lördag, januari 15, 2011

Kanada för en oansvarig och oseriös immigrationspolitik


I SvD står det om det femte jobbskatteavdraget som alliansen nu är enig om att införa, trots att Björklund yppat vissa tvivel angående ytterligare jobbskatteavdrag. Sverigedemokraterna är villig att stödja förslaget i riksdagen om de får igenom en skärpt anhöriginvandring. SD vill införa ett poängsystem liknande det Kanada infört för att bedöma de anhöriga. Alliansen vägrar att göra upp med SD och så här motiverar Borg regeringens linje.


Vi har inte för avsikt att föra samtal med Sverigedemokraterna kring budgetpolitiken i Sverige


Nej, och Borg har väl inte för avsikt att föra samtal med SD om något annat lands budgetpolitik heller får vi förmoda. Borg kanske inte är medveten om det, men den svenska budgetpolitiken är den enda han och regeringen har mandat att bestämma över. Rent språkligt skulle dock Borg kunna tänka sig att åka över till Norge för att förhandla med SD om den svenska budgetpolitiken. Inte heller har Borg och regeringen för avsikt att diskutera immigrationspolitiken med svenska folket. Anders Sellström, KD säger så här i samma artikel.


Det enda de är ute efter är att sätta käppar i hjulen för allt som har med invandring att göra 


Vad SD vill måste stå klart för de övriga partierna, de vill ha en restriktivare immigrationspolitik. Man kan naturligtvis formulera det som Sellström gör, precis som man kan säga att S vill sätta käppar i hjulet för jobbskatteavdraget och alla andra förslag från regeringen som de är emot. Folkpartiet vill t.o.m. ”sätta käppar i hjulet” för ett sjätte jobbskatteavdrag”. Vidare fäller Sellström dessa ord i artikeln.


Sverigedemokraterna vill strypa anhöriginvandringen ganska rejält genom att klassificera människor och sätta någon form av nummerlapp på dem i vilken turordning de kan komma in beroende på hur produktiva de är. En sådan syn på människan kan vi överhuvudtaget aldrig ställa upp på


Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem för presumtiva immigranter, precis som Kanada gjort för länge sedan. Politiker från både Alliansen och de rödgröna har tidigare hyllat Kanadas immigrationspolitik (dock utan att nämna poängsystemet), vad har förändrats nu? Ingen journalist eller politiker har heller tidigare kritiserat Kanadas ”syn på människan”. Dessutom är hela politiken med jobbskatteavdrag ett sätt att belöna den inhemska befolkningen som är lite mer ”produktiv”. Både Reinfeldt och Borg har upprepade gånger sagt att ”det måste löna sig att arbeta”, alltså att vara produktiv. Slutsatsen är att Alliansen ”överhuvudtaget inte kan ställa upp på” att klassificera människor med utländsk härkomst, men väl den inhemska. 


Bakgrunden till poängsystemet är att vissa grupper som immigrerat till vårt land visat sig vara påtagligt ”improduktiva”, detta vet naturligtvis varenda allianspolitiker. Men samtidigt som man skall stoltsera med sin fina människosyn, så klassificerar man i praktiken hela arbetsmarknaden genom sina jobbskatteavdrag. De som arbetar tjänar mer (fler poäng) de som inte arbetar får nöja sig med det de redan har (färre poäng). Socialdemokraterna skulle kunna kritisera regeringen för sin olustiga människosyn just genom sin klassificering mellan de som arbetar och de som inte gör det. SD skulle nog aldrig ägna sig åt en debatt på så oseriös och låg nivå.

Länk SvD

torsdag, januari 13, 2011

Det är politikerna dumbom!


Erik Ullenhag – den politiska korrekthetens fysiska manifestation. Det är något med uppenbarelsen, något med håret och det runda ansiktet. Det är också något med efternamnet. Det är något med kroppen som fullständigt skriker ut kontor – papper. Det tyngsta Ullenhag gjort med sin kropp är förmodligen att skotta uppfarten ren på snö, ivrigt påhejad av sin stolta fru. Ullenhag är en politisk broiler och kommer från en mycket akademisk familj i Uppsala. Det är något med Ullenhag som får alla varningslampor att lysa.


