lördag, juli 07, 2007

Hur står det till med kommunaldemokratin


Ja det undrar i alla fall jag när jag läser på Roger Hedlunds blogg hur de etablerade partierna burit sig åt i Nordanstigs kommun. Johanna Karlsson valdes in i kommunalfullmäktige men fick lämna sin post p.g.a. personliga skäl, enligt reglerna så tillsattes då en ersättare. De andra partierna vill dock dra in det partistöd som SD enligt alla regler (vad jag vet i alla fall) är berättigade till. Läs mer på Hedlund blogg.

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Också lite fler bilder från Sommarsverige

Lite bilder från en skärgårdstur.
David mot Goliat. Nybyggda båtar har aldrig den charm som de äldre, vill man ha charm och känsla måste man bevara det gamla, så det så.


Tja, tyckte det var en rolig vy, lägg märke till hur havet eroderat bryggan.


Vaxholms fästning, vad är skyskrapor i New York mot våra historiska byggnader, byggda i granit till vårt allmänna försvar. År 1612 stoppade vi faktiskt ett danskt anfall med hjälp av denna fästning, fästningen var dock mindre på denna tid.


Mitt första minne i livet är faktiskt från denna båt (Västan), tro det eller ej. Familjen var på väg till Sandhamn och jag står som 5-åring just här.Gammal svensk hederlig båt, byggd i järn och trä. Flashig plast kan aldrig ersätta kvalité.

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

fredag, juli 06, 2007

Skansens vargungar


Som jag försökte få syn på men aldrig såg, har i alla fall SVT lyckats fånga på bild. Dålig skärpa är det och allt det där men i alla fall. Få se nu om länken fungerar. Filmklippet börjar tyvärr med reklam för någon fransk bil men sedan kommer det riktiga klippet.


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Ändrad praxis från Migrationsöverdomstolen?


Situationen i Irak är inte längre sådan enligt Migrationsöverdomstolen att flyktingar från mellersta eller södra Irak automatiskt får asyl. Dan Eliasson, generaldirektör för Migrationsöverdomstolen säger att det inte längre råder en väpnad konflikt i Irak. I SvD står det,

- Beslutet kan leda till massavvisningar då många asylsökande irakier ännu inte fått sina ärenden avgjorda.

Ja, och skulle beslutet vara ett annat så skulle vi ju då enligt all logik få "massinvandring", så det finns bara två alternativ i detta fall. Att det inte råder väpnad konflikt enligt gängse normer är väl uppenbart, även om situationen i främst Bagdad är allt annat än bra, fruktansvärda illdåd begås men är väl inte att likna vid inbördeskrig. Sedan kommer vi att få allvarliga problem om det skall vara asylskäl om hemlandet hamnar i krig eller inbördeskrig, detta p.g.a. antalet flyktingar, över en dag kan hundratals miljoner människor få giltiga flyktingskäl, det är i längden inte rimligt. Vi behöver se över denna regel i utlänningslagen, den är helt enkelt inte rimlig i sina konsekvenser.

Enligt andra medier så är Amnesty emot denna nya praxis, det visste vi från början, Amnesty är alltid emot alla beslut som inskränker flyktingströmmen och för alla beslut som går i motsatt riktning. Tyvärr kan vi inte längre ta Amnesty på allvar och det är självförvållat.

Länk SvD


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

torsdag, juli 05, 2007

Hanne Kjöller frispråkigare än vanligt


Ja, man är inte riktigt van vid dessa tongångar från vår mediala elit, som denna artikel i DN signerat. För ett par år sedan en omöjlig artikel, nu plötslig möjlig, något har nog hänt i alla fall. Jag tror ju att Kjöller får på pälsen för denna artikel, men tack i alla fall Kjöller, du har ett moraliskt och etiskt patos, utan tvivel. Vågar man aldrig skriva eller säga något som man på förhand vet att man får problem med så har man helt enkelt ingen moralisk resning, man måste ju våga riskera något och våga få ovänner, i annat fall ylar man bara med i den vanliga allsången på Skansen där man alltid får de förväntade klapparna på axeln och det vanliga gnället från de politiska motståndarna. Kjöller har bevisat att hon vågar gå ett steg längre, jag tycker inte alltid som du Kjöller men du har min respekt, utan tvivel. Vad skriver då Kjöller? Jo, här skriver hon om den aningslöshet och den eftergiftspolitik gentemot muslimer och dess värderingar som är å vanlig i vårt land,

