måndag, december 01, 2008

Märkligt om försörjningskrav

I en artikel i DN står det att Moderaterna tagit fram ett förslag om försörjningskrav för de som vill ta hit anhöriga. Inget konstigt i det, men det blir konstigt när man läser vilka som skall undantas från detta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Så här står det i artikeln.

Försörjningskravet ska dock inte gälla följande grupper:

Flyktingar enligt Genève-konventionen, kvotflyktingar eller personer som sökt skydd undan tortyr eller på grund av yttre och inre konflikter i sitt hemland.


Minderåriga som ensamma tagit sig till Sverige för att söka asyl.

Den första punkten är mycket märklig då ALLA som får asyl skall ha sökt skydd undan tortyr eller yttre och inre konflikter i sitt hemland. De som INTE sökt skydd av dessa orsaker måste i princip vara arbetskraftsinvandrare. Det är obegripligt hur man resonerar, om man inte söker skydd har man ju inga asylskäl och skall avvisas. Kontentan blir alltså att antingen avvisas man eller får ta hit sina anhöriga utan försörjningskrav.

Den andra punkten är lika förvirrande den. Hur kan en ensam minderåring få asyl om han har sin familj kvar i ursprungslandet? Det är ju att medverka till familjesplittring. I annat fall så tjänar ju den minderårige som ett verktyg enkom för att få hit övriga familjemedlemmar, det är alldeles uppenbart.

Hela Sveriges asylpolitik är sjuk och bör göras om i grunden. Det går inte att fortsätta på detta sätt där varje förändring avslöjar det ologiska och sjuka i hela systemet.

Länk DN