lördag, juli 15, 2006

Det behövs ett nytt perspektiv i mellanösterkonflikten

Jag har läst på olika bloggar och tidningar hur politiska aktörer tar parti för antingen Israel eller Palestina i den konflikt som pågått så länge och som blivit en evighetslång följetong. De i mitten eller till höger tar för det mesta parti för Israel, de till vänster tar parti för Palestina. På samma sätt stöder USA Israel med vapen och pengar, samtidigt som vissa arabstater samt rika enskilda araber stöder den palestinska motståndsrörelsen med vapen och pengar. Detta har pågått länge nu och kommer säkert att fortsätta pågå. All den hjälp som de båda sidorna får, underhåller konflikten. Utan detta moraliska och materiella stöd till de båda sidorna skulle konflikten med nödvändighet ha dött ut. En jämförelse ligger nära till hands, det kan liknas med två fotbollslag som gör upp om titeln, på läktaren sitter supportrarna och stöder sina respektive lag, de applåderar fram sitt eget lag samtidigt som de buar ut motståndarlaget efter konstens alla regler. Dömer domaren till motståndarlagets fördel är han hjärndöd, dömer han till det egna lagets fördel är han riktigt bra. Man stöder det egna laget ekonomiskt likväl som moraliskt. Det viktiga är att man visar sitt stöd för omvärlden (jag är en djurgårdare). Samma sak med mellanösterkonflikten, det viktiga är inte att skapa fred eller ens rättvisa, det viktiga är att man visar vilken stor demokrat man är genom att stödja Israel, (nu har ju även Palestina faktiskt haft fria val, att fel sida vann har inte med saken att göra) eller att visa att man står upp för de förtryckta folken genom att stödja det palestinska folket. Om man nu verkligen brydde sig om det israeliska folket eller det palestinska folket skulle man arbeta för fred, det är sannolikt det en majoritet av de båda folken vill ha, (utan denna vilja skulle det i alla fall vara kört). Båda sidor har gjort övertramp, många övertramp. Den palestinska sidan har väl enligt de flesta sansade bedömare gjort sig skyldig till grövre övertramp, vilket av palestinaanhängarna förklaras med att det är den svagare sidan. Så kan vi hålla på i evigheter, vi kan inte komma närmare en lösning på konflikten genom att ta parti för någondera parten, det underhåller enbart konflikten. Enda utvägen att konflikten tar slut genom nuvarande politik där stora delar av världen tar parti för endera sidan i konflikten och vägrar höja sig över denna nivå är det palestinska folkets utplåning. Det är politiskt omöjligt och skulle, i sig, skapa spänningar för all framtid mellan arabvärlden och väst, det skulle dessutom påminna alltför mycket om Hitlers försök till utplåning av det judiska folket för att det skulle accepteras av dagens ändå ganska civiliserade värld.

Enda sättet att komma fram till en fredlig lösning vore att stödet upphörde till båda sidor. I dag är det en orealistisk lösning. Det är alldeles för många som antingen måste visa vilka demokrater de är genom att stödja Israel, (en del svenska politiker skänker t.o.m. pengar till Israels försvar, som definitivt har alla vapen och pengar de någonsin behöver, vilket visar att det just är ställningstagandet som är viktigt), eller visa vilka stora humanister de är genom att stödja Palestina.

