lördag, december 03, 2011

Migranternas tid


SVT har i en serie reportage och intervjuer speglat vår tids migrationsströmmar, detta under benämningen "Migranternas tid". En del inslag har varit bra, som t.ex. debatten mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i ett nyhetsinslag. Det som däremot inte är bra med projektet är den ensidighet som SVT gett uttryck för i sina reportage. De som hyllat migrationsströmmarna och mest sett positiva saker med migrationen har fått en kraftig, närmast total övervikt i projektet. Ett exempel är att Annie Lööf fick en artikel publicerad i SVT-Debatt. Att Lööf ser positivt på en kraftig immigration till vårt land behöver väl knappast nämnas. Jag skrev ett svar på Lööfs artikel, som SVT-Debatt med Inti Shavez Perez i spetsen, valde att inte ta in. Nu står alltså Lööfs artikel oemotsagd och som enda åsikt på SVT-Debatt. Sedan undrar företrädare för massmedia var all denna misstänksamhet mot "gammelmedia" kommer ifrån. 


Erika Bjerström har publicerat ett inslag på SVT:s hemsida där hon också kommer med mer eller mindre snygga vinklingar. Så här skriver Bjerström t.ex. 


Högutbildade läkare och sjukstöterskor från bland annat Indien och Afrika ser till att sjukvården i rika länder som Sverige och Storbritannien fungerar


Samtidigt ser de till att sjukvården i Indien och Afrika inte fungerar. Vilken del av världen har störst behov av dessa läkare, Västeuropa eller Afrika? Det är dessutom så att just läkare är beroende av mycket goda kunskaper i svenska språket, då kontakten mellan läkare och patient kan vara en fråga om liv eller död. Dessutom är läkarbristen i princip självförvållad i vårt land då lättpåverkade politiker under 90-talet skar ned antalet utbildningsplatser efter lobbyarbete från Läkarförbundet. Vidare läser vi i Bjerströms text.  


Ett åldrande Europa behöver arbetskraft men politikerna har svårt att hantera de politiska spänningarna, det finns ett främlingsfientligt parti i varje europeiskt land numera.


En stor del av den omtalade 40-talsgenerationen har redan gått i pension och vi har fortfarande en arbetslöshet på 400 000 människor. Vi har inte ens bostäder till de som befinner sig i Sverige nu, eller allmänna kommunikationer som kan transportera fler människor i vårt land. I delar av Afrika springer många människor till sina eventuella arbeten, snart får vi göra likadant i detta land också. Skall nya bostäder till immigranter och utflugna ungdomar bestå av tält? 


Vad gäller främlingsfientliga partier så är dessa partier kritiska till just den migrationspolitik SVT och Bjerström propagerar för, inte några människor. Den korrekta benämningen borde sålunda vara immigrationsfientliga partier, eller helt korrekt, "immigrationspolitisktfientliga" detta ord är dock något knöligt att uttala. Till sist i Bjerströms artikel.


Men migrationsströmmen till Europa visar nu tecken på att mattas av något - för vem lockas av ett Europa i ekonomisk kris?   


Jag har ingen aning om vem som kan tänkas lockas av ett Europa i kris. Däremot visar Migrationsverkets statistik att det inte sker någon avmattning vad gäller antalet asylansökningar. Statistik vad gäller arbetstillstånd är svårare att kontrollera över tid på Migrationsverkets hemsida. Däremot visar tillgänglig statistik att totalt 10672 människor beviljades arbetstillstånd under 2011 fram till 1a september. Den enskilt största gruppen var kategorin "arbete utan krav på särskild yrkesutbildning", den gruppen bestod av 4146 personer. Nu kan man ju tycka att just okvalificerade arbeten mycket väl skulle kunna tagas av någon som går arbetslös inom landets gränser. 


SVT:s projekt har fram till i dag varit påfallande ensidigt. Den enda immigrationskritiska rösten som fått träda fram är Åkesson, som under kanske 2 minuter fick debattera med Lööf i nyheterna. Om det nu är så att vi alla tjänar på vår tids migrationsströmmar skulle det ju vara en lätt sak att visa detta och då kunde man mycket väl låta fler kritiska röster träda fram. Men så har alltså icke skett. 

