lördag, januari 22, 2011

Dessa godhetens apostlar


Några dokument från Wikileaks har offentliggjorts och det har utbrutit ett mindre debacle om vissa uttalanden från Billström och Bildt. Uttalanden som för gemene man inte på något sätt är anmärkningsvärda. Det anmärkningsvärda är reaktionerna från Maria Wetterstrand och andra mer eller mindre världsfrånvända riksdagsmän. Vad är det då Bildt och Billström sagt enligt dokumenten? Vi tittar på det. 


Bildt blamed this on budget constraints and lack of progress on a return agreement for Iraqi refugees illegally in Sweden.


Bildt konstaterar det som denna blogg och många andra gjort en mycket lång tid, immigranter som fått avslag på sin asylansökan skall återvända till sitt hemland (eller vad de nu önskar bege sig). Gör de inte detta så är de att betrakta som att de befinner sig på svensk mark illegalt. Det framgår också att Sverige vill ha ett återvändaravtal med Irak, vilket under 2007 var en helt offentlig och öppen fråga. Inget att orera om således. Vidare i dokumentet står det så här. 


Foreign Minister Bildt estimated that approximately 100,000 Iraqis live in Sweden and told Ambassador Crocker that if the United States accepted Iraqi asylees and refugees at the same pace, the US would have over 500,000 Iraqi residents. He explained that the majority were Kurds who fled the former regime,s persecution but stressed that since 2003, most Iraqis arriving in Sweden were Arabs. He said that in 2007, the GOS expected 20,000 asylum petitions and would approve approximately 74 percent. The 26 percent not approved were the reason Iraqi immigration had become a Swedish domestic issue and that concluding a return agreement was critically important for the GOS. Bildt observed that without a mechanism for returning illegal
aliens, the immigration problem would spiral out of control in a country of only nine million inhabitants. Both the FM and Immigration Minister Tobias Billstrom said recent arrivals were more difficult to assimilate because they often arrive destitute (Billstrom estimated travel expenses alone exceed USD 20,000), poorly educated, and without professional or language skills. Bildt and Billstrom also mentioned
several high profile honor killings as prompting more calls for stronger immigration policies from the Swedish public.


Bildt konstaterar att påfallande många av flyktingarna från Irak tog sig, och tar sig till just Sverige. Detta är ett helt uppenbart faktum och heller inget att orerar om. 


Hur Bildt kunde veta att just 74 procent av flyktingarna skulle få asyl är dock mycket märkligt. Om man gissar brukar man runda av siffrorna något, inte säga 74 procent. 


Att Sverige får problem med för många flyktingar och att problemen naturligtvis ökar om de som får avslag vägrar att lämna vårt land är uppenbart för alla utom för den försvinnande lilla del av vår befolkning som råkar sitta i regeringen eller riksdagen. Bildt uttalande kan alltså vara en smula chockartad för den lilla skyddade grupp som befolkar riksdagen, vilket en del uttalande från t.ex. Wetterstrand tyder på. Därefter påstår Bildt att de som immigrerat från Irak är svåra att integrera i vårt samhälle. Ett uttalande som är något av en generalisering skulle jag vilja säga. Hur väl människor integreras från Irak beror i hög grad på vilken religion de har. Skulle Bildt sagt detta skulle det nog blivit ett ännu värre ramaskri från våra världsfrånvända riksdagsledamöter. 


En stor del av den svenska befolkningen, inklusive tidigare immigranter, kräver en ansvarsfullare immigrationspolitik än den vi nu har. Detta är ett faktum och är oberoende av skamproblematiken vi också brottas med inom vissa grupper av immigranter. Denna skamproblematik gör naturligtvis saken inte bättre för regeringens politik, men är ändå inget huvudskäl för en stringentare immigrationspolitik. 


