lördag, oktober 20, 2007

DN fortsätter sin oseriösa "bevakning" av Sverigedemokraterna

Tove Nandorf skrev igår en grovt tendentiös artikel om Sverigedemokraterna. Den kommenterade jag här. Idag är det dags igen. Rubriken som står på dn.se:s huvudsida är "Kan ta sina BMW:ar och sticka hem". Detta var något en oidentifierad person i publiken skrek under Jimmie Åkessons anförande, och ett språkbruk Åkesson själv tog avstånd från. I rubriker brukar man för det mesta ha med uttalanden av partiledaren eller andra ledande personer som kan antas tala för hela partiet - och därför får man också när man läser rubriken intrycket av att den är Sd:s officiella linje. Detta är DN förstås helt medvetna om - detta är ett trick som används för att förleda läsaren och smutskasta Sd.

Nandorf antyder vidare att Richard Jomshofs påståenden om att muslimska arabiska män begår våldtäkter med kulturella och rasistiska motiv är felaktiga och rasistiska. Den här hemsidan* har en diger citatsamling som tyder på motsatsen. Dessutom är invandrare från Västasien 3,8 ggr överrepresenterade i brottsstatistiken, och invandrare från Nordafrika 5,3 ggr. Det finns ingen områdesspecifik statistik för våldtäkt, men eftersom invandrare är över dubbelt så överrepresenterade vid våldtäkt som vid andra brott kan man misstänka att dessa gruppers överrepresentation i våldtäktsstatistiken är mycket hög

Slutklämmen är nog ändå det bästa:

Utanför Medborgarhuset demonstrerar vid lunchtid ett femtontal ungdomar från Ung Vänster i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. De påpekar stillsamt för sverigedemokraterna att uppbyggnaden av sd:s hyllade folkhem, demokratiseringen och uppbyggnaden av välfärdsstaten, inte var nationalisters förtjänst, utan socialismens, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna - alla med utländska influenser.

Att säga att någon påpekar x är att samtidigt gå i god för att x är sant. T ex kan man inte "påpeka" att jorden är platt. Så, Nandorf hävdar således att "uppbyggnaden av välfärdsstaten, inte var nationalisters förtjänst, utan socialismens, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna - alla med utländska influenser".

Detta yttrande är för det första felaktigt på en rad sätt, men det är inte det viktiga, och jag har i vilket fall inte plats att gå igenom det här. Det viktiga är att Nandorf på nyhetsplats dels tycker sig kunna fälla sådana kontroversiella yttranden om historien, dels öppet ställer sig på Ung vänsters sida mot Sd.

Vidare har Sd aldrig sagt att man är emot alla utländska influenser. Man kunde tycka att vi borde ha kommit förbi detta stadium på debatten - det stadium där Sd-kritikerna räknar upp diverse företeelser som "inte är svenska" och säger att "vill ni inte ha x?" (hamburgare, kebab, socialism, you name it). Sverigedemokraterna är inte ute efter ett isolerat samhälle utan deras ideal ligger tvärtom närmare den danska politiken som den ser ut idag efter att Dansk Folkeparti fått inflytande. Är Danmark ett isolerat land utan utländska influenser? Knappast, och varken DF eller Sd längtar efter ett sådant samhälle. Sd-kritikerna gör sig bara löjliga med den här typen av halmgubbar.

Bloggarna Blogge Bloggelito (liberal) och Jinge (v), med många besökare, ger anti-intellektuella och skräniga kommentarer och inte oväntat kommer nazistkortet upp igen. Debatten kring Sd kör dessvärre vidare i samma hjulspår.

* Han som sammanställt citatsamlingen har kopplingar till diverse extrema nationella organisationer. Jag kan inte gå i god för att alla citat är riktiga, även om jag vet att många är det.

Använd nick! Inlägg av "anonym" raderas.

fredag, oktober 19, 2007

Opartiska forskare, journalister och myndigheter?

