lördag, mars 04, 2006

Hur är det med "expertkunskapen" SVT?

I Aktuellt 18:00 på fredagen 3e mars togs frågan om "galna kosjukan" upp. Detta med anledning av det upmärksammade fall av denna sjukdom som för första gången konstaterats i Sverige. En "expert" var inkallad till studion och skulle förklara vad "prioner" är för något. Prioner är alltså det protein som för den fruktade sjukdomen vidare. Enligt "experten" är prioner ett mellanting mellan virus och bakterie. Detta är helt fel. Enligt J. Böhme kan prioner beskrivas så här:
-"Prioner är ett protein utan någon nukleinsyra. Prioner består av protein enbart. Anledningen till att detta protein kan vara infektiöst är att det har en konformation - alltså en tredimensionell struktur orsakad av polypeptidkedjans veckning - som kan få andra, liknande, proteiner att veckas på samma sätt, och i sin tur få förmågan att påverka andra proteinmolekylers veckning vidare. "
Lite högre nivå på den vetenskapliga stringensen kan vi begära av SVT tycker jag nog, även om SVT inte skulle presentera ovanstående förklaring så borde de kunnat presterat något mycket bättre än det de gjorde i fredags.

torsdag, mars 02, 2006

Manifest av Salman Rushdie och Ayaan Hirsi Ali

"Manifest för en ny upplysning" heter dagens ledare på DN (torsdag 2 feb). Det DN tar upp är ett manifest skrivet av Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali och Taslima Nasreen och en rad andra intellektuella. Det publicerades i Frankrike med anledning av publiceringen av Muhammedkarikatyrerna och den våldsamma reaktion som följde på denna publicering, samt den rädsla som spreds sig i väst efter de våldsamma upploppen och ambassadbränderna som följde.
I manifestet skriver författarna, -"
Vi, författare, journalister,
intellektuella, uppmanar till motstånd mot religiös totalitarism och kamp för frihet, lika möjligheter och ett sekulärt samhälle för alla..."
Ledaren på DN spinner vidare och skriver så här, -"
Men motreaktionen finns också där, inte minst i form av islamistisk och annan religiös fundamentalism. För att bekämpa den krävs det att de demokratiska länderna står fast vid sina principer och stöder de individer och rörelser som drabbats av de totalitära krafternas repression. Tyvärr har demokratiska länder alltför ofta tummat på sina grundläggande värderingar för att skydda sina ekonomiska och politiska intressen - och i värsta fall garnerat detta knäfall med tal om tolerans och respekt för andra kulturer."
Just "stå fast vid sina demokratiska principer" är något DN själv, åtminstone delvis, inte gjort. Jag föreställer mig att den senaste tidens kris med Muhammedpubliceringarna inneburit en kris för DNs politiska redaktion också, här har principer krockat, principer som liberala värderingar mot politisk korrekthet och multikulti, principer som yttrande, pressfrihet mot en väldigt generös hållning gentemot islam.
Det är tydligt att nu när värsta stormen ser ut att ha blåst över så är DN angelägen om att värna om några grundläggande principer såsom tryckfrihet och yttrandefrihet för att inte förlora framtida trovärdighet och för att inte "sätta vapen" i händerna på politiska motståndare. Vi såg ju hur bra det var att referera till "Ecce Homo"utställningen när Jyllandpostens publiceringar ifrågasattes. Många var nog de som gärna skulle sett sina hyllningar till Ecce Homo ogjorda när de med indignation fördömde Muhammedpubliceringarna.

onsdag, mars 01, 2006

Carlshamre vägrar lämna sin EU-plats

Carlshamre lämnar naturligtvis inte sin välbetalda plats i EUparlamentet. Hon poängterar att hon är vald på personkryss, vilket stämmer naturligtvis, hon hävdar att hon har fortsatt stöd av sina väljare, det är väl mer osäkert, vi får väl se vid nästa val. Mitt tips är att F! inte kommer in i riksdagen, det blir ingen mer EUplats åt Carlshamre, hon förlorar sannolikt sitt intresse för politiken då det inte går att leva gott på den. Detta kommer nog drabba fler inom F!, de märker att det inte gick att få några platser i riksdagen, som de kallt räknat med vid uppstarten av partiet.

Maria Carlshamre kandiderar för F!

