lördag, mars 11, 2006

Influensa - Fågelinfluensa

All influensavirus kommer ursprungligen från vildänder, simmande vildänder. (Vid ringmärkning av friska sjöfåglar under två korta perioder på Ölands södra udde under 1999 och 2002 bar bortåt 10 procent av fåglarna någon typ av influensa A). Viruset från dessa änder är ej aggresivt. Vid t.ex. sjöar så smittas tamänder. Dessa tamänder smittar ofta i sin tur grisar eller andra däggdjur. Viruset muterar sedan i dessa tamdjur till ett nytt virus som kan smitta människor, viruset kan få den egenskapen att det smittar mellan människor, alltså från människa till människa. man kan alltså säga att alla influensor är former av fågelinfluensa. Det utbrott som skedde i Hongkong 68 gjorde att viruset kunde gå över till människa, det är rester av det viruset vi fortfarande har när vi blir sjuka i influensa. Viruset H5N2 började uppträda 1997. Det ökar risken för aggresiva mutationer när viruset vandrar från tamänder till vildänder flera gånger.
Men influensavirus kan muteras på ytterligare ett sätt som ökar dess förmåga att spridas. I samband med en slumpmässig och mycket ovanlig samtidig infektion med ett virus från en människa och ett från djur kan ett helt nytt virus uppstå. De arvsmassebitar som dessa två virus innehåller kan omsorteras och ett virus med helt nya egenskaper bildas. Detta skedde i samband med uppträdandet av Asien-influensan 1957 och Hongkong-influensan 1968. För att förhindra dessa infektioner krävdes helt nya vacciner.
Fågelinfluensa
Den fågelinfluensa vi normalt talar om denna vinter omnämns som "H5N1". Det är just "H5N1" som varit aktivt sedan 1997 då det uppstod, sannolikt i södra Kina. Det skedde när vildänder smittade tamänder varvid mutationer uppstod. Dessutom, för cirka ett år sedan, hoppade det nu elakartade viruset tillbaka från fjäderfän till vilda flyttfåglar, också i södra Kina. Dessa vilda flyttfåglar började sedan föra ut viruset över världen. Människorna har också gjort sitt till, genom att smuggla fåglar och transportera dem hit och dit.
Viruset finns i flera varianter, och klassificeras genom två olika protein, hemagglutinin (H) and neuraminidas (N), som vardera finns i 16 respektive 9 varianter. Detta borgar för (minst) 144 olika virustyper, varav typen den högpatogena H5N1. Dödligheten hos människor kan gå upp mot 50% vid smitta med detta virus.
H står för virusets förmåga att ta sig in i cellen, alltså den nyckel som behövs för att låsa upp "dörren" till cellen. N står för virusets förmåga att klippa sig ur cellen. Tamiflu hindrar virusets förmåga att ta sig ur cellen.

Fåglar kan smittas med samtliga 16 H-typer (H1-H16) medan människan endast naturligt smittas med H1 (spanskan sjukan 1918, ryska snuvan 1877), H2 (asiaten 1957), H3 (Hongkong 1968). Som vi förstått nu smittas människor även med H5- och H7-virus om de utsätts för stora mängder virus.
H5- och H7-typerna övergår ibland hos fåglar i aggressiva så kallade högpatogena stammar (HPAI) som blixtsnabbt kan slå ut hönsfågel besättningar. Man har sedan 1959 registrerat ett 20-tal utbrott i alla världsdelar av olika HPAI influensa A.
Aggressiviteten uppstår när H5- eller H7-proteinet får inskarvat en sträng basiska aminosyror, vilket gör att virus inte bara kan tränga in i luftvägarnas celler utan i alla kroppens celler och snabbt ge förödande sjukdom. Inskarvningen sker bara hos höns men det förändrade viruset kan sedan smitta andra fåglar. Vattenlevande fåglar blir mindre sjuka. Eftersom influensa är så vanligt cirkulerar ofta även ”snälla” fågelvirusstammar utan den basiska strängen samtidigt. Det gör att prov måste skickas till speciallaboratorier för att man ska få veta vilken sort det är.

Spanska sjukan återuppstår - Jurassic Park
USA-forskare lyckades 2005 på ett säkerhetslaboratorium ur nedfrusna kvarlevor från en eskimåkvinna, död i spanska sjukan, lyfta fram flisor av 1918 års H1-influensa-RNA. Tålmodigt pusslade man ihop dessa till levande virus och studerade dess egenskaper. Två särdrag från spanskans virus kom fram. Dels var H-proteinet osedvanligt lungskadande, dels gick det maskineri som tillverkar virus-RNA på högvarv och producerade kanske 10.000 mer än en ”vanlig” H1-influensa. Spanska sjukans virus farlighet berodde INTE på den basiska aminosyresträng som är typisk för alla HPAI. Asiaten- och Hongkong-pandemierna hade inte heller denna sträng. Fågelstammar saknar vidare tio mutationer som behövs för att virusgener ska produceras i stor mängd hos människan.
Tillsammans gör detta att man knappast behöver frukta att H5N1 ska utvecklas till en ny spanska sjukan. Det händer ibland att när ett djurvirus hoppar till människa så blir infektionen allvarlig i första ledet men att smittan inte kan föras vidare.

