lördag, december 30, 2006

Eftervalsanalys av Malmqvist

Och denna analys är tänkvärd, även om inte Malmqvist och övriga Socialdemokratiska nomenklaturan drar samma slutsatser av den som jag. Malmqvist konstaterar naturligt nog att de som kan betecknas som arbetarklass ofta hör till LO-blocket och röstar vänster emedan de som bor på Djursholm ofta röstar på Moderaterna. När det gäller frågor som statens roll, fördelningspolitiska frågor och ekonomiska frågor så ligger de flesta arbetare till vänster i sina åsikter. När det gäller frågor som feminism och flyktingpolitik så ligger de flesta arbetare inte alls till "vänster", de ligger i dessa frågor till höger enligt Malmqvist. Detta är inte en helt riktig analys, det finns i dag allianspartier som har en lika generös flyktingpolitik som Socialdemokraterna på sin agenda. Allianspartierna är dock sällan tokfeministiska, där stämmer Malmqvist analys bättre. Frågan är dock om det fortfarande är meningsfullt att hänföra dessa frågor till höger-vänsterskalan, det verkar mer vara en fråga om elitism var man står i dessa frågor, eliter finns som bekant både på vänster och högerkanten nuförtiden. Ett exempel på detta är att den kommun där SD fick minst antal röster är Danderyd valkrets 15, alltså Djursholm.

Malmqvists slutsats är inte att på något sätt förändra det socialdemokratiska programmet, han vill i stället använda det framgångsrika recept som använts tidigare. Socialdemokraterna måste enligt Malmqvist rikta fokus mot de frågor där Socialdemokraterna har en majoritet med sig, alltså i fördelningspolitiska och arbetsmarknadsmässiga frågor, i frågor där han mycket väl vet att Socialdemokraterna inte har någon majoritet med sig, där skall Socialdemokraterna ligga lågt. Så här skriver han på sin blogg,

- Vi kan inte vinna val i Sverige på en radikal feministisk agenda, på visionen om det gröna folkhemmet eller genom en progressiv integrations­­­politik. I dessa frågor har vi helt enkelt inte våra kärnväljare med oss.

I en demokrati så skulle folkets vilja förr eller senare slå igenom, i en fungerande demokrati som det en gång var tänkt i alla fall. Det har Malmqvist och övrig socialdemokratisk nomenklatura ingen tanke på. I stället skall de mörka i dessa frågor, de vet ju så mycket bättre än den okunniga pöbeln, de är ju akademiker som Malmqvist skriver. Så här skriver han,

- Vi kan och ska föra en radikal politik även på andra områden, men det är bara möjligt om vi redan vunnit våra grupper.

Tydligare kan det inte sägas, mörka på områden där folk vill annorlunda än den självutnämnda nomenklaturan, samt föra fram frågor där de fortfarande har folkligt stöd. Även där har faktiskt de socialdemokratiska valstrategerna missat en del. Socialdemokraterna pratade inte jobb, de pratade bidrag, sannolikt vill en stor majoritet av de svenska löntagarna ha en politik där man huvudsakligen försörjer sig på eget arbete och inte lever på bidrag som någon slags naturlig försörjning.

Vidare skriver Malmqvist,

- Den sociologiska forskningen visar här att det är de högre tjänstemännen som står till vänster, i den meningen att de är mer toleranta och liberala. Arbetargrupperna uppvisar istället mer intoleranta, repressiva och främlingsfientliga attityder.

Ja, om detta skrev Christopher Lasch, han uttryckte det inte lika föraktfullt som Malmqvist, men någon hemlighet är det inte. De mest "toleranta" är de som bor långt från problemområdena, där de aldrig riskerar att bli vare sig rånad eller arbetslös. Man kan kosta på sig "toleranta" åsikter då, det kommer med villan och BMW:n, har men sedan en husa utsmyckad med rutigt förkläde från Filippinerna kan man ju inte vara främlingsfientlig, det säger sig själv.

Vidare,

- Att socialdemokratin parallellt bedrivit en progressiv jämställdhetspolitik och hållit rent från protektionism och främlings­fientlighet har vi inte vunnit val på. Men sådan politik har ändå varit möjlig tack vare att fördelnings- och välfärdsfrågorna har avgjort valen.

Ja, det är förjävligt Malmqvist, och det är inte i enlighet med en demokratisk grundsyn. Jag tror inte att denna taktik håller i evighet. Nya partier bildas, omvärlden förändras, folk tröttnar, låt valet 2010 leda till ett paradigmskifte, samma taktik kan helt enkelt inte fungera en gång till.

fredag, december 29, 2006

Svenska rättvisan

I dagens DN-debatt så får journalisten Björn Forsberg göra sin röst hörd, han tar upp ämnet straff, diskriminering. Forsberg ger exempel på att människor med utländsk härkomst oftare döms till livstid än de av svenskt ursprung, så här skriver han,

– Två av tre mördare är svenskar men varannan livstidsdömd är utlänning.

