fredag, november 05, 2004

Joanna Rytel och radikalfeminismen

brist på ämnen som berör mig särskilt mycket tänkte jag lägga in min synpunkt på den s.k. radikalfeminismen, (att Bush vann det amerikanska valet tyckte jag var olyckligt men, det är det amerikanska folket som väljer sin president, lika väl som vi väljer vår stadsminister). Ett utmärkt exempel på radikalfeminismen torde vara Joanna Rytel, en del feminister tar nog avstånd från henne, t.o.m. lite mera radikala sådana tvekar inför ett så ohämmat och onyanserat hat som hon uppvisar. Som motståndare till radikalfeminismen gillar jag Rytel, ingen gör väl mer skada än hon när det gäller denna politiska inriktning, nu är ändå måttet rågat tycker nog många. Att Aftonbladet tar in hennes arrtikel är chockerande dock, tänk er att man i hennes artikel, (länk nedan), byter ut ordet "vit man" till "svart man"!!! Eller "vit kvinna"!! Kan steget göras kortare och samtidigt tydligare från det politiskt korrekta till det politiskt inkorrekta? I hennes artikel kan vi läsa meningar som, "Den vita mannen förlorar sin heder om han snubblar på en trottoarkant ", till " Ett vitt gubbslem har brist på empati", som sagt, byt ut ordet vit mot svart där.... he, he. Hon publicerade en fin lista på de tillkortakommande vi vita män har, jag tar mig friheten att publicera den i sin helhet, Rytel tar sig också ganska många friheter.
Vi tar det igen:
Ett vitt gubbslem:
1 har brist på empati.
2 tror sig ha förtur på alla plan.
3 tar för sig på andras bekostnad.
4 vill att andra ska behaga hans förväntningar.
5 tål inte kritik.
6 har en fejkad mjukisfasad.
7 brer ut sin kropp utan att märka det.
8 tycker att män säger viktiga saker, fastän det var en upprepning av vad en kvinna precis sagt.
9 kräver uppmärksamhet dygnet runt.
0 tål inte att snubbla inför alla.
q förstår bara ibland det viktigaste ordet NEJ i en kvinnas vokabulär.
Ja, jag känner väl inte riktigt igen mig, men.. jag kanske saknar självinsikt, skulle jag uttala mig så om någon annan folkgupp eller t.o.m. om kvinnor skulle jag inte bara bli åtalad och fälld, jag skulle bli offentligt stenad, hur kan då Rytel komma undan med detta?? Jag tror svaret stavas "politiskt korrekt", nu är det ju så att politisk korrekthet ändas en smula med tiden, dock finns Rytels ord kvar på många hårddiskar, bl.a. min, orden finns t.o.m. säkerhetskopierade på CD, så Rytel kommer aldrig att göra någon politisk karriär, det är ändå skönt att veta.
Artikel i Aftonbladet 11 april:
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,461311,00.html

söndag, oktober 31, 2004

Jihad den islamska fundamentalistiska rörelsens framväxt. och natur

Jihad den islamska fundamentalistiska rörelsens framväxt.
Enligt Ahmed Rashid är den islamska fundamentalistiska pånyttfödelsen nära kopplat till Sovjetunionens fall och dessförinnan det krig sovjet utkämpade i Afghanistan, de sovjetiska soldater som kom från centralasien mötte under detta krig sina muslimska trosfränder i strid och blev mäkta imponerad av dessa motståndare. Under sovjettiden hölls de fundamentalistiska strömningarna i shack, om de överhuvudtaget existerade i centralasien, levnadsförhållanderna var inte enligt västerländska mått inte alltför drägliga men jämfört med tredje världen fullt acceptabla under sovjettiden. Religion var under sovjettiden i princip förbjuden men existerade i praktiken, så länge ingen religiös aktivitet hotade den lokala makten eller centralmakten var det inga myndigheter som lade sig i människornas privata religiösa aktiviteter. Efter sovjetunionens fall slutade allt stöd från Ryssland, produktionen rasade och ekonomin i de centralasiatiska delarna av det forna sovjet föll samman, människorna började på sina håll svälta, den sovjetiska diktaturen ersattes inte med demokrati utan lokala figurer från sovjettiden tog eller behöll makten med järnhårda metoder. Det var i detta förtvivlade läge som den fundamentalistiska rörelsen tog sin början. De olika makthavarna i centralasien svarade med hårda repressiva metoder, fängelse, tortyr eller så bara försvann de lokala mullorna eller ledarna för de olika fundamentalistiska rörelserna. Vid denna tid, (runt, omkring 1990talet), tog Talibanerna makten i Afghanistan vilket inspirerade dessa rörelser ytterligare, en hel del förföljda ledare för olika rörelser fann sin fristad i Afghanistan när de förföljdes i deras hemländer. Stöd kom också från Pakistan samt Saudiarabien, stöd i form av pengar samt material i form av handeldvapen och sprängämnen. Den fundamentalistiska pånyttfödelsen startade i Ferganadalen i Kirgizistan, ett bördigt område omgivet av karga bergstrakter som varit centrum för religiösa rörelser under årtusenden, därfrån spred den sig till Tadzjikistan, Uzbekistan, Kazachstan och ända upp till Tjetjenien i våra dagar. Från Saudiarabien kom wahbabismen som är en variant av den fundamentalistiska rörelsen, startad av landsflyktiga palestinier, den wahbabistiska rörelsen har inspirerat de övriga rörelserna, från Afghanistan kom talibanrörelsen som även gett konkret hjälp till de centralasiatiska rörelserna, konkret hjälp har framförallt kommit från Pakistan, utan hjälpen utifrån skulle utvecklingen av de centralasiatiska rörelserna blivit betydligt svårare och vanskligare.
Frågan som de västerländska massmedierna skamligen missat att överhuvudtaget analysera är dessa rörelser uppkomst, utveckling och grogrund, frågan var de olika rörelserna står för är något mer belyst. Dessa rörelser, (de islamska fundamentalistiska), står inte för utveckling, demokrati, utbildning och rättvisa. De vill ersätta nuvarande styrelseskick med en enväldig emir, de vill ersätta nuvarande lagstiftning med sharilagar, inte de sharialagar som koranen föreskriver och som tillämpats enligt hundraåriga traditioner och kultur, utan för att kunna "styra muslimernas uppförande och klädsel"1. De vill inte välja sina ledare enligt demokratiska principer utan enbart på religiösa grundvalar, "De anser att ledarens moral, fromhet och renlevnad snarare än hans politiska kunnande, utbildning eller erfarnhet gör honom lämpad att leda det nya samhället."2
Själva kampen mot det västerländska inflytandet sker med tvivelaktiga metoder även enligt den muslimska lagen och traditionen, faktiskt så påstår journalisten och fundamentalistexperten Rashid att dessa rörelsers metoder strider mot allt vad islam, koranen står för, -"Ingenstans i islams skrifter eller traditioner motiverar jihad att man dödar oskyldiga icke-muslimska män, kvinnor och barn, eller andra muslimer, på grund av etnisk bakgrund, trosinriktning eller åsikter. Det är ett missbruk av begreppet jihad, som en ursäkt att mörda oskyldiga, som delvis kännetecknar den nya fundamentalismen inom dagens mest extrema muslimska rörelser"3
Kampen mot dessa fundamentalistiska rörelser har hitintills skett nästan enbart med militära metoder. Dock borde fältet vara vidöppet också för en ideologisk kamp mot dessa rörelser då de så uppenbart bryter mot islamsk lag, traditioner och historia.
1,2,3 Jihad, Ahmed Rashid, sid 18-19