lördag, februari 02, 2008

Ändrad inställning från Migrationsverket

Vi skall inte bara vara negativa och ta upp dåliga saker på denna blogg. För att orka med måste man skriva om positiva saker också. Enligt DN så har andelen beviljade sjunkigt ganska dramatiskt, från 72 % i fjol till 42 % i januari i år. En orsak som Marie Andersson, Migrationsverket pekar på är det blivit lugnare i Irak. En annan orsak är det vägledande beslut Migrationsverket fattade i juli 2007, då beslutade myndigheten att det inte råder inre väpnad konflikt i Irak.

Detta styrker min tes att det är politiker som står bakom den massiva flyktingström som Sverige tagit emot. Det är snarast barnsligt att skylla detta på Migrationsverket som bara följer de signaler de får "uppifrån". Det blir lite som att trasslar dammsugarsladden så blir man jättearg på dammsugaren, inte på den som för tillfället sköter apparaten, vilket i dessa fall brukar vara en själv.

Vi får se om denna tendens håller i sig, det är inte säkert. Om denna tendens håller i sig så skickar det signaler till Mellanöstern och vi kan nog dessutom räkna med en avmattning på själva flyktingströmmen. Kanske någon politiker i regeringens närhet påpekat det enkla faktum att vi inte kan lösa Iraks problem genom att helt enkelt flytta delar av befolkningen, det är ju snarast att likna med etnisk (religiös) rensning. Irakierna måste lösa sina egna problem, stanna i sitt fosterland och bygga upp det till en nation de kan vara stolta över, lika stolta vi är över vårt eget fosterland.

Länk DN

Lite smått och "gott"


Falkblick har skrivit en artikel om misslyckandet med att få in speciellt vissa invandrargrupper på arbetsmarknaden. När Reinfeldt säger att han framledes tänker få in dessa grupper på den svenska arbetsmarkanden så måste han blåljuga. Misslyckandet är alltför massivt och uppenbart för att det skall gå att rätta till med några enkla trick som nystartsjobb och liknande. Jag tror i alla fall inte på honom. Läs själv artikeln och gör en egen bedömning.

Wager skriver om Migrationsverkets ovilja att ta DNA på barn till flyktingar. Ofta får tydligen verket och andra instanser misstankar om att allt inte står rätt till, men sällan tas det DNA-prov. Jag undrar (till skillnad mot Wager kanske) om det återigen inte ligger politiska signaler bakom detta beteende, men det är lättare naturligtvis att skylla på ett verk än en politisk nomenklatura.

fredag, februari 01, 2008

Irak vägrar ta tillbaka sina egna medborgare


Inte riktigt alla irakier som söker sig till Sverige får asyl. De som får avslag skall naturligtvis återvända till sitt hemland. Det är självklart och i enlighet med all folkrätt, dessutom lär Irak behöva sina medborgare för att bygga upp landet igen. Vad är en nation utan sina medborgare?

Nu vägrar Irak och enligt SvD speciellt den kurdiska provinsen att låta sina egna medborgare återvända. Så här står det i SvD.

Men förhandlingarna är långt mer komplicerade, visar intervjuer med nyckelpersoner som SvD gjort. Mot löfte om anonymitet ger källorna bilden av ett diplomatiskt spel om flyktingar och nationella intressen.
Irak vill att Sverige skyndar på den utdragna processen att etablera en ambassad i Bagdad och ett generalkonsulat i Arbil, huvudstad i regionen Kurdistan i norr. På förhandlingsbordet finns även ett bättre stöd till flyktingarna i form av utbildning som ger dem en plats i återuppbyggandet av landet.
Irakiska Kurdistan har även önskat att svenska myndigheter upphäver förbudet mot flygtrafik till Irak som rått sedan i höstas, vilket i går till slut skedde.

