lördag, april 28, 2007

Nu kommer lagförslaget från S

Nu när Socialdemokraterna är i opposition kommer de med förslag (ja de kräver t.o.m. en sådan lag) om att tvinga alla kommuner till flyktingmottagning. Socialdemokraterna har haft makten under lång tid innan de förlorade makten i höstens val. Socialdemokraterna har haft mycket lång tid på sig att genomföra det förslag som de nu kommer med i opposition. Varför genomförde de då inte detta under den långa tid då de faktiskt hade makten undrar vi?

Rent principiellt är det ju mycket tveksamt att tvinga någon kommun att ta emot flyktingar, ja inte bara tveksamt, det strider mot kommunernas själbestämmandeprinciper och grundläggande demokratiska principer. Dock har vi en situation i Sverige i dag där fattiga kommuner tar emot enorma mängder flyktingar och mycket rika kommuner, som t.ex. Danderyd och Vellinge, där det inte tas emot några flyktingar alls. I dessa rika kommuner är det ytterst få som röstar på t.ex. "främlingsfientliga" partier som SD, det är i stället Moderaterna som är det stora partiet i dessa kommuner. Invånarna i dessa kommuner berömmer alltså sig själva för att inte vara "främlingsfientliga", de röstar ju på M, samtidigt vet de att de inte själva behöver ta emot några flyktingar. Moderaterna är alltså för en generös flyktingpolitik, i förortskommuner där inte deras väljare bor, förortskommuner som ganska snabbt håller på att förvandlas till ghetton. Just därför vore det mycket intressant om detta förslag realiserades, hur skulle invånarna i Danderyd och Vellinge reagera? Skulle de rent av börja rösta annorlunda?

Sabuni uttalar sig i SvD så här med anledning av händelserna i Rosengård,

- Föräldrarna har också ett ansvar för hur vi fostrar våra barn och att vi har koll på vad barnen gör.

En självklarhet bäste Sabuni (låt vara en självklarhet som inte Socialdemokraterna vågade säga) det är ett konstaterande och ingen politisk åtgärd. Är det någon som tror att situationen nu blir bättre när Sabuni sagt de förlösande orden? Vidare säger Sabuni med anledning av samma händelser,

- Gör något nyttigt på dagen och sov på natten.

Ja, det tycker sannolikt 95 % av Sveriges befolkning, det är vad dagisfröknar rekommenderar föräldrarna att säga till sina barn, men det är för höge farao ingen politisk åtgärd. Det kommer inga verkliga åtgärder från Sabuni alltså. "Business as usually" således.

Länk SvD

Andra bloggar om: , ,

torsdag, april 26, 2007

De Ointresserade Sverigedemokraterna

Ännu en professor stiger fram och drar sitt strå till stacken mot främlingsfientlighet. Nu är det Marie Demker som gjort en rapport som säkert kommer att falla det politiska etablissemanget på läppen, hennes karriär är säkrad och hon kommer i framtiden bli tillfrågad som "expert" på främlingsfientlighet. Demker skriver i artikeln,

- Men främlingsfientlighet har blivit en nisch och en plattform för att marknadsföra en politik lämpad för dem som tycker att rätt mycket är fel i Sverige men inte är så intresserade av att själva engagera sig i det.

Att forska om "främlingsfientlighet" har blivit en nisch för forskare som vill försäkra sig om regeringens öra och säkra sin tillgång på uppdrag från statsmakterna, det är precis vad Demker gjort. Vore hon en riktig forskare skulle hon till att börja med definiera ordet "främlingsfientlig", sedan på strängt vetenskapligt vis testat om detta epitet passar för ett parti som sverigedemokraterna. Nu har Demker inte ens förklarat vad det är som är främlingsfintligt i sverigedemokraternas politik, alla krav på vetenskaplig stringens verkar ha flugit sin kos inom denna del av forskningen.

Vidare skriver Demker,

- Det kan synas som en paradox att samtidigt med sverigedemokraternas framgångar i valet så minskar flyktingmotståndet i Sverige. I SOM-undersökningen 2006 har andelen som vill minska flyktingmottagningen i Sverige sjunkit med två procentenheter till 46 procent. Flyktingmotståndet har nu sjunkit tre år i rad.

En paradox är väl att Sverigedemokraterna inte har fler väljare om nu 46 % tycker att vi skall strama åt flyktingpolitiken. Dessutom har vi passerat de våldsamma flyktingströmmar som vi hade på 90-talet, det gör väl sitt till. Sedan har vi frågan hur undersökningen är gjord. Framförallt har vi skönmålningen av de etablerade partierna som påverkat folk gissar jag, om det går att sälja konserverad gröt med mördande reklam kan man kanske under en tid få ner flyktingmotståndet till 46 % med ännu mer mördande reklam.

