lördag, februari 14, 2009

Märkliga besparingar

Jag läser i DN att polisens enhet för gängkriminalitet skall dra in på sin verksamhet och spara 3,9 miljoner i år. Från början hade enheten 30 poliser, nu är den nere i 20. Utbildade poliser skall bl.a. jobba som arrestvakter för att klara besparingskraven.

Det är en märklig besparing av en regering som säger sig vilja bekämpa kriminaliteten i samhället. Beslut efter beslut från den sittande regeringen väcker förundran. Har precis läst boken "Svensk maffia" där en utbredd organiserad brottslighet beskrivs mycket ingående. Det är en kriminalitet som i princip inte fanns för 20 år sedan. Den organiserade brottsligheten växer, gängen blir fler och fler. I detta läge tycker regeringen att vi kan göra besparingar på polisen. Besparingar som också drabbar den enhet av polisen som arbetar mot organiserad brottslighet.

Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att vårt samhälle faktiskt blir otryggare, inhumanare och otillgängligare på olika sätt. Utvecklingen går faktiskt bakåt, vårt samhälle blir sämre att leva i, när vi alla vill att det skall bli bättre. Vi påverkas delvis av vår omvärld på ett sätt vi inte kan styra över själva. Trots detta, så det oundvikligt att draga den slutsatsen att våra politiker faktiskt tar felaktiga och dåliga beslut. Ett samhälle skall bli bättre att leva och bo i, inte sämre. Ett samhälle skall bli tryggare, inte otryggare. Det politiska skikt som nu sitter vid makten har misslyckats med detta och det verkar inte ens som de längre företräder stora delar av befolkningen överhuvudtaget.

Länk DN

fredag, februari 13, 2009

Slöja i skolan

På Västerorts gymnasium vill två kvinnor inte ta av sig "slöjan" som det står i rubriken. Skolan kräver att kvinnorna tar av sig sin niqab (inte slöja som det felaktigt står i rubriken) då det påverkar undervisningen. De två kvinnorna har anmält skolan till DO naturligtvis.

För det första så reagerar man på att det står ”slöja” i DN:s artikel, där står det inte nämnt en enda gång att det rör sig om en s.k. niqab, inte när jag läste artikeln i alla fall. För det andra så är det så självklart att man anmäler allt sådant här till DO (diskrimineringsombudsmannen). Det är mycket få av de beslut DO tar som har folkligt stöd, DO är närmast ett skämt i folkmun och ses som en avart av myndighetsutövningen. Nu är det inte klart vilket beslut DO kommer att ta i detta fall ännu. Skulle DO gå på kvinnornas linje så ruskar folk bara på huvudet som vanligt.

Att ha niqab och burka på sig när man går i skolan är fullständigt främmande i vår kultur, det är dock helt normalt i andra kulturer. Det förtjänar att nämnas, dessa sedvänjor är inte fel i sig, det är när användandet av dessa sedvänjor skall pressas in i vår kultur det blir fel. Flyttar man inte bara till ett annat land, utan en annan kultur, så får man anpassa sig en del vad gäller vissa saker, det är fullt normalt. Väljer jag att flytta till ett muslimskt land så kan jag inte dricka alkohol som jag är van vid eller göra en del andra saker jag normalt gör här. Jag kan inte kräva att dessa länder ändrar sin kultur. Samma sak borde gälla när andra människor flyttar till vår del av världen.

Våra politiker skulle lätt kunna ta ett vägledande beslut i grundläggande frågor som dessa, men de gör de inte. De skapar i stället en myndighet som skall avgöra vad som skall gälla. Man kan föreställa sig den impopularitet den politiker skulle drabbas av som godkände niqab i svenska skolor. Man kan också föreställa sig den kritik samma politiker skulle få från det politiskt korrekta etablissemanget, om politikern tog det omvända beslutet, så man skapar en myndighet i stället. Vilket beslut DO än tar är det ett politiskt beslut, som våra yrkespolitiker står bakom.