- Eventuell antisemitism ursäktas med situationen i Mellanöstern. Att muslimer, precis som alla andra i vårt land, borde kunna skilja på israeler och judar, på människor och politik, är sällan ett krav som ställs. När muslimska män begränsar sina fruars och döttrars frihet bemöts det som ett klass- snarare än ett kulturproblem, vilket i sig betyder att problemet kan utbildas bort. Om pappan, som man ju kan förmoda det är, bara reser sig ur sin socialgrupp så kommer flickorna att få det mycket bättre. Allt oönskat beteende som kolliderar med det liberala samhällets idéer om alla människors lika värde, allas rätt att uttrycka en åsikt, allas rätt till religionen men också rätt från religionen, individen - inte familjen - som samhällets minsta beståndsdel blir i majoritetssamhällets ögon blott en fråga om utanförskap och bristande integration. Inte att några faktiskt har helt andra ideal.

Problemet är den politiska korrekthet som både den politiska eliten och faktiskt den mediala eliten faktisk står bakom och har skapat. Denna korrekthet har ju gjort det omöjligt för någon aktör att ställa krav, säga att nu är det nog. Också många liberaler har varit med i detta spel, liberaler som Westerberg är väl själva arkitekterna tillsammans med delar av socialdemokratin bakom denna syn, en syn att vi skall tolerera allt annars är vi intoleranta och främlingsfientliga. En lite mer omfattande analys vad som skapat detta av Kjöller skulle inte vara helt fel, men då kommer vi in på riktiga känsliga ämnen, vi skall kanske ta ett steg i taget.

Vidare skriver Kjöller,

- Någon gång, någonstans måste Sverige i likhet med andra västländer försöka besvara frågan vad vi ska göra med konventionsflyktingar som inte kan avvisas men som aldrig kommer att bli några demokrater, utan som tvärtom använder västvärldens frihet för att planera och organisera andra människors ofrihet. Vad ska vi göra när terrorister, muslimska eller andra, knackar på dörren och med hänvisning till Genèvekonventionen och risken för tortyr i hemlandet vill slå ned sina bopålar i den svenska myllan?

Ja, nu kom du in på en annan känslig fråga Kjöller, jag har ju ett svar, men det är tyvärr inte politisk gångbart i dag, kanske i morgon. Frågan är ställd i alla fall och det är första viktiga steget. Sanningen är väl den att vi behöver se över alla regler och hela politiken vad gäller flyktingmottagning.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Christofer Fjellner en moderat av idag


Efter valsegern för Alliansen pratade jag med en Sverigedemokrat, han var överlycklig för att Alliansen hade segrat och sade "att nu kommer saker och ting att ordna upp sig" jag var inte lika överlycklig och jag visste att några saker inte kommer att ordna upp sig. Visst, Socialdemokraterna hade fört en flummig skolpolitik, där är Björklunds politik en klar förbättring. Visst samma Socialdemokrater förde en bidragslinje, speciellt i valrörelsen pratade de bara om bidrag, inte om arbete, där var Alliansen tydligare, bra mycket tydligare. När det gäller kriminalpolitiken så hade Socialdemokraterna nog redan övergett flumpolitiken och Bodström fick inkassera mycket kritik från alla håll för sin lite hårdare linje. Själv är jag mycket kritisk till att rättspraxis är för så erbarmligt låga straff för grov misshandel, där har Alliansen inte heller givit några signaler om en annan politik.

Den överlycklige Sverigedemokraten jag pratade med måste ha vetat att flyktingpolitiken inte skulle bli bättre under en Alliansregering, de har inte gett några signaler om detta, inte som jag snappat upp i alla fall.