Mer än hälften av de livstidsdömda var födda utomlands, visar en ny genomgång av ett par hundra morddomar. Men när det gäller dödligt våld har bara var tredje brott utförts av personer födda utomlands.

Det både jag och många andra bloggare reagerar på är två av tre mördare är svenskar, alltså, en tredjedel av de mördare som döms för mord är alltså av utländsk härkomst, då är de invandrare av alla kategorier som erhållit svenskt medborgarskap inte medräknade i denna grupp. Det går på tvärs mot den officiella sanningen att personer med utländsk härkomst inte är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det spelar ingen roll hur politisk korrekt man försöker vara, hur mycket man vill hylla myten om det mångkulturella samhället, någon stans på vägen så spricker bubblan, detta är ett bra exempel på detta. I sin iver att visa på att utländska medborgare diskrimineras i landets domstolar, så visar Forsberg på en annan och viktigare sida av saken, att utländska medborgare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Detta faktum anser sannolikt en stor majoritet av svenska befolkningen vara av större betydelse än att de eventuellt döms till hårdare straff. Nu är det så också att straffens längd beror på många orsaker, vi vet inte heller vad som står bakom domarna, brottets art, hur de gått till väga etc. Om, jag säger OM, det är så att utländska medborgare döms till hårdare straff än svenska medborgare för exakt samma brott, så anser jag det fel, de skall naturligtvis dömas till exakt samma straff, varken hårdare eller mildare, än svenska medborgare, det är en viktig princip som vi aldrig någonsin skall frångå, man hamnar så lätt på ett sluttande plan om man frångår vissa grundläggande principer.

Allt detta har dock ett mycket viktigt undantag, det är principen att utländska medborgare som döms för grova brott naturligtvis skall dömas till livstids utvisning, detta är i dag den viktigaste rättsliga princip vi har. Varför är denna princip så viktig? Det är för att hela rättssystemets viktigaste uppgift faktiskt är att skydda sina medborgare mot våldsverkare och andra brottslingar. Om en mördare eller våldsverkare som inte är svensk medborgare lagförs och inte döms till livstids utvisning så är domstolen och lagstiftarna i princip medskyldig till framtida brott denna person gör sig skyldig till i Sverige, jag hoppas verkligen att alla inblandade parter förstår det ytterst allvarliga i detta.

En person som inte förstått detta är journalisten Forsberg, så här skriver han,

- De utländska mördarna döms också till utvisning. 21 stycken har den påföljden i sina domar. Åtminstone en av de livstidsdömda tycker tydligen att utvisningen är ett hårdare straff än livstidsstraffet.
Han har ansökt om nåd från utvisningen, men inte från livstidsstraffet. Sannolikt beror det till synes udda beteendet på att han räknar med repressalier värre än livstidstraffet om han utvisas till hemlandet.

Jag undrar varför inte alla mördare med utländsk härkomst döms till livstids utvisning. Om man räknar med repressalier i sitt hemland efter utvisningen, ja då skall man inte utföra de grova gärningar som dessa människor är dömda till. Svenska domstolar och lagstiftare har som största och första uppgift att skydda svenska medborgare, detta oavsett vad för repressalier den dömde kan tänkas utsättas för i hemlandet. Dessutom så skall dessa människor för att få uppehållstillstånd i princip vara flyktingar från sin regim och allesammans riskera repressalier, i annat fall är de ju per definition inte flyktingar, Forsberg ser det som något unikt att en dömd flykting riskerar repressalier från sin egen regim, detta pekar på ännu ett sjukt förhållande i vår politik.

Vidare skriver Forsberg,

- Snart kan hans dilemma vara löst av de svenska lagstiftarna. För från den första november i år kan Kriminalvården ansöka om att få straffet tidsbestämt även om den intagne själv inte vill.

Paragrafen har tillkommit för att bland annat hjälpa svagbegåvade som inte själva förstår sina rättigheter att ansöka om att få straffet tidsbestämt. Självklart kan också den som inte har sökt tidsbestämt straff av andra skäl, som rädsla för utvisning, tvingas få sitt straff tidsbestämt.

