lördag, februari 25, 2006

Värsta formen av politisk korrekthet

I en artikel i SvD så skriver Leonor Camauër, fil dr, Örebro universitet och Stig Arne Nohrstedt, professor Örebro universitet och Försvarshögskolan att publiceringen av Muhammedteckningarna i Jyllandsposten visar på ett vi-och-dom tänkande, som även genomsyrar svensk media. Detta är alltså inte ett test av yttrandefriheten utan ett utslag av "strukturell rasism". Exakt vad denna "strukturella rasismen" består av förtäljer inte proffesorerna. Det handlar tydligen om "medial och politisk diskriminering". Publiceringen i Jyllandsposten av några streckgubbar handlar alltså om medial och politisk diskriminering, tur man inte är professor.
Författarna skriver, -"Ur den strukturella diskrimineringens perspektiv är det snarare en fråga om inskränkt självförståelse från den etniska majoritetens sida uttryckt i demonisering av muslimer och smädande av deras heliga symboler".
I klartext (författarna har svårt för klartext) den etniska majoriteten är inskränkt och demoniserar muslimer och dess heliga symboler. Jaha, vi är inskränkta, till skillnad från de upphöjda proffesorerna. Vi demoniserar de muslimska heliga symbolerna? Det var fråga om några streckgubbar för bövelen, i en tidning som ingen utanför Danmark läste. Demoniserar inte de muslimska folken väst? De bränner både våra flaggor och ambassader i alla fall.
Vidare skriver författarna att publiceringen "bara gynnade antidemokratiska krafter" i Danmark. Jag har mycket svårt att hålla mig för skratt, vilka krafter gynnas som inte vill ha demokrati av publiceringen? Det måste vara muslimska extremorganisationer de menar, några andra grupper är inte tänkbara i detta sammanhang.
Proffesorerna skriver, inte utan stolthet, att de gjort en rapport till en annan professors utredning, nämligen Masoud Kamalis utredning om integration och strukturell diskriminering. Det är den mest kritiserade utredning någonsin och är ett rent beställningsverk av Mona Shalin, jag tar mig för pannan! Nåväl, denna rapport visar att svenska medier framställer invandrargrupper i dålig dager, det rapporteras om "hedersmord" och i andra kriminella sammanhang nämns "ickeetniska svenskar". Tja, man borde kanske behandla hedersmord utan att någonsin andas om något etniskt, gärningsmännen kanske skulle framställas fullständigt neutralt, ingen skulle förstå om det var svenskar eller människor från vissa utlänska kulturer, hur korkad får en professor vara? Eller skulle massmedia förbjudas skriva om dessa brott?
Proffesorerna tycker att massmedia identifierar oss med väst och U.S.A, så märkligt! Vi borde identifiera oss med Jemen och Pakistan naturligtvis. När så författarna tar upp sportjournalistiken blir det riktigt roligt. Sportjournalistiken får ett något högre betyg, dock anser herrarna att även denna form av journalistik , på ett försåtligt, dålt sätt, bidrar till denna "vi-och dom" känsla. Som exempel nämns Zlatan, denna eminente fotbollsspelare har ju förvisso hyllats i medierna, men, han framställs ofta som avvikaren, en som är annorlunda. Vän av ordning frågar sig då, framstår han som "avvikaren" p.g.a. sitt avvikande beteénde, sina slagsmål, sina uttalanden, eller är det för sitt efternamn?
Så kommer då förslag till åtgärder på detta "strukturella" problem. Här faller alla bitar på plats och allt framstår som i ett förklarat ljus, så här skriver proffesorerna om vad som skall till,
-"Att stärka forskning och kunskapsutveckling inom området medier och strukturell diskriminering. Behovet är särskilt stort vad avser dels medieföretagens rekrytering och produktion. Att ett fristående forskningsinstitut med bland annat inriktning på medier och strukturell diskriminering inrättas. Det skulle genomföra kontinuerliga uppföljningar på beställning av DO, Jämo, PO, PON, Granskningsnämnden för radio och tv och/eller medieföretagens branschorganisationer. "
Aha...De vill starta ett fristående forskningsinstitut! Med de själva som chefer då naturligtvis, öronmärkta pengar direkt från staten, ett skyddat revir där de kan leka obehindrat för våra skattepengar. Ett nytt område som den omtalade "genusvetenskapen". Vågar vi gissa att den vetenskapliga stringensen skulle bli i klass med den som råder inom genusvetenskapen? Vågar vi gissa att pengaströmmen skulle ta liknande former som för den inom genusvetenskapen? Lika fria tyglar, fri från inblandning av mer seriösa forskare? Skulle tro det. Inte för mina skattepengar tack!

