fredag, januari 25, 2008

Dags att lämna LO?


En socialdemokrat som suttit i LO:s styrelse i Sölvesborg har konverterat och lämnat socialdemokraterna och gått med i SD. Detta med att socialdemokrater överger sitt parti och går över till SD är ju inget ovanligt, det ovanliga är ju att just denna socialdemokrat råkade sitta i LO:s lokala styrelse. Nu skall den f.d. sossen naturligtvis uteslutas i demokratins namn, det går ju inte att ha en otrogen i LO:s styrelse. Så här står det i DN.

LO:s lokala ordförande, Ewonne Månsson, säger till Sydöstran att hon varit i kontakt med LO centralt och fått beskedet att en Sverigedemokrat inte får företräda organisationen.

Gott! Jag uppmanar alla som inte delar LO:s demokratisyn eller politiska uppfattningar (som de på olika sätt gett uttryck för) att lämna denna organisation. Det är fullt möjligt att vara med i A-kassan samtidigt som man inte är medlem i det fack man borde tillhöra. Enda sätt att protestera mot LO och dess nomenklatura är att gå ur organisationen. De måste tappa medlemmar och inkomster för att det skall svida i skinnet på dessa politrucker.

Vill en än gång påminna om Kommunals strejk där de skulle "ta fighten" men efter att Ylva Thörn samtalat med Wanja Wedin som i sin tur varit i kontakt med Göran Persson så blåstes mjukisstrejken av och flera grupper som t.ex. brandmännen fick sämre löner efter strejken, trots att superbimbon Thörn beskrivit den som en utomordentlig framgång.

Länk DN

torsdag, januari 24, 2008

Sahlin petar Nuder och gör Socialdemokraterna ännu flummigare

Jag bryr mig inte alltför mycket och jag är inte så insatt i de olika socialdemokratiska toppolitikernas personegenskaper men för mig har Nuder alltid varit den av den socialdemokratiska partinomenklaturan som jag skulle ha kunnat prata med som granne eller arbetskamrat. Nuder har framstått som en hygglig kille med huvudet på skaft och ganska normala värderingar i många frågor. Nuder har i jämförelse med många andra inom den socialdemokratiska partitoppen framstått som "oflummig", trots någon enstaka fadäs vid talarstolen. Fadäserna har väl snarast gjort honom ännu mer folklig till skillnad mot Sahlins fadäser och uttalanden. Sahlins märkliga uttalanden som att "allt svenskt är löjligt" och liknande skvallrar om en sjuk världsbild, Nuders fadäser är väl snarare olycksfall i arbetet.

Nuder var påtänkt av Persson som partiledare efter honom. I stället blev det Sahlin med ett mycket långt syndaregister av obetalda räkningar, bilkörning med bilar som haft körförbud och förklenande uttalande om allt svenskt. Hur det socialdemokratiska partiet kunde välja Sahlin är en gåta som jag nog aldrig kommer att kunna lösa. Nu har denna Sahlin alltså sparkat den enda i partitoppen som en vanlig svensk skulle kunna prata med över trädgårdsstaketet. Detta kanske äger sin egen skrämmande logik, trots allt.

Länk SvD

Länk DN

tisdag, januari 22, 2008

Går pengar från Sverige till terrorism


Säpo har utrett en 42-årig man som misstänks ha fört över pengar från Sverige till terrororganisationer. Detta bl.a. genom den förmedling av pengar som han har drivit i privat regi. Sådan förmedling av pengar i privat regi har gamla anor i vissa kulturer och är inget konstigt i sig. Dock har ekobrottsmyndigheten reagerat då man i Sverige måste betala skatt på inkomster. Det är minimal risk att mannen drivit förmedlingen på ideell basis.

Det riktigt allvarliga är dock att mannen misstänks av SÄPO för att skicka pengar till terrororganisationer. SÄPO har under en tid haft mannen under bevakning och en "hemlig" förundersökning lär ha inletts enligt SvD (nu kan den omöjligt vara hemlig längre). Mannens bror, som är av somaliskt ursprung riktar skarp kritik mot polisen och säger så här i SvD.