DN skriver om att Sd antagit ett nytt kommunpolitiskt program, något SvD skrev om här och som jag kommenterade här. I vanlig ordning är artikeln partiskt skriven och man har tagit in den Sd-fientliga idéhistorikern Ulla Ekström von Essen att kommentera:

-För första gången har vi i Sverige fått ett populistiskt och främlingsfientligt kommunpolitiskt program, som bygger på premissen att kommunernas alla problem är invandrarnas skuld, och antagandet att en muslim aldrig kan bli en god svensk medborgare, säger idéhistorikern Ulla Ekström von Essen på Södertörns Högskola, författare till Integrationsverkets rapport om sverigedemokraternas kommunala arbete 2002-2006.

Vilka neutrala formuleringar, inte sant? Ekström von Essen försvarar verkligen idealet om opartisk forskning. Att hon skrivit en rapport för integrationsverket om Sd är också "något märkligt", för att uttrycka sig civiliserat. Det är ungefär som att låta Michael Moore skriva rapporten om hur Irakkriget lyckats. Inte heller våra myndigheter försöker ens vara opartiska i förhållande till Sd - vi har ju också t ex Granskningsnämnden för radio och TV som släpper igenom hårdare omdömen om Sd än om andra partier.

DN:s journalister är emellertid inte bättre. För det första behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att de valt den rabiate Ekström von Essen framför t ex den mer objektiva (men också Sd-kritiska) Anna Lena-Lodenius (som skrivit denna utmärkta text i ämnet) för att det passar deras syften. För det andra har Tove Nandorf, som även tidigare skrivit grovt partiska artiklar om Sd, inte direkt försökt ge en rättvisande bild av Sverigedemokraternas kommunpolitiska program (finns här, är 36 sidor långt och är skrivet i exakt den stil sådana här texter brukar vara skrivna - tvärtemot vad de som brukar säga att Sd består av ett gäng illiterata tölpar brukar hävda).

Det är för det första inte sant att Sd:s tuffa linje i invandringspolitiken går som en röd tråd genom alla förslag. Det finns en rad områden som inte berörs av invandringspolitiken i Sd:s förslag, som t ex miljöpolitiken.

För det andra har Nandorf valt ut en rad som hon anser "smaskiga" åtgärder att rapportera om ("den offentliga konsten ska ha "folklig förankring" och "på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet") snarare än att försöka ge en helhetsbild. Ty det finns en helhetsbild, en linje i Sd:s program. Se t ex dessa punkter i Sd:s assimilationsprogram:
 1. Kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
 2. Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.
 3. Stopp för mångkulturella lovdagar i skolan.
 4. Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
 5. Kommunen skall erbjuda ett kommunalt språktest för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
 6. Kommunen skall som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
 7. Kommunal information och service skall endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
 8. Kommunens mångfaldsplan skall utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.
Dessa åtgärder synes mig inte på något sätt vara märkliga eller extrema utan tvärtom fullständigt normala och välmotiverade.

Att man tagit in tidningen Expo att kommentera är också "något märkligt", eftersom detta är en tidning som har som huvuduppgift att "bevaka", dvs. smutskasta, Sd. Att tilldela dem rollen att kommentera Sd:s förehavanden känns inte direkt seriöst. Det har ju också visat sig tidigare att påståenden om låg Sd-aktivitet var om inte falska så missvisande - samma problem finns i alla partier. Som Robsten träffande uttrycker det: "Man upphör aldrig att förvånas över mediernas otroliga förmåga att vinkla nyheter utan att direkt ljuga, denna förmåga måste vara något det tränas hårt på i landets journalisthögskolor."

DN skriver även om helgens möte i Getinge. Man hävdar att:

Det är de extrema vänstergrupperna, exempelvis Antifascistisk aktion, Afa, som polisen misstänker kan ta till mer drastiska sätt att demonstrera.

Drastiska sätt att demonstrera? Sedan när är terrorism och politiskt våld ett "drastiskt sätt att demonstrera"? Detta är ett uttryck som lätt platsar i Flashbacks utmärkta handbok för mediakritiker, "mediavänsterns propagandavokabulär".

Man kan hålla på i all oändlighet att rapa exempel på hur Sd behandlats orättvist - bläddra i bloggen så får ni sen, men detta har redan blivit för långt. Om ni vill kommentera, välj en signatur. Det går inte att hålla reda på olika "anonym".

