torsdag, november 13, 2008

Svenska uppfinningar

Vi kan vara stolta över alla de uppfinningar och upptäckter vi gjort i detta land. Vi har ingen löjligt kultur och vi är inte barbarer och det är inte främlingar som byggt detta land.

onsdag, november 12, 2008

Perspektiv på Halal-TV

På ledarplats i DN tar de upp den aktuella frågan om Halal-TV. Det första redaktionen gör är ganska självklart att poängtera religionsfriheten i vårt land. Det finns ju knappast någon som inte tycker vi skall ha religionsfrihet för de människor som bor i vårt land. Det känns lite som ett "måste" att man i början på en diskussion deklarerar sin övertygelse om religionsfrihetens okränkbarhet.

Sedan säger redaktionen faktiskt något ganska intressant och sant. De säger att programledarna för Halal-TV inte förstår den svenska kultur de är satta att granska. Där måste man nog hålla med redaktionen. Programledarna har blivit invaggade i någon falsk föreställning att det kanske inte ens finns någon svensk kultur p.g.a. den politiska korrekthet som råder i vår samhällsdebatt. Plötsligt så står vi där med våra olika kulturer och konflikten är ett faktum. Vidare står det i artikeln så här.

Agendan är dubbel från flera håll. De som ogillar invandring och att det finns människor i Sverige som har andra kulturella referenser tenderar diskutera sjalar eller kvinnoförtryck fast det egentligen är det faktum att det finns muslimer i Sverige som de ogillar.

Nu är det ju så att det är fullt demokratiskt legitimt att "inte gilla invandring". Det finns inget i grundlagen eller i någon annan lag som säger att vi skall gilla eller ens ha någon invandring. Det är helt och hållet politiska beslut som styr invandringen. Alla nationer bestämmer om sin invandringspolitik. Varje nations folk äger rätten i demokratiska länder att bestämma över sin immigrationspolitik, detta ses som någon självklart. Lagar och regler som t.ex. strandskyddet är betydligt djupare förankrade hos befolkningen och i vårt regelverk än invandringen. Ändå tummar alliansregeringen på strandskyddet utan att DN:s redaktion går i taket. Också att ogilla ett ökat muslimskt inflytande måste vara legitimt, vad skall vi annars ha demokratin till? Det är ju för att påverka hur vårt framtida samhälle skall se ut som vi överhuvudtaget har demokrati, annars vore den meningslös. Det sista jag tar upp från artikeln är detta stycke.

Så låt oss slå fast: Alla människor i Sverige har rätt att tro på vilken Gud de vill. De har rätt att be hur ofta de vill. De har rätt att bära peruk, sjal, heltäckande slöja, fez, hatt eller vad helst de önskar på huvudet. De har rätt att låta skägget växa eller att odla korkskruvslockar vid öronen. De har rätt till alla sina religiösa tolkningar, ceremonier och traditioner - så länge dessa inte kolliderar med svensk lagstiftning.

Jag håller med redaktionen i detta. Dessutom är det om möjligt ännu självklarare att alla människor i Sverige har rätt att tillhöra vilket parti de vill. De har rätt att arbeta för detta parti hur mycket de vill. De har rätt till vilken politisk åsikt den vill. De har rätt att ha vilken åsikt de vill om immigrationspolitik, EMU, EU och andra frågor. De har rätt att bära slipsnålar från vilket parti de vill och göra vilka politiska tolkningar de vill så länge detta inte kolliderar med svensk lagstiftning.


Länk DN

tisdag, november 11, 2008

Utvisning p.g.a. brott


Det påstås i en artikel i DN, att det utvisas fler p.g.a. de brott de gjort sig skyldiga till nuförtiden än tidigare. Enligt en undersökning som Lisa Westfelt gjort så skulle ökningen inte bero på att brottsligheten ökat eller på att antalet brottslingar ökar generellt i dessa grupper, utan på att domstolarnas praxis skärpts. Så här säger Westfelt i DN.

Utvisning på grund av brott används allt oftare för brott som tidigare inte ledde till utvisning.

Det är omöjligt att dra några slutsatser av den artikel som är publicerad i DN. Uppgifterna är så slarvigt staplade på varandra och artikeln är så otydligt skriven så det är omöjligt att få en egen uppfattning om hur hennes undersökning är gjord eller vad de ens menar med vissa begrepp.