Det är alltså pengar Irak vill ha och en svensk ambassad i sin huvudstad. Vi hade förvisso en ambassad i Bagdad men den blev visst attackerad och till slut utbombad. De högavlönade ambassadtjänstemännen stack med svansen mellan benen (om de inte fick order från den svenska regeringen) när det ven kulor på gatorna. Den lågavlönade vaktmästaren stannade kvar och försvarade ensam ambassaden mot beväpnade ligistgäng. Kommer man från den liberala medelklassen i Sverige är väl en sådan ordning naturlig kan jag tänka mig. T.o.m. jag skulle kunna tänka mig att ge uppehållstillstånd till den irakiske vaktmästaren.
Att en nation vägrar att ta tillbaka sina egna medborgare är skamligt, de har naturligtvis ingen annan stans att ta vägen. Alternativet, som den kurdiska provinsen och den irakiska regeringen mycket väl vet om, är att de stannar i Sverige som redan tagit emot hälften av alla de irakier som sökt sig till väst. Sverige har traditioner att lösa det mesta genom förhandlingar, kompromisser och genom att ge efter väldigt mycket på sina egna krav. Problemet är att omvärlden lär sig detta märkliga nationella kynne och naturligtvis utnyttjar detta maximalt, konstigt vore det annars. Vi har nått vägs ände när det gäller eftergiftspolitik. De flesta politiskt intresserade medborgare har nog förstått detta, återstår för våra politiker och media att dra dessa logiska och i grunden ganska enkla slutsatser.

Länk SvD

onsdag, januari 30, 2008

Regeringens Reinfeldts agenda


När man läser artikeln på DN debatt om regeringens Reinfeldts jobbsatsningar så funderar man på vad det långsiktiga målet egentligen är med regeringens flyktingpolitik. Reinfeldt, Sabuni och Sven Otto Littorin beskriver två olika satsningar för att få nyanlända flyktingar i jobb. Dels satsningen på s.k. "instegsjobb" som de själva beskriver som misslyckad, enbart 435 jobb sägs vara förmedlade med denna satsning. Dels satsningen på de s.k. "nystartsjobben" som de beskriver som en lyckad satsning. De tre författarna skriver mycket om att få de "nyanlända invandrarna" i jobb. Men är inte en förkrossande majoritet av dessa klassade som flyktingar, flyktingar från främst Irak. Varför undviker de tre författarna ordet flyktingar plötsligt? De som kommit hit på andra grunder än som flykting har sannolikt inga svårigheter att få jobb och har i de flesta fall redan jobb klart när de kommer hit. Så de människor det handlar om i dessa jobbsatsningar är personer som är klassade som flyktingar. Vidare skriver de tre författarna.

Sverige är ett land som historiskt har mycket att tacka invandringen för i form av nya impulser, företagande och arbetsinsatser. De senaste decennierna har vi däremot sett hur Sverige svikit och invandrare systematiskt stängts ute från arbetsmarknaden. Statistiken talar här sitt tydliga språk. Om de utrikes födda skulle ha samma sysselsättningsgrad som svenskfödda skulle detta ge cirka 150 000 fler i jobb.

Visst har Sverige historiskt dragit nytta av hitflyttade valloner och andra, men inte mer än andra europeiska länder. En nation som USA är ju helt uppbyggd av invandrare t.ex. inte för att ursprungsbefolkningen, indianerna, kanske blev så mycket lyckligare för det, men i alla fall. Nu är det så att historisk arbetskraftsinvandring inte på något sätt kan jämföras med den "flyktinginvandring" Sverige ägnar sig åt i dag. Dels var det då fråga om ren arbetskraftsinvandring, dels var antalet ett helt annat än i dag. Dessutom ställdes helt andra krav på de historiskt hitresta arbetskraftsinvandrarna.
Är det Sverige som svikit? Vi har tagit emot ett enormt flöde av flyktingar, ibland på mycket tveksamma grunder. De flyktingvågor som vi tagit emot under Balkankriget och invasionen av Irak saknar motstycke i andra europeiska länder, räknat per capita, ändå säger Reinfeldt att Sverige svikit. Flyktingarna har systematiskt stängs ute från arbetsmarknaden säger de tre författarna. Det måste alltså vara arbetsgivarna som stängt ute dessa flyktingar i så fall, det är ju de som anställer arbetskraft. Dessa arbetsgivare röstade nog mangrant på Reinfeldt i senaste valet, otacksam är världens lön tydligen. Jag undrar om Reinfeldt har några fakta som visar att flyktingar verkligen aktivt stängs ute från arbetsmarknaden, det kan ju som bekant bero på många orsaker att svenskar får jobb före flyktingar inom många sektorer. Vidare skriver de tre författarna.