Återgår vi till fotbollsmatchen så blir det till sist ganska avslaget om matchen spelas utan publik som hejar och ger sitt stöd. Lika med denna konflikt, stödet till båda sidor måste upphöra. Om freden är det viktiga så måste omvärlden enas om att nu är det dags att lägga vapnen åt sidan, annars får ingen av sidorna något stöd. Någon rättvisa är i princip omöjligt att komma fram till. Alla parter har sin syn på vad rättvisa är i denna konflikt, det finns helt enkelt ingen objektiv opartisk rättvisa i denna fråga, ingen sansad bedömare kan säga vad som är rättvist. Dock är det väl klart att någon form av tvåstatslösning måste komma ifråga, det är ju t.o.m. Israel inne på. I början av en sådan fredsprocess måste internationella trupper så klart skilja på de båda folken, annars är skärmytslingarna snart igång igen. En sådan styrka kan ju inte vara en ren NATO-styrka, av förklarliga skäl. FN har ju inte det bästa rykte när det gäller fredsbevarande uppgifter av lite tuffare kaliber, de har dock måhända en smula oförtjänt dåligt rykte, man måste ju också se till förutsättningarna för de olika uppdragen. Ofta är det enskilda länder som bär det största ansvaret för många misslyckanden. Jag kan tänka mig en specialstyrka bestående av USA, England, Tyskland, Australien, Ryssland, Kina, Saudiarabien samt Iran.

fredag, juli 14, 2006

Ännu en cykeltur


Jag och en kompis tog en mycket fin cykeltur från Huddinge längs Lännavägen, genom småvägar susade vi förbi Ballingsholm. Sedan kom vi upp på Ågestaleden där vi i hög fart susade över bron till Farsta, därifrån pressade vi oss i högsta fart till Dreviken där ett svalkande dopp gav högsta njutning i Drevikens rena klara vatten. Sedan tog den riktigt fina sträckan vid, vi rundade Dreviken och cyklade runt Fladen, där kunde vi inte heller motstå ett svalkande bad samt en medhavd iskall Staropramen. Därefter susade vi genom storskogen till vi kom fram till en golfbana, vad tror ni vi gjorde där? Spelade golf? Aldrig i livet, det fick bli varsin svensk öl, det var gott genomsvettiga som vi var, men inte smakar det som tjeckisk öl inte. Vi cyklade vidare till vi kom fram vid Hammarby, därifrån var steget kort till söders krogar, där vi läskade oss grundligt med Tjeckisk öl samt whisky, en mycket lyckad tur.

Kamali kommer med ny rapport

Masoud Kamali är regeringens egen utvalda integrationsutredare, specialtillsatt av Mona Sahlin. Nu kommer Kamali med en ny rapport, den förra var rasistisk enligt Kamali, han gör som alla andra som skall presentera en ny regeringsrapport, han publicerar resultatet på DN-debatt.

En sak skall sägas direkt, Kamali har en poäng i att särbehandling inte är bra och på många sätt förstärker många negativa tendenser i integrationsarbetet, därav kravet på att integrationsverket bör läggas ner, så långt har Kamali rätt.

Det finns dock annat som är desto mer obegripligt i Kamalis rapport. Kamali skriver att segregeringen och marginaliseringen har blivit en realitet i dagens Sverige, det stämmer, däremot så beskyller så klart Kamali det svenska samhället för, vi ägnar oss åt medveten marginalisering och stigmatisering, detta av personer med invandrarbakgrund.

Marginaliseringen, enligt Kamali märks på så sätt att personer med invandrarbakgrund inte får jobb som motsvarar deras kompetens. Förmodligen ligger det något i denna åsikt, Kamali är inte helt fel ute just när det gäller detta, men vi skall komma ihåg att etniskt svenska ungdomar med avancerad högskoleutbildning också, i stor omfattning, går arbetslösa i dagens Sverige, har månne Kamali beaktat detta faktum? Någon systematiskt exkludering som Kamali påstår förekommer, sker med alla sannolikhet inte.

När det gäller stigmatiseringen så brer Kamali återigen på, han pratar om ”andrafiering” av invandrare, de görs till främlingar bland oss vanliga svenskar, nu är det ju så att nyanlända invandrare faktiskt är främlingar för oss, det vore att ljuga att påstå något annat, om inte dessa människor vore främlingar för oss skulle begreppet ”främling” sakna all betydelse.

Kamali skriver,

- Detta görs bland annat genom att legitimera ett kulturellt "särartstänkande" där personer med invandrarbakgrund kulturaliseras genom att föreställas tillhöra säregna kulturella system och reduceras till bärare av vissa kulturella egenskaper.