Moderaternas gamla hemsida är borta, där kunde man läsa att Moderata samlingspartiet värdegrund vilade på liberala och konservativa idéer, nu står det inte något om någon värdegrund på deras nya hemsida. Det man hör mest om är liberala idéer, de konservativa lyser ofta med sin frånvaro. Nå det står en del bra saker om flyktingpolitiken på deras hemsida i alla fall, t.ex. så står det att,

- Alla som kommer till vårt land skall arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära att ett land skall ställa upp med försörjning, när skyddsbehov saknas.

Samt

- Varje asylsökandes ärende skall bedömas individuellt. Alla är lika inför lagen och lika fall skall behandlas lika. Vi säger nej till att ge allmän amnesti åt asylsökande och gömda människor. Vi tycker att ett beslut om kollektiv asyl är lika felaktigt som ett beslut om kollektiv avvisning.

Det låter ju bra, alla skall bedömas enligt just de asylskäl de har. Då tar man också för givet att de som inte får asyl skall återvända till sina hemländer. Men icke så, sist står det så här,

- Asylsökande skall få möjlighet att börja arbeta så snabbt som möjligt. Den som har fått avslag på sin asylansökan skall få söka tillfälligt uppehållstillstånd för arbete utan att behöva åka tillbaka till sitt hemland.

Alltså, förr så kunde asylsökande efter ett avslag på sin ansökan söka på nytt, överklaga i det oändliga, fullständigt vansinnigt. Nu vill Moderaterna att den asylsökande efter ett avslag skall kunna söka ett tillfälligt uppehållstillstånd utan att behöva återvända. Hur lång tid kommer denna ansökan att ta då och vem försörjer den asylsökande under tiden? Om den asylsökande inte får något jobb då efter att ha beviljats detta uppehållstillstånd, vad sker då? Snälla moderater, vi har flera hundra tusen personer som går arbetslösa redan nu som fått sin asylansökan beviljad, skall inte de sättas i arbete i stället för denna märkliga lag? Jag säger bestämt NEJ till detta vansinne som i förlängningen liknar det vansinne vi hade förut.

Vad står då olika moderater för och vad är det för politiska ambitioner de ger uttryck för? Henrik Alexandersson gör reklam för europaparlamentarikern och moderaten Christofer Fjellner på sin blogg ibland. För en gångs skull tänkte jag läsa lite vad denna Fjellner står för. Fjellners hemsida ger oss direkt besked Här skriver Fjellner om,

"Fri rörlighet Den fria rörligheten är grunden i Europasamarbetet. Genom att öppna gränser för fri rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital skapar vi en mänskligare värld där människor, deras arbete och tillgångar kan flytta efter eget huvud. Gamla murar och gränser ska inte stå i vägen och EU:s gränser bör också öppnas mot resten av världen. Lyckligtvis stoppades sossarnas övergångsregler som ville hindra människor att flytta för att arbeta.

På samma sida skriver Fjellner

Samtidigt bygger den svenska regeringen och Europa murar runt Europa som hindrar människor som vill bygga sig en bättre framtid på vår kontinent från att komma hit. Idag dör människor vid Europas gränser under sin kamp för att få komma hit och bidra, det är oförsvarbart och ett hot mot vår välfärd."

Det är vår flyktingpolitik som är oförsvarbar och dessa människor vet sannolikt hur lätt det är att få asyl på lösa grunder, det är därför de dör Fjellner och det är det som är oförsvarbart. Det är den fullständigt vansinniga flyktingpolitiken som är ett hot mot vår välfärd, inget annat. De flyktingar vi tar emot hamnar ofta i arbetslöshet och bosätter sig i etniska enklaver där de inte lär sig svenska språket och inte lär sig hur det svenska samhället fungerar, hur skall de ens kunna få ett jobb? De flyktingar som Fjellner talar om som kommer med båt från Afrika har i princip ingen utbildning och kommer sannolikt aldrig in på den svenska arbetsmarknaden, speciellt inte efter den strukturomvandling som Sverige har genomgått, alla kan inte jobba som hembiträden i Djursholm, det borde Fjellner förstå.