Vi är samtidigt medvetna om att mer måste göras om vi långvarigt ska kunna trygga den positiva utvecklingen. Att vårda och förlänga det goda ekonomiska läget är här avgörande. Under våren kommer regeringen att fatta beslut om en skärpt diskrimineringslagstiftning. Till det vill vi foga en ambition att ytterligare vässa och utveckla politiken för arbete.

Skärpt diskrimineringslagstiftning, vässa politiken, hur vore det om ni någon ända gång funderade över flyktingpolitiken? En del människor trodde nog att Reinfeldts regering skulle tillämpa en annan flyktingpolitik än den gamla socialdemokratiska, de måste bli grymt besvikna nu. Alliansregeringen har inte en vettigare politik på det området än den socialdemokratiska. Faktum är att Reinfeldt i mina ögon närmar sig Sahlinnivå mer och mer.

Länk DN

tisdag, januari 29, 2008

Tullen bantas


Denna artikel kan väl snarast ses som en uppdatering av föregående artikel. Enligt SvD så är det tullverket själv som kommit fram till bantningen genom en egen utredning. Detta måste ha skett genom direktiv från regeringen, trots att det inte står i artikeln, annars vore det ju absurt. Fackförbundet som organiserar tullarna är starkt kritiska till neddragningen på 300 tulltjänstemän som kommer att innebära att stora delar av vår gräns kommer att stå vidöppen för införsel av allt möjligt. Tullverket försvarar sig mot kritiken och säger i så här i SvD.

Det är givetvis aldrig roligt att bli av med jobbet och jag har förståelse för att folk är oroliga inför framtiden. Men världen förändras, och Tullverket måste hänga med. Vi kan inte bedriva verksamheten på samma sätt som vi alltid gjort, säger Ted Stahl överdirektör på Tullverket, och den som lett utredningsarbetet.

Världen förändras och vi kan inte se några som helst skäl att dra ned på tullverksamheten i denna förändring, snarare det motsatta. Vi har massvis med hot såsom människosmuggling, narkotika och terrorism, för att inte tala om den ökade smugglingen av djur såsom hundvalpar som SvD haft flera artiklar om. Hur tänker du Stahl, minskar smugglingen eller hoten från omvärlden? Eller är det så att du fått ditt toppjobb för att göra en nedskärning på organisationen?

Länk SvD

Först försvaret och nu tullen


Försvaret lade även Alliansen sparförslag på, nu bantar de den svenska tullverksamheten. 300 tjänster och 500 miljoner kronor skall bantas bort enligt SvD. Det svenska gränsskyddet är inte överdrivet starkt i dag, innan denna bantning. Efter denna bantning blir den ett skämt. Enligt artikeln i SvD så kommer gränsskyddet norr om Stockholm i princip att försvinna.

Man kan undra om det är liberala principer om öppna gränser eller något förakt för den egna nationen som gör att man spar denna futtiga halvmiljard på det redan bantade Tullverket. Varje nation har något slags ansvar för att gränskontrollen sköts och att inte vad som helst kommer in i landet. Det är politikernas ansvar att tillse att skyddet vid gränserna upprätthålls så att vapen, kriminella personer och narkotika inte kommer rakt in i landet utan några som helst besvär. De som vill smuggla något av detta eller t.ex. ägna sig åt någon form av trafficking eller människosmuggling lär inte få några problem om allt gränsskydd norr om Stockholm försvinner. Ansvaret vilar tungt på vår regering för detta och liknande beslut.

Länk SvD

måndag, januari 28, 2008

Ny intressant blogg

Jag upptäckte att Grue, min gamla medarbetare, och några andra skribenter startat en ny blogg. Namnet är Falkblick och är välfunnet. Andra skribenter på denna blogg är Emme, Henrik Waldemarsson och Peter Johansson. Artiklarna verkar dugga tätt men jag fastnade speciellt för en artikel om Björklund och beslutet att tillåta barn till gömda flyktingar att gå i skola. Jag skall följa bloggen med intresse i framtiden och önskar dem lycka till.