Socialdemokratiskt valfusk

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten i Surahammar Monica Rydin dömdes idag för "otillbörligt verkande vid röstning" till 70 dagsböter. Rydin stal vid valet förra året samtliga Sverigedemokraternas valsedlar.

"Redan åtgärden hon vidtagit att avlägsna ett visst parties valsedlar och därmed omintetgöra den röstberättigagades möjlighet att välja detta partis valsedlar är ett grundskott mot en av demokratins grundvalar, nämligen att fritt få rösta på den man vill" skriver tingsrätten i sin dom.

Tingsrätten skriver också att följderna av Monika Rydins agerande i sig är så allvarliga att ett fängelsestraff vore motiverat men mot bakgrund av särskilda förhållanden i målet yrkade åklagaren endast på böter.

Straffet borde varit hårdare men det viktiga är att hon blev dömd. Formuleringarna är ju också bra och markerar att detta är ett allvarligt brott.

Emellertid är det inte första gången socialdemokraterna ertappas med händerna i syltburken.
 • 2005 dömdes två socialdemokratiska valarbetare från Hässelby för valfusk i valet 2002 för att ha agerat röstombud för personer som de inte hade rätt att rösta åt. Fd socialdemokratiske riksdagsmannen Juan Fonseca hävdar att valfusk förekom även vid valet 1998.
 • I Norrköping ägnade sig en socialdemokratisk valarbetare åt att ge väljarna igenklistrade kuvert med socialdemokratiska valsedlar, vilket inte är tillåtet.
 • I Tensta och Rinkeby ägnade sig kvinnor i slöjor åt samma sak valet 2006 innan de kördes bort av valförrättarna.
 • I Blekinge anmäldes en socialdemokratisk kyrkopolitiker för valfusk (men friades av en oenig rätt).
 • Ibrahim Baylan misstänktes för valfusk i ett SSU-val 1997.

Det torde således stå klart för var och en som ser på detta nyktert och klart att fallet Rydin inte är en engångsföreteelse utan att det existerar en fuskarkultur i SAP. Den bilden stärks ju ytterligare av SSU:s omfattande medlemsfusk.

Har ni ytterligare exempel så skriv gärna ner dem i kommentarerna så lägger jag till dem.

torsdag, oktober 18, 2007

Avvisningar till Bagdad godkända av domstol

Migrationsdomstolen har slagit fast att det går att avvisa människor till Bagdad och södra Irak. Det innebär att domstolen anser att det inte råder väpnad konflikt i området, trots att det naturligtvis förekommer våld och oroligheter i samma område. Som grund för beslutet ligger bl.a. amerikanske generalen Petreus rapport som visar att antalet döda i Bagdad minskat det senaste halvåret.

Röda korset kritiserar domstolen förslag och vill att våra politiker skriver om lagen så att irakier kan få asyl utan individuell prövning. Det är inte så förvånande att just Röda korset intar denna attityd men även utan en lagändring så tar Sverige emot närmare hälften av alla flyktingar från Irak, mer än 90 % av alla om söker asyl från Irak får uppehållstillstånd. Om nu 90 % av alla får asyl från Irak så måste siffran från södra Irak och Bagdad vara betydligt högre. Att i detta läge skriva om lagen för att göra det ännu lättare att få asyl och ytterligare styra om flyktingströmmen är i det närmaste perverst och fullständigt idiotiskt.

Länk Ekot

"Svarta är snabbare" - djupt kränkande?

I dagens SvD står det att nobelpristagaren James Watson påstått att svarta är mindre intelligenta än vita. Jag har ingen möjlighet att bedöma det påståendet - det finns så vitt jag vet studier som pekar i olika riktningar. En sammanfattning finns här.

Det intressanta i sammanhanget är emellertid inte huruvida Watsons påstående är sant eller ej, utan det sätt han bemöts på. En föreläsning han skulle hålla på Londons naturhistoriska museum har ställts in pga att Watson "överträtt gränserna för vad som är acceptabelt". Arbetskraftsminister David Lammy fördömer Watsons påstående eftersom det "enbart kommer ge British National Party livsnäring".