Vidare skriver Fjellner om xenofobi och yttre gränser

Xenofobi Först kanske man ska berätta vad xenofobi egentligen betyder. Det betyder rädsla för människor med ett annat ursprung. Rasism bryts bäst med personliga möten och bekämpande av fördomar. EU har på många sätt bidrag till det genom att riva gränserna i Europa, genom att göra det lättare att jobba och plugga utomlands. Det civila samhället bär dock det största ansvaret, men politiker ska även visa ledarskap. Göran Perssons tal om social turism är allt annat än gott ledarskap. Att låna Pia Kjersgaards uttryck för att misstänkliggöra invånarna i våra grannländer är att späda på den vardagsrasism som finns överallt i samhället.

Yttre gränser Dagligen försöker mängder av människor ta sig in i Europa. Många smugglas in och dödsfall vid gränserna är tyvärr inte ovanliga. Europa får inte bli någon fästning mot resten av världen. Öppna gränser bör gälla även här. Naturligtvis är det däremot viktigt med ett nära gränssamarbete för att hindra brottslighet och narkotika.

Vi är inte rädda för människor med ett annat ursprung Fjellner, vi vill bara ha en annan flyktingpolitik. Jag reser gärna världen över och träffar olika människor från olika kulturer, jag vill dock inte ha en politik där människor flyttar hit från andra kulturer där de aldrig överger sin egen kultur, ens på de områden där det krockar med vår egen kultur. Jag vill inte ha en politik där vi skapar etniska enklaver där invånarna aldrig får jobb, eller ens försöker få jobb och där utanförskap och kriminalitet härskar. Den "vardagsrasism" du pratar om är sannolikt inte rasism alls utan en önskan från det svenska folket om en annan politik. Svenska folket som du så oförskämt anklagar för rasism Fjellner har dessutom aldrig blivit tillfrågad om vilken politik vi skall föra, först beslutar den politiska eliten om en politik över svenska folkets huvud, när samma folk så visar ett visst mått av missnöje så blir den anklagad för rasism. Jag säger NEJ till Fjellners politik och jag vill att han och andra politiker skall veta vad jag tycker. De kan kalla mig rasist hur mycket de vill, jag tänker aldrig backa en millimeter från min synpunkt. Det ser rätt mörkt ut just nu, mitt enda hopp är att fler och fler tycker som jag och vågar säga vad de tycker så att det hörs ända in till makten boningar.


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

onsdag, juli 04, 2007

Vem tror på myterna?

I en ledarartikel på SvD så skriver Gudmundson (nästan säkert han) om myterna kring terrorism. De tre myterna skall enligt ledaren vara,

1) Terrorismens huvudorsak är fattigdom och förtryck.

2) Kriget mot terrorismen är verkningslöst.

3) Islam har inget med terrorismen att göra.

Håller helt med, men hur många av dessa myter har omfamnas av vanligt folk? Vilka personer är det som omhuldat dessa myter? Det är när man ställer dessa frågor det börjar bli intressant. Punkt 1 tror jag är, eller har varit en ganska allmän uppfattning, fattigdom är en standardförklaring i dessa sammanhang. På ett sätt äger den också riktighet, ett riktigt välutvecklat land med hög standard fri medier och lång skolgång där människor har det bra och trivs skapar inte särskilt många självmordsbombare. Men att fattigdom skulle vara en grundorsak till terrorism är naturligtvis helt fel, det är definitivt en förklaring som är på väg bort.

Punkt 2 är en ganska vanlig uppfattning, att kriget mot terrorismen är verkningslös. Läser vi vad vänsterfolk som Esbati så hånar de närmast de åtgärder västvärldens nationer sätter in. Myten kommer således främst från vänsterhåll och vissa tidningars ledarredaktioner, jag nämner inte vilken tidning men första bokstaven börjar på D och sista på R. Varför ser vi inga attentat mot USA? Naturligtvis för att det numera är så svårt att genomföra attentat där.