Det uppseendeväckande är i stället Wetterstrands och Ceballos utbrott i media. Det skall dock påtalas att i alla fall Wetterstrands artikel har en betydligt mer utmanande rubrik, än vad hon sedan faktiskt säger i den citerade artikeltexten. 


Anders Lago tar också ton i debatten och påtalar det faktum att många av irakierna är högutbildade, ja generellt högre utbildade än ett svenskt genomsnitt t.o.m. Lago glömmer dock att nämna det faktum att det här rör sig om kristna irakier, som dessutom i hög grad börjar rösta på SD i Södertälje. Även de kristna irakierna i Lagos Södertälje vänder sig emot en immigrationspolitik som för dem ter sig som vansinnig, detta trots att Lago på interna möten innan valet lovat kultur och föreningsbidrag på en nivå som måste betraktas som rena röstmutor.    


Lagos röstmutor finns inte i några wikileaksdokument. Kristna irakier har helt enkelt meddelat undertecknad om förfarandet då de inte vill anamma en korruptionskultur som de är så väl bekanta med från sitt hemland. Det kanske är så att mutor och korruption nu är en integrerad del av vårt mångkulturella samhälle. Det kanske är därför Wettersrand och Ceballo inte kommer att utbrista ”otroligt allvarligt” inför detta förhållande.

Länk SvD Lago

Länk SvD Ceballo

Länk SvD Wetterstrand

Länk DN Bildt

Länk Newsmill Wager

Länk Wiki doc

torsdag, januari 20, 2011

Du ska inte vittna falskt mot din medmänniska
Den relativt nyvalde biskopen för Stockholms stift, Eva Brunne intervjuas i nyhetsmorgon. På tal om att den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen tågade ur kyrkan så säger Brunne att hon blev ”oerhört förvånad”. Det kan mycket väl stämma att biskopen blev förvånad. Sedan säger hon att hon inte sade något annat än vad hon säger under varje predikan, ”det handlar om människors lika värde” och ”det handlar om att inte göra skillnad på människor”. 


Det måste vara väldigt innehållslösa predikningar Brunne ägnar sig åt, om hennes predikningar innehåller dessa uttalanden som i princip ingen vänder sig emot, inte heller Sverigedemokraterna. Att riksdagsgruppen för SD enbart skulle tågat ut p.g.a. menlösa uttalanden om ”allas lika värde” som i princip varje PK politiker spyr ur sig så fort de får en chans, är helt enkelt inte trovärdigt.


Därefter erkänner Brunne citat ur hennes predikan där hon hyllar de motdemonstrationer som för det första var olagliga och saknade tillstånd. För det andra så var ett flertal demonstranter våldsverkare från obskyra vänstergrupper. Sedan vrider hon till att demonstranterna var emot att man gör skillnad på människor. Enligt denna logik gör alla som inte är för fri invandring skillnad på människor. Det är alltså samtliga riksdagspartier, möjligen undantaget MP, det är också samtliga europeiska länder som enligt Brunnes logik gör ”skillnad på människor”. 


Naturligtvis gör man inte skillnad på människor för att man är för en restriktivare immigrationspolitik, lika lite som man kan anklagas för att göra skillnad på människor bara för att man är för Anders Borgs finanspolitik. Det är snarare Brunne själv som gör skillnad på sverigedemokrater och andra politiker. Brunne drar sig inte för att kalla sverigedemokrater för rasister, eftersom hon påstår att det var mot rasism hon tog ställning. 


Därefter ondgör sig Brunne över att människor som Ohly eller Mikael Wiehe kallas vänsterextremister. Brunne är tydligen totalt glömsk av att hon själv i föregående andetag kallat sverigedemokrater för rasister.  