Missförstå mig rätt. Ullenhag är utan tvivel en trevlig bordsgranne vid en omfattande middagssittning, jag kan inte tänka mig annat. De sociala koderna kunde Ullenhag vid späd ålder, och det är en fördel i alla läger. Men jag hoppas vi slipper alltför många meningslösa besök av Ullenhag i våra mer slitna förorter. Alla vet, enbart genom en snabb blick, att Ullenhag passar lika illa i våra förorter, som en kicker från norra Botkyrka passar i Rosenbad.

Ja så artikeln då. Ullenhag måste ju profilera sig som minister gudbevars, en publicering i DN ligger helt rätt i denna profilering. Lika rätt är det att kommentera bombdådet på Drottninggatan. Så här formulerar sig den politiska svärmorsdrömmen Ullenhag i artikeln.

Vi som tror på svenska värden om öppenhet och tolerans måste bekämpa islamofobi och fördomar. Självmordsbombaren i Stockholm och hans avskyvärda handlande före jul riskerar att leda till att hundratusentals svenskar misstänkliggörs och tillmäts en kollektiv skuld. Detta är oacceptabelt och därför har jag i dag bjudit in företrädare för det muslimska Sverige för att samtala om hur vi ska motverka den islamofobi som kan följa i hans spår. 

Detta är exakt vad ungefär tvåhundra andra debattörer redan tidigare sagt. Samma kodord, samma formuleringar. Jag undrar hur ”verklighetens folk” läser just sådant här? Läser de detta över huvudtaget? Vem är det egentligen skrivet för? Ullenhag har rätt i att det är fel att kollektivt skuldbelasta alla muslimer. En muslim är en muslim, på samma sätt som en medelålders vit västerländsk man alltid är just en sådan. Inte ens Jehovas vittnen lägger väl ned någon större energi på att omvända muslimer, de inser det omöjliga i företaget.

Orsaken till en samhällsutveckling där otrygghet, samhällelig alienation och enklavisering av våra förorter skett, är naturligtvis vår oansvariga immigrationspolitik. En politik som snickrats ihop av verklighetsfrånvända överdrivet akademiska politikerbroilers som Ullenhag. För att vända sig direkt till Ullenhag, ytterst så skuldbelägger vi inte en religion och dess utövare, vi skuldbelägger dig Ullenhag.

Länk DN

onsdag, januari 12, 2011

Indoktrinering i svenska skolan


Inte bara i den gamla sovjetiska skolan ägnades tid åt att hjärntvätta skolelever, det sker tydligen i vårt eget land också. SVT1 visade programmet ”100 dagar” där sverigedemokraterna enligt SVT skall granskas. 


Ett betydande inslag i programmet var reportage från skolor där mycket unga elever med utländsk härkomst fick uttala sig om Sverigedemokraterna. Eleverna var så pass unga så de har normalt inga politiska åsikter alls, oavsett härkomst och kulturell tillhörighet. Nu framträdde mycket unga elever med utländsk härkomst och uttryckte rädsla och avståndstagande för ett parti, nämligen Sverigedemokraterna, som säkert är det enda parti dessa elever kände till namnet på. 


SVT har tydligen inte ställt sig frågan hur etisk och moraliskt riktigt detta är. SVT har inte heller ställt sig frågan hur dessa elever fått dessa uppfattningar, och om de är mogna att själva avgöra sanningshalten i de påståenden som deras lärare tydligen noga poängterat under lektionstid. Detta måste vara ren hjärntvätt av mycket unga människor, som saknar varje möjlighet att själva avgöra sanningshalten i propagandan som bedrivits under lektionstid. Så här står det bl.a. i den nya läroplanen för grundskolan, LGR11.


Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.


Om lärarna och skolorna tycker att de följt ovanstående vad gäller undervisningen av de elever som framträdde i SVT:s program, så saknar skrivelsen all betydelse. Det står annat också i den nya läroplanen, som är betydligt mer tveksamt än ovanstående. Tydligen försäkrar det politiska etablissemanget sin fortlevnad redan i skolan.


Allt var inte dåligt eller vinklat i programmet. SD måste ju räkna med att bli granskade som alla andra partier. Däremot så var inslaget från skolan ett klart övertramp. Tänk er att sådana inslag gjorts om andra partier, tanken förefaller fullkomligt omöjligt. Frågan om SD blir annorlunda och sämre behandlade än andra partier av media togs också upp i programmet. Inslaget från skolorna där barn på 9 – 10 år uttalade rädsla för ett politiska parti och uttalade uppfattningar som inte kan återfinnas någonstans i partiprogrammen, gav direkt svar på frågan om medias behandling av SD.

Länk LGR11

Länk SVT

tisdag, januari 11, 2011

Och hur fick du in SD här Bjurwald?


Lisa Bjurwald, anställd på DN och Expo berättar i DN, med stor inlevelse hur skrönor berättas av ungerska politiker. Redan när man läser första raden i artikeln undrar man om inte hela artikeln tjänar till att ge en släng åt SD och mycket riktigt, några rader ner nämner hon på ett smidigt sätt Sverigedemokraterna. Så här står det i artikeln.


Molnár stämdes av 400 romska kvinnor, lämnade till slut Fidesz och är sedan maj oberoende parlamentsledamot. Liksom i fallet Sverigedemokraterna är det symtomatiskt att rasistiska åsikter straffar sig först när stämning hotar (om alls).


Detta är ett klockrent fall av ”guilt by association”. Bjurwald försöker på något outgrundligt sätt koppla ihop SD med ungerska politiker som ingen i vårt land känner till. På nätet kallar man detta sätt att resonera som ”halmgubbe”. Det innebär att någon ger sin meningsmotståndare åsikter som den aldrig yppat. 


När hotades någon sverigedemokrat av stämning för uttalande av rasistiska åsikter sist? De enda fall jag känner till är de stämningar som Fredrik ”finken” Jönsson lämnat in, är det dessa Bjurwald syftar på? 


Bjurwald är mycket vänlig och försöker använda en påtagligt kamratlig ton när hon ber sverigedemokrater om intervjuer. Uppriktigt sagt är det svårt att förstå varför någon sverigedemokrat ställer upp på intervjuer när Bjurwald och andra som står på ”blacklist” här på högerlisten, ber om detta. Det här är varken seriös eller ärlig journalistik. Det är faktiskt lika falskt och motbjudande med Bjurwalds ”halmgubbejournalistik” som det är att sprida falska skrönor. Man kan säga att det är två sidor av samma mynt.

Länk DN

måndag, januari 10, 2011

Respekten för vårt rättssystem urholkas


Andreas Carlgren går på DN-Debatt ut och förklarar att nu skall årets vargjakt börja och 20 vargar skall få skjutas. Denna begränsning av vargstammen är dock tillfällig enligt Carlgren, på sikt skall vi ha en vargstam på över 200 djur. Varför stammen skall begränsas tillfälligt ger inte Carlgen svar på. Enligt vargexperter sker jakten totalt urskillningslöst och förbättrar inte det genetiska arvet hos vargstammen. Varför först tillåta jakt och begränsa stammen, för att i nästa andetag förklara att vargstammen skall öka? Hela regeringens och Carlgrens resonemang saknar logik. Så här skriver Carlgen i sin artikel.


Några kämpar för att vi ska ha ett fåtal eller inga vargar i Sverige, vilket strider mot våra internationella förpliktelser. Andra kämpar för att låta vargstammen växa kraftigt och okontrollerat, men det är omöjligt med tusentalet vargar i Mellansverige. Ytterligheterna i debatten underlättar tyvärr inte det grundläggande målet att nå en livskraftig vargstam i Sverige.