torsdag, februari 23, 2006

Fy fan! Freivalds


Enligt DN har står det i Sydsvenskan att Liala Freivalds lovat arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om någon svensk tidning publicerade karikatyrerna. Hon skall enligt sydsvenskan ha framfört denna ursäkt till ambassadörerna, -"Jag ber om ursäkt att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion".
Freivalds tog också avstånd från den karikatyr som fanns publicerad en kort tid på Kuriren. Enligt Sydsvenskan berömmer flera muslimska ambassadörer utrikesministern, bl, a för att aktivt ha stoppat svenska Muhammedbilder på nätet.
Så bra då, vi är kompis med muslimska ambassadörer och stjälper över all skuld på danskarna. De muslimska ambassadörerna har nu den uppfattningen att deras protester har fått den svenska regeringen att aktivt ha stoppat Muhammedbilder på nätet. Freivalds gör ju inget för att ändra denna bild utåt. Samtidigt förnekar hon ivrigt att hon stoppat någon publicering inrikespolitiskt. Vilket konststycke! Detta måste vara höjden av feghet och svek mot våra grannländer. Detta måste vara höjden av fegehet överhuvudtaget. Vi har lagt oss platt för hot, upplopp och ambassadbränningar, vi har gett de muslimska staterna uppfattningen att vi överger tryckfriheten så fort vi blir det minsta pressade. Fy fan Freivalds! Detta är äckligt! Sveriges roll under andra värdskriget har kritiserats för att vara fegt, detta är, när det gäller ren feghet och svek, ännu värre.

Facket och arbetsgivarna eniga

Enligt DN debatt så kommer en statlig utredning att på fredag (24-2) att lägga fram ett förslag om positiv särbehandling av människor med utländsk härkomst eller med utländska föräldrar. Denna gång är facket och arbetsgivarna rörande eniga, förslaget är dåligt. Undetecknarna av artikeln pekar på att en omfattande kartläggning av arbetstagarnas etniska härkomst måste ske, vem vill att massvis med resurser skall läggas på detta? Vem vill att en sådan kartläggning skall ske och arkiveras hos myndigheterna?
Parterna på arbetsmarkanden pekar också på det faktum att vi i detta land redan kommit en lång bit på väg på detta område. Enligt debbatörerna så finns det 800.000 människor med uländsk härkomst på den svenska arbetsmarknaden som förvärvsarbetar, var femte arbetstagare har utländsk härkomst. Sverige framstår med dessa siffror som, tvärt emot vad alla braskande tidningsrubriker säger, som mycket bra på att integrera människor med utländsk härkomst. Sverige har en högre andel sysselsatta bland utrikes födda än till exempel Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna! Varför har inte detta kommit fram tidigare i debatten undrar vän av ordning?
Enligt författarna är Sverige en av de nationer som har en förhållandevis omfattande lagstiftningen mot diskriminering bland annat mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagstiftningen har under senare år utökats och förstärkts genom EU-direktiv.
Att i detta läge införa s.k. positiv särbehandling skulle enligt författarna, vara mindre lyckat. Det skulle strida mot de principer om likabehandling vi har på den svenska arbetsarknaden, samt ställa olika etniska grupper mot varandra, skapa etniska konflikter.
Man undrar hur den statliga utredningen kommit fram till sin slutsats, att man bör införa en sådan lag om positiv särbehandling. Vad är det de har utrett? Hur har de tänkt? Har de tänkt överhuvudtaget eller känner de vartåt de politiska vindarna blåser? Vi får verkligen hoppas att ännu en statlig utredning kastas i papperskorgen och att detta förslag aldrig blir verklighet.

onsdag, februari 22, 2006

Mailinglistan "Elit"