Länk SvD


Länk DN

torsdag, februari 12, 2009

Utsatta flyktingar

I en artikel i SvD tar Dan Eliasson, migrationsverkets generaldirektör, upp problemet med att kommuner inte så gärna tar emot traumatiserade och handikappade flyktingar. Det framgår klart av artikeln att detta mottagande kostar en massa pengar. Nu är det svårt att placera dessa flyktingar bland landets kommuner då detta medför en extrakostnad för kommuninvånarna. Så här skriver Eliasson i artikeln.

Asylsystemet är ju inte bara till för arbetsföra. Det bygger på att ge skydd, även för dem som är traumatiserade, torterade, handikappade, analfabeter, eller lågutbildade. De är de mest utsatta av de utsatta

Nä just det, det är inte bara till för de arbetsföra, det är till för dem som har asylskäl i första hand. Denna princip har ju både alliansregeringen och den gamla socialdemokratiska regeringen fuskat bort. Att ha ett handikapp är absolut inget asylskäl i sig. Skulle principerna och den gamla vettiga lagstiftningen (som hade folkligt stöd i alla fall) följas så skulle förmodligen de flesta som fick asyl vara traumatiserade. Dessa principer och regler har ju för länge sedan fuskats bort. Man kan förstå att kommuner nuförtiden bara vill komma undan denna penningslukande cirkus. Många kommuner har i dag inte pengar att hålla en godtagbar standard på skolor och åldringsvård, att ta på sig ytterligare ansvar i detta läge är inte så lockande. På tal om de mest "utsatta av de utsatta" så konstaterar vi att landets rikaste kommuner är de som är klart sämst på att ta emot "flyktingar". Moderaterna är största parti i alliansregeringen. De moderatstyrda kommuner med bra ekonomi och oerhört hög medelinkomst tar i princip aldrig emot en enda flykting. Däremot står moderpartiet på riksnivå och vill att kommuner skall teckna avtal och ta emot flyktingar. Hur länge kan ett parti tala med kluvna tungor på detta sätt?

Som jag tidigare ofta påtalat här. Vi måste göra om hela vår politik i grunden på detta område.

Länk SvD

tisdag, februari 10, 2009

Gör något för helvete!

AFA (Antifascistisk aktion) stoltserar på sin hemsida med att ha attackerat och skadat en politiker från ND. Polisen bedömer attacken som mordförsök. Det var ett stort antal personer från AFA som attackerade den ensamme mannen från ND.

Nu undrar vi vad alla politiker är med sina indignerade uttalanden? När poliser sade olämpliga saker i samband med en insats så reste sig hela det etablerade politiska Sverige och fördömde detta. Nu har en politiker tillhörande ett parti utanför riksdagen attackerats på ett mycket allvarligt sätt. Jag hör ingenting från samma politiker som för några dagar sedan reste sig i indignation över några oförsiktiga uttalanden. Är det några åtgärder planerade från politiskt håll? Är det några specialinsatser som våra politiker vill att polisen skall göra? Vad tycker ni yrkespolitiker om attacken? Det är tyst, jag kan höra en knappnål falla, HALLÅ!! Var är ni nu då?

Skall Sverige ens ge sken av att vara en demokrati med yttrandefrihet och åsiktsfrihet så duger detta INTE! Gör något för helvete! Säg något? I SvD står det så här.

Enligt tidigare bedömningar av Säpo är normalscenariot för politiskt extremistvåld i Sverige att nazister eller andra sorters högerextremister försöker organisera en opinionsyttring, och då går vänsterextrema grupperingar till attack. Men ur samhällssynpunkt inskränker de båda grupperingarna varandras politiska och demokratiska rättigheter. I viss mån påverkas enligt Säpo också enskilda politiker och beslutsfattare i myndigheter av hot från grupperna, men för det svenska statsskicket utgör de inget hot.

Nu var det ingen nazistorganisation som attackerades, det var ND. Detta parti kallas slentrianmässigt för "högerextremt" men står politiskt/ekonomiskt någonstans till vänster. Sd attackeras också ibland, ett parti som uppfyller alla demokratiska krav och sannolikt kommer in i riksdagen nästa val. De utgör inget hot mot det svenska statsskicket! Klarspråk: Så länge du tycker som de nuvarande riksdagspartierna, så utgör AFA inget hot mot dig. Så det är bäst du passar dig. Det är väl orsaken till den massiva tystnaden från våra utåt sett så demokratiska politiker.