Efter att ha läst den faktaspäckade och vederhäftiga boken "Svensk Maffia" (ISBN 978-91-1-302033-4) så kan man hålla med om att praxis möjligen skärpts. Men att reglerna skärpts från en nivå som tidigare var fullständigt vansinnig. Man läser om människor som döms för mord men inte utvisas till länder som Irak då det anses för oroligt i Irak. Varefter de dömda har gjort sig skyldiga till nya mord i Sverige.

För det första så är uppgifterna om undersökningen så slarvigt och ofullständigt presenterade så vi kan inte avgöra hur vederhäftig Westfelts undersökning är. För det andra så säger inte hennes uppgifter något alls om vilken nivå utvisningar skedde från förut och vilken nivå utvisningar sker i dag. Man anar att man tidigare kunde göra mycket grova brott upprepade gånger utan att bli utvisad. Om praxis skärpt en smula så måste det ligga i allmänhetens intresse och den tidigare förda praxisen var direkt samhällsfarlig. Vidare säger Westfelt så här i artikeln.

Personer från utomeuropeiska länder ses som hot i större utsträckning än tidigare. Särskilt de som kommer hit och begår brott.

Att personer som kommer hit från utlandet och begår grova brott ses som ett hot är inget konstigt, de ÄR ju ett hot. De sågs nog som hot lika mycket förr av svenska befolkningen, det är i sådana fall domstolarna som ändrat en smula på sin inställning. Man undrar hur Westfelt kan dra slutsatsen att människor som begår grova brott skulle ses som större hot bara för att de kommer från en annan världsdel. Har hennes undersökning visat på det eller är det en personlig uppfattning som hon delger så där mellan raderna bara? Skulle en person som begår mord anses som ett mindre hot om han kom från det forna Jugoslavien än om han kom från Afrika eller Asien? Det verkar märkligt i sådana fall och Westfelt måste nog visa att det förhåller sig så med kalla siffror om i alla fall jag skall tro henne. Till sist skriver Westfelt så här i artikeln.

Det sker en andra "asylprövning" av domstolen. Risken är att det blir en konflikt med de mänskliga rättigheterna om någon som riskerar allvarlig förföljelse, tortyr eller fara för sitt liv skickas tillbaka till hemlandet

Ja, men det är knappast så att någon riskerar att skickas tillbaka till sitt hemland för att han snattat i en butik. Vanliga medborgare har också sina mänskliga rättigheter. Allmänheten skall inte riskera att mördas, rånas eller våldtas för att regeringen tar emot brottslingar från andra länder. Man tycker det är märkligt att människor som anser sig förföljda i sitt hemland och får asyl här gör sig skyldiga till grova brott i det land som tar emot dem undan "allvarlig förföljelse eller tortyr". Det är orimligt att regeringen låter människor stanna i vårt land för att slippa undan kränkande behandling i sitt hemland, för att dessa människor sedan skall kränka svenska medborgare på grövsta tänkbara sätt.

Länk DN

söndag, november 09, 2008

Svensk immigrationspolitik i sin prydo

Jag läser i boken "svensk maffia" av Lasse Wierup och Matti Larsson om den s.k. Naserligans ledare Naser Dzeljili. Han kom till Sverige från Makedonien 1981. Han fick först tillfälligt uppehållstillstånd efter att ha träffat en svensk flicka. Efter att han erhållit sitt tillfälliga uppehållstillstånd dömdes han till fängelse tre gånger för olika förmögenhetsbrott. Det han sysslade med till 1985 var att ägna sig åt brott, ändå fick han permanent uppehållstillstånd detta år. Hur tänkte myndigheterna? Vad krävs för att erhålla permanent uppehållstillstånd? Att man blir dömd tillräckligt många gånger?

En annan person i Göteborg är dömd för mord, samt misstänkt för uppemot 20 mord i Sverige. Han döms till utvisning men domen värkställs aldrig då situationen i Irak anses för orolig. I stället för att utvisas blev mannen kvar här och har förmodligen begått nya mord i vårt land efter utvisningsbeslutet. Våra politiker har visat att de inte är uppgiften mogen helt enkelt. Man kan befara att den utveckling som beskrivs i boken "Svens maffia" delvis skulle ha skett oavsett vilka politiker vi valt för att styra vårt land, men den slappa politik som förts har gjort utvecklingen långt värre än den skulle ha kunnat vara.


Länk Svensk maffia