lördag, december 13, 2008

Denne Westerberg igen

Liberalen Bengt Westerberg var den som rev upp det s.k. luciabeslutet där socialdemokraterna tillfälligt stoppat flyktingströmmen från det tidigare Jugoslavien. Westerberg är en av de personer som sett till att Sveriges flyktingpolitik skiljer sig från i princip alla övriga västländers flyktingpolitik. Nu skriver han på DN debatt om att kvinnor diskrimineras vid asylprocessen.

Westerberg påstår att kvinnans asylskäl skall prövas individuellt när en familj söker asyl, ety hon kan ju vara föremål för sexuella övergrepp. Det är bara det att enligt vårt sätt att se är ju i princip alla kvinnor utsatta för sexuella övergrepp från sina män om de kommer från vissa kultursfärer. Det kan heller aldrig vara ett asylskäl om man någon gång blivit utsatt för ett övergrepp, då skulle t.ex. ett stort antal kvinnor från USA ha asylskäl i Sverige. Så här skriver Westerberg i artikeln.

Kvinnor utgör en allt större del av de flyktingströmmar som vi kan se på olika håll i världen. Ofta drabbas de särskilt hårt av att mottagarstaterna försöker hejda flyktingarna innan de ens nått fram till det tilltänkta asyllandet.

Man skall ha pass för att passera en gräns, det är normalt. Söker man säkerhet och asyl skall man söka det i första säkra land man kommer till. Där föll Westerbergs argumentation direkt. Man skall inte välja ut en nation som man gärna vill bosätta sig i och enbart rikta in sig på den nationen. Det "tilltänka asyllandet" är påfallande ofta Sverige och andra länder med generösa regler.

Westerberg menar att asylsökande kvinnor skall kunna välja om de vill ha en kvinnlig handläggare. Enligt honom är det regeringens riktlinje att en kvinna i en asylsökande familj skall kunna välja en kvinnlig handläggare. En handläggare skall utreda om asylskäl föreligger helt enkelt, det är orimligt att en asylsökande skall välja kön på sin handläggare. Vad blir nästa steg, att en homosexuell asylsökande skall kunna kräva att handläggaren är homosexuell?

Hela Sveriges asylpolitik liknar mer och mer ett moras. Asylskälen bör ses över och de vida begrepp som finns i dag är inte rimliga som asylskäl. Sveriges väldigt vida begrepp är unika i övriga västvärlden. Begreppet "behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller en miljökatastrof i sitt hemland" bör strykas helt som asylskäl. Det finns också en stark tendens att de som vill ha en utökad invandring hela tiden försöker tänja de regler och de begrepp vi redan har.

Länk DN

tisdag, december 09, 2008

Jag är nationalist och främlingsfientlig

Om journalister någon enda gång ville underbygga vad de skriver.

Chefredaktör för Sydöstrans (s), Hans Bülow skriver en artikel i Newsmill som innehåller det gamla vanliga pratet från det etablerade politiska skiktet om Sd. Anklagelserna mot Sd svävar ut i allt möjligt, utan att Bülow en enda gång underbygger det han skriver med ett konkret exempel. Partiet sägs vara främlingsfientligt, ordet upprepas en massa gånger i denna artikel. Jaha men vad exakt är främlingsfientligt? Sd förespråkar samma asyl och immigrationspolitik som Danmark, Finland och de flesta andra europeiska länder. Är hela omvärlden främlingsfientlig förutom Sverige? Om denna definition på "främlingsfientlighet" skall gälla så är väl alla vettiga människor "främlingsfientliga". Antingen är man för fri invandring (som i princip ingen nation på jorden har) eller så är man främlingsfientlig. Jag är med den definitionen främlingsfientlig, jag anser de som inte är främlingsfientliga som mindre vetande.

Så här skriver Bülow i artikeln.

Undantaget är s-ledaren Mats Johansson i Blekinge som leder en demokratigrupp i socialdemokratiska partiet i Sverige med uppgift att sprida information om sd:s främlingsfientlighet och rasistiska bakgrund. Han har turnerat runt i Sverige på Mona Sahlins uppdrag utan något större intresse från riksmedia. Arbetarrörelsen försöker rusta sig.