Punkt 3 är något som i princip bara folk till den yttersta vänster trott på, alla vanliga människor med lite sunt förnuft har kopplat de senaste årens attentat till Islam, det är lite svårt att övertyga människor att genomföra självmorsdattentat om de inte får en morot som att de får sjutton jungfrur i himmelen ganska snart. Under 70-talet hade vi europeisk terrorism i Europa, Baader-Meinhofligan härjade i vårt hörn av världen, men dessa grupper är för länge sedan överspelade. Om inte annat så visade det sig under 70-talet att terrorgrupper går att kämpa ner med polisiär verksamhet.

Det är bra att ledaren i SvD tar upp myterna kring terrorism, annars är det alltför ofta som ledarsidorna på våra tidningar i stället underhållit myter i stället för att bekämpa dem.

Länk SvD


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

TT och svenska språket


Håller TT på att uppfinna nya ord? I en rubrik skriver de "Gordon Brown vill styrka parlamentet", jaha, går Brown och delar ut cognac till ledamöterna?

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Om dessa terrordåd

Tvekade länge med att skriva om dessa terrordåd i Storbritannien, jag brukar aldrig skriva om någon händelse hur viktig den än är om jag inte kan lägga till en egen vinkling på nyheten. Det som skiljer de senaste terrordåden mot tidigare dåd är ju för det första att de misslyckades, för det andra att de använde sig av bilbomber, vilket är mycket oroande. Ingenting är sannolikt så svårt att skydda sig emot som bilbomber. Dessutom kan dessa bilbomber ställa till med en enorm skada, alltså det perfekta terrorvapnet mot civila. För det tredje kom de flesta deltagare i den senaste aktionen från sjukvården, det var inrest arbetskraft från t.ex. Libanon som börjat arbete inom det bristyrke som sjukvården är i Storbritannien. Terroristerna har ändrat sin taktik således och det borde kanske inte komma som någon överraskning, när säkerheten ökas på vissa områden så söker dessa terrorgrupper andra svaga punkter i det västerländska samhället. Kontrollen av dem som kommer för att arbeta i Storbritannien kommer framgent att öka avsevärt men att skydda sig mot just bilbomber är i det närmaste omöjligt i våra moderna samhällen enligt de flesta terrorexperter. I DN står det,

- Landets högsta polischef Ian Blair beskrev dem häromdagen som det allra svåraste hotet att värja sig mot, och i Storbritannien talas det mycket om att de metoder al-Qaida använder sig av i Bagdad nu kommit till London. Det bekräftades av premiärminister Gordon Browns särskilde rådgivare i terrorfrågor, John Stevens, som liknat bilbomberna och metodiken i Bagdad vid den som nu använts vid de två attentatsförsöken i London.

Att skydda sig mot bilbomber direkt är omöjligt i våra bilberoende samhällen, det är inte svårt att förstå. Det som underlättat för dessa terrorgrupper är de alltmer öppna gränserna vi har i Europa och det flöde av tillfälliga besökare, arbetskraft och flyktingar som passerar nationsgränserna utan någon egentlig kontroll. Gränskontrollerna har blivit ett skämt vid många gränsövergångar samtidigt som flödet av människor ökat enormt, att ta sig in i de olika Europeiska nationerna är i dag en barnlek. Vi måste nog gå tillbaka till att ha de gränskontroller vi hade innan vi skrev på alla de EU-avtal som avskaffat det mesta av nationsgränser i Europa.

En annan fråga är vad terroristerna är ute efter med sina attentat. Målet att få Storbritannien att dra tillbaka sina trupper från Irak är uppenbart. Där har väl attentaten effekt också, alltfler människor i Storbritannien vill dra tillbaka trupperna som finns i Irak. Nackdelen är att terrorgrupperna får ett kvitto på att deras metoder är effektiva och att dessa metoder kan komma att användas i framtiden om och när dessa grupper har åsikter på den politik västerländska nationer har. Något annat mål än ett trupptillbakadragande är svårt att se, misstänksamheten mot islam ökar direkt vid sådana attentat som vi såg i förra veckan och på sikt ökar motståndet i Europa mot muslimsk invandring, vilket sannolikt inte är terrorgruppernas målsättning. Det talas i media om att skapa rädsla i våra samhällen, detta kan dock inte vara ett mål i sig. Rädsla går över och kan lätt övergå i ilska och antipati, rädsla är verkligen ett tveeggat svärd, det måste vara uppenbart även för terrorgrupperna.

