lördag, augusti 05, 2006

Vad har Mona Sahlin gjort?

En av våra mest namnkunniga ministrar är Mona Sahlin. Hon har varit politiker i nästan hela sitt liv, en kort period, efter toblerone-affären, var hon egen företagare. Sahlin har varit Biträdande närningsminister, integrationsminister och jämställdhetsminister, hon har också varit statsråd i näringsdepartementet, justitiedepartementet och miljödepartementet. Nu är hon samhällsbyggnadsminister med ansvarsområden över energi och boende och byggande. Det är ju två delikata områden, energikostnaderna i vårt land rusar i höjden som aldrig förr efter den avreglering som många statliga områden genomgick på 90-talet. Företag inom energiintensiva sektorer hotar med att lägga ner sin verksamhet om priserna fortsätter att skjuta i höjden. Vi har en av våra mest erfarna ministrar på posten med ansvar över energin och några få områden till. Vad har Sahlin gjort? Vad tänker hon göra? Jag har nyligen hört att hon skall bevista Pridefestivalen med Jens Orback, vore det inte bättre att hon arbetade med energipolitiken? Fick hon tid över kunde hon fundera lite över bostadspolitiken också, det är väl kanske för mycket begärt. När jag skummar Internet över vad Sahlin konkret har gjort hittar jag i princip ingenting, trots en lång och lysande karriär, lysande med tanke på alla de poster hon lyckats tillskansa sig, inte lysande med tanke på alla skandaler hon lyckats skapa. När jag googlar lite så ser jag dessa skandaler:

Maj 1993:

Familjen Sahlin får körförbud på den obesiktigade familjebilen. Trots det registreras två felparkeringar på bilen.

Oktober 1995:

Mona Sahlin avslöjas med att ha använt regeringens kontokort privat. Bland annat hade hon köpt choklad av märket Toblerone. Sahlin lämnar regeringen och jobbet som vice statsminister. Hon kvarstår i partiets verkställande utskott. Åklagarens förundersökning om brott läggs ned.

November 1999:

32 obetalda parkeringsböter har gått till kronofogden. Regeringskansliet ordnar parkeringsplats åt henne.

Augusti 2000:

Drygt 30.000 kronor i restskatt betalas inte in i tid. Ärendet hinner gå till kronofogden innan pengarna betalas in.

8 januari 2002:

TT granskar kronofogdens register. Mona Sahlin har under 2001 haft två obetalda räkningar som gått till kronofogden. Senare visar det sig att hennes bil är belagd med körförbud - den är obesiktigad och fordonsskatten är inte betald.

Sahlin säker så här efter "Tobleroneaffären"

"...jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller med mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person och jag är ingen fifflare."

Nå, upp till bevis nu då Sahlin och gör något åt de områden du är satt att sköta i stället för att springa och visa upp hur politisk korrekt du är på Pridefestivalen.

fredag, augusti 04, 2006

Sugen på ett skratt?

Jag tyckte denna artikel hos Rakryggad var förbannat rolig, vi får se om vi har samma humor.

Centrum Mot Rasism slår till igen

De skarpa hjärnorna på Centrum Mot Rasism slår till igen med sitt överlägsna intellekt. Nu har de, med sina falkblickar, upptäckt att Kolmården ägnar sig åt rasistisk verksamhet. Kolmården har nämligen hyrt in massajer som enligt CMR ” dansar, sjunger och hoppar". Ja, vad skall vi tro om det? Dansar och sjunger gör vi ju själva, men hoppa också? Där går verkligen gränsen, tack CMR för er skarpsynthet, detta hade jag aldrig kommit på själv. Nu känns det verkligen att mina skattepengar kommer till sin rätt, visserligen håller vi väl på att gå under av de höga skatterna, men går de till sådana intellektuella storheter som de på CMR så må det vara hänt. Sist upptäckte ju dessa skattefinansierade tomtar att en glass också var rasistisk.