Det verkar som att Carlgren enbart tycker vi skall ha en vargstam p.g.a. internationella förpliktelser. Regeringen borde ha en egen uppfattning i frågan, samt stå för dessa åsikter. 


Det är sannolikt omöjligt med tusentals vargar i vårt land, om inte annat för det motstånd vargen möter från jägarlobbyn. Dessutom är det inte bra med stora vargflockar i närheten av stora bilvägar. Vargen måste dessutom ha tillräckligt med bytesdjur för att överleva, det är en annan faktor att ta hänsyn till. Vidare skriver Carlgren så här.


Samtidigt förbereder regeringen hårdare tag mot illegal jakt. Den grova jaktbrottsligheten är omfattande, men mycket få fall lagförs. Kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott kan vara ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den illegala jakten.   


Åtgärderna mot den illegala jakten är välkomna, men de räcker inte. Hårdare straff och en högre prioritet för dessa brott måste också till för att få bukt med denna skamfläck i vårt rättssystem och vår viltvård.

Att den illegala jakten är omfattande har alla vetat länge. På TV har det gått program där kriminella tjyvjägare vid intervjuer nästan skryter med sin verksamhet. Vi får hoppas att den lokala polisens verksamhet inte liknar den i filmen ”Jägarna”. Den omfattande tjyvjakten av varg i vårt land är inget annat än en stor skamfläck för hela vårt rättssystem. Om några områden för Svea rikes lag inte respekteras så urholkas på sikt hela vårt rättssystem. Varför skall jag följa lagen om det överses med vissa gruppers direkta lagbrott? Samma synsätt kan naturligtvis appliceras på de ”gömda flyktingarna” i vårt land. 


Regering och riksdag vårdar inte vårt rättsystem och respekten för detta tillräckligt mycket, det kan få allvarliga följder. En annan demokratiskt tvivelaktig sak är att Jägarförbundet har skyttelokaler under Riksdagen, där de bedriver gratis utbildning med jägarexamen för riksdagsmän. Någon oblygare lobbyverksamhet får man leta länge efter och denna typ av lobbyverksamhet strider direkt mot andan i vår parlamentariska demokrati.

Länk DN

Länk Robsten Jägarförbundets lobby

söndag, januari 09, 2011

Lyssna och lär Reinfeldt


Ett fruktansvärt politiskt våldsdåd har inträffat i USA. Flera politiker blev ihjälskjuta under ett politiskt möte i Tucson. Ett av offren för vansinnesdådet var en nioårig flicka. Målet för dådet var sannolikt den demokratiske kongressledamoten Gabrielle Giffords. 


Efter dådet har en debatt om det hårdnande politiska debattklimatet startat. Många ger skulden för detta vansinnesdåd till just debattklimatet som hårdnat och rentav urartat under senare år. Så här står det i DN.


Den attackerade politikern Gabrielle Gifford var demokrat, men företrädare för båda de stora amerikanska partierna enas nu i fördömanden och manar till att besinna den politiska retoriken. Det republikanskt dominerade representanthuset har ställt in allt lagstiftningsarbete den kommande veckan.


En del av skulden för detta dåd och andra ges alltså den hårdnande politiska retoriken. När politiskt våld sker i vårt land (oavsett sanningen bakom vissa händelser) så går statsminister Reinfeldt ut och säger att offren får skylla sig själva, detta när t.o.m. Ohly och Expo går ut och fördömer samma dåd. Om det nu finnas tveksamheter kring det uppmärksammade dådet där Reinfeldt gav uttryck för sin märkliga syn på politiskt våld, så är det tyvärr så att Reinfeldt gjorde sitt utspel innan någon nämnt denna tveksamhet.

Länk DN retorik

Länk 2 DN

Länk SvD