Därefter säger Brunne (på en direkt fråga) att kyrkan är partipolitisk obunden, men alltid politisk. Ett mycket intressant uttalande. Det går nämligen inte att missta sig på att Brunne är mäkta besviken över att Alliansen styr Sverige, och inte Socialdemokraterna. Därefter påstår Brunne att det inte är religioner (vi tänker då speciellt en religion här, vilket intervjuaren också gör) som förstrycker människor, utan enskilda makthavare som utnyttjar religionen för att utöva makt. Ett väldigt bekvämt uttalande, men inte så trovärdigt. 


Biskop Eva Brunne får naturligtvis tycka vad hon vill, det får Svenska kyrkan också. Jag vill dock inte vara med i denna organisation eller bidra med ekonomiska tillgångar till Svenska kyrkan. Brunne själv brister märkbart i trovärdighet när hon slingrar sig om hennes omtalade predikan, samt om att det inte är religioner som förtrycker människor. Självklart utnyttjar en del människor religionen i sina egna syften, så har det alltid varit. Men att helt frikänna religioner från allt förtryck är inte trovärdigt. Svenska kyrkan brister i trovärdighet på samma sätt som Brunne gör det.

Biskopen%20som%20uppr%C3%B6rde%20Sverigedemokraterna

Ett mått på tillståndet i landet


I nättidningen Resumé finns en artikel publicerat om en muslimsk kvinna som oförsiktigt nog ställde upp för en intervju med Lina Makbol, detta i programmet ”Svart Polyester”. Villkoret för en intervju med den muslimska kvinnan var att hennes ögon inte skulle synas, ety då skulle hon kunna bli igenkänd. Nu påstår kvinnan att hennes ögon syntes i programmet och att bilden av muslimska kvinnor inte framställdes riktigt som den borde.

Tidningen Resumé är ju i sin artikel tvungen att ta med en passande bild naturligtvis. Då Resumé inte vill bli stämd så har de för säkerhets skull satt in denna bild i artikeln

Det påpekas att kvinnan på bilden inte har med stämningen att göra, men hur vet vi läsare det? Jag undrar om inte Resumé ändå kör ett falskspel här och att det är just kvinnan som stämt Makboul som finns på bilden.

tisdag, januari 18, 2011

KD vågar inte ta SD.s väljare


På Newsmill publeras en hel del intressanta artiklar av det resonerande slaget. Varför en del partier tvättar sin byk offentligt kan man undra över, men det ger i alla fall publikum tillfälle att delta i analyserna. I dag publicerar en skrattande Magnus Jacobsson en framtidsanalys av Kristdemokraterna (en allvarligare bild skulle varit passande för en sådan här artikel över KD.s djupa kris, i alla fall om den är skriven av en kristdemokrat). Jacobsson vet saker som vi andra inte vet om KD. Han beskriver de olika falangerna på ett sätt som vi måste godta utan kommentarer. Jacobsson beskriver även processer inom KD på ett trovärdigt sätt. Det som är intressant för oss andra är det som inte riktigt är trovärdigt i hans analys. 


Jacobsson beskriver tre falanger i KD, en som vill till mitten och som haft makten i partiet, en annan konfessionell falang och en konservativ falang. Helt riktigt bedömer Jacobsson KD:s att den konservativa riktningen har framtidschanser som de övriga två inriktningarna absolut inte har. Så här beskriver Jacobsson de konservativa möjligheterna för KD.


Kvar finns den kristdemokratiska - konservativa inriktningen. Denna grupp betonar vikten av att bevara våra rötter samtidigt som vi breddar partiet och tar ett medvetet steg åt höger. Om partiet börjar definiera sig självt på samma sätt som väljarna gör kommer fler allmänborgerliga väljare som tröttnat på trängseln i mitten och de Nya moderaternas vänstersväng att börja titta på vårt parti. Men om ledande företrädare titt som tätt motar bort dessa väljare genom att markera mot själva ordet konservativ så försvårar man dessa väljares övergång till (KD). Hade partiet redan för flera år sedan bejakat faktumet att det finns ett vidöppet politiskt fällt till höger om (M) så hade troligtvis inte (SD) tagit sig in i riksdagen och Kristdemokraterna hade i dag haft större inflytande över svensk politik.


