fredag, maj 16, 2008

Intressant ledare om försvaret

På ledarplats i DN skriver redaktionen att ÖB Håkan Syrén borde avgå när han nu gått ut med att Sverige inte kan försvaras om regeringens försvarsbudget går igenom. I artikeln står det.

Nu ställs försvaret av Sverige och samverkan med våra grannar mot internationella uppdrag i flernationella styrkor. Och regeringen väljer det senare alternativet. Låt vara att regeringen kan få en riksdagsmajoritet för sin linje men vilket stöd har den i folkopinionen?

En intressant fråga, jag tror att folkopinionen är emot regeringens prioritering att satsa på internationella uppdrag samtidigt som vi inte kan försvara vårt eget land. Det är väl så att internationella uppdrag ger fler politiska poäng internationellt och ute i Europa, vad väljarna tycker i just denna fråga är inte viktigt då det sannolikt inte påverkar framtida valresultat, det är vad regeringen tror i alla fall. Tolgfors säger i SvD rakt ut att det inte längre är en målsättning att vi skall kunna försvara oss själva, så här säger han.

Det är också flera år sedan vi övergav tanken att Sverige ensamt ska kunna stå emot en invasion. Det grundades på att den hotbilden inte längre finns.

Vi har dessvärre inget riksdagsparti som vill att Sverige skall kunna försvara oss själva. Vi har ett klart demokratiskt problem, vår parlamentariska demokrati fungerar inte längre såsom tänkt. Vilket parti skall väljarna rösta på om de vill ha ett försvar värt namnet? Det finns flera viktiga frågor där ett demokratiskt alternativ helt enkelt inte existerar längre för väljarna. De stora riksdagspartierna framstår mer och mer som ett enda stort parti vars motståndare är stora delar av befolkningen, inte ett annat stort riksdagsparti.

Länk DN

Länk SvD

torsdag, maj 15, 2008

Sverige kan inte längre försvaras

Enligt artiklar både i SvD och DN så är det tveksamt om Sverige kan försvaras vid ett anfall mot vårt territorium. Efter det senaste besparingsförslaget så anser ÖB Håkan Syrén att Sverige inte kan klara av alla de uppdrag den får av regeringen. Vilka uppdrag det kan vara står inte i tidningarna men allmänhetens intresse torde gälla om vårt land kan försvaras vid ett angrepp. Enligt SvD så innebär det senaste besparingsförslaget att en lång rad förbandsnedläggelser i Sverige.

Enligt DN säger ÖB så här.

Med minskade ekonomiska anslag betyder detta att Försvarsmakten tvingas sänka ambitionen när det gäller förmågan att möta omfattande militära operationer som hotar Sverige

Samtidigt vill regeringen att vi även i fortsättningen skall satsa på internationella operationer utomlands. Det är en mycket oansvarig politik regeringen för och man verkar inte lärt någonting av historien. Många västländer hade rustat ner försvaret innan 2a världskriget bröt ut, man tyckte inte att det fanns något hot på den tiden. Nu resonerar vi på exakt samma sätt, vi har således inte lärt oss ett dyft av den trista 1900-tals historien. Våra regeringar anordnar "Forum för levande historia" och andra spektakel för att landets skolelever skall lära sig av historien, samtidigt har våra politiker inte själva lärt sig något, det är snarare de som skulle sättas på skolbänken.

Länk SvD

Länk 2 SvD

Länk DN

onsdag, maj 14, 2008

Saltsjöbadsavtalet i repris

Jag har redan skrivit om programmet, Åsiktsmaskinen, med Åke Ortmark som programledare där Popova och Thomas Gür erkänner att det föreligger censur från medias sida när det gäller flyktingpolitikens baksidor. Programmet är väl det mest uppseendeväckande och ärligaste som någonsin visats i svensk TV, så jag kan gå med på att lägga upp en snutt från YouTube igen på programmet nu när andra bloggare upptäckt programmet. Se, hör och förundras.


måndag, maj 12, 2008

Astudillo, Einarsson och Ohlsson i Gomorron Sverige

Med anledning av Sd:s framgångar i Demoskop:s senaste väljarundersökning så diskuterade Birgitta Ohlsson FP, Mats Einarsson V och Luciano Astudillo Sverigedemokraterna och hur man bäst skall bekämpa detta parti. Det första man slogs av var att all de etablerade politikerna som befolkade soffan i TV-studion hela tiden pratade om sina egna partier som de "demokratiska" partierna, till skillnad då mot Sd som var "odemokratisk". På vilket sätt Sd skulle vara odemokratisk var det ingen som med ett ord sade någonting om. Snarare är det så att dessa politiker just visade upp ett odemokratiskt beteende genom det sätt de behandlade ett nytt uppstickarparti.