Slutligen så reagerar jag och även en hel del andra människor på en känd vänsterpartist som på sin blogg förlöjligat de terrorangrepp vi sett i dessa dagar, han misstänkliggör att det är organiserad terrorverksamhet, de åtgärder som görs och den rädsla människor känner. Att människor reagerar är ju naturligt men man saknar reaktioner från våra folkvalda yrkespolitiker från denna bloggares hånfulla attityd, han är tämligen högt uppsatt och har inför valet synts ett antal gånger i TV-rutan. Det vore inte för mycket begärt att våra folkvalda från övriga partier gjorde en tydlig markering när en politiker uppvisar en direkt hånfull attityd mot ett ytterst allvarligt samhällsproblem i vårt moderna samhälle.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

måndag, juli 02, 2007

Wager har vaknat


Jag antog att Wager skulle upptäcka det som jag och några till i detta land vetat så länge. Att hatbrott gäller alla etniska grupper utom den svenska, att det gäller alla grupper av människor förutom heterosexuella vita män. Nu råkar jag vara just en sådan vit man så jag är inte särskilt glad åt lagen, tycker den är diskriminerande i ordets egentliga bemärkelse.

Wager skriver så här,

- Om det som sägs i denna faktaruta i Svenska Dagbladet den 30 juni 2007 stämmer, så är det alltså fritt fram att begå hatbrott och hetsa mot samt diskriminera svenskar. Ingen annan i Sverige får man göra det mot, men mot landets ursprungsbefolkning får man hetsa bäst man vill (om man vill)!

Och det gäller speciellt män då och alldeles speciellt heterosexuella män som i det närmaste ses som en abnormitet i dessa dagar. Det är väl därför Joanna Rytel kan skriva så här i Aftonbladet,

Den vita mannen förlorar sin heder om han snubblar på en trottoarkant och jag ser på. För han är inte så van vid förnedring. Han är heller inte så van att bli portad från ett ställe - det är ju bara invandrare som blir portade.
Den vita mannen har förstört mitt vänstra spektrum. Han har tagit hela offentliga rummet i besittning.
Dom muslimska männen har åtminstone ingenting emot att kvinnor har en egen gemenskap i lugn och ro. Jag tror att killar känner sig duktiga när dom får hångla med mig. Dom tror att dom hamnar i en bra dager. Dom är också feminister. Killfeminister - fint ska det va! Plocka poäng och ligga med en rabiat råfeminist, va? Men som sagt, dom får gärna följa med hem så jag har någon att prata med om mitt vita manshat hela natten.
Vi tar det igen:
Ett vitt gubbslem:
1 har brist på empati.
2 tror sig ha förtur på alla plan.
3 tar för sig på andras bekostnad.
4 vill att andra ska behaga hans förväntningar.
5 tål inte kritik.
6 har en fejkad mjukisfasad.
7 brer ut sin kropp utan att märka det.
8 tycker att män säger viktiga saker, fastän det var en upprepning av vad en kvinna precis sagt.
9 kräver uppmärksamhet dygnet runt.
0 tål inte att snubbla inför alla.
q förstår bara ibland det viktigaste ordet NEJ i en kvinnas vokabulär.
w roffar, roff, roff.

PS. Jag tänker aldrig föda en vit man, så det så. Man vill ju inte utsätta andra tjejer för samma obehag i framtiden eller begränsa deras sexliv.