Vidare skriver professorn,

- Flyktingpolitiken är idag starkt polariserad i termer av höger och vänster. Störst förklaringskraft på attityden till flyktingar har ideologi, alltså om vi ser oss som ”väns­ter” eller ”höger”. Det är inte bara för sverigedemokraterna som flyktingpolitiken är viktig. Idag anger också många av miljöpartiets, vänsterpartiets och fi:s väljare att flyktingpolitik är en viktig politisk fråga. Och dessa väljare är inte anhängare av minskad invandring. Tvärtom.

Flyktingpolitiken är INTE polariserad i vänster och höger, var har professorn fått det ifrån? Alla riksdagspartier är för en generös flyktingpolitik om de överhuvudtaget diskuterar denna politik. Det är ingen hemlighet att de har en gemensam syn att lägga locket på denna politiska fråga. Alltså den fråga som betyder kanske mest för Sveriges folk skall de politiska partierna inte diskutera, det kan inte vara demokratiskt riktigt. Dessutom blir jag ännu mer misstänksam mot en professor som dristar sig till att skriva en mening innehållande ett ord, utan vare sig verb eller substantiv.

Demker skriver vidare,

- Men sverigedemokraternas väljare skiljer sig till viss del från andra väljare. Gruppen är påtagligt mer mansdominerad, utbildningsnivån är lägre än bland övriga partiers väljare och färre väljare bor i större städer.

Den typiske sverigedemokratiske väljaren är inte bara en mullig mansgris, han är dessutom dum i huvudet också. Man får lätt intrycket av Demker att väljarna från detta parti är en dyster samling byfånar, nå vad är ni då rädda för?

En annan tes av Demker är intressant, hon skriver,

- Sverigedemokraten är dock minst lika nöjd med sitt eget liv som övriga väljare – däremot avsevärt mera missnöjd än andra med demokratin i Sverige.

Att den typiske sverigedemokraten är minst lika nöjd som andra väljare motsäger det en rad socialdemokratiska bloggare skrikit ut, att sverigedmokraterna är misslyckade, gnälliga förlorare.

Läser man vidare i artikeln så hittar man saker av Demker som är totalt obegripliga, hon skriver,

- Främlingsfientligheten har därmed blivit en nyckel för att låsa upp det politiska finrummet för sverigedemokraterna,

Det politiska finrummet med dess etablissemang avskyr just det Demker kallar "främlingsfientlighet", de har gjort allt för att stigmatisera allt vad partiet står för och inte dragit sig för att dra paralleller till ren nazism, ändå är det enligt Demker just detta med flyktingpolitiken som skall ha varit nyckeln till detta "finrum", hur tänker egentligen en professor?

Till sist skriver Demker,

- Men främlingsfientlighet har blivit en nisch och en plattform för att marknadsföra en politik lämpad för dem som tycker att rätt mycket är fel i Sverige men inte är så intresserade av att själva engagera sig i det. En politik för medborgare som helt enkelt inte lever upp till det så omhuldade medborgerliga idealet om deltagande, dialog och debatt.

Lata, oengagerade och allmänt ointresserade av att själva anstränga sig enligt Demker. Det kanske är därför en del sverigedemokrater inte viker från sina synpunkter trots våld, hot om våld, utfrysning av det övriga politiska Sverige, uteslutning från facket samt att en del blivit av med sitt jobb för deras politiska aktivitet. Trots alla dessa repressalier så viker en del inte från sin politiska åsikt. Jag har lite svårt att se det som att de inte engagerar sig eller skulle vara ointresserade. Men det kvittar nog Demker, hon har nog försäkrat sig om ett antal regeringsuppdrag samt att för en lång tid framåt bli betraktad som expert på området.

Länk SvD

Andra bloggar om: ,

Årsmötet blir av

Ja, SD kan hålla sitt omdiskuterade årsmöte till slut verkar det som. Kommunalpolitikerna i Karlskrona har gett sitt samtycke till att hyra ut ett lokus på ett gammalt kasernområde. Demokratin har segrat även i Sverige till slut, det kanske finns hopp om en framtida demokratisk utveckling i vårt kära land. Annars har vi ju satt vårt hopp om en demokratisk utveckling genom inflytande från våra grannländer, de kanske har spelat en roll också i detta beslut om mötesfrihet för det av regeringen så förhatliga SD, detta genom att utöva ett politiskt tryck på de totalitära krafter som finns i vårt land.