spanska sjukan
Spanska sjukan som spreds över världen 1918 var en katastrof som skördade mellan 20 och 100 miljoner dödsoffer. Genom att delvis rekonstruera detta virus har forskare hittat ledtrådar till varför sjukdomen blev så aggressiv. Resultaten kan bli en viktig länk för framtida medicin och vaccin mot fågelinfluensa.
Kartläggningen av de åtta generna visar att det virus som orsakade spanska sjukan var mycket likt fågelinfluensavirus. Det var helt enkelt ett fågelinfluensavirus som anpassade sig till människan "i sin helhet". Kanske var det detta nära släktskap med en fågelinfluensa som gjorde spanska sjukan så extremt smittsam och dödlig. Den dödade uppskattningsvis 50 miljoner människor, vilket anses vara fler än de som dog under hela första världskriget. Framför allt drabbades unga, friska människor mellan 16 och 30 år.
Mycket talar för att viruset som orsakade Spanska sjukan också gick över direkt från fåglar utan att först tagit omvägen genom andra däggdjur. På så sätt skiljer sig spanska sjukan gentemot de två andra stora epidemier som drabbat världen under 1900-talet: "asiaten" från 1957 och "Hongkong" från 1968. De var båda resultatet av att ett fågelinfluensavirus och ett mänskligt influensavirus som hade slagit ihop sig.
Faktauppgifter hämtade från Smittskyddsinstitutet och ett stort antal andra källor.
Robsten.

fredag, mars 10, 2006

Polisen får nu bära turban, huvudduk och judisk kippa i tjänsten

Efter att rikspolisstyrelsen suttit och dryftat saken med ombudsmannen för etnisk diskriminering så har rikspolisstyrelsen kommit fram till detta beslut. DO, Katri Linna, säger att "att en polis i religiös huvudbonad har ett viktigt symbolvärde." Alldeles riktigt, så sant som det var sagt. En polis har ett viktigt symbolvärde, de har alltid stått för statens objektiva maktutövning, fristående från alla religioner och andra intressen

torsdag, mars 09, 2006

Svenska muslimer som ambassadörer

Regeringen skall under nästa vecka skicka tre unga svenska muslimer till Jordanien och Egyptien. Detta, enligt Freivalds, för att informera om hur muslimer lever i Sverige. Freivalds säger så här -" Det handlar om att föra upp frågorna på ett medvetet plan. Det finns ett behov av att utbyta erfarenheter".
Enligt SVT1 torsdag morgon 6:00 har svenska flaggor bränts tillsammans med norska och danska. Freivalds vill alltså inte att vi sammanblandas med Danmark och Norge. Man undrar var den nordiska förbrödningen tog vägen? Under andra värdskriget hette det att "finlands sak är vår". Nu heter det att "danmarks och norges sak är absolut inte vår". När andra länder bränner vår flagga så är regeringens reaktion alltså att vi fjäskar och skickar "ambassadörer".

tisdag, mars 07, 2006

Hammar försvarar Ecce Homo

Hammar försvarar EcceHomo samtidigt som han kraftigt kritiserar Jyllandspostens publiceringar av Muhammed
I "Dagen" skriver Hammar att Ecce Homo huvudsakligen hade till syfte att skapa debatt inom kristendomen, den skulle belysa de homosexuellas situation inom svenska kyrkan.
Om Muhammedpubliceringarna säger Hammar så här, -"Publiceringen av Muhammed-bilderna handlade om något helt annat. I Jyllands-Posten är det inte muslimer som debatterar bildförbudet med andra muslimer. Där handlar det inte bara om att kritisera utan om att medvetet förlöjliga och därigenom kränka en annan religions företrädare.”
Aha! Man kan alltså, enligt Hammar, bara kränka sin egen religion, det är bara intern kritik som tillåts. Man får däremot inte kritisera en religion man inte själv tillhör, eller göra karikatyrer av denna. Vidare säger Hammar att Jyllandsposten medvetet förlöjligade samt kränkte islam. Jaha, det gjorde alltså inte Ecce Homoutställningen då? De bilder som ingick i Ecce Homo skulle nog jag vilja kalla kränkande och förlöjligande. Jesu med halvt stånd i en homosexsituation, lättklädda damer vid natvardsbordet, läderbögar som klänger på Jesus, det var inte att förlöjliga eller kränka?