- Idag kan djurparkerna få tillstånd av regeringen för sin verksamhet även om de förmedlar rasistiska budskap. Ingen tar ansvar för om det förekommer rasism eller inte och det är inte acceptabelt. En förutsättning för att djurparker ska få driva sin verksamhet måste vara att den är icke-diskriminerande och icke-rasistisk

Detta säger CMR:s ordförande Yvonne Ruwaida. Hmmm….hur är det med Skansen? Går det inte att hitta något rasistiskt där också som kanske kan påverka de små barnen som helt oskyldigt går där och tittar på de trevliga djuren? Vi väntar med spänning på nästa utspel från CMR och Ruwaida, engelsmännen har sin Cleese och ”Pang i bygget”, vi har vårt CMR och Ruwaida. Skillnaden är att engelsmännen inte skattefinansierade Cleese. Och skall vi vara riktigt ärliga, var inte ”Pang i bygget” ännu lite dråpligare än CMR?

torsdag, augusti 03, 2006

Ta bort Microsofts spionprogram

Microsoft har smusslat in ett litet otäckt spionprogram, Windows Genuine Advantage Notifications, som tydligen skickar hem meddelanden två gånger i månaden utan att du kan göra någonting åt det. Det finns dock ett litet trevligt verktyg som du kan massakrera detta otyg med, HÄR, eller direkt nedladdning HÄR . Verktyget kan ge "false positivs" i ditt antivirusprogram, inget att oroa sig för, det är snarare Gates otyg som borde klassas som trojan.

onsdag, augusti 02, 2006

Bloggar och den politiska debatten

Enligt Christopher Lasch så är en förutsättning för att folket skall vara insatt i samhällsfrågor att de själva deltar i den politiska debatten, deltar de inte själva så blir ointresset ett hinder för kunskap i politiska frågor.

I västvärlden så har befolkningen inte på länge deltagit i någon politisk debatt, tvärtom har de olika kommentarsfunktionerna på olika debattsidor ofta stängts ner då åsikter som inte varit politiskt korrekta ofta kommit till uttryck där (se DN-debatt). Nu har dock en ny och oväntad möjlighet öppnat sig, nämligen de s.k. bloggarna. Där förs den enda politiska debatt utanför den krets av yrkespolitiker som vanligtvis har monopol på denna debatt. Detta kan sägas vara ett demokratiskt genombrott som borde välkomnas av alla äkta demokratiskt sinnade människor.

Debatten är understundom livlig, det har inte minst märks under invasionen av Libanon som fortfarande pågår. Olika åsikter kommer till uttryck, även politiskt inkorrekta åsikter torgförs på ett sätt som dagspressen aldrig skulle ha tillåtit. Allt detta är otvivelaktigt positivt. Tyvärr finns också nackdelar med denna nya trend. Nivån på artiklarna i olika bloggar är inte alltid den bästa (undertecknad är väl långt ifrån opartisk här, naturligtvis) problemet är inte att vi har olika åsikter, det är ju det som är själva vitsen med debatten. Problemet är i stället det motsatta, nämligen den bedövande tråkiga förutsägbarhet som många bloggar står för. Om en socialdemokratisk eller moderat bloggare skriver utifrån partilinjen hela tiden, eller från ett typiskt socialdemokratiskt perspektiv eller moderat perspektiv hela tiden så vet alla normalintelligenta människor vilken ställning bloggen kommer att ta i olika frågor och hur den kommer att ställa sig till olika händelser, exakt. Det finns ju naturligtvis orsaker till varför någon väljer att bli socialdemokrat eller moderat, men att hela tiden rapa officiella ”sanningar” kan inte vara fruktbart i längden, då kan vi ju lika gärna lyssna på de vedertagna yrkespolitikerna. De intressanta bloggarna är de där författaren tar egna ställningstaganden och torgför egna genuina tankar, det är endast så man kan tillföra den allmänna debatten någonting.

