fredag, februari 22, 2013

Så har vi då legaliserat böneutrop i vårt land


Under 1900-talet var det i huvudsak vänstern som drev igenom det sekulariserade samhälle vi nu har och som de flesta är stolta över. Religionen är i grunden varje medborgares privatsak och man väljer fritt sin religion eller väljer bort all religion. En förutsättning för detta är ett i huvudsak sekulärt samhälle där inte någon religion gör för mycket inträng i det offentliga rummet. Samma vänster som drev igenom det sekulariserade samhället har nu svängt 180 grader och röstade under torsdagen (02-21) i Botkyrkas kommunfullmäktige igenom att böneutrop får göras från Fittjamoskén. 

Både vänstern och allianspartierna hänvisade till att det klara förbudet i detaljplanen från 1994 inte var giltigt. Enligt Plan & Bygglagen tolkade Sverigedemokraterna det så att kommunen mycket väl kan stipulera ett sådant förbud. Socialdemokraternas Jens Sjöström replikerade då ”att det är tur att inte alla tolkar Plan & Bygglagen som Sverigedemokraterna”. Hur det än är med den saken så kvarstår faktum, 1994 så tolkade alla partier Plan & Bygglagen exakt likadant som Sverigedemokraterna gör i dag.  

Länk Plan & Bygglagen (4 kap. §2, §8, §11 och §12)

Länk detaljplanen 1994

Jag betecknar mig inte själv som kristen, men anser ändå att kristendomen har en särställning i vårt land av historiska skäl. Miljöpartiet var glasklara med att de inte anser att kristendomen skall ha den minsta särställning i vårt land. Betänk detta faktum en stund. Det skulle vara rakryggat och ärligt om t.ex. Fridolin ville bekräfta denna ståndpunkt en gång för alla. Även Folkpartiets representant var inne på den linjen. Att hennes partiledare skulle bekräfta nämnda ståndpunkt ter sig osannolikt, så det kan vi lämna därhän. 

Tullingepartiet vill bryta loss Tullinge från övriga Botkyrka, bl.a. den del där moskén med böneutrop ligger. De har också fått igenom en folkomröstning i frågan. Enligt Tullingepartiet vill de bryta sig loss från det övriga interkulturella Botkyrka för att få ökad ”närdemokrati”, vilket inte en enda människa tror på. Nu röstade samma parti för att böneutrop skall få göras, trygga i den förvissningen att det ändå inte kommer att gälla deras lilla plätt på jorden. 

På sätt och vis är det bra att frågor som denna om böneutrop kommer upp. Väljarna har rätt att få veta var deras representanter står i olika frågor. Dessa väljare har nu fått en rätt kraftig indikation på var deras respektive partier står ideologiskt.  

Slutligen vill jag uppmana alla att inte skicka oförskämd e-post till någon ledamot. Det är bara kontraproduktivt och befäster bilden av den systemkritiska rörelsen. Alltid hövlig och saklig, aldrig personangrepp. Det vinner man på i längden.