lördag, december 08, 2007

Lite tankar om värnplikten

Lite tankar om den allmänna värnplikten finns här på SD-blogg. En viktig fråga som det tydligen inte skall bli någon politisk debatt om. Alliansen vill göra en överenskommelse med oppositionen får att få en bred uppgörelse . Det är förståeligt att man vill ha en bred och stabil uppgärelse i denna långsiktiga fråga. Samtidigt är det en fråga som borde dryftas i de breda folklagren, inte bara av en liten klick politiska proffs. Jag gör inte anspråk på att ha något facit i denna komplicerade fråga, jag vill bara att denna fråga skall debatteras bland det svenska folket. Svenskarna är ett folk som borde både prata och tycka mer i politiska frågor. Det är folket som skall föra den politiska debatten, inte en självutnämnd politisk elit.

Länk SD-blogg

Länk DN

torsdag, december 06, 2007

Hur viktigt är bekämpningen av människohandel?

Regeringen anslog 30 extra miljoner till bekämpning av människohandel för åren 2004 till 2006. Dessa pengar är nu slut och tydligen har inget besked kommit om extra anslag även fortsättningsvis skall anslås. Denna extrainsats har varit effektiv och antalet människor som döms har stigit under den tid extrapengarna har anslagits. Så här står det i SvD.

Ett nytt problem som dök upp under 2006 var de barn mellan 10 och 14 år som tagits hit för att tigga eller stjäla. Barnen köps eller hyrs av fattiga föräldrar i framför allt Bulgarien och Rumänien. I Stockholm upptäcktes förra året 20 barn som använts för stölder och tiggerier.

Det är lätt att uttrycka avsky inför denna osmakliga handel och verksamhet. Det finns inte någon politiker som inte skulle ställa sig upp i talarstolen och uttrycka vämjelse inför denna snuskiga handel. Men det är vad man faktiskt gör som räknas. Åtgärden med extrapengar har visat sig effektiv och i sammanhanget är summan som anslagits inte mycket att bråka om. Andra åtgärder som borde vidtas är ökad gränskontroll och ökade krav på de flygbolag som flyger till Sverige. Gränskontrollerna till Sverige har rustats ner sedan vi blev medlemmar i EU, det gynnar all internationell kriminell verksamhet.

Länk SvD

Länk DN

onsdag, december 05, 2007

PK-rektorn går till reträtt

Rektorn i Bräkne-Hoby som skulle strunta i både julsånger, kyrka och tomte på julavslutningen går plötsligt till reträtt och det blir en traditionell jul i Bräkne-Hoby. Så här står det i dag i SvD.

Men protesterna blev många, trycket på Norlin hårt och till slut backade han. Peter Norlin vill inte kommentera saken för tidningen, eller svara på varför han ändrat uppfattning.

Det behövs inte heller, vi vet varför rektorn Norlin backade. Norlin trodde att en betydligt större del av befolkningen var lika politisk korrekt som han själv, uppvaknandet blev brutalt. Att en förkrossande stor del av den mediala och politiska eliten är politisk korrekt innebär inte att befolkningen i stort delar dessa värderingar. Tar man del av det politiska livet och det mediala utbudet blir man lätt lurad, man tror att de politiskt korrekta värderingar som hela tiden förfäktas officiellt är allenarådande. Så är det lyckligtvis inte, t.o.m. Stig Malm har i SVT:s "God morgon Sverige" erkänt att det finns en stor klyfta mellan det han betecknade som de samhälliga eliterna och folket åsiktsmässigt. Min uppgift och drivkraft som bloggare är att tydliggöra denna klyfta.

Länk SvT

tisdag, december 04, 2007

Politiska avarter

Åkte med en taxichaufför häromkvällen som för ovanlighetens skull började prata politik med mig, helt opåkallat dessutom. Inte nog med det, han var alldeles uppenbart moderat och han förfäktade sitt partis linje med emfas. Han var aggressiv och oförsonlig mot alla som röstade på socialdemokraterna. Allt var socialdemokraternas fel, de hade indoktrinerat befolkningen och förstört landet Sverige. Alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet hade aldrig tagit ett dåligt beslut, aldrig gjort fel och var i princip oantastliga. När Bildtregeringen i början av nittiotalet tog emot den största flyktingström Sverige någonsin tagit emot var det på något konstigt sätt fortfarande socialdemokraternas fel. Taxichaufförens politiska tal dröp av hat och förakt, ingen skulle våga säga emot honom i hans egen bil (jag gjorde nog det ändå).

De flesta förstår att denna chaufförs bild av verkligheten är ensidig och subjektiv i överkant. Även om han hade en hel del poänger så såg han bara misstagen hos motståndarna och de lyckade besluten hos det egna partiet. Mannen var dogmatisk och fanatisk, inga nyanser eller kompromisser i hans världsbild kunde skönjas. En politisk diskussion är omöjlig med en sådan fanatisk människa. Ingen säger emot men få blir övertygade, snarare skrämmer en sådan aggressiv och enkelsidig bild av verkligheten de som lyssnar. Det finns människor med liknande inställning i alla partier, men jag har oftast mött sådana människor i de två största partierna, moderaterna och socialdemokraterna.