Samtidigt anses det inte på minsta vis stötande att hävda att svarta är bättre löpare än vita (något var och en som hänger med i friidrotten vet är sant).
DN skrev i samband med OS 2004:

Afrikanernas osannolika framgångar har självfallet fångat forskarnas intresse (man anar lika delar frustration som fascination), och de har avfärdat alla teorier som bygger på skillnader i miljö och livsstil. Det är inte den majsbaserade dieten eller det faktum att barnen får springa till skolan som får det att glöda under sulorna. Altitud över havet och träningsvanor har inte heller kunnat förklara den höga koncentrationen av superstjärnor från Kenyas Rift Valley.

Nej, orsakerna står att finna i biologin. Kenyanerna har lättare vader och en högre koncentration av ett enzym, som gör att de inte ansamlar mjölksyra i musklerna lika fort som löpare från andra delar av världen. Västafrikanerna har större andel "snabba" muskelfibrer och en kroppsbyggnad som formgjuten för explosiva sporter. Att det finns en genetisk bakgrund till dessa fysiologiska skillnader är forskarna övertygade om.

Tydligen är det tillåtet att spekulera i genetiska skillnader när det gäller fysiska egenskaper, men inte när det gäller mentala. Eller är det, gud förbjude, snarare det faktum att det i det förra fallet är svarta som är överlägsna, i det senare vita som eventuellt är det, som gör fallen olika känsliga?

Under historiens lopp har vetenskapsmän många gånger straffats för att de sagt saker som inte passat makten. Situationen är inte annorlunda idag - det är bara det att det idag är (vissa) genetiska skillnader som man inte får tala om, medan man igår t ex inte fick tala om att jorden snurrar runt solen snarare än tvärtom. En annan skillnad är, förstås, att vår tid, till skillnad från den tiden, anser sig vara speciellt upplyst och tolerant mot oliktänkare. För den med ögon att se med är det uppenbart att så inte är fallet.

Dåligt Sverige


Vi brukar inte skriva om sport här men någon kommentar är kvalmatchen i går värd i alla fall. Sverige ledde länge med 1- 0 och det syntes mycket tydligt att Sverige spelade på det resultatet och att spelarna trodde att det skulle räcka. Ett vanligt misstag som varenda pojklagsspelare känner till nuförtiden. Spelet var taffligt, dåligt med långbollar som togs om hand av det Nordirländska försvaret. Första halvlek var erbarmligt dålig av Sverige, andra halvlek tycker inte jag var mycket bättre. Vi borde spela mycket bättre mot ett lag som Nordirland, möjligen är de något underskattade. Till slut så tryckte Nordirland rättvist in 1- 1, detta efter en rejält dålig försvarsmiss av Sverige. Sammanfattningsvis, underkänt Sverige, helt klart.

Länk DN

Mycket väsen för ingenting

Denna analys av Henrik Brors är spot on: det är helt riktigt att tonläget ökar i takt med att partierna närmar sig varandra. Det blir allt tydligare att invektiven och de gälla rösterna endast är ett spel för gallerierna: de viktiga frågorna har redan avgjorts, i tyst samförstånd mellan alla riksdagspartier, från höger till vänster. T ex är alla politiska partier överens om att Turkiet bör få gå med i EU trots att endast tio procent av väljarkåren tycker att det är en bra idé! Majoriteten av svenskarna vill minska invandringen men de finns inte alls representerade i riksdagen. Listan kan göras lång och görs också så här. Sverige kan anno 2007 inte sägas vara en representativ demokrati (möjligen en "orepresentativ" demokrati).

I ljuset av detta har är det inte konstigt att många väljare blivit fatalistiska: man resonerar som att det inte spelar någon roll vad man röstar på, det blir samma politik ändå. Valdeltagandet har mycket riktigt också sjunkit under en
lång följd av år, från 94 % 1976 till 82 % senast.