Jag själv har bott i ett invandrartätt område, det är så att vissa grupper av invandrare faktiskt har ett annat kulturellt system som Kamali uttrycker det. Vad menar Kamali egentligen, tycker han att inga kulturella skillnader förekommer mellan svenskar och invandrare?

I vissa frågor har faktiskt Kamali fullständigt missuppfattat verkligheten, han skriver t.ex.

- Integrationsmarknaden skapar också möjligheter för politiker, tjänstemän och vissa journalister att göra karriär genom att förstärka "ställa-krav-strategin" och den rasistiska andrafieringen av personer med invandrarbakgrund och dölja detta bakom sin invandrarbakgrund.

Nu är det ju så att tjänstemän, journalister och politiker även gör karriär på den motsatta strategin, att-inte-ställa-krav-strategin, Kamali insinuerar att det skulle vara rasistiskt att ställa krav, nu är vi där igen, skulle det vara rasistiskt att ställa samma krav på invandrare som på den inhemska befolkningen? Det är väl snarare så att det vore rasistiskt att inte ställa samma krav på invandrare som på den inhemska befolkningen, varför inte kräva samma sak av alla människor om vi tror att de kan prestera lika mycket?

Kamali skriver,

- Detta innebär att den generella socialpolitiken måste inkludera följande mål och perspektiv: 1) Att minska ekonomiska ojämlikheter; 2) Att bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen; 3) Att skapa lika möjligheter och lika utfall för alla. 4) Att ha ett globalt perspektiv.

När det gäller att minska sociala ojämlikheter så måste det gälla de människor som arbetar, vi kan inte höja socialbidrag och andra bidrag för de som inte arbetar på bekostnad av de människor som arbetar och sliter varje dag till låg lön, det skulle knappast öka välviljan hos den svenska befolkningen vad gäller invandrare. Vad menar Kamali, vill han öka skattetrycket ytterligare för att höja socialbidragen?

Kamali pratar hela tiden om det han kallar ”den institutionella diskrimineringen”, han förklarar däremot aldrig vad den skulle bestå i, jag betvivlar starkt att någon sådan förekommer överhuvudtaget.

Kamali tycker att vi skall ha ett globalt perspektiv, den politiker som har ett globalt perspektiv i för hög omfattning blir helt enkelt inte vald vid nästa val. Svenska politiker är faktiskt valda av den svenska valmanskåren, för att ta tillvara svenska intressen, sina väljares intressen.

Kamali skriver,

- Därför måste den generella välfärdspolitiken baserad på omfördelning av resurser som skapades en gång i tiden för att minska socioekonomiska klyftorna få en klar ställning inom det politiska systemet. Ingen hållbar utveckling och social sammanhållning är möjlig utan en politik för att minska de socioekonomiska klyftorna och därmed en av grunderna till konflikter i samhället.

Kamali skriver inte ett ord om att även invandrare måste få ett arbete, vad menar Kamali egentligen, att vi skall höja bidragen för dem som inte arbetar? Det skulle ytterligare öka spänningen i samhället. Som det är nu så är det i huvudsak fattiga kommuner och fattiga arbetande människor som får betala notan för en misslyckad integrationspolitik, Kamali tycker tydligen att vi kan öka denna belastning ännu mer för denna grupp. Orter som Lidingö och Djursholm tar i dagsläget inte emot många flyktingar, om ens några, medan Botkyrka kommun t.ex tar emot massvis med flyktingar.

Kamali skriver vidare,

- Tiden för skapandet av ett integrerat samhälle efter föreställningen om ein Volk, ein Reich är förbi. De globala folkförflyttningarna, den revolutionerade kommunikationen, den kulturella mixen och mutationerna och hybridiseringen av många människors identiteter har aktualiserat behovet av ett globalt förhållningssätt i frågor om integration.