Det pågår en rasistisk häxjakt mot somaliska företag i Rinkeby.

Att hänvisa till rasism är ett säkert kort i dagens Sverige men lär nog inte fungera denna gång. Att SÄPO och övrig polis skulle bedriva någon häxjakt just mot somaliska företag i det förhållandevis lilla Rinkeby är ytterst osannolikt. Finns det överhuvudtaget fler somaliska företag än detta i Rinkeby? Vi vet inte om några pengar från dessa bröder gått till någon terrorism men vi kan konstatera att myndigheter och politiker är förhållandevis naiva i vårt land och att många myndigheter drar sig för att granska sådana här verksamheter p.g.a. risken att bli anklagade för diverse otrevliga saker. Vi väntar med spänning på vad fortsatta undersökningar kommer att visa och på en eventuell rättegång.

Länk SvD

Stoppad busstrafik återigen

I Södertälje har man stoppad trafiken på en busslinje återigen efter stenkastning. I går måndag beslutade man att återuppta trafiken efter eskort av ordningsvakter.
Åtgärder som Swebus och Södertälje kommun kommit överrens om är att bl.a. polisanmäla alla händelser. Redan nu vet precis alla att denna åtgärd nästan har ett löjets skimmer över sig. Polisen har inga resurser at utreda dessa händelser, det kommer att vara omöjligt att få fram namn på brottslingarna, om man ändå får framnamn kommer det vara omöjligt att bevisa något och om man mot förmodan ändå skulle kunna bevisa vilken lymmel det är som gjort sig skyldig till stenkastning vid ett speciellt tillfälle så gör gärningsmannens låga ålder alla konsekvenserna skrattretande ineffektiva. Det talas också om information och en speciell tipstelefon. Idén med tipstelefon är inte helt fel i sammanhanget.

Problemet är djupare än att några få ungdomar spårat ur. Vi har urholkat etik och moral i vår socialisation av det uppväxande släktet. Vi har ersatt normer och värderingar med någon slags smetig humanism. Vi har också blivit så ängsliga för att vara för hård i vår uppfostran av våra barn att vi inte längre kan sätta gränser för dessa. Dessutom har vi skapat etniska enklaver där normer och värderingar är helt andra än de vi vill ha i vårt samhälle, där i princip inte svensk lag och rätt gäller. Några lösningar på dessa problem har vi inte sett från våra politiker och vi lär inte få se några sådana förslag på genomgripande lösningar heller.

Länk DN

måndag, januari 21, 2008

Det här med folklig opinion

Göran Eriksson påpekar att stödet för homoäktenskap är starkt. Ungefär 70 % av svenska folket är enligt opinionsundersökningar för homoäktenskap. Eriksson påpekar att KD är ensamt riksdagsparti mot homoäktenskap och att partiet saknar folkligt stöd. Enligt alla mattematiska modeller jag kan tänka mig saknar KD inte folkligt stöd. KD har väl ungefär 6 % av väljarkåren bakom sig. Om nu 25 % av svenska folket är mot homoäktenskap så är det oerhört många fler än de som röstar på KD. Folket är betydligt mer skeptiskt till dessa äktenskap än riksdagen och riksdagspartierna. Det är märkligt att denna enkla iakttagelse inte görs av utbildade journalister. Eller så är det just det som inte är märkligt, om vi nu skall titta på all kritik som många riktat mot vårt lands journalistkår och tidningar.

Länk SvD

söndag, januari 20, 2008

Hedersrelaterat igen


I dag är det sexårsdagen av tragedin då Fadime Sahindal sköts till döds av sin pappa. Jag har tidigare skrivit om detta vansinnesdåd och andra hedersrelaterade brott. Nu står det i SvT om mystiska balkongfall av unga kvinnor med utländsk härkomst. Gemensamt för dessa fall är att de kommer från familjer med stark hierarkisk struktur. I något fall hade en flicka utegångsförbud och försökte ta sig ut balkongvägen, i andra fall misstänker polisen t.o.m. att de blivit knuffade. Inget har dock kunnat bevisas och i endast ett fall har en pappa dömts för att ha hotat sin dotter.

