tisdag, maj 21, 2013

Polisens agerande i Husby


De flesta av oss har säkert hört talas om kravallerna i Husby, västra Stockholm. En okänt men stort antal bilar har stuckits i brand, en skola och ett garage har brandskadats. När polis och brandkår anlänt har de mötts av stenkastande ungdomar. Våra tidningar har efter de sociala mediernas ankomst, balanserat mellan att kritisera polisen för att ha fällt mycket olämpliga kommentarer och ungdomarnas beteende. Tiden då allt ansvar för grova lagbrott kunde skyllas på olämpliga men förflugna kommentarer från ordningsmaktens sida verkar vara förbi. Alltför många kommentarer i de sociala medierna kan inte helt ignoreras från våra traditionella medier.

Från vänsterhåll talas det om kravallerna har sociala orsaker, fler poliser lär inte lösa problemen enligt dessa debattörer, som Ann-Margarethe Livh (V). Så här säger hon i SvD (betaltjänst).
Nedläggning av skolor och bibliotek, indragning av SL-kort för gymnasieelever, så gott som inga resurser för lokalt föreningsliv och lokal kultur. Listan kan göras hur lång som helst. Tänk tanken hur det skulle vara om vi haft dessa verksamheter kvar.[…]
Detta är sociala problem och kan bara lösas med sociala satsningar. Vi beklagar gårdagens våldsamma händelser i Husby. Det gör även de boende i Husby. Men frågan är nu hur vi går framåt. Det måste vi göra tillsammans med de boende i Husby. Inte mot dem, inte ovan deras huvuden, inte på låtsas. Listan ovan på utvecklingen i Järva är en dyster bild, och så länge den fortsätter är lösningen politisk – inte polisiär.
Självklart har kravallerna sociala orsaker, vi kan knappast tänka oss dessa kravaller i Djursholm. Att några bibliotek och lokal kultur skulle lösa dessa problem är dock mer än lovligt naivt. Beror på frånvaron av upplopp i Djursholm att ungdomarna där har tillgång till lokal kultur och bibliotek? Självklart inte. Vi får nog konstatera att den mångkulturella visionen har baksidor som nu börjar visa sig. Den immigrationspolitik vi för nu kostar pengar och en viss samhällig nedrustning följer av att pengarna inte räcker till. Att det också uppstår starkt segregerade områden där framtiden för många ser mörk ut, på riktigt, är också en följd av en ohållbar politik. ”Långsiktigt hållbar” verkar vara något av modeord i politiken, men denna politik är inte långsiktigt hållbar.

Vi har varken arbete eller bostäder som klarar av den immigration vi nu ägnar oss åt. Ungdomarna har gjort en riktig analys, många av dem kommer få det svårt i framtiden. Att de nu ägnar sig åt fullständigt kontraproduktiv verksamhet är nog ingen nyhet för de flesta.

DN konstaterar i en ledare att föreningen ”Megafonen” är långt ute i periferin vad gäller vårt gemensamma samhällskontrakt. Något annat är inte möjligt om man vill behålla ett minimum av trovärdighet. Självklart måste DN uppväga sitt ställningstagande från Megafonen med att även kritisera polisen. Så här skriver de.
Det är bedrövligt om polisen har använt sådant språkbruk. Har ordningsmakten ingenting lärt och ingenting förstått? Poliser som talar nedsättande om andra människor förstör inte enbart sitt eget rykte, utan hela kårens.
Självklart skall polisen varken ge uttryck för rasistiska tillmälen eller låta känslorna ta över i mycket pressade situationer. Kritiken är i sig befogad. Tyvärr har den inte ett dugg med kravallerna i Husby att göra. Ingen är så naiv så att han tror att upploppen hade stannat av eller att upploppet ens har accelererat för att enskild polisman verbalt gått över gränsen. Det är två helt olika problem vi talar om.

Prioriteringen är också märklig. Att bränna ner hela bilparker, skolor, garage, demolera ett helt affärscentrum, kasta sten på ordningsmakten och grov misshandel av tjänsteman jämställs i viss media av verbala övertramp hos enskilda polismän, övertramp som dessutom ännu inte är verifierade. Det är helt enkelt inte rätt att väga upp kravallerna med dessa verbala övertramp, övertramp som mycket väl kan belysas i enskilda artiklar och eventuellt beivras efter att kravallerna klingat av. Så här skriver DN om den skjutne 69 mannen som av vissa anges som orsak till upploppen (vilket jag betvivlar).
De knapphändiga uppgifterna från skotten i Husby tyder på att polisen bröt mot flera av dessa riktlinjer. Händelsen har redan anmälts till riksenheten för polismål i Malmö.  
Här lägger DN bränsle på en brasa utan att ha verifierade uppgifter. Vilka uppgifter har DN kommit över? Vem har uppgifterna kommit ifrån? Hur kan DN skriva att ”de knapphändiga uppgifterna tyder på att polisen bröt mot flera av dessa riktlinjer”? Att på detta sätt gå ut med fullständigt overifierade uppgifter som mest liknar rena rykten från starkt partiska personer är att svika sitt journalistiska uppdrag. Återigen är det ett sätt för ledarredaktionen att väga upp den kritik de trots allt riktat mot vänsterorganisationer. Det är ytterst osäkert om dödsskjutningen ens har något med upploppen att göra. Alla förstår nog att händelsen ligger nära till hands att använda som argument.

I en akut situation måste polisen återställa lag och ordning på svenskt territorium. Lagen och samhällets ordningsmakt skall åtlydas. När bilar och hus brinner är det försent både med dialog och med vänsters recept om fler lokaler för föreningsliv. När ungdomar satt eld på bilar är det inte vuxna polismäns uppgift att föra dialog med dem. De skall lagföras och föräldrarna skall betala vad som kan bevisas att deras barn förstört. Även den enklaste pedagogik förespråkar att barn och ungdomar måste lära sig var gränserna går. Det är inte att vara ”snäll” om vuxenvärlden abdikerar mot sitt gränssättande uppdrag. 

UPPDATERING:

Expo har också reagerat på upploppen runt Stockholm