onsdag, november 20, 2013

Försvarsmaktens paradox

Precis innan andar världskriget bröt ut nominerade riksdagsman Erik Brandt (S) Hitler till nobelpriset. Nomineringen väckte en våg av avsky i vårt land, speciellt hos de som insåg vad Hitler stod för. Människor förstod inte att nomineringen var ironisk menad. Brandt var  själv en hängiven antinazist, vilket borde fått folk att ana att det inte var allvarligt menat. När jag läste Försvarsmaktens uppförandekod funderade jag länge på om denna uppförandekod var ett rent skämt, likt nomineringen av Hitler. Jag är fortfarande inte säker, men hemsidan ser äkta ut och adresserna ser seriösa ut de också. Men kan denna ”uppförandekod vara på allvar?

Förutom det rent horribla med att koden stipulerar vilka politiska åsikter de anställda skall bekänna sig till, så är hela koden märklig från början till slut. Vi tittar på texten.
Uppförandekoder må påminna om skoltiden, men de är väsentliga för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin värdegrund och sträva mot sina visioner. 
Man börjar med påpekandet att denna uppförandekod kan påminna om skoltiden. Ett verkligt smart drag av författarna. Vidare i texten.
Det kan tyckas paradoxalt. En central del av Försvarsmaktens uppdrag är att försvara varje medborgares rätt att tycka och yttra sig fritt, men som medarbetare måste du acceptera vissa uppförandekoder, både i tjänsten och privat. Men det är så det måste fungera.
Första meningen i detta andra stycke säger allt, ”det kan tyckas paradoxalt”. Om man ser till nästkommande stycke så kan det inte bara tyckas paradoxalt, det är paradoxalt. Så paradoxalt att jag fortfarande funderar på om inte hela denna kod är ett skämt likt nomineringen av Hitler till fredspridet. Sista meningen förstärker denna känsla av ett ironiskt skämt, ”det är så det måste fungera”. Just denna mening avslutar chefer sina utläggningar med när de själva vet att de gått långt utanför gränsen för det passande.
Det går till exempel inte att i sin tjänst skriva under på att mångfald på en arbetsplats är en tillgång och något man vill främja och verka för, för att sedan engagera sig mot invandring på fritiden. Trovärdigheten skulle bli lidande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten.
Här pratar alltså Försvarsmakten om vad de anställda (och frivilliga hemvärnsmän) skall få tänka, tycka och arbeta med på fritiden. Detta är alltså ett direktiv om vad de anställda skall tycka i en ren politisk fråga. De anställda får inte engagera sig mot invandring (läs nuvarande invandringspolitik) på sin fritid. Vad har Försvarsmakten överhuvudtaget att göra med de anställdas politiska åsikter? Vad har Försvarsmakten överhuvudtaget med politik att göra? De skall skydda medborgarnas rätt att tycka och yttra sig, som de själv så riktigt slår fast. I övrigt skall de försvara landet, och kanske markera mot mer eller mindre avsiktliga intrång i vårt luftrum t.ex. Försvarsmakten skall självklart inte som myndighet deltaga i det politiska spelet. Vi tittar på ett stycke till.

Att se mångfald som en tillgång ingår i uppförandekoden och innebär att Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp. Medarbetare missbrukar inte heller sin maktställning, varken i yrkesroller eller i övriga relationer.

Försvarsmakten talar alltså om grova lagbrott som korruption och sexhandel i sin uppförandekod! Nog visste vi att Försvarsmakten hade vissa rekryteringsproblem, men vem kunde anan att det är så illa.


Jag lutar nog trots allt åt att denna skrivning är producerad av en övernitisk ny kadett. Den unge mannen/kvinnan har inte kunnat placeras i fälttjänstgöring p.g.a. någon skada och fått i uppgift att tota ihop något som ser snyggt ut för granskande politiker (vi vill ju inte ha sänkta försvarsanslag). Uppspelt av föreläsningar om mångfald och allas lika värde, har det gått över styr. Tjänstgörande officer har inte orkat läsa texten efter första styckets ”värdegrund” och visioner” (man vet ju vad som kommer) och vips så ligger texten där. Vi hoppas nu efter detta påpekande, att Försvarsmakten genast rättar till denna trista plump i Försvarsmaktens annars så stolta historia.

UPPDATERING:
Försvarsmakten har nu ändrat texten i andra stycket 2a - 3e raden från:
"Det går till exempel inte att i sin tjänst skriva under på att mångfald på en arbetsplats är en tillgång och något man vill främja och verka för, för att sedan engagera sig mot invandring på fritiden"
till
"Det går till exempel inte att aktivt arbeta för en ökad mångfald i Försvarsmakten och samtidigt ge uttryck för anti-demokratiska värderingar eller annat som strider mot lag, förordning eller värdegrund."

Vi tackar ödmjukt Försvarsmakten för det, tack! Jag har självfallet skärmdump, men har tillsvidare beslutat mig för att inte lägga ut denna.