Maria Carlshamre, FP, som tidigare varit i blåsväder för hennes bristande deklaration påstår att hon kandiderar för F! p.g.a. att "Folkpartiet ger inte längre feminismen en central roll." Jasså? Är det därför hon kandiderar för F!! Jag som är lite trög trodde det berodde på att hon inte längre KUNDE kandidera för FP, hon blev ju kommenderad att ta en "time out" då hon blev fälld i domstol för hennes slarviga deklaration. Ja, hennes enda chans att få vara kvar vid de politiska köttgrytorna är ju att hastigt byta parti, samt då förstårs hamna i partledningen för detta nya parti. Det finns i praktiken bara ett alternativ, F!, inget annat parti skulle ta emot henne som yrkespolitiker, det är alldeles uppenbart. Nu säger Carlshamre att det är för tidigt att räkna bort F!, de kan mycket väl hamna i riksdagen och då också i EUparlamentet där Carlshamre tänkt sig en välavlönad plats. Nu får vi verkligen hoppas att F! inte kommer in i riksdagen så dessa fanatiska pratkvarnar, likt Carlshamre, inte får sina välavlönade politikertjänster. Att Carlshamre bidrar till det allmänna politikerföraktet är en annan, värre aspekt på det hela. Det är så uppenbart att det enda som gäller är att förtvivlat, med naglarna, hålla sig vid köttgrytorna, oavsett ideologi, att vanliga hederliga skattebetalare, mår illa, likt Magnus Uggla när han läser Hänt i veckan.

tisdag, februari 28, 2006

eXpo

Publicerar här en kort sammanställning över tidskriften eXpo, då Expo kan sägas vara flaggskeppet för det politiskt korrekta Sverige och har frekvent ankalagts för att ha kopplingar till vänsterextrema våldsbenägna organisationer och grupper. Dessutom har eXpo statunderstöd samt personligt stöd från en lång rad inflytelserika personer och politiker.

På en konferens i Södertälje 1985 bildades organisationen RSR, Riksförbundet Stoppa Rasismen. RSR fungerade som en paraplyorganisation för olika antirasistiska organisationer i Sverige. I dag har "Nätverket mot rasism" övertagit rollen som paraplyorganisation. Det som i dag finns kvar av RSR är en förening som kallas "Samling mot rasism".
RSR hade innan den splittrades en tidning vid namn "Stoppa Rasismen", denna tidning utvecklades sedermera till "eXpo". De som startade tidningen under namnet eXpo var Tobias Hübinette och Andreas Rosenlund och i september 1984 kom första numret ut. De två som drev tidningen var i huvudsak de tidigare nämnda Andreas Rosenlund och Tobias Hübinette. Hübinette var enligt obekräftade men ihärdiga källor med i AFA vid denna tidpunkt och blev enligt bekräftade källor dömd för förtal och ofredande.
Under 1996 sade tyckeriet upp kontraktet med eXpo, återförsäljarna gjorde likadant. Expo befann sig i kris. Genom Stieg Larsson, som hade kontakter inom svensk media, bl.a från hans tid som TTjournalist, gav både Aftonbladet och Expressen ut eXpo som bilaga, åtminstone en gång under 96. Trots Stieg Larssons trägna försök så var eXpo tvungen att lägga ner 1997. Redan efter två år, 1999 så gjordes förnyade försök att blåsa liv i tidskriften. Expo började ges ut som bilaga till Kurdo Baksis invandrartidning "Svartvitt". Att tidskriften trots allt överlevde berodde på att staten till slut gick in och stödde tidningen med bidrag. Bland de personer som aktivt stödjer eXpo finns Nina Lekander (journalist), Mona Sahlin (Sammhällsbyggnadsminister), Göran Rosenberg (journalist), Karin Pilsäter (riksdagsledamot fp), Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot fp), Håkan Holmberg (utrikesredaktör UNT), Björn Fries (fd kommunalråd numera anställd av regeringen), Sten Andersson (fd utrikesminister s) samt en rad olika kulturpersoner. I eXpos styrelse sitter bland andra Robert Aschberg (TV3) och Bim Clinell (frilandsjournalist).

Tilläggas bör att eXpo har och för ett omfattande register över personer som de ser som främlingsfientliga, förmodligen strider det mot personuppgiftslagen. Alla anmälningar mot detta register har dock lämnats utan åtgärd. Många historiska sakuppgifter är hämtat från kurirens eXpoarkiv.