torsdag, juli 05, 2007

Christofer Fjellner en moderat av idag


Efter valsegern för Alliansen pratade jag med en Sverigedemokrat, han var överlycklig för att Alliansen hade segrat och sade "att nu kommer saker och ting att ordna upp sig" jag var inte lika överlycklig och jag visste att några saker inte kommer att ordna upp sig. Visst, Socialdemokraterna hade fört en flummig skolpolitik, där är Björklunds politik en klar förbättring. Visst samma Socialdemokrater förde en bidragslinje, speciellt i valrörelsen pratade de bara om bidrag, inte om arbete, där var Alliansen tydligare, bra mycket tydligare. När det gäller kriminalpolitiken så hade Socialdemokraterna nog redan övergett flumpolitiken och Bodström fick inkassera mycket kritik från alla håll för sin lite hårdare linje. Själv är jag mycket kritisk till att rättspraxis är för så erbarmligt låga straff för grov misshandel, där har Alliansen inte heller givit några signaler om en annan politik.

Den överlycklige Sverigedemokraten jag pratade med måste ha vetat att flyktingpolitiken inte skulle bli bättre under en Alliansregering, de har inte gett några signaler om detta, inte som jag snappat upp i alla fall.

Moderaternas gamla hemsida är borta, där kunde man läsa att Moderata samlingspartiet värdegrund vilade på liberala och konservativa idéer, nu står det inte något om någon värdegrund på deras nya hemsida. Det man hör mest om är liberala idéer, de konservativa lyser ofta med sin frånvaro. Nå det står en del bra saker om flyktingpolitiken på deras hemsida i alla fall, t.ex. så står det att,

- Alla som kommer till vårt land skall arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära att ett land skall ställa upp med försörjning, när skyddsbehov saknas.

Samt

- Varje asylsökandes ärende skall bedömas individuellt. Alla är lika inför lagen och lika fall skall behandlas lika. Vi säger nej till att ge allmän amnesti åt asylsökande och gömda människor. Vi tycker att ett beslut om kollektiv asyl är lika felaktigt som ett beslut om kollektiv avvisning.

Det låter ju bra, alla skall bedömas enligt just de asylskäl de har. Då tar man också för givet att de som inte får asyl skall återvända till sina hemländer. Men icke så, sist står det så här,

- Asylsökande skall få möjlighet att börja arbeta så snabbt som möjligt. Den som har fått avslag på sin asylansökan skall få söka tillfälligt uppehållstillstånd för arbete utan att behöva åka tillbaka till sitt hemland.

Alltså, förr så kunde asylsökande efter ett avslag på sin ansökan söka på nytt, överklaga i det oändliga, fullständigt vansinnigt. Nu vill Moderaterna att den asylsökande efter ett avslag skall kunna söka ett tillfälligt uppehållstillstånd utan att behöva återvända. Hur lång tid kommer denna ansökan att ta då och vem försörjer den asylsökande under tiden? Om den asylsökande inte får något jobb då efter att ha beviljats detta uppehållstillstånd, vad sker då? Snälla moderater, vi har flera hundra tusen personer som går arbetslösa redan nu som fått sin asylansökan beviljad, skall inte de sättas i arbete i stället för denna märkliga lag? Jag säger bestämt NEJ till detta vansinne som i förlängningen liknar det vansinne vi hade förut.

Vad står då olika moderater för och vad är det för politiska ambitioner de ger uttryck för? Henrik Alexandersson gör reklam för europaparlamentarikern och moderaten Christofer Fjellner på sin blogg ibland. För en gångs skull tänkte jag läsa lite vad denna Fjellner står för. Fjellners hemsida ger oss direkt besked Här skriver Fjellner om,

"Fri rörlighet Den fria rörligheten är grunden i Europasamarbetet. Genom att öppna gränser för fri rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital skapar vi en mänskligare värld där människor, deras arbete och tillgångar kan flytta efter eget huvud. Gamla murar och gränser ska inte stå i vägen och EU:s gränser bör också öppnas mot resten av världen. Lyckligtvis stoppades sossarnas övergångsregler som ville hindra människor att flytta för att arbeta.

