lördag, oktober 04, 2008

Bra om motdemonstrationer av Kapten Nemo

Kapten Nemo skriver på sin blogg i dag ungefär vad jag själv tycker. Det handlar om de motdemonstrationer som hållits med anledning av att Sd hållit ett par torgmöten i Skåne. Artikel om händelsen finns HÄR i SvD. Läs gärna han artikel - HÄR!

Vad gör våra militära experter egentligen i Afghanistan?

I en artikel i SvD får vi veta att nio svenska militärer varav sex är officerare deltagit i operationer mot talibaner där skarpa skott avlossats. Det är troligt att de svenska militärerna t.o.m. delat ut goda råd till den afghanska armen under strider. Så här står det i SvD.

De svenska rådgivarna arbetar i ANA:s 209:e kår i Mazar-e-Sharif. För första gången har denna kår i år satt in en brigad i strid mot olika upprorsmän. De svenska officerarna har gett råd både till kåren och brigaden under striderna. Rådgivarna har inte stridit med vapen i hand men har däremot tjänstgjort på så framskjutna operationsbaser att det varit skottlossning ”i närheten”

Detta är ju oerhört! Svenska officerarna har naturligtvis inte själva avlossat några skarpa skott men ändå varit i närheten av skottlossning. Den svenska allmänheten har ju hela tiden trott att de svenska militärerna är i Afghanistan för att undervisa den afghanska armén i jämställdhet och HBT frågor. I den mån det är möjligt skulle de svenska experterna också kunna undervisa talibanerna i dessa frågor. Allmänheten och svensk media har med spänning väntat på när den första likabehandlingsplanen skall offentliggöras av svensk modell för den afghanska armén. Detta skulle sätta Sverige på kartan internationellt sätt och visa vilket föregångsland Sverige och svenska politiker är. På sikt kan ett seriöst arbete med likabehandlingsplaner och undervisning i t.ex. HBT-frågor få striderna att avmattas då de inblandade parterna kommer till insikt om att man faktiskt kränker en annan människa när man skjuter ihjäl honom. Att svenska experter dessutom ger råd till afghanska soldater under strid är ytterst olämpligt. De afghanska soldaterna har visserligen stridit sedan barnsben men är dåligt utbildade i jämställdhetsfrågor. Dock skulle denna undervisning lika gärna kunna ske på regementet under säkra former. Vidare står det i SvD.

För den Nato-ledda Isaf-styrkan, där övriga svenskar ingår, gäller att den endast får öppna eld om den angrips. ANA kan däremot aktivt söka upp och förgöra upprorsmän. Det sker i en slags gerillabekämpning enligt samma taktik (counterinsurgency) som framgångsrikt använts under senare tid i Irak.

Att aktivt söka upp och förgöra terroristerna är emot alla svenska principer och de svenska militära experterna skall absolut inte delta i några som helst kränkningar av talibanernas mänskliga rättigheter. Det strider mot hela den människosyn som så väl representeras av vår svenska riksdag. I stället skall aktiviteter som att byta brödrecept med talibanerna stimuleras. Vi skulle t.ex. kunna visa att även män bakar bröd i vår kultur och därmed sprida kunskap om vad riktigt jämställdhetsarbete i praktiken innebär. Till sist säger överstelöjtnant Jörgen Larsson så här till SvD.

De afghanska soldaterna är tappra. Att få dem att anfalla är inget som helst problem. Vi försöker få dem att bli bättre på att planera verksamheten. Lång­siktig planering krävs för att de så småningom ska kunna slå fienden och besegra den på egen hand.

De afghanska soldaterna är utom allt tvivel mycket modigare än svenskarna när det gäller saker som att delta i strid och riskera sitt eget liv. Men hur modiga är de afghanska kämparna i köket och i tvättstugan? Att de är skickliga med skjutvapen vet vi redan, men hur skickliga är de med dammsugaren och blöjorna? Det är här de svenska militära experterna kan komma in och fälla ett avgörande. Vi kan utbilda de afghanska kämparna på områden som är satta på undantag i denna del av världen och som vi i Sverige berömmer oss för att vara världsledande på.

Länk SvD

torsdag, oktober 02, 2008

Diskussioner på jobbet

Pratade lite på jobbet om rasism. Plötsligt så påstår en person att Huddingepartiet är rasistiskt. Jag reagerar med ryggmärgen och ställer mig tvivlande. Ytterst få om ens något av de kommunpartier vi har i vårt land är rasistiska. Nu känner jag inte till Huddingepartiet men när jag surfar in på deras hemsida så hittar jag inget som ens kan misstänkas likna något rasistiskt. Jag gick med emfas emot arbetskamratens beskrivning av rasism och t.o.m. nazism.

