stort, vilar på en Kristen grund.
Vet att det motsäger sig, men eftersom Kristendomen är starkt förankrad sedan 1000+ år i Sverige samt att densamma har fungerat som en moraliskt fungerande vägvisare för nordbor lika länge ,så anser jag åtminstone att Kristendom skall kunna ligga under historieämnet i de allmänna skolorna.
Skolan bör dock inte vara konfessionell på något vis.

Låter det konstigt? ...jag vet, men det är så jag tycker.

Fosterjordnära sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...

Nja Fosterjord, kan inte skolan vila på kristen grund utan att vi har religiösa friskolor?

Sedan blir jag mer tveksam ju mer jag tänker på det här med kristen grund. jag menar vad ÄR kristen grund i dag, är det Ecce Homo i domkyrkan? Är det illegala flyktingar i kyrkorna?

Kan vi byta ut detta med kristen grund mot något annan grund. Västerländsk grund, svensk traditionsgrund? Hednisk svensk grund? Svårt det här.

Anonym sa...

Att riksdagspolitikerna var kåta såg men redan på Malmskillnadsgatan, men nu i valtider är de också RÖSTKÅTA!

itsweden sa...

En kristen grund är egentligen en socialkonservativ grund. Vilket inte betyder att Gud är socialkonservativ men att det är det närmaste idealet man kan komma.
Jag är troende men vill ändå ha ett sekulariserat samhälle. I ett sekulariserat samhälle så pjoskar man inte med religiösa människor och ser dom som oansvariga idioter. I dagens samhälle så utsätts inte muslimerna för några prövningar (vilket dom ska klara enligt koranen men den orkar dom väl inte läsa).

Fosterjordnära sa...

Hej igen Robsten!!

För mej har Ecce Homo föga att göra med Kristendom, snarare ett försök att besudla den. Urrk.
Illegala flyktingar har heller inget med Kristendom att göra, snarare ett försök från enskilda kyrkoföreträdare att utöva en slags civil olydnad som kan vinna känslopoänger hos en del människor. Illegala flyktingar skall handhavas av polis, inte av präster.

Västerländsk grund säger du, ja och vad är det? Ännu en tolkningsfråga. Men om du frågar mej så ingår Kristendomen i den Västerländska grunden, liksom den grekiska filosofin och den romerska rätten. Så Västerländsk grund, gärna för mej, förutsatt att Kristendomen får ingå däruti =)

Hednatron? Shit pommesfrittes, du sätter mej på pottan. Vill ju att Svenskar skall göras medvetna om denna tro också.För sin historiska medvetenhets skull. Men en skola med offerblot och mjödskålande? Kanske inte för de minsta då.. =)

Robsten sa...

Kanske inte för de allra minsta då ;-)

Men mycket av värdegrunden kommer därifrån. Kvinnornas jämställdhet och respekten för det täcka könet t.ex. Det kommer inte från kristendomen ursprungligen.

itsweden sa...

Offerbloten, ordet offer syftar på att avstå och blota syftar inte blod enbart. Djuroffer bara för att det är häftigt att slakta ett djur är helt fel sätt att göra det på, det blir i så fall offret (djuret) som avstår från något (sitt liv). Om man däremot vid normal slakt avstår från en viss del av köttet som läggs fram som offer till någon av asarna så är det en helt annan sak. Men offerblot kan annars utföras hemma av vem som helst utan att offra någon levande varelse.

Kvinnornas jämställdhet före kristendomen beror på att kvinnan och mannen skapades på lika villkor, till skillnad från kristendomen där kvinnan skapas av en kroppsdel från mannen. Det beror också på att det inte finns någon helig skrift inom asatron som bryr sig om förhållandet mellan man kvinna. Kvinnan hade en viss särställning eftersom hon kunde föda barn och blöda en hel vecka en gång i månaden utan att avlida.

Fosterjordnära, det går väldigt bra att ha en kristen grund samtidigt som man respekterar den så kallade hednatron som var före kristendomen i Sverige. Hednatrons traditioner utgår från en naturreligion och är inte knutna till asatron på samma sätt som kristna traditioner är knutna till kristen tro. Möjligen Lokes dag som snart inträffar (1:a april, trixterns dag), men det är det nog inte många som tänker när de drar sina aprilskämt. Den socialkonservativa ideologin som finns inom moderaterna, kds, sverigedemokraterna och nationaldemokraterna speglar ganska mycket en kristen grundsyn. OBS! speglar alltså, inte är identisk. I seriös kristendom så står Gud över de ideologier som människan skapar.

LP sa...

Den förmenta(?) oenighet som finns mellan aktivt kristna sekulära svenskar, kulturkristna sekulära svenskar och icketroende sekulära svenskar, beror kanske ofta på förvirring då det gäller vad som bör ses som en slags svensk "normalinriktning" och vad som skall ses som en "särintresseinriktning".

De sekulära kristna kan se det som ett normaltillstånd att kristendomen har en särställning i det svenska samhället, och de söker följaktligen debatt i frågan där de ser att detta synsätt ifrågasätts.
De sekulära icketroende agerar exakt likadant fast spegelvänt.

Jag tror på det hela taget att detta allt som oftast är en helt onödig och skapad motsättning!

Det vi kallar "det svenska" kan betecknas som kristet, men det är naturligtvis inte hela sanningen, det kan lika gärna kallas något annat beroende på vad man väljer att lyfta fram och fokusera på. Omvänt gäller att de som helt försöker förneka kristendomens särbetydelse för vår kultur och historia (både den förmoderna och den moderna), är ute och cyklar.

Jag är emot religiösa friskolor främst av följande skäl:
I en religiös skola specialinriktar sig mot något som är helt annorlunda än det man inriktar sig på i tex ett forbollsgymnasium, nämligen en slags ideologi och inte en slags specialkunskap.
I de religiösa friskolorna försöker man definiera en slags "normalitet" som antingen är helt främmande för "det svenska" (tex muslimska friskolor eller Plymouthbrödernas skola).
Men också pga, och detta är viktigt, att man då det gäller relativt "normala" eller moderata kristna friskolor, verkar man försöka lägga beslag på det svenska och definiera det på ett ensidigt kristet sätt.


I övrigt är jag inte emot friskolor. Det finns specialområden som kan behöva initiativ från privata aktörer för att tillfredställas på bästa sätt. Jag menar då inte specialområdet "Lura till dig en skola från kommunen, driv den med minsta möjliga utgifter utan att falla utanför lagens ramar, se på så vis till att ge största möjliga avkastning med minsta möjliga engagemang och risk". Den slags friskolor har vi inget behov av och aktörerna bakom dessa kan hålla sig till stånden på Kiviks marknad eller börsen där de hör hemma.