Ändå är det inte riktigt sant att det helt saknas alternativ. Sd erbjuder de invandringskritiska och de som är kritiska till ett turkiskt EU-medlemsskap ett alternativ till sofflocket. Dessvärre röstar fortfarande alltför få svenskar efter sin inställning i sakfrågorna - hade de gjort det hade politikerna aldrig kommit undan med en politik som i så hög grad strider mot folkets uppfattningar. Om folk skulle börja rösta efter sakfrågorna snarare efter vilken "känsla" man får av ett parti eller av en partiledare skulle Sd bli mycket framgångsrika 2010.

Som det nu är har Sd endast 2,8 % i den
senaste opinionsmätningen. Som sagt underskattas Sd med största sannolikhet med ca en tredjedel, men det är ändå alldeles för dåliga siffror med tanke på hur stor överensstämmelse det finns mellan Sd:s åsikter och väljarnas.

onsdag, oktober 17, 2007

Kommuner hängs ut i flyktingpolitiken

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, hänger ut 14 kommuner som han inte tycker tar sitt ansvar. Dessa kommuner har "vägrat" ta emot ensamma flyktingbarn. Kommunerna hängs ut också på nyheterna i TV och kritiseras hårt av Eliasson i intervjuer.

Att på detta sätt hänga ut kommuner som tagit beslut som inte faller etablissemanget på riksnivå på läppen är mycket anmärkningsvärt. Redan innan har Sveriges kommuner blivit utsatt för hård press samt en del sockrade bud om pengar för att ta emot dessa barn. De 14 kommunerna som vägrat ta emot dessa barn hat väl nästan löpt gatlopp redan.

Vi måste någon gång fråga oss hur det kan komma sig att så många barn tar sig ända hit utan sina föräldrar, hur är det möjligt? Var får de pengar ifrån? Har de kvar sina föräldrar i hemlandet? Skall de inte vara hos sina föräldrar i stället för att placeras i en främmande kultur utan anhöriga? Är det i själva verket inte fråga om en ytterst smutsig hantering?

Länk SVT

Sd kommer in i riksdagen 2010

SvD rapporterar om att Sd gjort sitt program för att stoppa skapandet av den mångkulturella samhället mer konkret, samt att man planerar en rikstäckande kampanj med start i månadsskiftet. Detta kommer att göra de redan nervösa riksdagspartierna ännu mer oroliga för Sd. Man har länge försökt bekämpa Sd med alla möjliga odemokratiska metoder, utan att lyckas kväsa dem. Nu tänker man gå till gemensam offensiv mot Sverigedemokraterna, något som bara stärker misstanken om att kampen mellan höger och vänster är underordnad kampen mellan etablerade partier och sverigedemokrater. Man har också kommit med en del utspel som klart och tydligt är till för att vinna tillbaka Sd-väljare. Mest noterbart är kanske detta, från två folkpartistiska fullmäktigeledamöter i Helsingborg:

Men det är många som ropar Sverige är så rikt och att det inte finns begränsningar på barmhärtigheten. Men det finns det - den är inte oändlig! Bakom högkonjukturen lurar snart en lågkonjunktur och då är det viktigt att ta med detta i beräkningen vid mottagandet av människor som söker sig hit...

Därför hellre stopp i tid - för att hindra misär, som annars kan bli livslångt, med svåra effekter även för övriga boende i vår stad.Vi vet att asylsökande följer vissa andra regler, men vi syftar på den övriga invandringen och att vår stad inte ska bli som Landskrona och Malmö. Det är nu det ska reageras - inte när förfallet är här.

Kloka ord och inget hymlande! Men tänk om detta sagts av en sverigedemokrat. Då hade det direkt talats om "rasism" eller t o m "nazism". Det finns ett hyckleri och en dubbel standard i dessa frågor som är stötande.

Men på det stora hela är det bara kosmetiska åtgärder de etablerade partierna ägnar sig åt. Man tar inte tag i den viktigaste frågan, att Sverige har den överlägset liberalaste invandringspolitiken i Europa. vilket bla lett till att vi har flest asylsökande per capita i Europa. Därför finns det inte någon anledning för invandringskritiker att överväga andra alternativ än Sd.Och därför kommer de etablerade partiernas åtgärder att vara mer eller mindre utan effekt. Det enda sättet de (eller snarare Alliansen) kan hindra Sd från att nå riksdagen är genom att omedelbart införa betydligt striktare regler för invandring.