Jacobsson har helt rätt. Väldigt stora väljargrupper ligger i mitten ekonomiskt politiskt, men till höger ideologiskt värderingsmässigt. Många partistrateger och statsvetare har konstaterat detta faktum. Problemet är att höga politiker i riksdagen och på andra ställen INTE ligger till höger, eller åt det konservativa hållet värderingsmässigt. Våra politiker ligger alltså ganska rätt i den ekonomiska politiken, men fel ideologiskt och värderingsmässigt. De vet dessutom om det i många fall. 


Detta med att det ligger ett vidöppet fält till höger om moderaterna gäller ideologiskt, värderingsmässigt, sannolikt inte ekonomiskt. Det är också det vi här vanligtvis kallar den politiska korrektheten (här definierad som ”mitten eller ”vänster”) som många människor är innerligt trötta på, det gäller alltså inte vilken högerpolitik som helst. Människor längtar sannolikt inte efter ännu fler avknoppningar av den kommunala trafiken eller vår elektricitet. Det vidöppna fält Jacobsson talar om ligger inte bara vidöppet för KD, det ligger tämligen vidöppet för ett parti som SD också. Vidare i Jacobssons intressanta artikel står det så här.


Vi måste fortsätta att jobba med "verklighetens folk" då det är ett begrepp som börjar sätta sig och som visar att det finns ETT parti som faktiskt vill sätta gränser på hur mycket vi politiker verkligen skall lägga oss i människors vardag.
Vågar vi kristdemokrater ta ett kliv åt höger, bejaka individens rätt att ansvara för sitt eget liv, acceptera att människor som definierar sig själva som konservativa finns i våra led så kommer vi att bli fler.  


Här släpper medvetet eller omedvetet Jacobsson en bluff. Verklighetens folk är inte mest trötta på att politiker lägger sig i människors vardag. Tvärtom, människor vill ha modiga och handlingskraftiga politiker som agerar för vanliga människors bästa. Det kan gälla biltrafik förbi en förskola, det kan gälla brottslighet eller exploatering av fin naturmark. Det människor ÄR trötta på är att politiker skall bestämma vad människor skall tycka och tänka, vad de får säga och inte säga. Människor är trötta på att vissa grupper känner sig kränkta och får både rubriker samt skadestånd för småsaker, när de själva jobbar och sliter varje dag, kanske med en chef som understundom kränker dem själva. 


Människor är trötta på att en grupp i samhället tar det som en självklarhet att just de skall arbeta med hjälp av statliga bidrag, nämligen kulturarbetarna. Människor är också trötta på det utrymme denna grupp får i vår media och bland politiker. Hur kan en ungdom som arbetar i en fri teatergrupp, driven av statsbidrag, få så oerhört mycket mer uppmärksamhet av våra politiker än en vägarbetare? 


Människor är trötta på att våra politiker inte ser de problem som ter sig uppenbara för förortens folk, problem med brottslighet, arbetslöshet och allmänt förfall. Dessa problem får man inte ens prata om, då brännmärks man av våra politiker som själva bor väldigt långt från dessa problem. Människor är trötta på ungdomsgäng som ibland ägnar sig åt allvarlig brottslighet, och som våra politiker aldrig ens nämnt något åtgärdsprogram emot.


Människor är innerligt trötta på politiska floskler och ett ständigt undvikande av de verkliga problem vi har i vårt samhälle. Kanske ligger ändå dagens politiker och fria teatergrupper inte så långt ifrån varandra, det handlar om att skapa en illusion.  


Där Jacobsson fick du ett riktigt tips om hur ni skall stjäla väljare från SD. Företrädarna för SD är ändå inte speciellt oroliga för någon väljarflykt till KD, vi vet alla varför.

