söndag, september 18, 2005

Derbyshire's förlisning

Såg ett inslag om hur fartyget Derbyshire sjönk 1980 i Discovery. Skulle egentligen göra något annat men kunde inte slita mig, faran med en massa kanaler. Ingen visste varför fartyget sjönk, det talades om jättevågor, (sjömän säger att de finns, vetenskapsmän säger att de inte finns, vem har rätt? jag vet vad jag tror), det talades om försummelse av besättningen vilket skapade ångest hos anhöriga, (en del indikationer pekade på att någon lämnat en lucka öppen), andra trodde på att balk 65 gett upp, det hade hänt på andra likadana fartyg. Brittiska regeringen satsade stora belopp på att reda ut saken, fartyget låg på 4000 m djup, tror trycket där nere är 400kg, vilket är ett enormt tryck, det gör att hela fartyget imploderat. Nu visade det sig att fartyget imploderat utom fören, som alla redan räknat ut innebar det att fören redan varit vattenfylld när det sjönk. Till slut fann man då orsaken, det var 12 ventilhål som hade skydd på 3 mm stål, dessa skydd pallade inte den storm som varade i 36 timmar när Derbyshire sjönk. Besättningen märkte inget de heller då förloppet gick relativt långsamt, innan det var för sent, då sprängdes lastluckorna och förloppet gick mycket snabbt. Jag kan inte riktigt subtrahera sensmoralen direkt här men britterna har handlat mer professionellt än den svenska regeringen och den kommision regeringen tillsatte, det var heller inget tjafs om att ta upp de anhöriga, där spelade djupet in och satte stopp för alla sådana diskussioner. Kanske borde Sverige koncentrerat sig på orsakerna till Estonias förlisning i stället för att stöta och blöta upptagning av de omkommna.

1 kommentar:

Anonym sa...

A blog is born ... now come the rants
The blogosphere can be a jungle, as Chrysler is finding out. The U.S. division of DaimlerChrysler AG recently launched a Weblog called thefirehouse.biz designed to spark rollicking online exchanges between the ...

I really like your blog and will come back often.

We have a 3d home design related site ourselves and would very much like you to browse it and see what we have to say about 3d home design.

Thanks, and keep up the great blogging!