DNkultur publicerar Mustafa Can den braskande nyheten om en speciell mailinglista för "eliten". Pappa till denna lista är Alexander Bard, han som brukar uppträda i TV iklädd kortbyxor och Hitlermustash. Nu har väl Bards interna mailinglista abslöjats förut har jag för mig, men i alla fall. Enligt Can så är författare, journalister, politiker, chefredaktörer, skivbolagschefer, vd:ar, forskare, psykologer, sexrådgivare och chefer på statliga institut med i listan. OK. Skivbolagschefer och sexrådgivare, de kan gärna få vara med i en sådan lista för mig.... men politiker?! Där går nog gränsen. Jag skall maila Can för att få veta vilka politiker som är med i listan, det är nog ett demokratiskt minimikrav, likaså chefer för statliga institut. Människor som enligt Can är med i listan är: Jan Söderqvist, Calle Norlén, Fredrik Virtanen, Adam Alsing, Jessica Gedin, Maria Hörnfeldt, Erik Hörnfeldt, Svante Nygren, Oscar Swartz, Stefan Malmqvist, Anna Björkman, Jonna Bergh, Eva Wisten, Olle Wästberg och Batra Kinberg. Jag kan inte hitta någon politiker i denna samling (förutom Batra) så frågan återstår till Can, vilka politiker finns med i listan?
Välkomstmailet som alla nya medlemmar i mailinglistan får är inte direkt något för söndagsskolan, så här lär det stå enligt Can: "Den gemensamma nämnaren för Elits medlemmar är deras fysiska och mentala perfektion, stora självförtroende och intresse för att föra elektroniska diskussioner med andra vackra och intressanta människor med stort och sunt självförtroende."
Nåväl, när det gäller Bard själv så har han inte ett sunt självförtroende, han har hybris. Herregud! Vi talar om en liten man med Hitlermustach iklädd KORTBYXOR som förmodligen aldrig gjort en hederlig arbetsdag i hela sitt liv, en parasit helt enkelt. Han lever förmodligen på de pengar "Army of lovers" spelade in, de sålde mest p.g.a. Camilla Henemarks svällande byst. Vidare så står det vad man kan skriva om i mailinglistan, så här lyder det: "Du får gärna prata skit om personer som inte är medlemmar på Elit. Hat är en fantastisk känsla. Du kan räkna med vårt fulla stöd, för den som står utanför Elit är ALLTID mindre värd och är en sämre människa än den som är med ... Världen är full av människor som aldrig kommer få en chans att vara med på Elit. Du har valt att urskilja dig från dessa människor genom att vara med på Elit & Du är jävligt speciell. Och bara Elit är ännu jävligare än du."
Jag tror det är läge för Bard och vissa medlemmar att uppsöka psykolog. En psykolog eller psykiatriker har massvis att göra här. Sådana här personer som Bard med de psykiska defekterna brukar när de blir lite äldre och omgivningen inte längre är lika tillmötesgående hamna på psyket, förr eller senare.
Varje mail lär ha ett signum där det står, "Detta e-post från Elit är givetvis ett konstverk. Utformningen, uttrycket samt skribenten är en del av konstverket."
Jag har länge misstänkt att den nutida konsten är på väg åt det hållet.

måndag, februari 20, 2006

Nynazismen av idag

Jag har ännu en gång blivit kalad "nazist" under en diskussion. Är man emot fri invandring blir man med atomatik kallad "nazist". Det används som ett slagträ så fort man ifrågasätter ohämmad invandring eller liknande företeélser. Ordet används som ett s.k. "stigma", man stigmatiserar motståndaren med ett begrepp som är starkt förknippat med avskyvärd laddning. Därigenom så får man motståndaren ur balans och på defensiven, samt skrämt övriga från att anta motståndarens ståndpunkt, en bekväm genväg att vinna diskussioner på ett enkelt och snabbt sätt. En bonus är att man slipper hålla på och trassla med besvärliga sakfrågor, dräm till med ett stigma så är saken klar.
Skall vi titta lite närmare på nazismen i dag.
Nazismen dog i princip med Hitler i Bunkern när Röda armén sprängde sig fram genom Berlin. Eftersom Hitler aldrig var någon stor tänkare, minst sagt, så var nazismen aldrig någon genomarbetad politisk filosofi, utan byggde mest på förvirrade ideér om den ariska rasens överlägsenhet och liknande. Hitler själv led av psykiska trauman från sin barndom och en diktatorisk fader. Det finns tillförlitliga uppgifter om en ung Adolf som stod på en kulle i sin ungdom och ledde fiendearmeér mot vem? Jo sin fader! Man kan säga att hela den nazistiska ideén har formats delvis av den unge Adolfs undermåliga förhållande till sin extremt stränge fader. Att den allmänt intelektellt undermåliga gaphalsen Hitler fick med sig en hel nation måste förklaras med den speciella situation som Tyskland befann sig i efter första värdskriget och allmänhetens bristande förmåga till självständigt tänkande. Stickan Andersson har uttryckt det betydligt mer brutalt än undertecknad.
Nutida grupperingar som säger sig sympatisera med nazistiska filosofin är mycket marginaliserade, förvirrade ungdomar som hamnat utanför den samhälliga gemenskapen och känner lite eller ingen samhörighet med det övriga samhället. Trassliga familjeförhållanden, misshandel och andra sociala handikapp är betecknande för dessa trasiga ungdomar, här kan man faktiskt se en likhet med den unge Adolfs egen uppväxt. Andra ungdomar som har en känsla av social utstötthet och svårigheter att anpassa sig till samhället kan förvisso vända sig åt rakt motsatt håll, såsom AFA och liknande. Det är s.a.s. olika sidor på samma mynt. Min erfarenhet är att medelklassungdomar som känner ett socialt utanförskap hellre vänder sig till AFA och liknande, emedan trasproletäriatets ungdomar tenderar att hamna i organisationer som säger sig hylla korpralen från Bayern. Jag lämnar dock denna fråga öppen. Klart är att frågan man kravallpoliser som t.ex. jobbat vid den årliga demostrationen i Salem, så är de lika trötta på båda läger, ja en hel del tycker faktiskt att AFA-ungdomarna är värre och våldsammare.