Länk Newsmill

söndag, januari 16, 2011

Svar till Lena Sundströms twitter


Lena Sundström twittrar någorlunda lagom när det gäller kvantitet, man orkar hänga med. Isobel Hadley twittrar så man helt enkelt är tvungen att stänga av RSS-strömmen, bara för att inte smutsa ner datorn. 


Tyvärr så twittrar människor enbart med dem som inte kan ge dem svar på deras uttalanden. Jag kan inte låta bli att ge några svar på Sundströms twitter här. Det får dock bli en engångsföreteelse. Här kommer Sundströms twitter samt mina kommentarer.
Näthatet och mailhatet som är som Saurons öga. Ett svart hål som gör allting fult och smutsigt. #hatet
Bjästa, Assange-målet, Islamofobi, avhumaniseringen, mobbing-sms. Prata om #hatet.
En del av näthatet är naturligtvis ett utslag av att frustrerade människor har möjlighet att ge uttryck för sina mer primitiva känslor, på ett enkelt och riskfritt sätt. Detta gäller människor från alla politiska läger. Man borde önska ett annat tonläge många gånger, men nätet har både fördelar och nackdelar. 


Dessutom är det så att även du Lena Sundström gett uttryck för hat. Du avskyr Sverigedemokrater, du visade det tydligt i ett debattprogram när du visade upp din spinkiga hand mot Åkesson när han ville svara på något du sade. Då bröt DU Lena mot all vett och etikett. 


Det du kallar Islamofobi är till stor del kritik mot en religion som vinner alltmer inflytande i vårt land. Man kan naturligtvis kalla det för islamofobi, lika gärna som man kan kalla det du ger uttryck för som SD-fobi. 
En muslimsk mamma fick utstå stenkastning i Tomelilla. I TV4Nyheterna kl 19 uppmärksammar jag Niklas Orrenius rep i Sydsvenskan. #hatet
Jag åker till Tomelilla och möter också Niklas Orrenius som har fått hatiska reaktioner efter artikeln.
Stenkastning mot enskilda individer är något jag och SD tar mycket starkt avstånd från. Det är oförsvarbart och bör fördömas å det kraftigaste, som jag hoppas jag gör just nu just här. En förklaring är väl att vår regering för en immigrationspolitik med tveksamt folkligt stöd. Det är en förklaring och inget försvar. Det har dock förekommit en del stenkastning i en av Malmös stadsdelar (jag nämner den inte vid namn då den då kan få negativt rykte) mot både polis, brandmän och snöskottare. De stenkastningarna har nog inte skett av kärlek till våra statliga tjänstemän. 


På tal om hat har Orrenius fällt dessa intressanta ord.
Vi behandlar inte sverigedemokraterna som ett parti som andra, utan som en skum gruppering som det är vår uppgift att bekämpa. Går man som journalist för långt riskerar man på sin höjd några ryggdunkar från kollegor. Vi avskyr ju alla sverigedemokraterna. (Publicistklubbens årsbok 2007).
Vittnar inte dessa ord i själva verket om hat av en hel journalistkår mot ett helt parti? 
I USA diskuterar man hatretorik och våld post Gifford. I Sverige skriver bloggare att fler bör följa Tomelilla-exemplet #hatet
Hatretorik såg vi en hel del av i valrörelsen, men vem stod för detta hat Lena? T.o.m. statsminister Reinfeldt sade att de som drabbas av politiskt våld får skylla sig själva, om de tillhör fel parti. Sådant kan ju i värsta fall föda hat, tyvärr. Vi ser en del hat i Tunisien just nu, men det beror ju på något också. Hatet i Tunisien har sina orsaker och man måste ibland gräva lite djupare, även om man är en svensk journalist.
Funderar på om jag motsäger mig själv när jag hatar läsarkommentarer för att de hatar så mkt
Ja det gör du. Dessutom motsäger du dig själv genom att just du är en del i det förenklade, stigmatiserande debattklimatet, som du Lena gjort allt för att försämra i vårt land.
...alla dessa "sanningssägare" som konstant undviker det raka och centrala svaret - jag tycker inte om invandrare. 
Se där, innehåller inte denna lilla mening en hel del undertryckt hat mot dessa ”sanningssägare” som envisas med att inte tycka som du Lena? Det centrala och raka svaret är ”jag tycker inte om nuvarande immigrationspolitik”. Sista twittret blir detta.