Länk SVT

Länk Migrationsverket

fredag, december 02, 2011

En bra och demokratisk debatt

Jimmie Åkesson (SD) och Annie Lööf (C) debatterade immigrationspolitiken på bästa sändningstid i SVT. Det var en demokratisk och ärlig debatt, en debatt vi skulle haft för 30 år sedan och dessutom skulle ha haft många fler gånger under tiden sedan dess. Det var med andra ord en väldigt bra debatt, fast den ägde rum 30 år för sent. Debatten är dessutom ganska hyggligt refererad på SVT:s hemsida. Dock var det Åkesson som började med att deklarera en positiv människosyn, inte Lööf som det står i referatet. Lööf skall ha tack för att hon inte drog den näst intill outhärdliga frasen om "allas lika värde". 


Rubriken på SVT är "Vitt skilda åsikter om invandringen". Välkommen till det demokratiska samtalet SVT. Demokrati bygger på att ledamöterna och partierna har olika åsikter, inte att de alla tycker likadant. Detta utan att det förfaller till polsk riksdag naturligtvis. 

Länk SVT

torsdag, december 01, 2011

Folket hade rätt, politikerna och eliten fel

Den 14e september 2003 gick svenska folket till val, vi röstade om medlemskap i den Europeiska valutaunionen, samt att byta vår krona mot den europeiska valutan. Människor minne är kort, betydligt kortare än vad som vanligen kallas ”mannaminne”, men det lär nog vara rätt många som minns den kampanj som föregick valet. En nära nog samlad politikerkår yrkade på att vi skulle ansluta oss till valutasamarbetet. Fördelarna tjatades in genom TV-rutan och genom de flesta tidningars sidor. Det fanns en massiv opinion från det politiska elitskiktet och från näringslivet för att vi skulle rösta ”rätt” på valdagen. De som funderade på att rösta ”fel” d.v.s. rösta nej till valutasamarbetet betecknades som bakåtsträvare och räddhågsna stackare. Jens Spendrup upprepade gång på gång att de som tvekade inför valutasamarbete var inget annat än ”dysterkvistar”. Vem är dysterkvist nu Spendrup?

Centerpartiet var inför unionsvalet emot ett anslutande från Sveriges sida. Partiet hade ju en decentralistisk politik, historiskt sett. Därigenom halkade Centerpartier mer eller mindre in på nej-sidan som på ett bananskal. Dessutom fanns det massvis med sympatier och röster för Centerpartiet att tjäna på. Samtidigt finns misstanken där att höga politiker inom Centerpartiet innerst inne hoppades på att deras egen sida skulle förlora i valet. Dessa misstankar stärktes efter att valresultatet stod färdigt och det visade sig att nej-sidan vunnit, Maud Olofsson tog inga glädjeskutt direkt. Efter eurovalet har dessutom Centerpartiet profilerat sig som det mest EU-positiva partiet.

I dagens SvD står det i så här i en artikel av Patricia Hedelius.

Obalanserna inom valutaunionen är för stora. De rika länderna i norr mot de djupt skuldsatta i södern innebär spänningar som ingen politiker i världen kan slå broar mellan. Det går inte heller att bedriva en vettig penningpolitik från centralbankens sida.
– Eurosamarbetet kommer inte att hålla som vi känner det idag. Antingen går man snabbt mot gemensam finanspolitik och därmed gemensam statsbildning, eller så är det är bara en fråga om när och hur EMU bryts upp, inte om, säger Pär Magnusson.   
 
Nu låter de flesta som Spendrupska dysterkvistar, det är lite ”dagen efter-stämning”. En stämning Spendrup med sitt öl förmodligen orsakat många gånger. Vi kan kallt konstatera att det räddhågsna och bakåtsträvande folket hade rätt och politikerna med deras experter fel. När valresultatet stod klart den 14e september blev folkpartiets Lars Leijonborg ursinnig och deklarerade att ”vi måste utbilda det svenska folket”. Eftersom det nu visat sig att det outbildade folket hade rätt och Leijonborg fel så drar vi slutsatsen att det kanske är lite andra grupper som är i mest behov av lite vidareutbildning.

Länk SvD

Diskriminering av hästar

Nu har en lag klubbats igenom om ickediskriminering av hästar som kommer utanför EU. Jordbruksutskottet har kommit med ett betänkande i frågan, riksdagen har dessutom antagit förslaget om att förhindra diskriminering av hästar. Så här står det i betänkandet.