Vi har fått en situation i vårt land där en stor del av befolkningen är lika hjärntvättad som i Orwells 1984. Orwells skräckscenario slog verkligen in. Man måste sympatisera med något av de sju riksdagspartierna och bekänna sig till deras problembeskrivning annars är man ytterst suspekt och möjligen rasist eller t.o.m. nazist. Man stigmatiserar alla som har en annan världsbild en den allmänt påbjudna och sår rädsla och tvivel hos människor. De sju systrarna tycker dessutom likadant i viktiga frågor vilket omöjliggör verkliga val för människor. Om jag har en annan syn på asylpolitiken än riksdagspartierna (som tycker likadant i frågan) gör det mig till rasist? Om jag har samma syn på asylpolitik som Finland, Danmark, Island eller Grekland, är jag rasist då? Är i sådana fall inte dessa länder rasistiska?

Vi kan även gå till andra frågor där de sju riksdagspartierna tycker likadant. Vi har pensionsöverenskommelsen som berövade mig flera tusen kronor i månaden som pensionär. Den genomfördes utan någon debatt eller information till väljarna. Det var en s.k. blocköverskridande överenskommelse. Vi har frågan om EMU där de stora partierna var rörande överrens, det var bara den simpla pöbeln som inte förstod sig på det politiska etablissemangets storslagna visioner. Det är dags att återerövra demokratin, en verklig demokrati.

måndag, september 29, 2008

Det måste bli ett slut på detta

Om jag räknat rätt så är det fem personer under förra artikeln som säger att de inte vågar träda fram och berätta om vad de tycker och tänker. Detta är alltså i Sverige anno 2008. Vi har stora brister i vår demokrati, folk vågar inte säga vad de tänker och tycker p.g.a. rädsla för repressalier från det etablerade samhället. Detta är ju förfärligt och det måste få ett slut. I dagens tidningar står det om brister i demokratin i Vitryssland. Vår demokrati är väl något vitalare än den i Vitryssland men det är dags att titta på bristerna i vår egen demokrati. Vi har sju riksdagspartier som i viktiga frågor tycker likadant. Det är t.ex. EU-frågor, pensionsöverenskommelsen och asylpolitiken. Dessa frågor är bland de viktigaste vi har och där har röstberättigade människor i vårt land alltså ingen demokratisk möjlighet att göra sin röst hörd. Dessa sju riksdagspartier kunde lika gärna göras om till ett parti. Då skulle vi plötsligt ha ett parti som lika gärna kunde styras av Lukasjenko. Som om inte allt detta vore nog så är det så att de sju systrarna närmar sig varandra i alla andra frågor också. Är det en genomtänkt plan att vi väljare inte skall ha några verkliga val alls på valnatten? Om alla ställde sig upp och sade vad de tycker och tänker på en gång så vore hela denna fars över en gång för alla.

Länk DN

Länk SvD

söndag, september 28, 2008

Gick för att handla och mötte en politiker

Ja jag gick en promenad till affären i det vackra höstvädret. På väg tillbaka mötte jag en f.d. granne som representerar Centerpartiet på lokal nivå. Vi stannade och pratade en liten stund så som människor gärna gör söndagar när vädret är fint. Varför vi började prata politik vet jag inte men plötsligt pratade vi om integration, assimilation och andra sådana frågor. Jag antar att det är lätt att slinka in på detta ämne i vår kommun. När vi stod och pratade så upptäckte vi att vi tycker ungefär likadant i frågor som flyktingpolitik, integration och kriminalpolitik. Han är alltså representant för Centerpartiet, Maud Olofssons Centerparti.

Jag kunde inte låta bli att fråga honom om han framför sina synpunkter i kommunalfullmäktige. - I helvete heller! Utbrast han, det skulle tydligen vara kört direkt och den politiska karriären skulle vara över om han sade vad han verkligen tycker och tänker. Det är alltså tyckande som ungefär halva befolkningen delar. Något är mycket, mycket fel när halva befolkningen hyser en åsikt som ingen vågar stå för. T.o.m. denna centerpartist erkände att förstörd karriär och andra medel som hör hemma i rena diktaturer används för att tysta all kritik mot det mångkulturella experimentet. Orden kommer alltså från en representant för Centerpartiet att rena diktaturfasoner används för att tysta kritik mot det som är politiskt korrekt. Jag undrar återigen när bubblan skall spricka och folk skall vakna. Om alla reste sig upp och sade vad de verkligen tycker skulle hela det politisk korrekta bygget rasa samman som ett dåligt byggt korthus.