Ännu ett missbruk

I dagens DN står det om ännu ett missbruk av våra märkliga regelsystem. Kvinnor från Tyskland och Portugal åker till Sverige och gifter sig med män från Afrika, Asien och Pakistan. Detta gör de för att få ett vigselbevis så att männen kan anhöriginvandra till Europa. Skatteverket har reagerat och skickat en skrivelse till regeringen. Skatteverket skriver att den Svenska vigselrätten missbrukas i "betydande omfattning". Nu har länder som Tyskland och Portugal börjar reagera på den svenska vigselrätten som tydligen ger vem som helst rätt att komma hit och gifta sig. Det fungerade för 40 år sedan, det fungerar inte i dag.

Varför skall Sverige alltid vara sämst i klassen. Våra politiker skall alltid visa sig mest naiva och blåögda. Det kanske gav något slags pluspoäng en gång i tiden, som ett tecken på humanism eller liknande. I dag är det snarare ett tecken på idioti och dumhet.

Länk DN

söndag, januari 27, 2008

Det mångkulturella exprimentet


Alla har de höjt rösten, alla de stora socialdemokratiska kommunordförandena. Det är Göran Johansson i Göteborg, det är Ilmar Reepalu i Malmö och nu har även Anders Lago i Södertälje sagt det som de flesta vet, att det mångkulturella experimentet inte fungerar så bra i de kommuner där det blivit verklighet. I en artikel i SvD så beskrivs situationen i Södertälje som tagit emot 1268 flyktingar med uppehållstillstånd 2007 som mycket besvärande. Så här beskriver Soheila Heidari situationen i kommunen.

Det är kö till barnomsorgen i Södertälje. Det är kö till Komvux för att läsa svenska och flertalet av våra flyktingar är inneboende.

Vi andra har läst om skottlossningar mot polisstationen i Ronna, upplopp och
småpojkar som springer fram och sparkar “etniskt svenska” flickor medan de står och pratar med poliser. Kommunledningen i Södertälje har gemensamt satt ner foten och balanserar väl på gränsen till det politiskt inkorrekta.

Läs resten på SD-blogg

Länk SvD

LO och Socialdemokratin


Sitter och slöläser en artikel i DN om Sahlins senaste schackdrag att byta ut Nuder mot någon sämre medarbetare, förmodligen Östros, när jag läser detta och sätter morgonkaffet i halsen.

LO-basen Wanja Lundby-Wedin får jobb hos Mona Sahlin om hon vill, eller om hon inte behövs bättre för att hålla de fackliga kraven stången. Annars lär Metallordföranden Stefan Löfven och Mona Sahlin också komma överens.

Va!? Sveriges ledande journalister skriver hur enkelt och naturligt som helst att Wanja Wedin, ordförande för LO behövs bättre för att "hålla de fackliga kraven stången" än i det socialdemokratiska partiet, där hon naturligtvis får jobb om hon vill. Att det gått riktigt så långt är jag uppriktigt förvånad över. En facklig ordförande behövs för att dra ner på kraven från dem hon är satt att företräda, det är ju horribelt. Hon är självskriven i ett visst parti också, nämligen det socialdemokratiska. Hon är ju kvinna också och har därmed alla fördelar i dagens politiska samhälle.

Nu är det ju inte Wedin själv eller Sahlin som sagt detta, detta vore ju självmord naturligtvis. Att Sveriges ledande nyhetsjournalister hur naturligt som helst pratar om Wedin som tillhörande det socialdemokratiska partiet (ingen hemlighet) samt att Wedin behövs för att hålla nere lönekraven från sitt eget fackförbund för det socialdemokratiska partiets räkning (en hemlighet förvisso) är illa nog. Är det ingen av Sveriges journalistkår som ifrågasätter det demokratiska i hela denna märkliga maktstruktur? Eller kanske att någon enda journalist skulle dra några moraliska eller etiska aspekter på dessa märkliga förhållanden. Eller är det så att alla är stöpta i samma form på journalisthögskolan i Stockholm. Där journalisterna läser all litteratur hur stötande den än är, enbart i studiesyfte förstås, men där man rensat bort SD-Kuriren i demokratins namn.

Länk DN