Sd är nämligen sannolikt grovt underskattade i opinionsmätningarna. Opinionsinstituten gav i genomsnitt 1,9 % till Sd i de sista mätningarna innan valet, men i valet fick Sd 2,9 %. Samtliga mätningar underskattade Sd. SvT:s vallokalsundersökning VALU, som var mycket träffsäkert vad gäller övriga partier, gav Sd 1,8 %. Samma fenomen finns i Danmark, där Dansk Folkeparti systematiskt underskattas (om än i mindre skala nuförtiden). Även en motståndare till Sd som Richard Slätt menar att Sd underskattas.

Vad detta beror på kan man ha olika teorier om. Den mest plausibla är nog att många Sd-väljare av olika skäl inte vill uppge att de röstar på Sd pga situationen kring dem. Bl a Thoralf Alfsson menar dock att en delförklaring kan vara att Sd inte finns som förvalt alternativ hos opinionsinstituten.

Jag anser att dessa fakta pekar på att Sd underskattas med i runda slängar en tredjedel: dvs man ska multiplicera Sd:s siffror med 1,5 för att få fram en riktigare bild av opinionsläget. I och med att Sd i dagsläget får kring 3 % av opinionsinstituten pekar det på att Sd skulle få ca 4,5 % av rösterna om det vore val idag. Dessutom har Sd gått framåt under de senaste åren, och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle fortsätta på det viset under de närmaste tre åren.

Uppdatering:

Anna-Lena Lodenius utvecklar de svar hon gav i SvD-artikeln här. En seriös och välskriven artikel. Dessvärre är sådana artiklar ovanliga - de flesta "experter" låter sina åsikter om Sd påverka analysen. Men denna var som sagt läsvärd:

Jag har tidigare alltid tyckt att det är oklart vad sd har att göra i kommunpolitiken eftersom de flesta av partiets hjärtefrågor ligger i riksdagen. Att finnas i kommunerna kan möjligen vara viktigt ur "marknadsföringssynpunkt", kommunerna kan vara en språngbräda till riksdagen. Men det är inte troligt att partiet kommer att påverkar lokalpolitiken nämnvärt. Men nu gör sd faktiskt ett allvarligt försök att mer konkret precisera på vilket sätt partiets värderingar kan appliceras på lokala frågor, och lyckas hitta anmärkningsvärt många sådana möjligheter. Det betyder att partiets politik blir tydligare. Detta är ett trendbrott, på senare år har sd:s representanter snarare ansträngt sig för att inte vara alltför tydliga.

måndag, oktober 15, 2007

Hackerkrig mellan Turkiet och Sverige

Förra veckan angrep turkiska hackare svenska hemsidor. Bakgrunden var förmodligen de publicerade barnteckningarna av Lars Vilks. Vad turkarna inte hade räknat med var förmodligen att de otrogna skulle slå tillbaka för en gångs skull. Svenska hackare har slagit till mot de turkiska hackarna. De svenska hackarna har haft den goda smaken att försöka slå till direkt mot de turkiska hackarna. Det står i SvD att många oskyldiga drabbats och att den svenska attacken var allvarligare än den turkiska. Det beror enbart på den överlägsna skickligheten hos de svenska hackarna i sådana fall. De turkiska hackarna slog till mot svenska småföretagare som ALLIHOPA var oskyldiga. Jag tror bestämt att SvD glömde nämna det i brådrasket.

UPPDATERING:

Exempel på en hackad turkisk hemsida HÄR.

Här låter vi hackarna själva komma till tals, från Flashback

"

Turkiska hackares användaruppgifter (Ayyildiz.org)

Först och främst vill vi påpeka om att detta inte är Baralillajag som skriver. Vi har tillfälligt lånat hans konto för att så snabbt som möjligt kunna få ut denna information. Om du nu läser detta ber vi så mycket om ursäkt.