Birgitta Ohlsson påstod att Sd var ett enfrågeparti, vilket inte stämmer. Alla kan läsa på Sd:s hemsida att det finns en rad frågor partiet tar upp. Vidare sade Ohlsson att de övriga partierna både till höger och vänster skall visa demokratisk mognad och hjälpas åt att ställa Sd utanför alla koalitioner och allt inflytande. Förlåt, men är inte det raka motsatsen till demokratisk mognad? Vidare sade Ohlsson att Sd skyller alla problem på invandrare. Det stämmer inte heller, Sd skyller alla problem på maktfullkomliga politiker som Birgitta Ohlsson.

Mats Einarsson kom med det överraskande beskedet att Sd försöker låtsas som om de inte är rasister. Tja, vad svarar man på sådant? Josefssons berömda valstugereportage visade väl att det snarast är vissa andra partier som låtsas att de inte är rasister. Vidare sade Einarsson att Sd står upp till knäna i den bruna traditionen. Det är ett typiskt och klassiskt sätt att stigmatisera sin politiska motståndare. Man anger inga sakskäl mot sin motståndare utan man ger den negativa egenskaper och försöker förknippa den med något som alla känner stark olust inför. Jonathan Friedman, professor i socialantropologi, säger så här om stigmatisering och politisk korrekthet.

Argument fördöms på moraliska grunder utan att logiskt analyseras. Den fria diskussionen försvinner, och ersätts av associativa tankekedjor." Påståenden reduceras till att bedömas som "goda eller dåliga. Med "associativa tankekedjor" avses stigmatiseringsmetoden "guilt by association", som förekommer på två sätt. Ett är att märka ord och utnyttja ords laddningar för att ge associationer till en extremistisk och/eller våldsinriktad individ, grupp eller åsiktsriktning, som redan är märkt. Det andra är att direkt påtala eller påskina någon form av samröre mellan en debatterande person eller förening och redan märkta. I ställer för att
ärligt bedöma en utsaga blir det viktigare att fråga vem X är och hur X kan identifieras. Individer, ord och begrepp positionsmarkeras sålunda, en indelning i gott och ont sker. På ett behändigt sätt slipper de politiskt korrekta då anföra sakargument, hur väl underbyggt meningsmotståndarens resonemang än är.

Detta var ett riktigt skolexempel på "guilt by association" som Einarsson levererade i SVT:s Gomorron Sverige nu på morgonen.

söndag, maj 11, 2008

Den nutida västerländska liberalismen


När systemkritiker blir arga på något beslut som de anser tokigt så skyller de reflexmässigt på Socialdemokraterna eller socialismen. Är det något borgerligt parti som tagit det dåliga beslutet så beror det på att partiet blivit "socialdemokratiskt", tanken slår aldrig personen i fråga att det skulle vara något fel på den borgerliga politiken eller på liberalismen. Det verkar som att många människor inte kan inse att dåliga idéer kan komma från två olika håll, utan inbördes relation. I verkligheten kan dåliga idéer komma från många olika håll, liksom bra idéer.

Tittar vi på den liberala politik som förs just nu i vårt land av Alliansen så måste man till slut inse att just liberalismen innehåller idéer som strider mot allt vad Sd och andra systemkritiker står för. Tittar vi på de borgerliga liberala partiernas partiprogram, så står det faktiskt svart på vitt för alla läskunniga just det som vissa systemkritiker inte vill eller vågar se. Det står nämligen att de är för en i princip fri invandring, med vissa modifikationer, det står att den misslyckade integrationen beror på svenskars rasism o.s.v. Hur svårt kan det vara att förstå detta?

Tittar vi på Centerns partiprogram så står det i fliken "Integration" så här:

Det är positivt att människor från olika delar av världen har kommit och fortsätter komma till vårt land. Det har bidragit till att utveckla samhällets socialt, ekonomiskt och kulturellt. Centerpartiet för en politik där öppenhet och integration är viktiga inslag.

Det är med lite andra ord en hyllning till det mångkulturella samhället. Vidare står det:

Diskrimineringen på arbetsmarknaden av människor med utländsk bakgrund måste stoppas.

Så bekvämt, man skriver inte ut vilka det är som diskriminerar dessa människor med utländsk bakgrund, men med all logik torde det vara samma företagare som Centern i andra sammanhang höjer till skyarna. Lyssnade man på Centern och Olofsson innan valet var det snarast Socialdemokraterna som diskriminerade företagarna, nu är det alltså samma företagare som diskriminerar människor med utländsk bakgrund.