Problemet med den s.k. hederskulturen har uppmärksammats på senare tid. Av naturliga orsaker är det svårt att veta vad som är vad och hur stort problemet är. Att det blir problem när två kulturer krockar på det sätt som det gör om en familj kommer från en strängt muslimsk kultur och möter den frisläppta sekulära svenska kulturen är solklart. Vi etniska svenskar har svårt att förstå den stränga muslimska kulturen. De som kommer från denna kultur har sannolikt lika svårt att förstå vårt synsätt. Utan att säga vad som universellt är rätt eller fel så gäller det svenska synsättet i Sverige, det borde vara kontraktet när någon familj eller familjefader väljer att bosätta sig i vårt land. Vi har enligt mitt förmenande varit alldeles för slappa att säga vad som gäller i vårt land, vilka lagar och vilken övergripande kultur som råder. Det finns exempel när familjen reagerat mycket negativt när dottern valt en svensk pojkvän där den springande punkten varit att pojkvännen varit just av svenskt ursprung. I sådana fall har jag ingen förståelse för att familjen överhuvudtaget väljer att flytta till vårt nordliga hörn av världen.

Länk SvD

Lasch och socialdemokratin

När jag läste ett stycke av den numera avlidne sociologen Christopher Lasch kunde jag inte låta bli att tänka på socialdemokraternas senaste utspel om att "ta debatten" med SD. Så här skriver Lasch.

Eliterna och verkligheten

Att eliterna isolerar sig allt mer betyder bland annat att de politiska ideologierna förlorar kontakten med vanligt folks förhållanden. Eftersom den politiska debatten för det mesta är begränsad till de ”pratande klasserna”, som de träffande har beskrivits, blir allt mer inkrökt och formaliserad. Idéerna tuggas och tuggas om och blir till nyckelord och betingade reflexer. Den gamla tvisten mellan vänster och höger har uttömt sin förmåga att klarlägga och ge en tillförlitlig karta över verkligheten. I vissa kretsar har själva verklighetsidén blivit overklig, kanske därför att de pratande klasserna bebor en konstlad värld där simuleringar av verkligheten ersätter den verkliga varan.

Hur som helst är både vänster- och högerideologierna nu så förstelnade att nya idéer inte gör mycket intryck på deras anhängare. De trogna har avskärmat sig från alla resonemang och händelser som skulle kunna ifrågasätta deras övertygelser, och de bryr sig inte längre om att dra in sina motståndare i debatter. De böcker som de läser är i regel skrivna utifrån deras egna värderingar. I stället för att sätta sig in i obekanta synsätt nöjer de sig med att klassificera dem som renläriga eller kätterska. På ömse sidor blottläggs ideologiska avvikelser, vilket konsumerar krafter som vore bättre använda på självkritik. Den allt klenare förmågan till självkritik är det säkraste tecknet på att en intellektuell tradition ligger i dödsryckningarna. I stället för att diskutera de sociala och politiska trender som ifrågasätter konventionella trosuppfattningar föredrar ideologerna till både höger och vänster att beskylla varandra för fascism och socialism, trots det uppenbara faktum att varken fascism eller socialism kommer att prägla framtide

Träffande på socialdemokraternas senaste utspel är bara förnamnet, detta är ju en exakt beskrivning av det svenska politiska tillståndet. Lasch säger att nya idéer inte gör intryck på den politiska nomenklaturan, de bryr sig inte om att debattera med sina motståndare, de beskyller motståndare för fascism eller socialism fast samtalet överhuvudtaget inte handlar om ämnen som tangerar dessa ideologier. När våra makthavare läser detta (om de gör detta) ramlar det verkligen inte ner en tioöring i skåpet då? Något är fel med vår demokrati mina damer och herrar.

Länk SvD