En Folkpartistisk kommunalpolitiker säger i SvD så här,

- Jag avskyr deras åsikter, men mötesfriheten är grundläggande i en demokrati, säger han till TT.

Kanske, men bara kanske, har denna kommunalpolitiker förstått vad demokrati handlar om. Demokrati innebär ju som alla grundskoleelever förstår att mötesfriheten skall gälla alla politiska partier, inte bara dem som delar Folkpartiets eller t.ex. Socialdemokraternas värderingar. Om jag vore statsminister så skulle jag tvingats acceptera att även Folkpartiet och Socialdemokraterna fick hålla sina årsmöten, detta trots att jag avskyr vissa delar av deras politik, trots att t.ex. Socialdemokraterna har sådana totalitära medlemmar som Joel Malmqvist i sina led. Trots allt detta så skulle jag ha sett till att de fick hålla sina årsmöten, med våld från polismakten om så krävdes. Detta är vad vi i dagligt tal kallar demokrati, en styrelseform som varmt rekommenderas av organisationer som FN. Detta sagt som ett litet tips till våra styrande politiker.

Länk SvD

Andra bloggar om: ,

Ännu en bra artikel

Javisst, en bra och tänkvärd artikel av Oskorei om likheterna mellan dagens politiska korrekthet och religion, är dagens politiska korrekthet rentav en religion?

Andra bloggar om:

onsdag, april 25, 2007

En statsvetare eller militär

Ja så beskriver DN valet mellan Björklund och Malmström, som egentligen inte är något val, Björklund är redan given som efterträdare. Som DN lägger upp frågan så är det nog meningen att man med ryggmärgsreflexen skall tänka "Malmström", vem vill ha en militär? Nu är det dock lite skillnad på att titeln statsvetare och yrket militär. Att vara statsvetare är inget yrke i sig, i DN står det,

- Hennes karriär är akademisk. Hon doktorerade i statsvetenskap 1998 på regionala partier i Västeuropa, och hon har undervisat och forskat i sådant som europeisk politik. Hon talar flera språk och hade bott i både Tyskland och Frankrike innan hon kom in i EU-parlamentet 1999.

Med andra ord, hon har häckat på universitetet. Men frågeställningen är intressant, vad har partiledarkandidater haft för yrkeskarriär innan de hamnade i politiken? De flesta har nuförtiden haft en tveksam erfarenhet av yrkeslivet likt Malmström, i dag är det broilerpolitiker som gäller, de måste nästan vara intrimmade från start i dessa dagar. Politiken har blivit ett yrkesskrå som Anders Isaksson så väl beskrivit det i sina böcker, en karriärmöjlighet och ett heltidsyrke.

Vad som skiljer de två kandidaterna, och det DN:s Henrik Brors egentligen menade men inte skrev ut är att Malmström står för det som normalt kallas socialliberalismen, Björklund står inte riktigt för denna typ av liberalism utan är väl snarast en smula konservativ i sin framtoning. Nu är det så att ingen modern journalist eller politiker vill ta det ordet i sin mun i dessa dagar, alltså står Björklund för "ordning och reda". DN har en smula svårt att dölja vilken som är deras kandidat, socialliberalismen står ju närmare den Westerbergliberalism som DN egentligen står för, den allra sämsta typ av liberalism som någonsin drabbat vårt så politiskt sargade land. Det märks t.o.m. i dessa "tyck till" rutor att DN och SvT har lite olika läsekretsar, det är betydligt fler som har Malmström som kandidat i DN än i SvT där Björklund är skyhög favorit.

Länk DN

Andra bloggar om:

tisdag, april 24, 2007

Bra bloggartikel

Ja Wager har skrivit en mycket bra artikel om problemen med de kurder som inte togs emot i sitt hemland efter att ha fått sin ansökan i Sverige avslagen. Förtjänar att läsas.


Andra bloggar om: ,

måndag, april 23, 2007

Leijonborg ställer inte upp för omval

Nej, Leijonborg avgår som partiledare i höst, han kommer att fortsätta i regeringen till en ny partiledare valts. Leijonborg trodde att han hade tillräckligt med stöd för att fortsätta som partiledare men när stockholmsdistriktet sagt att de önskar en ny partiledare blev det ett distrikt för mycket.