Länk DN

Länk SvD

måndag, februari 09, 2009

Thousand Years Of Oppression

Så jävla trött på allt bullshit! Polischefer som knäböjer framför det politiskt korrektas domare och bödlar. Politiker som svär osanna eder för att behålla jobbet och inte få media emot sig. Människor som du och jag, hukar för den vedertagna "sanningen", som vi i hemlighet äcklas åt. Varför kan vi inte resa oss och säga vad vi tycker? Vem är vi rädda för? Lägger ut låten och texten " Thousand Years Of Oppression " med Amon Amarth. Känns rätt på något vis just nu.


He hung on the windswept world tree
Whose roots no one knows
For nine whole days he hung there pierced
By Gugnir, his spear

Swimming in pain he peered into the depths
And cried out in agony
Reaching out he grasped the runes
Before falling back from the abyss

He gave himself unto himself
In a world of shearing pain
Go that we all may live our lives
By the wisdom that he gained

You doubted him, and spread their lies
Across the world, with sword in hand
You raped our souls, and stole our right
All for the words of mild-mannered man

You listened to mild-mannered god
And put your faith in deceitful words
Your powertrip was paid by blood
In kindness' name you spilled our blood

I refuse to submit
To the god you say is kind
I know what's right, and it is time
It's time to fight, and free our minds

Let me die without fear
As I have lived without it
So shut your mouth and spare my ears
I'm fed up with all your bullshit

After a thousand years of oppression
Let the berserks rise again
Let the world hear these words once more
"Save us, oh lord, from the wrath of the Norsemen"

Our sprits were forged in snow and ice
To bend like steel forged over fire
We were not made to bend like reed
Or turn the other cheek

He grasped the runes, they're ours to use

söndag, februari 08, 2009

Demokratin i gungning

I Kävlinge kommun sitter Sd med Kenneth Sandberg i kommunfullmäktige. Sd är dessutom vågmästare i kommunen. Denna situation beskrivs i som kaotisk och som ett demokratiskt problem. Saken är den att alliansen och vänsterblocket inte kan samarbeta rent organisatorisk, det skulle ju sticka i ögonen på väldigt många väljare. Alltså blir det ett vågspel vilka förslag som skall gå igenom och vilka som inte går igenom. Förslag från båda sidor kan gå igenom med stöd av Sd.

Enligt SvD har "statsvetare" sagt att ett liknande läge i svenska riksdagen som förnärvarande råder i Kävlinge skulle leda till en parlamentarisk kris. SvD nämner inte vilka statsvetare eller var de har sagt detta, det hör annars till god ton att hänvisa till just detta. Men i artikeln mumlas det från olika håll att de nuvarande riksdagspartierna måste bilda allianser över blockgränserna för att stänga ute Sd från en vågmästarroll.

Det är självklart bättre med en parlamentarisk kris än en demokratisk kris som vi har just nu i vårt land. Vi lever i ett samhälle där båda de politiska blocken gör upp i viktiga frågor utan att ens fråga väljarna. Vi har en situation där vi lever under en politisk korrekthet, där alla måste sjunga med i refrängen för att inte utsättas för repressalier på olika sätt. Rädslan är allmänt utbredd för att säga något förbjudet och därmed hamna i skottgluggen. Vi har exemplet i färskt minne från Malmö där poliser sagt olämpliga saker och där det förekommit olämplig namnsättning vid en övning. Polismästare och andra knäböjer och uttalar i korus hur hemskt de tycker det är. Samtidigt anar de flesta att åtminstone höga tjänstemän och chefer inom polisen måste ha känt till detta tidigare, utan att agera. Nu agerar de av rädsla för det etablerade samhällets repressalier.

Vi har en situation där både de politiska riksdagsblocken är ens i viktiga frågor, frågor som faktiskt saknar folkligt stöd. Det är inte block mot block, det är det etablerade politiska samhället mot folket och väljarna. DET mina damer och herrar, är ett allvarligt demokratiskt problem.

Länk SvD