Anledningen till att vi väljer att läcka dessa användaruppgifter är för att svenska webbhotell och webbsidor har fått utstå många hackerattacker under den senaste tiden till följd av Lars Vilks satirteckning där muslimernas profet Muhammed framställs som rondellhund. Dessa turkar och muslimer har inte brytt sig det minsta om att det inte är ägarna av dessa webbhotell och webbsidor som ritat denna teckning. Att turkar förstör webbsidor helt utan anledning är ju dock ingenting nytt, därför genomför vi nu en hämndaktion mot dom genom att lämna ut användaruppgifterna till webbsidan ayyildiz.org. Det är en webbsida för turkiska hackare där dom visar upp vilka sidor dom lyckats förstöra och där det dessutom diskuteras tekniker för att kunna förstöra så många webbsidor som möjligt.

Tråkigt nog är lösenorden krypterade med MD5 och har dessutom blivit saltade, men alla salts finns med i listan och ni kan använda programmet PasswordsPro för att knäcka dessa. Så här är uppgifterna i filen strukturerade:
ID<::>användarnamn<::>e-post<::>IP<::>lösenord (krypterade med MD5 + salt)<::>salt

Här kan ni ladda ner användaruppgifterna: http://rapidshare.com/files/62103297/Ayyildiz.txt.html

/Några som har tröttnat på turkiska hackare."

Länk SvD

Nytt argument mot invandring

SvD och DN rapporterar om att Sverige är bäst på integration i Europa enligt en ny EU-rapport. Invandringsförespråkarna brukar ju tala om att invandring är bra men att "vi har misslyckats med integrationen". T ex var samsynen total om att "integrationspolitiken misslyckats" i denna riksdagsdebatt från den 26 april i år: Luciano Astudillo (s), Lars Lindblad (m) och Annika Carlsson (c) använde exakt de orden, men alla partier, från höger till vänster, var överens om detta (däremot var man inte överens om vilka åtgärder som borde vidtas). Liknande påståenden framförs varje gång integrationspolitiken förs på tal, någonting var och en som följt med i debatten vet.

I ljuset av denna undersökning måste man emellertid fråga sig om det inte är invandringen, eller mängden invandrare, det är fel på, snarare än integrationspolitiken. Om Sverige nu har bäst integrationspolitik i Europa är det inte rimligt att säga att vi har misslyckats. Begrepp som "lyckas" och "misslyckas" är relativa begrepp som får sin mening utifrån hur väl man lyckas relativt andra. Om alla alltid "misslyckas" att nå ett visst mål x, riskerar begreppet att förlora sin mening - då är det inte ett misslyckande i den meningen att "x borde gjorts bättre", utan det är helt enkelt omöjligt att uppnå x. Det är inte rimligt, t ex, att tala om oförmåga att hoppa tjugo meter i längdhopp som "ett misslyckande".

Slutsatsen av detta borde istället vara att det helt enkelt inte är möjligt att integrera hundratusentals människor från fjärran länder på kort tid, oavsett politik. Många andra länder i Europa, inklusive våra nordiska grannländer, har redan vidtagit åtgärder för att minska invandringen för att komma till rätta med de allt större problem invandringen fört med sig. Det är dags för Sverige att följa dem.

Skriver även här om den till intet förpliktigande "självkritiken" av integrationspolitiken.

Bra Björklund

Denna blogg kritiserar ofta regeringen och dess vansinniga förslag, med all rätt. Men när de för en gångs skulle gör något bra måste man berömma dem också. I DN står det att partiledarna kommit överens om att förbjuda alla religiösa inslag i undervisningen. Det är en mycket bra förändring. Dessutom skall skolor kunna stängas i väntan på en utredning, i dag kan skolan överklaga beslut från skolverket och driva undervisningen vidare i åratal i väntan på en dom.

Vidare vill regeringen göra något åt dolda ekonomiska bidrag till friskolor, så här står det i DN,

- För två år sedan uppdagades att Al Salam-skolan i Örebro får stora ekonomiska bidrag från en fundamentalistisk islamisk organisation. Regeringen vill nu stoppa dolda ekonomiska bidrag. Alla pengar måste redovisas.