Jasså, nu kritiserar Forsberg det han tidigare själv propagerat för, att livstidsdömda får sitt straff tidsbestämt. I artikeln skriver Forsberg att alldeles för många med utländsk härkomst får straffet livstid, nu kritiserar Forsberg att fler sannolikt kommer att få sitt straff tidsbestämt. Det är svenska skattebetalare som betalar fångvården i Sverige, därför kan det nationellt tjäna staten och befolkningen att t.ex. mördare får sitt straff avkortat och i stället blir utvisade på livstid, det är Forsberg emot. Det verkar som så att Forsberg är emot alla förslag och lagar som gynnar den vanlige medborgaren, det enda som upptar Forsbergs tankar är personer med utländsk härkomst som begått grova brott såsom mord, en grupp som en stor majoritet av befolkningen i detta land, invandrare eller ej, hyser en ytterst begränsad sympati för.

onsdag, december 27, 2006

Forum för levande historia ändrar inriktning

Forum för levande historia har tjänat som en propagandaapparat för en politisk korrekt politik. De flesta systemkritiker har naturligtvis åtminstone anat att syftet inte så mycket varit att informera om själva förintelsen och nazismen, utan att tjäna som indoktrinering för skolungdom för att förhindra att ett svenskt "Vlams Belang"växer fram. Svensk skolungdom vet i de flesta fall ganska mycket om förintelsen och nazismen, har skolan misslyckats så har diverse amerikanska filmer lyckats informera om denna historia. De skolungdomar som inte vet vad förintelsen var eller vad nazismen i stora drag gick ut på är i princip inte läskunniga. Det första samhället då borde göra är att se till att dessa ungdomar skyndsamt lär sig läsa och skriva.

Det är ytterst sällan jag håller med DN:s ledarredaktion, men i artikeln där de kritiserar regeringen Reinfeldt för att utnyttja denna organisation för sina egna syften, där håller jag med DN till hundra procent. Dessutom påtalar DN att Reinfeldt med övriga alliansen hårt kritiserat statsfinansierad opinionsbildning, för att när man väl har vunnit regeringsmakten utnyttja den för sina egna dunkla politiska syften på samma sätt som Socialdemokraterna, det är ju bara målet som skiftat, inte själva principen när Reinfeldt proklamerar att man nu skall belysa kommunismens brott. Skulle Reinfeldt i praktiken ta avstånd från den statliga åsiktspolitik som bedrevs i Sovjet så skulle han lägga ner hela institutionen, det är principen det är frågan om, inte målet som propagandan riktar sig emot, vem blir nästa mål när nästa regering vinner makten?

Tyvärr så sympatiserar en del systemkritiska personer med Reinfeldts nya politik (som egentligen inte är ny, det är ju bara andra mål) det är kortsiktigt och naivt. Dessutom, så behövs det sannolikt inte någon ytterligare information från detta institut, det finns tillräckligt med information i våra övriga medier, i skolan, i böcker samt i alla de amerikanska filmer som vi nästan tvångsmatas med i vårt land. En annan aspekt som den amerikanska sociologen Lasch tagit upp är att denna överdrivna information är desto märkligare när vi betänker att framtiden med största säkerhet inte kommer att innehålla vare sig nazism eller kommunism, dessa ideologier utgör inte något hot i dag och kommer enligt allt sunt förnuft inte göra det i framtiden heller, hoten kommer att komma från andra håll.

Tittar vi lite närmare på detta "Forum för levande historia" så märker vi ganska snart att det är något slags statligt institut för politisk korrekthet. På huvudsidan står det "Forum för levande historia är en myndighet som arbetar med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter - med utgångspunkt i Förintelsen."

På vilket sätt arbetar de med demokrati? Det är som så ofta ett alibi för att föra fram egna värderingar och åsikter, politiskt korrekta åsikter om mångkultur och liknande saker enligt mottot – tycker du som vi är du demokratisk, annars är du odemokratisk.

Tittar vi på de utbildningar som finns i forumets regi så kan vi läsa artiklar som "Seminarium i Norrköping - Homofobi och heteronormativitet: attityder, historiska perspektiv och skolarbete" och "Seminarium i Stockholm -Mångfaldspedagogik i förskolan". Mångfaldspedagogik i förskolan, det låter som värsta sortens statlig politisk korrekt propaganda i mina öron, dessutom i förskolan. Så här står det i inbjudan "Vad lär sig barn om olikheter? Kan man lära små barn civilkurage? Hur skapar man en miljö som på olika sätt inspirerar till respekt och intresse för mångfald? Hur kan man konkret arbeta med icke-diskiminering och antirasism i förskolan?". Låt mig gissa, idén är att så få av förskolebarnen som möjligt i framtiden skall rösta på ett parti utanför riksdagen. Var det demokrati Forum för levande historia skulle arbeta för? Trist då att de har missat själva innebörden i detta ord.