Debattören i AB som hävdar att man röstar på SD för att etablissemanget i stan inte förstår landsbygden får gärna förklara Norra Sverige 


Etablissemanget förstår helt enkelt inte verklighetens folk överhuvudtaget. 


Som avslutning kan vi ge exempel på hat från Sundströms twitterkompis Isobel Hedley- Kamptz, hon skrev så här på valnatten. 
jag hatar dem så jävla mycket
jag står för att jag vill döda när jag ser Bert Karlsson och Bengt Westerberg i den där myssoffan, tro inget annat.
Överväger att blocka alla fittor till journalister
Bengt Westerberg sitter bredvid Bert Karlsson i svt:s soffa och myser om sd-resultatet. Det är alltså här vi är nu. Jag vill döda någon.


Tycker väl att det på något sätt sipprar fram lite av det du kallar hat här Sundström. Ibland behöver man påminnas om det man gärna vill glömma.

Historien om ett ensamkommande flyktingbarn


Jag fick en E-post med en berättelse från en kvinna som i humanismen och den svenska godhetens namn tagit emot ett s.k. ensamkommande flyktingbarn. Jag själv som systemkritiker har ju redan innan jag läste hennes historia varit tveksam till hur det egentligen står till med dessa ”ensamkommande barn”, i vilket fall har jag hela tiden varit emot denna typ av frivillig människohandel. Inte ens jag kunde dock föreställa mig att en del av dessa inte ens försökte låtsas som om det är på allvar. Jag vet vem som står bakom berättelsen och har kontrollerat historien med ”bekantas bekanta”. Varsågoda, här kommer den.