Joanna Rytel

Jag har lust att skriva samma sak men byta ut "vit man", bara för att se vad som händer. Man kunde byta ut det mot "svart man" eller "svart kvinna". Förmodligen får man fängelse. Jag skulle kunna byta ut det mot Joanna Rytel, men jag vill inte sänka mig till hennes osmakliga nivå. Jag tycker dock lika illa om Rytel och hennes rabiata kompisar som hon tycker om mig, där råder det jämlikhet och jämvikt i alla fall. Rytel behagar berömma de muslimska männen, så smart, då slipper hon garanterat åtal, precis som Wager skriver. Dessutom så är hon och hennes feministkompisar, i den mån de är heterosexuella, så smarta så de aldrig skapar ett förhållande med en muslimsk man. Det skulle i vilket fall sluta i katastrof, de vill ha ordning på sina kvinnor enligt envisa rykten. Ja jag tjatar om denna Rytel och hennes publicering i Aftonbladet och jag vet att jag upprepar mig, jag vet att det blir tjatigt. Jag gör det för att visa på just det som Wager skriver om i artikeln, finns det något tydligare exempel? Jag hoppas att några skall vakna, jag hoppas att någon med medial makt skall ta upp frågan, kanske rent av väckan ett åtal mot Rytel och Aftonbladet, eller åtminstone få de ansvariga att skämmas.

UPPDATERING:

Joanna Rytel kom från Polen 74 (vi måste verkligen se över vår flyktingpolitik) och har tydligen enligt denna länk flyttat till Danderyd, det fattades bara det. Hon häcklar, hatar och misskrediterar den manliga delen av Sveriges befolkning från gräddhyllan och elitens högborg Danderyd. Detta är fanimig inte klokt! :-z


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Lite bilder från Skansen

Tog lite bilder från Skansen. Det är sommar och allt är inte politik (men nästan).Vildssvin som ligger och vilar sig i värmen, de ligger i klumpar.


Vicentunge, fick inga bra bilder på de mäktiga vuxna djuren. De fanns fordom i vår natur men försvann för en 5000 år sedan.Ganska snopen björn, det var fart på dem trots värmen. Besökets enda riktiga behållning var djuren beträffar.
Gammal fin svensk spårvagn, gjord av metall och trä, hundra år gammal och en fröjd att åka.

Cykeltur i kulturlandskapet


Senaste cykelturen jag och min kamrat gjorde gick över ett oerhört vackert och intressant gammalt kulturlandskap, jag tycker nog att detta var den intressantaste och bästa turen vi någonsin gjort och vi har avverkat ett antal olika turer vid detta lag. Vi cyklade längs Tullingesjön som är en vacker sträcka men vi höll sådan fart att det inte var möjligt till något betraktande av naturen direkt. Vi tog sedan färjan över till Ekerö där vi kunde betrakta ett mycket gammalt och vackert kulturlandskap. På Ekerö har det bott människor mycket länge, fornlämningar står som spön i backen och för alla med ett historiskt intresse är Ekerö en guldgruva. Första stoppet tog vi vid Ekebyhovs slott, där satt vi själva i en enorm välskött park och inmundiga varsin öl. Slottet är en av de största trädbyggnaderna som finns och är mycket vackert, aldrig har en tjeckisk öl smakat så gott.

Vi cyklade vidare över ängar och beteshagar för att göra nästa stopp vid Lovö kyrka. Denna kyrka är en riktig pärla och är så intressant att bara den kan tjäna som resmål. Kyrkan är byggd av svensk granit och är från 1100-talet, oerhört vacker och den andas forntid. Kyrkan byggdes i en tid när inte ens hela landet var kristnat och på kyrkogården står det inte mindre än tre runstenar. Dessa runstenar är dock s.k. kristna runstenar och inte hedniska, nästan alla runstenar är kristna förövrigt. De kors man ser på dessa runstenar är s.k. grekiska kors som jag i min okunskap tog för hedniska kors (alla armar lika långa) men så är det icke. De runstenar som är hedniska skall ha fågelhuvuden, solkors (svastika, t.o.m. Wikipedia har missat detta) solhjul eller Tors-hammare.

Vi cyklade vidare från Ekerö över Västerort som också är oerhört vacker vid Ålsten till stan där vi förtärde varsin rejäl köttbit som vi noggrant sköljde ner med lagom kall tjeckisk öl. För att hedra vårt gamla kulturlandskap som vi just besökt så var vi tvungna att avrunda dagen med ett försvarligt kvantum keltisk whisky, vad gör man inte för att hedra vår gamla kultur?


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