På samma sida skriver Fjellner

Samtidigt bygger den svenska regeringen och Europa murar runt Europa som hindrar människor som vill bygga sig en bättre framtid på vår kontinent från att komma hit. Idag dör människor vid Europas gränser under sin kamp för att få komma hit och bidra, det är oförsvarbart och ett hot mot vår välfärd."

Det är vår flyktingpolitik som är oförsvarbar och dessa människor vet sannolikt hur lätt det är att få asyl på lösa grunder, det är därför de dör Fjellner och det är det som är oförsvarbart. Det är den fullständigt vansinniga flyktingpolitiken som är ett hot mot vår välfärd, inget annat. De flyktingar vi tar emot hamnar ofta i arbetslöshet och bosätter sig i etniska enklaver där de inte lär sig svenska språket och inte lär sig hur det svenska samhället fungerar, hur skall de ens kunna få ett jobb? De flyktingar som Fjellner talar om som kommer med båt från Afrika har i princip ingen utbildning och kommer sannolikt aldrig in på den svenska arbetsmarknaden, speciellt inte efter den strukturomvandling som Sverige har genomgått, alla kan inte jobba som hembiträden i Djursholm, det borde Fjellner förstå.

Vidare skriver Fjellner om xenofobi och yttre gränser

Xenofobi Först kanske man ska berätta vad xenofobi egentligen betyder. Det betyder rädsla för människor med ett annat ursprung. Rasism bryts bäst med personliga möten och bekämpande av fördomar. EU har på många sätt bidrag till det genom att riva gränserna i Europa, genom att göra det lättare att jobba och plugga utomlands. Det civila samhället bär dock det största ansvaret, men politiker ska även visa ledarskap. Göran Perssons tal om social turism är allt annat än gott ledarskap. Att låna Pia Kjersgaards uttryck för att misstänkliggöra invånarna i våra grannländer är att späda på den vardagsrasism som finns överallt i samhället.

Yttre gränser Dagligen försöker mängder av människor ta sig in i Europa. Många smugglas in och dödsfall vid gränserna är tyvärr inte ovanliga. Europa får inte bli någon fästning mot resten av världen. Öppna gränser bör gälla även här. Naturligtvis är det däremot viktigt med ett nära gränssamarbete för att hindra brottslighet och narkotika.

Vi är inte rädda för människor med ett annat ursprung Fjellner, vi vill bara ha en annan flyktingpolitik. Jag reser gärna världen över och träffar olika människor från olika kulturer, jag vill dock inte ha en politik där människor flyttar hit från andra kulturer där de aldrig överger sin egen kultur, ens på de områden där det krockar med vår egen kultur. Jag vill inte ha en politik där vi skapar etniska enklaver där invånarna aldrig får jobb, eller ens försöker få jobb och där utanförskap och kriminalitet härskar. Den "vardagsrasism" du pratar om är sannolikt inte rasism alls utan en önskan från det svenska folket om en annan politik. Svenska folket som du så oförskämt anklagar för rasism Fjellner har dessutom aldrig blivit tillfrågad om vilken politik vi skall föra, först beslutar den politiska eliten om en politik över svenska folkets huvud, när samma folk så visar ett visst mått av missnöje så blir den anklagad för rasism. Jag säger NEJ till Fjellners politik och jag vill att han och andra politiker skall veta vad jag tycker. De kan kalla mig rasist hur mycket de vill, jag tänker aldrig backa en millimeter från min synpunkt. Det ser rätt mörkt ut just nu, mitt enda hopp är att fler och fler tycker som jag och vågar säga vad de tycker så att det hörs ända in till makten boningar.


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack! Det sista stycket är det bästa jag läst på mycket länge. Äntligen ett välformulerat uttryck för vad så många känner.