Hej Robsten!
Har i mitt hem upplevt följande. Eftersom svensk media är ointresserade av denna sorts verklighet (de tycks bara publicera starkt censurerat material), så skickar jag min erfarenhet till dig! 
Asylsökande flyktingbarn.
Medias berättelser och bilder av det grymma beteendet människor emellan i Afrika passerar min hjärna: Hur de slaktar och stympar varandra, våldtar och skändar. Inte minst de ofattbart grymma könsstympningarna dyker upp i tankarna, när jag funderar på att ta emot ett asylsökande flyktingbarn därifrån. Jag har blivit tillfrågad och svarat ja, det är tydligen brist på omhändertagande familjer, enligt den statligt anställda konsulten. 
En vacker dag dyker han så upp, i sällskap av en grupp skattefinansierade damer med olika befattning. Pojken, vi kan kalla honom X, är 17 år gammal och har varit med om det värsta tänkbara. Jag är inställd på att ta hand om en människa i stor nöd. 
När vi satt oss vid matbordet, reser sig vår nye gäst och går glatt till kylen där han plockar fram annan mat som han börjar tillaga. Maten på bordet passar inte. Vi blir mycket förvånade. Han är klädd i märkeskläder och har en ny mobil. X berättar att han är van att få allt han pekar på. I förtroende berättar han att han egentligen är över 20 år gammal. 
Jag frågar ofta hur han mår och söker efter tecken på oro eller ångest. Dessa finner jag aldrig. Av en terapeut bedöms X må bra. Enligt en av ovan nämnda statligt anställda var X helt klart drogpåverkad vid ankomst till vår familj. Han dricker ofantliga mängder vatten, och det ska vara kolsyrat! När det är dags för drogtest en vecka senare, vägrar han. Han kräver att annan person än jag skall följa med honom till sjukhuset. Hon kommer några dagar senare på hans order långväga ifrån. Under tiden fortsätter han sitt kopiösa drickande. Precis innan det är dags att fara till sjukhuset, återvänder han in för att dricka ytterligare. På sjukhuset konstaterar de att urinen är väldigt tunn, men det godkänns och vi får besked att drogtestet är negativt, d.v.s. han är fri från droger! X är glad, mycket glad. Det är han för övrigt nästan jämt, d.v.s. när han får som han vill. Får han inte som han vill, blir han aggressiv. Han har ett flertal polisanmälningar på halsen. Det beror dock på att de andra var dumma, enligt honom. Han blir aggressiv när han inte tillåts köpa sprit. Kanske glömmer han sin "låga" ålder då och då.
X blir mycket irriterad när han väcks redan kl. 11 på förmiddagen. Vanligtvis sover han till eftermiddag, tillbringar ca 1 tim i duschen, äter och går sedan till gymmet. Efter en tur på sta`n kommer han hem och säger:
-"Where is my food, I´m hungry".
Han klagar att vi inte serverar honom mat när han vill ha den.
Sedan avslutar han dagen med ytterligare 1 tim. i duschen och tittar på TV eller sitter vid datorn.
Jag ordnar skolplats åt X, men han är inte intresserad av att gå till skolan och lära sig svenska, han vill bara få sina papper (uppehållstillstånd) och då skall han få en egen lägenhet! Han är tidvis mycket irriterad på allt jox byråkraterna ställer till med.
-"Give me my papers, my money and my apartment, and I don`t need you!"
Ute på sta´n går han runt och frågar folk: 
-"Är du kristen?"
Vid jakande svar säger han:
-"Jag är muslim - Fuck You" och pekar för säkerhets skull finger.
Vår yngling får av svenska politiker, röd-grön eller blå regering spelar tydligen ingen roll, över 5.200:-/månad till att handla nya märkeskläder, gå på bio, gym, fika m.m. Husrum och mat får han dessutom. 
I snitt kostar ett flyktingbarn svenska skattebetalare 57.000:-/månad. Migrationsverket behöver i detta fall ca 1 år på sig att fatta beslut. Det betyder att X kostar ca 700.000:- medan Migrationsverket funderar. (Den summan skulle det kunna byggas och drivas en skola med på hemmaplan i Afrika.) Skickas X tillbaka har han märkeskläder och minnen av en hejdlös konsumtion med sig. Undrar vad det väcker för tankar och känslor hos honom och alla han pratar med därhemma?
Jag får nu höra att det finns organisationer dit familjerna i Afrika kan skicka sina "barn", mot stora summor, för att lära upp dem: Hur de skall bete sig och vad de skall säga här i Sverige för att få igenom sin önskan om ett gott liv utan arbete. När vederbörande har fått sina papper, dröjer det inte länge innan släkten följer efter. 
Familjehemsplacerare från ett annat företag ringer mig för inte länge sedan och undrar om jag kan ta emot en ungdom. Jag berättar historien ovan och hon svarar:
-"Tyvärr är din historia vanlig. Man kan undra om de fattiga barnen alls kommer till Sverige..."
De vet, men tiger. Vem vill förlora jobbet?
Finns det någon som tror att verkligheten visas ocensurerad i "politiskt obundna" SVT?  Eller våra svenska tidningar?
Byråkraterna som tjänar på flyktingströmmen blir ständigt fler.  Politikerna krälar likt förvirrade ålar efter väljarna. 
Och väljarna, när skall de vakna?
Herr X bor numer i egen lägenhet i Stockholm.

Vi tackar för din berättelse. Speciellt allvarligt är det om uppgifterna stämmer angående de organisationer som ”lär upp” ungdomar hur de skall agera för att få asyl. Det är faktiskt dags att sätta stopp för denna genomruttna cirkus nu.