Tittar vi på Moderaternas program i avdelningen för "Invandrare/flyktingar" så har de tre grundprinciper, vi tar dem en efter en. Princip nummer ett är denna:

Det är bra att människor vill komma till Sverige. Det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i.

En fullständigt horribel utgångspunkt, det är självklart att Sverige är attraktivt för utvecklingsländer där man svälter och som är i politiskt kaos. Däremot löser man inte dessa utvecklingsländers problem genom att några, kanske de mest driftiga, kommer hit. Dessutom blir Sverige ett allt sämre land med en ohämmad och vansinnig flyktingpolitik. Finland är också ett modernt och välfungerande västland, de bevisar inte det genom en ohämmad flyktingpolitik som eroderar landet. Princip nummer två följer på detta sätt:

Människor som är förföljda ska kunna få en fristad i Sverige. Rätten att söka asyl är fundamental enligt internationella konventioner och Sverige har ett absolut ansvar att upprätthålla flyktingars rätt att söka asyl i enlighet med dessa.

Ja det är klart att vi skall följa denna princip. Tyvärr är det en mycket liten del av flyktingarna som går under dessa regler och får sitt uppehållstillstånd på grund av ovanstående principer. Princip nummer tre är enligt följande:

Alla som kommer till vårt land ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp med försörjning om skyddsskäl saknas.

Ja ni läser rätt, det står faktiskt så i moderaternas partiprogram. Nu är Moderaterna det största allianspartiet och har alla möjligheter att påverka vårt lands politik. Vi är nog många som inte tycker de följer sin egen politik. För att vara helt rättvis kan man märka en försiktigare hyllning till det mångkulturella samhället i Moderaternas partiprogram. I praktisk politik märks dock ingen skillnad mot de övriga allianspartierna eller Socialdemokraterna.

Då har vi det bästa kvar som alla förstår, nämligen Folkpartiet. Detta parti utmärker sig genom sina stora svängningar inom flyktingpolitik och annan politik. De har vandrat från Bengt Westerbergs "snällism" till en politik något mer präglad av krav på olika områden. Den gamla politik som Westerberg stod för gav alldeles för få röster. Till slut så upptäckte de folkpartistiska partistrategerna det som alla andra hade upptäckt för länge sedan, nämligen det enkla faktum att ingen ville ha Westerbergs politik.

Folkpartiet är dock lite av en ulv i fårakläder, minst sagt. De för fram sin kravpolitik med stora plakat under valrörelserna. När sedan valen är över så hör man inte ett knyst längre av alla de krav de vet att svenska folket vill ha. Folkpartiet förde fram samma språkkrav (för medborgarskap) under senaste valet 2006 som under valet 2002. Skillnaden är att nu sitter Folkpartiet med i regeringen. Än har vi inte märkt något av detta krav i praktisk regeringspolitik. Man får dock känslan av att partiet tar skolpolitiken på betydligt större allvar. Där är också partiet mer trovärdigt och framgångsrikt. Tittar vi på Folkpartiets partiprogram så faller fårakläderna snabbt av (flyktingförespråkare skulle nog vilja kasta om detta med ulv och får). Så här står det i fliken "Invandring":

Invandring
Vi människor har alltid rört på oss - nu mer än någonsin tidigare. För liberaler har det alltid varit viktigt att bekämpa gränser som minskar vår rörelsefrihet.

Det finns olika skäl till att som individ bryta upp. Vissa flyr undan krig och förföljelse. Andra för att de bättre kan bidra med sin arbetskraft i ett annat land. Oavsett vilket vill vi i folkpartiet att Sverige ska välkomna nya människor. Mångfalden ökar möjligheterna för ett öppet samhälle där vi kan lära av varandra.

Folkpartiet vill:
Sverige ska vara en förebild när det gäller att ge förföljda människor (flyktingar)skydd och asyl.
• Människor som kan få ett jobb i Sverige ska få flytta hit som arbetskraftsinvandrare.
• Fullfölja vår integrationspolitik som ser möjligheterna och frigör den enskildes drivkraft.

Läs detta en gång till kära läsare, detta är exakt en liberal syn på invandring. Folkpartiet vill välkomna alla nya människor, det står så svart på vitt och det är inte hämtat från Socialdemokraternas hemsida. Folkpartiet sjunger med hög stämma mångkulturens lov, utan att rodna om kinderna. Om Sverige är en förebild eller ett avskräckande exempel i fråga om flyktingpolitik kan vi nog avgöra själva. Det de skriver är också att människor från hela världen är välkomna att arbeta i Sverige, även om de slår ut svenska arbetare med mycket låga löner - löner som inte räcker för att betala hus och hem med för de flesta svenskar. Här menar jag att den nutida liberalismen visar sitt rätta ansikte.