fredag, juli 25, 2008

Bara några korta kommentarer…

Om dagens ledare i DN, börjar tröttna på att skriva samma sak om och om igen, men det är just vad tidningarna gör, för fram samma ståndpunkt om och om igen. Ledaren tar upp det som behandlades i en debattartikel i går, nämligen frågan om en gemensam europeisk flyktingpolitik. Så här står det i ledaren.

Förra året sökte 38 286 irakiska flyktingar asyl i EU - nästan dubbelt så många som året innan. Hela 60 procent lämnade in sin ansökan i Sverige.

Och

Att flyktingfördelningen bland EU-länderna är minst sagt ojämn står alltså klart

Ja, Sverige sticker ut med sin flyktingpolitik, andra länder har helt enkelt en restriktivare syn i denna fråga än nästan alla de övriga länderna i Europa. Nu finns det ett folkligt missnöje även i Sverige mot denna politik. Ensamt kvar för en så generös flyktingpolitik som Sverige har står svenska massmedier och det svenska politiska etablissemanget. Alla andra har fel tydligen, endast det svenska åsiktsetablissemanget har skådat ljuset. Vidare står det i ledaren.

På ett rent mänskligt plan är regeringens uppmaning till ökad solidaritet berömvärd, särskilt i ljuset av de rasistiska strömningarna i Europa.

Rasistiska strömningar i Europa? Skall vi strikt analysera vad ledaren säger så är hela Europa med dess folk och regeringar rasistiska, ja hela västvärlden är rasistisk, plus en majoritet av väljarna i vårt eget land enligt de opinionsmätningar som gjorts. Endast det svenska politiska etablissemanget står kvar på humanismens barrikader mot i princip hela den övriga världen. Det var en stor händelse när muren mellan öst och väst föll, det skulle vara en ännu större händelse om den politiskt mentala muren föll i vårt eget land, men den verkar vara starkare än järnridåns fysiska manifestation, Berlinmuren.

Länk DN

torsdag, juli 24, 2008

EU:s flyktingansvar

Migrationsminister Tobias Billgren går ut i DN debatt och kräver att övriga EU-länder tar sitt ansvar vad gäller alla de irakflyktingar som tar sig till väst, och även de som befinner sig i grannländerna. Så här skriver Billgren i DN.

EU-länderna måste ta sitt ansvar för de Irakflyktingar som inte kan ta sig ifrån flyktinglägren.
Vid dagens ministerrådsmöte i Bryssel kommer EU:s medlemsstater att uppmanas låta fler flyktingar i Iraks grannländer få bosätta sig i EU-länder.

Det är ju så att Sverige sticker ut när det gäller asylpolitiken. Vi har en generösare politik än något annat land i Europa. Braskande rubriker i tidningarna har pekat på att Sverige tar emot enormt mycket fler flyktingar från Irak än övriga västländer, per capita blir jämförelser nästan löjliga, det är ett västland som gäller när flyktingar tar sig till väst, och det är Sverige. Billström kräver nu att övriga EU-länder tar sitt ansvar, inom ramen för en gemensam flyktingpolitik. För det första så är det lite sent att komma med dessa krav nu. För det andra så kommer de övriga EU-länderna aldrig någonsin att öppna dörrarna på vid gavel som Sverige gjort. För det tredje och vikigaste så är det förmodligen så att de allra flesta andra länder helt enkelt har en annan syn på asylpolitiken än vad Sverige har, det är vi som är unika, inte övriga nationer. Dessutom har regeringens generösa för att inte säga slappa, asylpolitik inget folkligt stöd ens här i vårt eget land. Vidare skriver Billström.

Över fem miljoner människor befinner sig på flykt undan våldet i Irak, vilket gör det till en flyktingkatastrof som i numerära tal är en av de största i modern tid. Hälften av de irakier som flytt, det vill säga två och en halv miljoner, är på flykt inom Irak. Lika många har lämnat landet, och flytt till framför allt grannländerna Syrien och Jordanien.

Ja det är absolut en humanitär katastrof, som utlöstes av USA:s invasion av Irak. Men lösningen kan inte vara att tömma Irak på vissa etniska eller religiösa grupper. Vi har religionsfrihet i Sverige, skall det inte vara det i Irak också? Vi medverkar till etnisk och religiös rensning. Är det en medveten politik från regeringen att alla kristna t.ex. skall lämna Irak och bosätta sig i väst? Det är en fullkomligt vansinnig politik. Jag var emot en invasion av Irak. Nu är den dock ett faktum. Det enda vettiga är att göra det möjligt även för kristna irakier att bo kvar i sitt hemland, med vapenmakt om så krävs. Vidare skriver Billström.

Vid sidan av detta har FN:s flyktingkommissarie bjudit in EU-kommissionen att delta i ett vidarebosättningsprojekt i Iraks grannländer. Sammantaget kan detta ses som ett embryo till ett europeiskt vidarebosättningssystem, något som Sverige förespråkat sedan länge.