Ett nytt område som Forumet kan exploatera är det de kallar Islamofobi, detta fenomen har i princip uppstått efter attacken på World Trade Center och är ett område som säkert kan motivera Forumets fortsatta existens ett bra tag framöver. Som vi ser är allmän intolerans också ett område som Forum för levande historia ser som sin uppgift att arbeta mot. De har bl.a. gett ut en liten skrift "Lättläst version av intoleransrapporten", på sidan 5 kan vi läsa under rubriken "Intolerans mot invandrare" så här, "Ungdomarna fick frågan om vilket politiskt parti de tycker bäst om. Resultatet var mycket tydligt. De ungdomar som är mest toleranta vill rösta på socialdemokraterna och andra partier till vänster. Intoleranta ungdomar tycker bäst om högerpartier. De allra mest intoleranta tyckte bäst om partierna längst till höger, till exempel Sverigedemokraterna."

Ja, så var det då klarlagt vad syftet är med det statliga institutet för levande historia, fattar man inte det efter dessa rader lär man aldrig fatta det.

söndag, december 24, 2006

Lambertz går till försvar

I DN-debatt (som Lambertz och andra jurister verkar ha fri tillgång till, SD fick inte ens replik på ett påhopp som innehöll klockrena faktafel) så går nu Lambertz till försvar mot de tre jurister som tidigare i veckan attackerade honom. Lambertz skriver så här,

För JK:s tillsynsverksamhet tillämpar jag bland annat följande tre principer: 1. Tillsynsverksamheten ska vara så samhällsnyttig som möjligt. 2. Misstankar om allvarliga så kallade systemfel ska om möjligt utredas. 3. När jag tillfrågas uttalar jag min mening om eventuella systemfel under förutsättning att jag anser mig ha tillräckliga belägg.

Ja, misstankar om systemfel skall utredas, det har väl inga JK gjort förut, men det viktiga för dig Lambertz verkar vara att ha något att publicera på DN-debatt. Du har inte blivit tillfrågad ens, du publicerar dig gärna på DN utan att bli tillfrågad. Vad har du för belägg för att Joy Raman blev oskyldigt dömd? Det är väl snarast så att det är en rättsskandal att han blev frikänd i hovrätten, skulle du våga andas något om det?

Vidare skriver Lambertz,

Mitt främsta belägg för min övertygelse är - vid sidan om rapporten "Felaktigt dömda" - att många advokater har sagt mig att de haft klienter som enligt advokaternas övertygelse har blivit oskyldigt dömda.

Ha, ha, är det ditt främsta belägg? Du är en jubileumsidiot Lambertz, om jag innan tvekade vem som hade rätt, du eller de tre juristerna som kritiserade dig, så gör jag det inte nu längre. Så oerhört, advokaterna säger att de har klienter som är oskyldigt dömda, jaha, vems fel är det i så fall? Vad är en advokats jobb? Om de nu anser sina klienter oskyldigt dömda (det finns faktiskt en del frapperande fall, t.ex. den incestdömde mannen vars dotter var i skolan när övergreppen skall ha skett) har advokaterna överklagat domen? Om inte, varför i så fall, om de anser sina klienter oskyldiga.

Vidare skriver Lambertz,

Trion säger att jag "under det senaste året konsekvent uppvisat en överslätande syn på sexualbrott". Jag antar att de syftar på att jag inte begärde avsked för justitierådet som hade köpt sex (våren 2005). Innebär min tolkning av grundlagen i det fallet att jag har "konsekvent uppvisat en överslätande syn på sexualbrott"? Jag borde inte använda kraftuttryck, men ärligt talat: Hur kan man låna sig till att säga något så idiotiskt? (Det är detta påstående jag väljer att kalla en lögn.)

Jag undrade faktiskt också hur du kunde agera som du gjorde i det aktuella fallet, ett justitieråd som köper sex får behålla jobbet, han bryter mot lagen, om än en tveksam sådan. En lärare som försvarar sig mot en elev som slår mot honom blir av med jobbet, han följer lagen och blir inte dömd för misshandel, ingen, inte ens du din charlatan går till lärarens försvar, fy fan! Du Lambertz ger dig bara in i fall där du får maximal medial uppmärksamhet, och där du dessutom inte riskerar att bli alltför politiskt inkorrekt, i fallet med justitierådet som köpte sex fick du det lite svettigt, där blev det inkorrekt hur du än gjorde, man aldrig att du skulle ha ställt dig på den lärares sida som blev av med jobbet. Du har prostituerat dig för massmedia.