Det finns en princip om icke-diskriminering för hästtävlingar i EU. Reglerna för hästtävlingar får inte göra någon skillnad mellan hästar som är registrerade i eller härstammar från det EU-land där tävlingen hålls och hästar som är registrerade i eller härstammar från andra EU-länder.Jag är sann djuvän och vill självklart inte att någon diskriminering av djur förekommer. Däremot är det mycket tveksamt om hästar känner sig diskriminerade p.g.a. att de eventuellt inte får tävla för att de är födda utanför EU. Frågan är också om de flesta hästar ens vet om de är EU-medborgare eller inte. Det är dock möjligt att kusar som innehar EU-pass känner sig lite finare och lite bättre än andra hästar. Jag antar att Harry Boy är en typisk EU-häst med högt självförtroende medan Gamle Svarten mer representerar hästar utanför EU.

  

tisdag, november 29, 2011

Reinfeldts fasad rämnar


Statsminister Fredrik Reinfeldt är känd för sin statsmannamässighet och värdigt, lugna uppträdande. Låt vara att några av oss misstänkt att detta beteende är noga intränat under lång tid. Det är nämligen Reinfeldts styrka, att utarbeta en strategi och sedan hålla sig till den konsekvent under lång tid. Ingen blir statsminister utan att ha några styrkor, detta gäller Reinfeldt också. Att utarbeta en strategi och sedan intill det absurdas gräns hålla sig till den är Reinfeldts bästa gren. 


Strategin som sådan, att de nya moderaterna helt enkelt tar över en del av socialdemokraternas sociala ansvar, samtidigt som de lanserar sin arbetslinje är heller ingen dum idé. Väldigt många arbetande människor hade 2006 tröttnat på Socialdemokraternas bidragslinje. Ett parti som enbart för de marginaliserades talan kan i längden inte räkna med röster från de som inte räknar sig själva som marginaliserade, någon balans måste det vara. Det är en gåta att de socialdemokratiska partistrategerna inte såg detta själva. Följden blev att de i princip lämnade öppet mål för de nya moderaterna. 


Innan valet 2010 visade Reinfeldt upp sprickor i sin omsorgsfullt uppbyggda fasad. En förvånad publik kunde se illa dold irritation från Reinfeldts sida när SD hela tiden ökade sina opinionssiffror. När SVT frågade om Reinfeldts hållning till SD:s framgångar visade han öppet sin irritation och tappade den berömda masken. Man får nog säga att Reinfeldt gjorde bort sig i frågan om politiskt våld, då en märklig händelse inträffade i Skåne inför valet. En medlem i SD sade själv att han blev knivskuren i ansiktet. Hela det politiska Sverige tog avstånd från politiskt våld efter händelsen, från Expo till Lars Ohly. En person tog inte tydligt avstånd från politiskt våld vid detta tillfälle, en person bland alla Sveriges 9,4 miljoner invånare, nämligen statsministern Fredrik Reinfeldt. Som ett ödets ironi har Reinfeldts egen son, Erik Reinfeldt varit inblandad i bråk och våld. Vad vi vet har han åtminstone två gånger blivit misshandlad, alternativt förlorat slagsmål. Med lite god vilja kan man säga att våldet Erik var inblandad i, åtminstone hade politiska undertoner. 


Nu läser vi i DN hur en f.d. moderat riksdagsman, Anne-Marie Pålsson, skrivit en bok om sin tid i riksdagen och hur moderaternas partikultur framstod för henne. Inför omröstningen i FRA-frågan så rådde en sträng partipiska. Reinfeldt sade enligt Pålsson så här till henne och andra som funderade på att möjligen avvika från den påbjudna partilinjen.   


Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat


Det var ord och inga visor från vår filbunkslugna statsman. Nåja, vi är väl några som anat att detta med "allas lika värde" innebär en generös immigrationspolitik för att förse servicesektorn med billig arbetskraft, snarare än att en riksdagsledamot skulle kunna inbilla sig att hon får tycka vad hon vill. Det finns fler sprickor i Reinfeldts fasad. Hans förmåga till spontana debatter är klart underlägsen förmågan att hålla väl förberedda tal. De enda debatterna vi sett Reinfeldt i, är dem mot Sahlin under valrörelsen. Det tar nästan emot att säga det, men frågan är om inte Sahlin vann de debatterna. Nu har Åkesson under landsdagarna i Göteborg utnämnt Reinfeldt till något av en huvudmotståndare. Den som tror att Reinfeldt tänker ta en debatt med Åkesson får nog tänka om, den chansen är lika stor som att Dolly Parton sover på mage. Reinfeldt har solklara brister, men han är inte så dum så att han frivilligt går upp mot en motståndare han är fullständigt chanslös mot. 

Länk DN