Jag är i alla fall helt emot denna politik. Vi skall inte medverka till etnisk eller religiös rensning. Våra resurser och kraftansträngningar måste i huvudsak gå ut på att göra det möjligt för alla religiösa och etniska grupper att bo i sitt hemland. Några människor kommer alltid att behöva en fristad i ett annat land, men huvuduppgiften måste vara en annan än flytta hela befolkningsgrupper från sin hembygd. Den politik Billström förespråkar gränsar nästan till rasism om man drar slutsatserna till sin spets. Billström skriver "Sverige förespråkar", det är det svenska politiska etablissemanget som förespråkar, det folkliga stödet torde vara tunt.

Länk DN

onsdag, juli 23, 2008

Sommarkoma

Jag finner det oerhört svårt att producera något på bloggen just nu. Dels är det väl den allmänna sommarkoman som uppträder i vårt land varje sommar, regering och riksdag ligger samfällt på någon strand i koma, journalister skriver om allt möjligt fullständigt ointressant o.s.v. Dels så har väl även jag till viss del drabbats av lite sommarkoma. Dessutom har jag haft lite annat att tänka på senaste månaden.

Tänker inte skriva något om FRA-lagen, ni kan vara lugna. Det finns en bra artikel om den på Sd-blogg. Nej jag tänkte slå ett slag för en bok jag nästan är färdig med. Det är Göran Häggs "Välfärdsåren". Boken behandlar perioden 1945 och till 1990. Det är en allsidig behandling av vad som hände i samhället och vad som hände på det politiska planet. Denna historiska period i Sverige är mycket seriöst behandlat och Hägg beskriver denna viktiga period med en frisk ärlighet som förvånar. Man får inblick i det politiska spelet, vem som drog åt vilket håll, och vad som låg bakom mycket av den välfärdsmodell som vi haft och som nu är på väg att monteras ner. Som seriös läsare får man en bakgrund av mycket av det som hänt i svensk politik och som lett fram till den situation vi har i dag. Tycker någon att detta är oviktigt skall ni inte läsa den och då är ni inte seriöst politiskt intresserad heller.

Jag har kommit fram till den smärtsamma uppfattningen att det inte går att skaffa sig en kunskapsmässig grund genom att enbart läsa pamfletter, bloggartiklar ( som då oftast bara bekräftar det man själv tycker i alla lägen) tidningar och annat lättsmält. Tyvärr kamrater, man måste skaffa sig någon slags kunskap att bygga vidare på. Tar vi Häggs bok så har systemkritiker oerhörd nytta av mycket av det som står i denna bok, mycket får sin naturliga förklaring i beskrivna historiska skeenden. Nu är Hägg inte en systemkritiker i egentlig mening, fast läser man boken noggrant så drar man faktiskt den slutsatsen att han just är en systemkritiker, utan att själv veta om det.

söndag, juli 20, 2008

Sommartorka

I Göteborg har man gått ut med en enkät till alla kvinnor som är kommunstyrelseledamöter, totalt 50 stycken, 35 valde att svara. Enkäten som kvinnorna fick fylla i efter eget skön frågade hur de upplevde sin situation i förhållande till sina manliga kollegor, om de blev trakasserade, utsattes för sexuella övergrepp o.s.v.

Man förmodar att de 15 mest nöjda inte valde att ens fylla i enkäten. De övriga kvinnorna påstod i hög grad att blivit utsatta för "ovälkomna närmanden", sexuella trakasserier eller kränkande yttranden. Många har tydligen upplevt att deras åsikter inte tas på allvar för att de är kvinnor. Så här står det i DN.

Kvinnorna vittnar också om att det är viktigt att anpassa sig för att tas på allvar, till exempel genom att ta i när de talar och att de måste använda männens ordval.

Det kan säkert ligga något i det en del av dessa kvinnor framför, men precis alla förstår att hela enkäten är ytterst subjektiv och kan tolkas på miljoner sätt. Hur många män t.ex. anser att deras åsikter inte tas på allvar för att de anses som politiskt inkorrekta? Hur många män från arbetarmiljöer anser att de måste anpassa sitt språk? Vilket spelar störst roll, klassbakgrund eller kön? Är inte det diskriminerande i sig att inte ge en enkät till männen i samma position? En sådan term som "ovälkomna närmanden" kan man också ifrågasätta, alla närmanden som avslås är ju på något sätt "ovälkommet" men den som gör närmandet kan ju inte veta det förrän han har gjort själva närmandet, får han som gör närmandet nobben så är det ju för sent att backa bandet och närmandet förs upp i statistiken för manliga trakasserier.

Det är väl inte fel i sig att göra enkätundersökningar, det kan fylla en viktig funktion. Men slafsiga enkätundersökningar som denna skall tjäna som internt material, om ens det, och absolut inte hamna i en rikstidning. Godtrogna människor som läser tidningen kan ju ta denna undersökning på allvar. På mitt jobb har vi också återkommande enkätundersökningar, så jag vet hur fel det kan bli. Återstår att göra en liknande enkätundersökning på DN så även personalen där får lite distans till dessa undersökningar.

Länk DN