Kamali envisas med att prata om detta globala förhållningssätt i fråga om integration, han undviker att tala om vad detta skulle innebära. Alla andra nationer har en nationell utgångspunkt, de politiker som inte tar hänsyn till de nationella intressena blir helt enkelt inte omvalda. Så länge vi har något som kallas demokrati så måste våra politiker ta hänsyn till de nationella intressena, som tur är. Jag skulle aldrig rösta på någon politiker som inte i första hand tar hänsyn till de som röstat fram denna politiker. Kamali kanske i sin nästa rapport föreslår att vi skall avskaffa demokratin, det skulle nog behövas för att genomföra hans förslag.

Plötsligt så börjar Kamali använda tyska ord för att beskriva tanken om en enhetlig nation som motsats till en multikultination. Det var det här med stigmatisering Kamali, det är ju du som använder dig av denna metod. Genom att använda tyska ord vill Kamali insinuera att de som inte är förtjusta i den multikulturella tanken i själva verket måste vara nazister av något slag. Jag undrar vad tyskspråkiga människor anser om Kamalis metod att förknippa allt tyskt med nazism, det är ju det han gör genom att plötslig börja använda tyska ord. Om inte just detta är stigmatisering så förlorar begreppet all betydelse. Det är i själva verket Kamali själv som ägnar sig åt stigmatisering.

onsdag, juli 12, 2006

Eeze och Marknadsmässiga vinster

Har ibland huvudvärk. Min läkare brukar skriva ut Diklofenak, en förpackning innehåller 30 tabletter a 50 mg. En sådan förpackning kostar 62 kr, vilket ger varje tablett a 50 mg en kostnad på 2 kr 6 öre, 25 mg skulle alltså kosta runt 1 kr.

Såg att läkemedelsbolag gjorde reklam för en ny medicin mot huvudvärk och migrän. Blev lite nyfiken på att testa denna, den heter Eeze. Köpte en förpackning a 6 tabletter för 100 kr. När jag väl köpt asken så läste jag att dessa tabletter innehåller …vad tror ni? Alldeles riktigt, Diklofenak, dessutom innehåller de bara 25 mg. Det gör en styckekostnad per tablett på 16 kr 67 öre. Exakt samma generiska beståndsdel kostar alltså på recept och från ett annat läkemedelsbolag 1 kr/25 mg, snacka om vinstmarginal. Snacka om att jag kände mig blåst.

Har ni huvudvärk eller migrän, köp INTE dessa Eeze, be er läkare skriva ut Diklofenak för en 1/16 av priset för Eeze.

tisdag, juli 11, 2006

Vad sade Materazzi till Zidane i VM-finalen

Vi gratulerar Italien till VM-titeln. Frankrike spelade bäst i VM-finalen, de var de som förde spelet, skapade något på plan, försökte vara konstruktiva. Nu är det målen som räknas, det stod 1 -1 efter förlängningen. När straffarna tog vid så var italienarna bäst.

När det gäller Zidanes omtalade utvisning så undrar alla vad Materazzi sade till Zidane. Enligt Times som lutar sig mot en läppläsare, Jessica Rees, så sade Materazzi detta,

- You are a son of a terrorist whore, so just fuck off for good .

Not very nice. Folk undrar hur Zidane kunde låta sig provoceras på detta sätt. Nu är det ju så att vi är endast människor, allihopa. Att man någon gång låter sig provoceras är inte alls konstigt. Det var förresten inte första gången för Zidane, som varit inblandad i flera incidenter under sin aktiva karriär. Det jag undrar över är hur fotbollsspelare av högsta internationell klass kan förnedra sig och filma så som gjordes så mycket i denna VM-turnering. Vi har Cristiano Ronaldo som är en spelare av yppersta klass, ändå har han satt filmandet i system, alla vet om det, alla kritiserar honom för det, ändå fortsätter han, obegripligt.

Christpher Lasch - små valda delar

Lagt upp små valda delar av Lasch, tänkvärda pärlor från Eliternas uppror. Lagom att läsa i sommarvärmen, det gäller ju att inte överanstränga sig. Lasch skriver utifrån amerikanska förhållanden, men det mesta han skrev passar lika bra utifrån europeiska förhållanden.