lördag, december 27, 2008

Mångkulturell propaganda på mjölkpaketen

Den mångkulturella propagandan har nu nått våra mjölkpaket. Det är nästan så man kan tro att någon mäktig människa högt upp i hierarkin har blivit desperat efter alla upplopp i våra egenhändigt skapade betongghetton. Så här står det på paketet jag fick hem.

Dansa dig gränslös

Är du nyfiken på andra länders historia och kulturer? Dans är viktigt i många länder och att prova på olika danser tillsammans med andra är ett roligt sätt att skapa förståelse mellan olika människor, länder och kulturer, även om man inte talar samma språk. Många danser har sitt ursprung i spännande händelser från historien eller berättar om vardagslivet i de olika kulturerna.

Det är ju inget fel att lära sig danser och andra saker från andra kulturer. Det som jag ändå reagerar på är att detta just nu liknar väldigt mycket politiskt korrekthet och propaganda. Överskriften "Dansa dig gränslös" förstärker detta intryck. Själv saknar jag den tid då vi hade lite fastare gränser mellan nationerna. På den tiden kom det positiva in i vårt land men inte så mycket negativa saker kom in över gränserna. Gränslösheten har mest inneburit negativa saker.

Gränser generellt sett är också bra, människor behöver gränser av olika slag, vi behöver gränser i samhället. Människorna i Rosengård behöver mer gränser, inte mindre. Om vi lärde oss danserna de eventuellt dansar i Rosengård och de lärde sig foxtrott skulle absolut ingenting bli bättre. Dessutom skulle invånarna där inte uppfylla sin del av avtalet i alla fall, vem fan vill dansa som en "svenne". Då har vi inte ens pratat om svensk folkdans.

För om det nu är så, att man nu kan lära sig saker av dans, som t.ex. historia och kultur, borde ungdomarna börja med våra svenska folkdanser. Det glömdes tydligen bort när de skrev texten på mitt mjölkpaket.

fredag, december 26, 2008

Förståsigpåare som inte förstår något

Gudmundsson har skrivigt en bra artikel om den terminologi som alltmer breder ut sig bland dem som ställer till med upplopp och bränder i våta betongghetton. Läs hans intressanta artikel HÄR!

onsdag, december 24, 2008

MIDVINTERBLOT

Ordet jul kommer från den förkristna midvinterfesten julblot, denna högtid kallades också midvinterblot. Det senare ordet är mest känt p.g.a. av en mycket känd tavla av Carl Larsson. Tiden för julblotet var ungefär vid vintersolståndet när dagarna var som kortast, det hade mycket stort symboliskt värde för människorna innan kristendomens intåg. Naturen och årstiden vände, dagarna blev längre och naturen vaknade så sakteliga till liv igen. Det var egentligen denna naturens vändpunkt man firade och blotade till, dessutom laddade man denna händelse med religiös symbolik och övernaturliga krafter. Man hade t.o.m. en speciell gud för julblotet, han hette Jólner. Jólner var ingen annan än den mångskepnade Oden, men i alla fall.

Ingen vet exakt när julblotet inföll. En del historiker tror att det inföll vid midvintersolståndet, andra tror att det inföll så sent som den 14 januari, det var vid detta datum man fordom ansåg att midvintern inföll.


I de anglosaxiska länderna kallar man julen för christmas, vilket har betydelsen Kristus mässa. I norden har vi kvar det förkristna ordet jul, vilket härstammar från ordet hjul. Det som menas är solens bana som betecknades som ett “hjul“.

GOTT MIDVINTERBLOT PÅ ER!

tisdag, december 23, 2008

Har vi tappat alla demokratiska referenser?

Professor emeritus i statsvetenskap, Olof Ruin, skriver i DN-debatt om blockpolitiken i Sverige och de för och nackdelar som denna nya tendens i svensk politik för med sig. Han har en del poänger och drar en del riktiga slutsatser enligt mig, han är ju trots allt professor emeritus. Men när frågan om Sd:s betydelse kommer upp är det ridå på hög nivå. Ruin skriver i sin artikel så här.

En tredje konsekvens av dagens politiska läge är att nya partier kan komma in i riksdagen vid sidan om de partier som nu bildar dessa två block. Ett sådant nytt parti skulle få roll av vågmästare. I aktuella opinionsmätningar utgör sverigedemokraterna ett parti som närmar sig 4 procent. Partiets ordförande har nyligen också uttryckt tillfredsställelse över det läge som uppstått. Han tror att uppkomsten av två block kan gynna det egna partiet. Jag är rädd för att han kan få rätt. Att sverigedemokraterna skulle få en chans att spela vågmästare i riksdagen och kanske därtill medvetet eller omedvetet också kunna påverka de andra partiernas politik är den allvarligaste konsekvensen av den uppdelning i två block som nu håller på att ske.

Det är svårt att föreställa sig någon lösning på dagens parlamentariska läge med dess risker för förlamning i politiken, minskat deltagande i partiarbete och en icke-önskad roll för sverigedemokraterna.

En professor emeritus i statsvetenskap går ut offentligt och tar ställning för de etablerade riksdagspartierna, som har samma program och åsikter i flera mycket viktiga frågor, trots svag folklig förankring, mot ett oppositionsparti som är på väg in i riksdagen vid nästa val. Det parti som är i opposition mot det etablerade politiska skiktet har dessutom ett starkt folkligt stöd och uppfyller alla demokratiska kriterier man kan tänka sig. Att Ruin skriver offentligt att Sd skulle få en "icke önskad roll" och att det är en "allvarlig konsekvens" är horribelt ur ett demokratiskt perspektiv. Ruin skall väl inte ta partipolitiska hänsyn i sin roll som statsvetare? De stora riksdagspartierna, från båda blocken, har samma synpunkt på invandring, EMU och pensionssystemet. Menar Ruin att människor inte får ha en annan uppfattning än den gängse i dessa frågor? Det har gått alldeles för långt i detta land. Det har gått så långt att vi kan börja ifrågasätta demokratin i vårt land, i alla fall om vi skall prata om verklig demokrati. Att man är professor emeritus hindrar inte att man inte har samma politiskt korrekta skygglappar som alla andra lättpåverkade människor.

Länk DN

Ridå!!!

I DN står det om hur man skall tackla upploppen som skett i Rosengård på sista tiden. Områdesutvecklare (nytt yrke?) talar i artikeln om att informera muntligt och att invandrare inte förstår blanketter och liknande saker. Nyamko Sabuni pratar om pengar som skall satsas och att föräldrar till ungdomarna måste få stöd. Vad är det som saknas i dag då? Vi skall ju göra sådana vinster på denna invandring säger våra höga politiker gång på gång. Mer pengar, mer information och mer stöd pratas det om så fort det blir ett upplopp eller annat problem.

Hela vår flykting och integrationspolitik är fel, skall det vara så svårt att förstå. Det fungerar inte med att ta hit invandrare med en helt annan kultur, religion och språk och sedan tro att de plötsligt skall smälta in i vårt samhälle och fungera i vår produktionsapparat och i övrigt, det fungerar helt enkelt inte! Vi sätter inga krav på dem som frivilligt väljer att flytta hit, inte på allvar. Vi tar emot alldeles för många s.k. flyktingar och vi ställer för låga krav på dem som kommer hit, skall detta vara så svårt att förstå. Är politiker fullständigt blinda för det som är alldeles uppenbart för alla normala människor? Snart får det vara nog! Jag väntar på att vanliga svenska medborgare skall tala om det alldeles uppenbara för våra politiker som gått vilse i illusionernas och visionernas värld.

Länk DN