Likaså är ibland kommentarerna till olika artiklar, speciellt när mycket starka känslor kommer in i bilden som i Libanonkriget, på erbarmligt dålig nivå, jag har tidigare skrivit om det. Det vore välgörande för en saklig debatt om orden ”nazist”, ”fascist”, ”rasist”, ”brunröd” samt andra liknande ord helt bannlystes från debatten. Det handlar i nästan samtliga fall att man vill stigmatisera motståndaren, förknippa något som alla tycker är dåligt med personen och därigenom misstänkliggöra motståndarens sakskäl, angrip sakskäl med motsvarande sakskäl i stället.
Ett annat problem är att man upprepar sina sakskäl gång på gång i det oändliga, eller att man kommer med långa utläggningar som lika gärna kunde kortas ner till hälften. En annan tendens som ibland märks och som kan vara påfrestande är det motsatta, att många enbart läser sina favoritbloggar där man får sina åsikter hela tiden bekräftade. Följden blir att kommentarerna präglas av ryggdunkare till den som skriver artiklarna, kommer någon stackare med en annan åsikt får han det verkligen hett om öronen.

Jag hoppas att denna trend med politiska bloggar fortsätter och bryter det monopol som yrkespolitiker och den traditionella median hitintills haft.

OBS min inställning i mellanösternkonflikten här

måndag, juli 31, 2006

Sökte en forskare fann en predikant alt. GOT YOU KAMALI!

Som tur är finns det forskare och docenter som redan för länge sedan kände dagens ofta publicerade forskare. En av dessa docenter är Li Bennich-Björkman, hon kände en forskare för 11 år sedan vid namn Kamali, känns namnet igen? Javisst, det är samme forskare som Sahlin gjort till regeringens egen ”husforskare”, han som blev den nye chefen för regeringens utredning om den svenska diskrimineringen, detta sedan den förre chefen, Anders Westholm, avgått med buller och bång. En hel forskarvärld protesterade, nåja, i alla fall den svenska forskarvärlden.

Bennich-Björkman har reagerat på Kamalis sista artikel i DN-debatt, hon minns ju hans arbeten från förr.

Då, 1995, så pratade och skrev Kamali om de olika kulturerna som konfronterades när socialarbetare mötte människor från andra kulturer. Kamali talade om att de främmande kulturerna inte sattes in i sitt sammanhang. Han talade då om att det finns olika kulturer och kulturkrockar. Hans tankar då publicerades i ”Social integration and cultural Clashes” (1994) och Mono-Cultural Order and Clientilization of immigrants (1995).

Nu talar sig Kamali varm för att all kategorisering är fel, att alla föreställningar om kulturella olikheter är fel och uttryck för rasism. Han skriver i sin sista artikel,

-Detta görs bland annat genom att legitimera ett kulturellt ´'särartstänkande' där personer med invandrarbakgrund kulturaliseras genom att föreställas tillhöra säregna kulturellasystem och reduceras till bärare av vissa kulturella egenskaper

Jag hittade faktiskt inte dessa rader själv i hans sista artikel (utan i Björkmans artikel), däremot hittade jag ordalydelser med samma innehåll, så det kan kvitta. Detta är en total omsvängning alltså av landets ”främste” forskare inom integrationsforskningen alltså. Problemet är som påtalats av så många, så många gånger, också av Bennich-Björkman, att Kamali inte ägnar sig åt forskning i egentlig mening, utan att hans arbete färgas av åsikter, därav rubriken ”Sökte en forskare fann en predikant”.