Elisabeth Ohlsons EcceHomobilder på egen webbplats

måndag, mars 06, 2006

Rättsystemet och ungdomsbrottsligheten

Enligt en artikel i DN i dag måndag så belyses problemet med dagens ungdomsbrottslingar upp. Det nuvarande rättsystemet är inte anspassat till de grova brottslingar som trots ung ålder, många gånger har ett digert brottsregister. Straffen tas många gånger med en klackspark av dessa redan förhärdade brottslingar. Straffen är inte heller i paritet med vad de gjort, detta p.g.a. ungdomsrabbaten, som blir skrattretande när man samtidigt tittar på deras brottsregister.
Anders Göranzon, chef för "Urken", Västerortspolisens ungdomsrånskommission, säger bl.a så här, -" Vi tar hänsyn till deras integritet, till deras familjesituation, till allt. Och de, de slår ner din och min mormor och säljer braj till våra barn. I rätten möter de grånande nämndemän som tror att de de ser framför sig är unga och oskyldiga. Vilka straff som döms ut känns i det närmaste slumpartat, man vet aldrig vad det blir."
Ungdomsåklagare Helena Jäderström tar upp ett par exempel där systemet funger mycket dåligt, Hon åtalade en person för bland annat grovt rån då han hade använt en kniv då han rånade en kassörska på McDonalds. Flera vittnen uppger att han tryckte kniven mot offrets hals och offret själv sa att han sa till henne att han skulle hugga henne.
Men 19-åringen dömdes inte för grovt rån. Offret var chockat och kan minnas fel, skriver rätten. Att gärningsmannen till och från riktade kniven mot hennes hals bevisar inte att den faktiskt vidrörde den. Inte heller är det styrkt att 19-åringen "avsåg att genom uttalande hota" offret. Gärningsmannen har visat stor råhet, men jobbar man på en restaurang är man inte så skyddslös att ett rån kan bedömas som grovt, menade rätten. Killen fick skyddstillsyn. Och offret men för livet.

söndag, mars 05, 2006

Elisabeth Ohlson och Muhammedteckningarna

Såg på "Existens" lördag den 4e mars. Programmet handlade om de omtalade Muhammedpubliceringarna och Jyllandsposten. Medverkande i programmet är Elisabeth Ohlson, fotografen som gjorde "Ecce Homo" utställningen. Elisabeth Ohlson uttalar sig i programmet och säger,
-"Mitt syfte var att inkludera bland annat homosexuella människor i det kristna kärleksbudskapet, inte att häda. Jag anser att Jyllandspostens bilder är rasistiska och skymfande."
Va!! Hur har hon mage! Hon, av alla människor kritiserar muhammedbilderna i Jyllandsposten, hon kritiserar några streckgubbar när hon själv framställde Jesus som homosexuell i fyrfärgsfärgbilder med halv erektion! Jag tycker att detta var bland det magstarkaste jag sett på SVT. Elisabeth Ohlson har upprört massvis med gamla religiösa människor i detta land, en del har slutat gå i de kyrkor som utställningen visades i, men hennes budskap är ett kärleksbudskap emedan Jyllandspostens var rasistiskt. Nu hör det till saken att upprinnelsen till Jyllandspostens publiceringar var att ingen vågade rita Muhammed i en barnbok, inte med sitt namnunder i alla fall. Dessutom var Jyllandspostens Muhammedbilder teckningar, Elisabeth Ohlsons utställning var bilder i fyrfärg, dessutom utställda i Uppsala domkyrka. Elisabeth Ohlson påstår att Jyllandsposten hädar, alls icke hon själv, detta budskap förs fram oemtsagt i SVT. Anna Lindman Barsk som intervjuade Elisabeth Ohlson gjorde det mycket lätt för Ohlsson i programmet, ställde inge besvärliga följdfrågor etc. Programmet var tendensiöst och förde fram budskapet klockrent, Ecce Homo var ett kärleksbudskap emedan Jyllandspostens publiceringar var rasistiskt.
I programmet medverkadee tre muslimska kvinnor, de blev intervjuade och förde fram den politiskt korrekta versionen i Sverige alla tre, Muhammedbilderna var rasistiska precis som nidbilder av judar och borde inte omfattas av tryckfriheten.
Jag menar att detta program brast i objektivitet å det grövsta, alla medverkande förde fram samma version. Programledaren gjorde mycket små ansträngningar för att belysa alternativa tolkningar av det som hänt. Dessutom har Elisabeth Ohlsons utställning kritiseras så oerhört mycket att versionen att det skulle vara ett rent "kärleksbudskap" måste betraktas som en minoritetuppfattning i vårt land. Tidningars undersökningar i vårt land indikerar att en kraftig folkmajoritet tycker att det var i enlighet med tryckfriheten att publicera Muhammedteckningarna, denna uppfattning fick inget utrymme i Existens.