onsdag, januari 28, 2009

Joanna Rytel – symtomet på det ruttna i samhället

En relativt känd, för att inte säga ökänd "konstnär", Joanna Rytel uttalar sig i Newsmill till försvar för den elev på konstfack som spelade psyksjuk, satta sig på ett räcke och låtsades vara i färd med att begå självmord.

Eleven på konstfack har fått massiv kritik för sitt tilltag. En annan person ställer sig upp och försvarar tilltaget som kostade samhället 11,500 i reda pengar. Denna person är Joanna Rytel som tidigare skrivit djupt rasistiska krönikor som publicerats i Aftonbladet.

Rytel vars enda konstnärliga kännetecken är att provocera kallar dessutom vårdpersonalen "idioter". Finns det någon offentlig person som verkligen förtjänar epitetet "idiot" så är det Joanna Rytel själv. Jag har aldrig i mitt numera ganska långa liv stött på en så otrevlig och frånstötande person som denna Rytel. Jag har aldrig kallat någon enda person på denna blogg för avskyvärd men denna Rytel förtjänar detta epitet också. Rytel skriver på Newsmill.

"Vem annars här i samhället skulle utsätta sig och spela psykisk sjuk och låta sig intas på psyket av idioter om inte yrke: Konstnär."

Ingen naturligtvis, Rytel har inte förstånd att inse det faktum att psyket är till för personer som mår mycket dåligt och behöver vård. Sannolikt behöver Rytel själv ganska kvalificerad vård, hon har inte "alla hästar hemma" för att tala ett vardagligt språk. Vidare skriver Rytel så här.

Folk blir osäkra de har inget grepp om konsten. Konsten förvirrar, de kan inte förhålla sig till den för de vet inte om det är på riktigt eller på låtsas.

Själv skulle jag vilja utvisa Rytel till Polen på livstid, det land hon kommer ifrån. Detta som ett led i en "perfomance" naturligtvis, ett konstprojekt som skulle presenteras för konstfack och bedömas av svenska folket och sättas upp som en film. Jag är säker på att detta konstprojekt skulle röna oerhörd uppskattning av svenska folket.

Jag hade inte tänkt skriva om konstfackselevens (Anna Odells) tilltag, så många andra har redan kritiserat detta. Nu när denna Rytel ger sig in i debatten kan jag inte låta bli. Rytel ger uttryck för det mest avskyvärda inom vårt moderna samhälle. Hon är ett tecken på förruttnelsen inom vår samhällskropp, ett symtom på det ruttna i samhället.

Länk Newsmill

Länk SvD konstfack

tisdag, januari 27, 2009

Oansvarigt!

Jag minns den tid när "borgarna" som de kallades på den tiden, kritiserade vänserblocket för at urholka försvaret. Nu skall den s.k. Alliansen skära ned vårt försvar ytterligare, detta efter en rad nedskärningar som steg för steg utarmat vårt försvar. Detta görs alltså av de forna försvarsvännerna Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Folkpartiet. Jag undrar vad den gamle partiledaren Gösta Bohman tycker om den utveckling som vårt försvar tagit.

Enligt SvD skall en tredjedel av armén läggas ned samt hälften av våra stridsvagnar de närmaste fyra åren. Kvar blir inte ens något som liknar ett nationellt försvar, det blir ett skämt man skrattar åt utomlands. Det är det förresten redan.

I en annan artikel är en general, Johan Kihl, mycket kritisk till både nedskärningarna av försvaret samt den inriktning på utlandsinsatser som vårt försvar är inriktat på. Enligt Kihl kan inte de resurser som är menade att användas utomlands i fredsbevarande uppdrag, fullgöra uppdrag för att försvara vårt eget land på ett meningsfullt sätt. Det har gått så långt så enligt Kihl lär Tarja Halonen ha sagt följande.

Vi kan inte riktigt göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret

Runt om i värden reagerar man på svensk försvarspolitik, eller avsaknaden av en sådan. De flesta medborgare är också starkt kritisk till den vansinnesnedskärning som skett de senaste decennierna. Det krävs dock mer för att rubba vårt politiska elitskikt som mest vill frottera sig med utländska potentater på olika EU-toppmöten. Det krävs att svenska folket ryter till så det hörs i regerings och riksdagsbyggnaderna ordentligt.

Länk SvD 1


Länk SvD 2