Unga liberaler

Har under sista tiden lurkat runt lite på olika bloggar, det har varit lugnt på jobbet och jag har understundom kunnat stjäla mig en stund att bara läsa lite bloggar jag aldrig annars kunnat läsa. Förvånansvärt många unga liberaler har populära bloggar som man tydligen hamnar på. Många av vänsterbloggarna är så förutsägbara att man bara inte orkar läsa dem, vad sossarna och V står för vet alla redan, det står annars i deras partiprogram, inget som behövs bloggas om. Det som slår mig när jag läser de unga liberalerna är hur nästan pojkdrömsaktigt orealistiska de är. De flesta av dessa liberaler vill avskaffa den allmänna värnplikten och ersätta den med en yrkesarmé. Själv är jag för en värnpliktsarmé, tycker det passar bäst till en demokratisk stat, den skall försvaras av alla medborgare med alla tillbuds stående medel. Att alla medborgare skall stå och titta på när den egna staten hotas eller invaderas finner jag stötande. Nu kan jag förstå att en yrkesarmé har sina poänger. Jag har dock ej sett en enda analys vad en sådan yrkesarmé skulle kosta, jag har inte sett en enda beräkning på hur mycket försvarskraft man får per krona jämfört med en värnpliktsarmé. Är det inte vettigt att först beräkna sådant innan man propagerar för ett sådant avgörande byte av försvarssystem? Vidare vill, i alla fall en del, av de unga liberalerna att vår yrkesarmé skall åka världen över för att hjälpa USA att avskaffa diktaturer. När man läser detta av bloggare som Spookhead (en liberal som länkas av bl.a. Svansbo som kandiderar till riksdagen) undrar man hur verklighetsnära dessa unga liberaler är egentligen. Vi klarade inte av en tsunami utan att få ett nationellt trauma och kräva diverse avgångar av regeringsmedlemmar, ett krig är en tsunami om dagen alla dagar på året, kistor kommer att anlända till Arlanda i en jämn ström och inte bara under en kort period som under tsunamin. Dessa unga brushuvuden har nog inte förstått det riktigt, vi har haft fred lite för länge för det. De unga liberalerna kanske inte fick leka krig när de var barn för deras feministiska mammor, vad vet jag. En sak är för mig glasklar antingen vi har yrkesarmé eller ej, Sveriges försvar skall i första hand försvara Sverige mot diverse hot, inte åka jorden runt på diverse äventyr. I andra hand skall vi åka på fredsbevarande uppdrag, då skall vi verkligen ingripa mot övergrepp på civilbefolkningen och inte stå att titta på när civilbefolkningen blir slaktad, som under kriget i det forna Jugoslavien. Denna period är en skam för Europa och för FN. Vidare skall vi aldrig delta i militära aktioner mot länder på andra sidan jorden bara för att dessa är diktaturer, inte så länge dessa lämnar oss i fred. Jag var för en intervention i Afghanistan, talibanregimen tillät/uppmuntrade terroristorganisationer att verka från landet, organisationer som sedan agerade i västvärlden. Jag var emot interventionen i Irak, detta förhållande kunde nämligen inte sägas om Irak. Vi får hoppas att de unga liberalerna växer upp, samt låter sina barn leka färdigt med sina knallpulverpistoler.

söndag, juli 30, 2006

Några kommentarer

Libanonkriget gör mig enbart bedrövad, andra hejar på den ena eller andra sidan med stor emfas, jag blir enbart nedstämd. Hur själva kriget än går så lär den globala muslimska extremismen få mycket närning av denna konflikt, ju mer civila offer, ju mer förnedring, ju mer näring. Israel krigar till sig ökad säkerhet, på resten av västvärldens bekostnad. Det är väl vi som får betala priset för den ökade muslimska extremismen. Att folk inte kan se det?
Ja, så har MP börjat kalla sig "queerpartiet de gröna". De har ställt sig i fronlinjen för HBT-intressen. Jag trodde F! skulle ta den rollen, F! har enligt de flesta opinionsmätningar stannat på 0.5%, hur tänker MP? Är de sugna på de 0.5%? De HBT-inspirerade i MP har stulit hela partiet från de människor med ett äkta miljöintresse, starkt jobbat. Nu har de med ett genuint miljöintresse inget parti som för deras talan.