Jaså en demokratigrupp har till uppgift att bekämpa ett parti på väg in i riksdagen? Om det finns någon demokrati i detta land så måste i alla fall jag ha något annat parti att rösta på än de etablerade partierna, de för inte min talan eller mina intressen. Att rösta på något av de etablerade nuvarande riksdagspartierna är lika med diktatur för mig. "Arbetarrörelsen" försöker rusta sig! Hur dum i huvudet kan en människa bli? Det är ju etablerade yrkespolitiker som försöker rusta sig, arbetarna har ni ju svikit för länge sedan. Fattar denna Bülow absolut ingenting?

Till sist skriver Bülow så här i Newsmill.

Sd ställer invandrare mot våra äldre. Med tanke på den frustration som finns bland pensionärerna i Sverige idag finns det anledning att befara att sd också kommer in i riksdagen. Pensionärernas villkor får sällan uppmärksamhet.

Det nya hårdare klassamhälle som nu växer fram i Sverige kommer att utnyttjas av svenska främlingsfientliga nationalister. Lita på det. Inga smarta partistrateger i Stockholm kan göra något åt det

Fram tonar bilden av ett välfärdssamhälle på tillbakagång, ett samhälle som blir allt mer kaotiskt och hårt. Denna bild tonar fram av Bülows egen beskrivning, denna utveckling har skett när Bülows eget parti hade makten. Så varför skall vi då rösta på S när även det partiet skapat ett sämre samhälle för oss alla? Det är inte så svårt att tänka sig frustrationen bland pensionärerna som byggt upp detta samhälle, om man tar pengar från deras pensioner och använder på en vansinnig asylpolitik.

Jag är inte fientlig till främlingar i största allmänhet, jag är fientlig till en vansinnig asylpolitik och till politisk korrekta politiker som inte tar tillvara intressen för dem som valt dem.

Jag är nationalist, jag är stolt över det. Ordet nationalist är att man ser till sitt eget hemland och älskar sitt hemland. Man anser att landets politiker skall tillvara de intressen de är valda för att tillvarata, inte intressen från grupper som bor på andra sidan jordklotet. Våra svenska politiker förstår alltid att andra folkslag och människor från andra länder älskar sina hemländer, men varför skall inte detta gälla Sverige också?

Länk DN

måndag, december 08, 2008

Sverige...

Denna fina film tillägnar jag Mona Sahlin, Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt. Jag tycker de skall se filmen många gånger.

Vilken vänstervridning?

I en ledare på DN så konstateras det att V nu ingår i koalition med S och MP. Redaktionen tycker det är synd då det påstås vrida svensk politik åt vänster. Det alternativa scenario som målas upp är att S och MP skulle samarbeta med mittenpartier som FP och C. Man skulle därigenom isolera M på högerkanten. Så här står det i artikeln.

Det parlamentariska läget kan bli besvärligt om sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 2010. En rödgrön duett med socialdemokrater och miljöpartister skulle potentiellt ha kunnat knyta upp ett av de borgerliga partierna och inlett ett blocköverskridande samarbete. Därmed skulle blockpolitiken ha varit död och moderaterna isolerade. Ett sådant scenario vore inte realistiskt i dag med en väl sammansvetsad allians, men tiderna kan ändras.

Ett scenario som det ovan beskrivna skulle vara en dröm för redaktionen på DN måhända, men inte för gemene väljare. Vi har ett läge då alla partier rör sig in mot en fiktiv "mitt" i svensk politik. Skillnaderna mellan de etablerade partierna blir allt mindre. Det blir mer och mer politikerna mot folket. I stora viktiga frågor som EMU, pensionerna och immigrationspolitiken så är alla de etablerade partierna överrens. Vad är det egentligen för skillnader det är tänkt att väljarna skall rösta mellan? Med ett scenario som redaktionen målar upp kan vi väl lika gärna avskaffa demokratin och låta de etablerade politikerna och partierna göra upp politiken själva. Vad folk verkligen tycker i de enskilda frågorna och i sakpolitik verkar inte spela någon som helst roll och det etablerade samhället ser med förakt på alla som verkligen har en avvikande åsikt.

Vilken politik som förs eller vad folk tycker är av väldigt underordnad betydelse, det viktiga är att hålla vissa partier utanför riksdagen så vi kan upprätthålla den politiska korrektheten. Rämnar muren så kan ju människor i gemen börja tycka i riktningar som varken tidningsredaktioner eller det etablerade politiska samhället, har pekat ut. Detta är det verkliga skräckscenariot för det etablerade politiska skiktet och det går för verklig demokrati naturligtvis. Tänk om människor både börjar tänka och rösta efter eget huvud?

Länk DN