söndag, februari 19, 2006

Sociala turister

I dagens ledare (söndag 19 feb) i DN sjunger redaktionen återigen den fria rörlighetens lov, vet inte för vilken gång i ordningen. Under rubriken " Det blev inga sociala turister" framhäver de fördelarna med de allt öppnare gränserna. De påtalar att det inte blev några sociala turister, detta enligt en rapport från EU. Finns inga svenska siffror på detta? det måste vara mycket lätt att ta fram svensk statistik på detta, jag har inte sett några sådana siffror än, lite märkligt. Förmodligen har det inte blivit någon större våg av "sociala turister", praktiska hinder ligger väl i vägen om inte annat.
Vidare skriver de att rädslan för lönedumpning, massinvandring och konkurrensen från öst är obefogad. Ja, någon lönedumpning har vi väl inte sett och någon sådan står sannolikt inte för dörren, tvärtom kan en sådan konkurrens vara av godo om någon sektor s.a.s. är "överbetald". Någon massinvandring just p.g.a. de nya reglerna har vi väl inte heller sett, massinvandring har vi haft ändå. Däremot har de grundligt fel när de påstår att inte konkurrensen från öst är ett verkligt problem, en hel del företag har lämnat landet för att etablera sig i öst p.g.a. de lägre lönerna där, t.o.m. lönsamma företag har lämnat landet för att göra ännu större vinster med lägre löner i öststaterna.
DN skriver, -"De som kommit har i huvudsak fyllt luckor inom vården, byggindustrin och restaurangbranschen."
Luckor inom vård och byggindustri? Jag trodde vi hade arbetslöshet i vårt land, tar inte arbetslösa dessa lediga jobb? Varför inte? I stället går alltså svenskar arbetslösa och uppbär A-kassa.
Vidare ger DNs ledarredaktion ytterligare exempel på fördelar med den fria rörligheten,
-"Lågprisflyget, möjligheten att studera, jobba och resa någorlunda fritt inom unionen - allt detta tas numera för givet. Men för bara ett par decennier sedan var inget av detta självklart. Det är tack vare EU-samarbetet som processen drivits framåt med sådan fart, vilket blev tydligt i veckan när enhetsakten - som på 1980-talet ersatte tullar, gränsbyråkratier och valutaregleringar - fyllde 20 år."
Resa någorlunda fritt inom unionen? Jag reste som tjugoårig tågluffare kors och tvärs inom Europa, vad menar DNs ledarredaktion egentligen? Möjligheten att studera är väl en verklig framgång för EUsamarbetet, det kan inte förnekas. Jobba fritt inom unionen kan man kanske, det är dock mest i yrken som ingengörer och andra högstatusyrken som detta förekommer i praktiken, i princip ingen jag känner med "vanliga" yrken får plötsligt en impuls att fara till Italien för att jobba ett par år. DNs ledarredaktion undviker nogsamt andra nackdelar med de öppna gränserna, narkotikan flödar in, liksom illegala invandrare, mänsklig slavhandel har plötsligt blivit vanligt, ett fenomen som i princip inte fanns förut. Utländska kriminella nätverk har bildats vilket i princip var omöjligt innan gränserna raderades ut. Sjukdomar har återigen fått fäste som vi trodde var utrotade, senast i kväll togs det ökande antal fall av TBC upp på Aktuellt, en sjukdom som bara fanns i historieböckerna när jag växte upp. Naturligtvis skall vi inte stänga våra gränser och isolera oss, eller upprätta höga tullar på alla varor. Men att fullständigt rasera all gränskontroll, införa regler för fri rörlighet som vi mest förlorar på, och hela tiden sjunga de "öppna gränsernas" lov är inte i enlighet med hur verkligheten ser ut.