Leijonborg har sagt mycket jag inte gillar, han har tagit många beslut jag inte heller gillar. Leijonborg skall dock ha stor ära för att han gjorde upp definitivt med den s.k. "snällismen" under Westerberg. "Snällismen" var väl det mest fruktansvärda som hänt svensk politik förutom feminismen. "Snällismens" fader, Westerberg har gjort obotlig skada på det svenska samhället, mycket större skada än vad spionen Wennerström någonsin var i närheten av att göra. Att Leijonborg en gång för alla (hoppas vi) gjorde upp med denna avart av politik skall vi vara tacksamma för, det gick så långt att jag mådde fysiskt illa när Westerberg framträdde i rutan på slutet av hans partiledarkarriär. Ett annat område som FP och Leijonborg skall ha beröm för är skolpolitiken där de arbetat fram ett helt nytt program, ett program som väl är det bästa som kommit från Alliansregeringen de sista åren. Vi håller alla tummarna, mycket hårt, att "snällismen" inte kommer tillbaka med den nya partiledaren, i sådana fall får väl väljarna visa vad skåpet skall stå. Förstår politikerna inget annat så förstår de i alla fall när väljarna sviker dem.

Länk SvD

Länk DN

Andra bloggar om: ,

Åkesson hos Ortmark

I Axess-TV har Ortmark intervjuat partiledaren Åkesson. Det var en lugn och sansad utfrågning där Ortmark hade en klar strategi innan intervjun. Åkesson tog bl.a. upp det faktum att ett litet parti omöjligt kan ha de resurser som de större penningstinna partierna har. Dessutom togs frågan upp var någonstans på höger-vänsterskalan SD stod, Åkessons svar var i princip, att partiet stod i mitten och för en pragmatisk politik.

Länk webb-TV

Andra bloggar om: ,

söndag, april 22, 2007

Socialdemokraten Joel Malmqvist tipsar om hur man skall bemöta SD


Ja på sin blogg ger Malmqvist sin syn på hur de "rasistiska" Sverigedemokraterna skall bemötas för att debatten skall leda till önskat resultat, så här skriver han att man bör agera.

"När det gäller själva debatten var Sahlin lugn och korrekt och Åkesson oerhört fräck. Detta är inget att förvånas över, rasisterna är fullständigt skamlösa. I själva verket måste den som tar debatten med en rasist vara lika fräck själv. Avbryt. Skratta. Kom med svepande argument. Bli upprörd. En självklarhet är att säga saker som att "hur kan ni säga att ni är emot brottslighet samtidigt som halva partiet suttit inne för misshandel?" och "är det inte pinsamt att som svensk nationalist finansiera partiet med pengar från Front National och andra utländska rasister?". Utmåla Sverigedemokraterna som osvenska, ett parti utan historia och utan hemhörighet i vårt land. Är man inte beredd att smutsa ned sig genom att dra på ordentligt är det lika bra att inte ställa upp. Nu kom Åkesson undan med sina patetiska påståenden utan att bli motsagd. Det håller inte."

Kul idéer du har Malmqvist om hur man skall föra en politisk debatt. Själv tyckte jag nog att Åkesson avbröt Sahlin lite för många gånger egentligen. Debatten skall vinnas på sakliga grunder och föras med rumsrena metoder. Dock måste man ju rent retoriskt vara tränad och skicklig det förstår nog alla. Socialdemokraten Malmqvist har en helt annan syn på saken, detta efter att även han kommit fram till att debatten mellan Åkesson och Sahlin nog inte gick så bra. Jag undrar bara om Malmqvist är så dum så han tror att fler än den mest korkade delen av valmanskåren skulle gå på saker som "hur kan ni säga att ni är emot brottslighet samtidigt som halva partiet suttit inne för misshandel". Alltså, man skall använda sig av uppenbara lögner för att trycka dit motståndaren. Enligt Malmqvist skall man utmåla SD som ett "parti utan historia", jag måste säga att jag är förvånad, jag trodde att demokratiska genier som Malmqvist skulle utmåla SD som ett parti med ett nazistiskt förflutet, jag tror att det politiska etablissemanget drabbats av förvirring efter debatten i torsdags. Slutklämmen på detta stycke är ganska talande, man måste "smutsa ner sig" för att komma åt typer som Åkesson, alltså ljuga, hånskratta och avbryta. Tittar vi på reaktionerna från många Sverigedemokrater tycker de tvärtom att Åkesson kanske avbröt Sahlin lite för många gånger, här gäller det att hålla sig till de demokratiska spelreglerna samt moral och etik. Nu är det lättare för en segrare att vara generös men i alla fall. Du Malmqvist, kan inte du "ta debatten" nästa gång och visa hur det skall gå till? Det är en allvarligt menad utmaning, handsken är kastad.

Andra bloggar om: ,