En annan avart av vår moderna politik är den slagordspolitik som socialdemokraterna förfallit till. Fordom hade det socialdemokratiska partiet en ideologi. Man kan tycka vad man vill om denna ideologi men den fanns och man kunde ta ställning till den, för eller emot. Nu har all djupare och genomtänkt ideologi dunstat bort och ersatts av en rad slagord som inte betyder någonting och inte förpliktar till någonting. Vi kommer ihåg valrörelsens "Alla skall med". Man behöver inte vara en IQ-knutte för att förstå att ett sådant slagord inte betyder ett skvatt hur man än vrider och vänder på det, möjligtvis skulle ett företag som Swebus kunna använda det på ett mer meningsfullt sätt. I en lokal socialdemokratisk tidning säger en socialdemokrat "Ett bra liv är att grannen också har ett bra liv", så utomordentligt fyndigt. Sahlin är en partiledare som är känd för sitt dåliga handlag med sin ekonomi, samt hennes slagord och slogans. Hon har vad jag vet aldrig fört en intelligent politisk eller ideologisk diskussion mot väljarkåren. Sahlin har fört sin politik mot väljarna medelst slagord under hela sin politiska karriär, som dessutom är den enda karriär hon haft. Vem minns inte när Sahlin sade att det var sexigt att betala skatt. Alla förstår att det inte ett dugg sexigt att betala skatt men att det är nödvändigt i ett modernt samhälle. Det frågan gäller är snarast hur vi använder våra skattemedel på bästa och effektivaste sätt och skattesatsens storlek för olika grupper i vårt samhälle. Denna så intressanta och nödvändiga diskussion, om hur vi använder våra skattemedel, undviker man alltså med att komma med det infantila påståendet att det är sexigt med skatteinbetalningar. En ytterligare reflexion måste göras här, säga vad man vill om den så numera kritiserade Göran Persson, men för att vara en socialdemokratisk toppolitiker så var han en av dem som använde slagord förhållandevis måttligt, det skall i alla fall skrivas till hans förtjänst.

Viktigt att vara PK som rektor?

Ja man kan undra hur viktigt det är att vara politiskt korrekt som rektor. Det är ju den politiska kommunledningen som tillsätter och avsätter rektorerna. En rektor som uppfyller alla krav på att vara politiskt korrekt är rektorn i Bräkne-Hoby, som inte längre vill ha en traditionell avslutning i kyrkan. Rektorn Peter Norlin menar att en avslutning i kyrkan strider mot skolverkets riktlinjer att alla elever skall kunna delta och inte utsättas för en ensidig påverkan från en trosriktning. Så här står det i SvD.

I stället för en präst är det rektorn själv som ska leda avslutningen. Peter Norlin har inte bestämt vilka sånger som ska sjungas. De flesta julsånger har ett kristet tema och Norlin är skeptisk till sånger om tomten.
- Jultomten har ju det kristna helgonet Sankt Nikolaus som förebild, säger han till BlekingeLänsTidning.

Vi undrar om inte elever i muslimska eller kristna friskolor måhända blir ensidigt påverkade från en trosriktning. Men det är väl inte politiskt korrekt att ta upp just friskolorna kan man tänka sig. Det är ju höjden av indoktrinering att sjunga sånger om jultomten för barnen, de kan ju börja tro på tomten eller vad föreställer sig rektorn? Jag håller absolut med om att barn inte skall utsättas för ensidig påverkan från en trosriktning i skolan. Den trosriktning jag först och främst tänker på då är den politiskt korrekta dogmen som är den allmänt förhärskande i det politiska Sverige.

Länk SvD

söndag, december 02, 2007

Barn som ”försvinner”

Det har tagits upp i media gång på gång, jag har fram till nu valt att inte kommentera nyheterna om kinesiska barn som kommer hit till vårt förlovade land och bara försvinner. Fyra kinesiska barn har kommit ensamma till Sverige, de placerades i ett s.k. transitboende då alla andra platser var upptagna. Två av dem försvann från ett boende i Tyresö i lördags, så här står det i SvD.

Det finns inga spår efter barnen. Kileta Kibreab, som har anmält försvinnandena till polisen, är säker på att barnen kommit till Sverige genom människosmugglare.

Jasså Kibeab är säker på att det är människosmugglare som ligger bakom detta systematiska förfarande från barn som kommer till Sverige och plötsligt försvinner. Jag kan nog komma med den omskakande nyheten att alla andra också tror att det är människosmugglare som ligger bakom denna trafik och dessa försvinnanden. Vi frågar oss varför dessa kinesiska barn kommer just till Sverige, om de ändå skall vidare? Vårt land verkar vara ett bra transitland, ett bra land att komma till och land på, för att sedan komma vidare. Jag frågar mig också, faktiskt, varför de inte stannar i detta land med sina blåögda politiker. Vad än de sysslar med så kan de nog fortsätta med det i Sverige, överallt annars i EU så är kontrollerna och konsekvenserna allvarligare än i Sverige. Men marknaden är väl stor och måste tas tillvara vad än de sysslar med. Man kan ana en besvikelse från de svenska myndigheternas sida att dessa barn inte väljer att stanna i det förlovade landet, det ter sig säkert som helt obegripligt för våra yrkespolitiker att dessa barn väljer att lämna vårt land nu när våra politiker i sin outsägliga humanism jämnat vägen allt vad de kan för flyktingar, och i synnerhet för ensamkomna barn. Jag har en nyhet att komma med till de svenska myndigheterna och de svenska politikerna. Ja barnen har verkligen försvunnit, men inte från en svensk flyktingförläggning utan från sina föräldrar, det är med dessa de borde befinna sig.

Länk SvD