Det är ett steg i rätt riktning. Själv tycker jag att sådana bidrag skulle förbjudas. Att driva friskolor i Sverige med bidrag från en fundamentalistisk organisation är absurt. I själva verket kunde man skriva lagen så att alla bidrag från utlandet stoppades till svenska friskolor. Det är i förlängningen orimligt att tjänstemän skall göra bedömningen om någon organisation är fundamentalistisk eller inte.

Länk DN

söndag, oktober 14, 2007

Kriminologer och journalister skönmålar brottsstatistiken

Journalister och kriminologer har på senare år tävlat i att skönmåla brottsstatistiken. Deras senaste uppfinning är enkätundersökningar, där man frågar människor om de har begått eller utsatts för brott. Dessa ska sedan visa att det ökade antalet anmälda brott endast beror på "ökad anmälningsbenägenhet", som Karin Rebas hävdar här. Jag skrev om hennes artikel här.

Enligt en sådan undersökning som DN skriver om uppger fler finska och danska än svenska ungdomar att de varit inblandade i våldsamheter. Inkallad för att kommentera är den alltid lika överslätande Jerzy Sarnecki: mannen som kommenterade beskjutningen av polishuset i Södertälje så här:

- Det här handlar om busungar som tycker att polisen har varit taskiga och så ska de visa sig på styva linan - hur korkat som helst förstås, säger han till DN.

- Det är inte särskilt allvarligt, men idiotiskt. Det allvarliga ligger i att människor kan komma till skada.

Även SvD skriver om våldet från liknande utgångspunkter. Det är minst sagt märkligt att man istället för att titta på den objektiva statistik man faktiskt har - antalet anmälda brott - skapar alternativ statistik som bygger på människors subjektiva rapporter. Den objektiva statistiken ger också en annan bild. Statistik från 2005:

___________Brott mot liv och hälsa________Sexbrott
 • Sverige_______76 376________________11 711
 • Norge________26 064________________3 311
 • Danmark______18 777________________2 799
Sverige har 9,14 miljoner invånare, Norge 4,77 miljoner invånare och Danmark 5,46 miljoner invånare, så per capita har Sverige alltså klart flest brott i dessa brottskategorier.

Det är inte heller sant att brottsligheten inte ökar: antalet misshandelsfall har fördubblades mellan 1997 och 2005 och antalet våldtäkter fyrdubblades mellan 1983 och 2005. De grova brotten har således ökat explosionsartat.

Varför har då journalister och kriminologer intresse av att ge en annan bild än den statistiken om anmälda brott ger om den skenande brottsligheten? Rebas artikel ger en del nycklar till hur de tänker:

Statistiken är skrämmande - och triggar fantasin. Det är lätt att skylla våldet på något slags underliggande problem i samhället: våldsamma datorspel, sena öppettider på krogen, för få poliser.

Men här bör man nog hålla huvudet kallt. För det är inte givet att Sverige är på väg att bli mindre tryggt.

Vad hon är rädd för är alltså de åtgärder folk skulle vara beredda att ta till om de trodde att brottsligheten ökade. Då skulle de kunna ta till en del antiliberala mått och steg. Rebas nämner "våldsamma datorspel" och "sena öppettider på krogen" men alla som hört hur tongångarna brukar gå i debatten kring brottsligheten vet att insatserna är betydligt högre än så - de som oroar sig över den ökade brottsligheten brukar tala om höjda straff och minskad invandring (eftersom invandrare är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken).

Dessa åtgärder är enligt min och folkflertalets mening synnerligen nödvändiga, men de politiskt korrekta eliterna inom media, vetenskapen och politiken motsätter sig dem starkt. Som jag skrivit om här och här skiljer sig eliternas uppfattningar starkt från de breda lagrens, särskilt vad gäller värdefrågor som invandring, straffpolitik, HBT-frågor, etc. Därför är det viktigt att inte lita blint på vad dessa grupper säger, utan skaffa sig egen information om sådana här saker.Förslagsvis på denna regimkritiska blogg!

Källor:
Svensk brottsstatistik
Norsk brottsstatistik
Dansk brottsstatistik