onsdag, januari 05, 2005

Permitenttågen och den svenska järnmalmsexporten till Tyskland under 2a värdskriget.

Under 2a värdskriget exporterade Sverige enorma mängder järnmalm till Tyskland, i själva verket slogs rekord av järnmalmsexport under kriget, i juli 1940 skeppades 1.1 miljoner ton malm till det krigförande Tyskland, det är ett rekord som inte slogs förren 1969. Alla krigförande parter var överens om att denna export spelade en smycket stor roll för tysklands möjligheter att föra krig. I England gjordes många planer upp för att sabotera denna export. Minst en sådan plan sjösattes också, den gick dock i stöpet bl.a. p.g.a. hård bevakning från svenskarnas sida, de inblandade sattes i arrest. För att säkra malmexporten intog Tyskarna Narvik, för att stoppa denna försökte engelsmän och norrmän att inte samma stad, tyskarna avgick dock vid denna tidpunkt med segerna, (1940).
När det gäller den s.k. permitenttrafiken så togs beslutet av det när Per Albin Hansson och den svenska samlingsregeringen var hårt pressad. Belgien hade kapitulerat, de engelska trupperna hade lämnat Dun querque, Frankrike bad på sina bara knän om vapenstillestånd, Ribbentrop hade klargjort att ett nej skulle ses som en "högst ovänlig handling", det betyder i klarspråk, översatt från diplomatspråket, risk för krig. Så den 18 juni beslöt Per-Albin Hansson oh hans regering att bifalla den tyska begäran, hade de då vetat vilken omfattning trafiken skulle få är det osäkert om den svenska regeringen hade bifallit den tyska begäran. Permitenttrafiken kom att omfatta transport av sammanlagt 2 140 000 soldater, av vilka långt ifrån alla var på väg till permission, över 100 000 vagnslaster vapen transporterades under loppet av tre år. När trafiken var som intensivast utgjorde den 10 % av den svenska tågtrafiken.
Kort efter beslutet att tillåta den Tyska genomfartstrafiken skrev Per-Albin i sin dagbok, -" Så bröts vår kära och strikta neutralitetslinje av insikten om det orimliga att i nuvarande läge taga risken av ett krig".
Det svenska folket blev inte informerad om detta beslut förren en bra bit in i juni, då hade trafiken redan pågott ett tag, folk uppe i norrland hade beskådat tågsett med tyska kanoner som de med förundran hade sett dundrat förbi.
Jag har med förundran sett "förintelsekonferenser och "må vi aldrig glömma" konferenser men om detta är det mycket tyst, kanske att det just är detta "vi må glömma".

Faktauppgifter från boken "Slaget om Nordkalotten", Lars gyllenhaal. isbn 91-89442-16-1

tisdag, januari 04, 2005

Da vinchi koden Dan Brown

Ganska spännande bok på en fyrahundrafemtio sidor. Personporträtten är dock ganska tunna och bleka, är väl kanske inte den mest genomarbetade handlingen jag läst. Bokens stora behållning är de teorier som förs fram om den katolska kyrkan, kristendomen och jesu liv. Under berättelsens gång får vi veta att den katolska kyrkan gjort sig skyldig till en myckenhet av smutsigt spel och bedrägeri, hela den nutida kristna historiebeskrivningen är en skicklig förfalskning och historien om jesus, kyrkan och kristendomen bör skrivas om. Jag skall inte avslöja de mest smaskiga detaljer, ni får läsa själva, men en del av de fakta som Dan Brown för fram verkar ha en viss teckning, utan att jag på något sätt är expert naturligtvis. Dock ingår i Browns teorier vissa konstigheter i historiska verk, främs av da Vinchi, jag har, jag svär på heder och samvete, reagerat redan långt tidigare på detaljer i verken. Titta själv på målningen, finns på Wikpedia, INNAN ni läser boken, ser ni något ni reagerar på? Jag tror att det kan finnas visst fog för en del av de teorier D.Brown för fram.