lördag, september 13, 2008

Anders Lago är besviken

Men det är inget mot vad jag och många andra från folkdjupen är. Men vi ylar i mörkret medan Lago genast kan lufta sin besvikelse på DN-debatt. Måhända kan vi vända på cuttingen inför valet 2010. På DN-debatt skriver Södertäljes starke man Anders Lago att han är besviken på att Socialdemokraterna endast talar om hårdare krav på invandrare som lösning på problemen med integrationen och den ghettoisering vi ser i dagens samhälle. Jag håller ju med Lago om att de förslag som framkommit inte är en lösning på grundläggande problem. Så här skriver Lago i artikeln.

En förhållandevis stor invandring är viktig för Sverige. Även om födelsetalen ökat något under de senaste åren skulle vår befolkning successivt minska om vi inte fick nya invånare från andra länder. Flyktinginvandring är en självklar del av detta. Men för att flyktingarnas kompetens på allvar ska tas till vara krävs en omläggning av den förda politiken. Det är både meningslöst och verkningslöst att fortsätta skylla det mesta på flyktingarna. Det löser varken de svårigheter som flyktingarna möter eller som Sverige står inför.

Det går alldeles utmärkt att påverka födelsetalen utan att importera människor från andra sidan jordklotet. Att flyktinginvandring skulle vara något medel mot för lågt födelsetal har det aldrig någonsin talats om. Flyktingar skall vara förföljda av en regering eller annan stark makt och få en fristad undan tortyr och död, inte vara ett sätt att påverka befolkningsutvecklingen. Här måste det föreligga ett gigantiskt missförstånd. Mycket få människor jag talat med skyller på flyktingarna som kommer hit, de allra flesta skyller på svenska politiker som tagit vansinniga beslut angående asylpolitiken. Det som skulle lösa eller i alla fall mildra svårigheterna Sverige står inför är en annan asylpolitik med betydligt restriktivare regler och praxis. Vidare säger Lago så här i sin artikel.

Jag efterlyser en djupare debatt om hur vi ska ta emot våra nya invånare. När jag möter någon av de närmare 7.000 irakier som under några år kommit till Södertälje är det nästan alltid en ung välutbildad person som vill arbeta och göra rätt för sig. Ofta med utbildning och erfarenhet från yrken där vi i dag saknar arbetskraft. Jag blir både ledsen och förbannad över att det svenska samhället inte tar till vara all denna kompetens.

Jag har varit både ledsen och förbannad på Sveriges asylpolitik länge nu. Förstår inte yrkespolitiker att en stad av Södertäljes storlek inte kan ta emot 7000 irakier på några få år? Förstår inte samma personer att om Sverige tar emot den våg av irakflyktingar som vi nu under bara några få år tagit emot, så får det förödande konsekvenser? Många är välutbildade och vill göra rätt för sig, jag har träffat många sådana. Men inte alla vill det av dem som vi så frikostigt ger asyl. I dag läste jag om denna händelse. Det är också en del av verkligheten som politikerna aldrig talar om. Jag ger naiva och inkompetenta politiker skulden för händelser som denna där en ensam flicka blir brutalt misshandlad av ett stort ungdomsgäng. Tillskyndande medborgare som försökte hjälpa flickan blev sedan också brutalt misshandlade. Det är nog nu! Till sist skriver Lago så här.

Det är kris i flyktingarnas Södertälje. Men vi behöver ingen ytterligare hjälp med att beskylla eller misstänkliggöra flyktingar. Vi har redan gott om främlingsfientliga partier och andra mörkerkrafter som oseriöst sprider myter och lögner för att smutskasta allt som är främmande och nytt.

Vi beskyller inte flyktingar Lago, vi skyller på politiker som du. Ni för en asylpolitik som en förmodad folkmajoritet inte vill ha. Ni har inget folkligt mandat för den politik ni för och den är vansinnig. Jag anklagar dig Lago, inte flyktingar som följer de regler och signaler som främst rikspolitiker ger till omvärlden. Vad är det för "främlingsfientliga" partier som sprider lögner och myter? Du och dina gelikar sprider den största myten av alla, den om att det mångkulturella samhället som liknas vid en småmysig basar med mat och dofter från hela världen där alla är vänner och lär känna varandra. Så ser inte verkligheten ut, titta i ditt eget Södertälje och öppna ögonen. Står man för en asylpolitik där man försöker lösa bristande tillväxt i befolkningen med flyktingpolitik skall man nog inte anklaga andra för att vara "oseriösa". Något verkligt "främmande och nytt" vore än balanserad och vettig asylpolitik Lago, det har vi inte sett på många år. På tal om "smutskastning" så skulle nog jag vilja säga att det är exakt vad Lago just i denna artikel gör sig skyldig till.

Länk DN-ebatt

fredag, september 12, 2008

Jag fattar ingenting

Veronica Palm Socialdemokraternas talesman i migrationsfrågor säger så här i en rapport.

Papperslösa personer som gömmer sig i Sverige ska ha rätt till mer än akutvård och till en rimligare kostnad än i dag.

Men varför gömmer de sig? De kan väl inte gömma sig och samtidigt söka sjukvård, då vet ju myndigheterna var de befinner sig. Vistas människor här olagligt skall de enligt alla normer och principer förpassas till sitt hemland. Hela diskussionen blir märkligare och märkligare. Sjukvården räcker inte till för vanliga människor, som alltmer söker sig till privatvården. Kirurger och ortopeder slarvar med sin insats när det gäller vanliga människor som bott i detta land hela sitt liv och betalat skatt i decennier. Jag slet av en bicepsmuskel på min arbetsplats men kirurgerna ville inte operera, de tyckte det var onödigt eftersom muskeln inte var helt av, de hade dessutom annat att göra. Jag bröt ett ben i en hand, ortopederna lade inte rätt benet innan de gipsade, det gäller ju att spara tid och pengar. Men nu slår alltså Socialdemokraterna fast att papperslösa som befinner sig i vårt land illegalt skall ha rätt till sjukvård. Man måste fråga sig om inte detta strider mot alla principer och logik.

Länk DN

onsdag, september 10, 2008

Var kommer demokratin in?

På DN-debatt skriver bl.a. Lars Stjernkvist att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bår forma sin framtida politik och ta fram handlingsprogram som möjliggör ett framtida samarbete över blockgränserna. Författarna skriver så här.

Internationaliseringen är inget vi kan säga ja eller nej till. Därför måste utmaningen vara att forma en politik som fungerar i en allt mer internationaliserad värld. Därför behövs samverkan och deltagande i EU och andra sammanhang. Samtidigt är det orimligt att se rörlighet över gränserna som ett problem. Så länge vi ser invandring och invandrare som i huvudsak ett bekymmer lär det vara svårt åstadkomma en politik med rättvisa åt alla.

Och så här.

Men det betyder inte att vi tycker att oppositionspartierna ska kopiera de borgerligas alliansbygge. Om så sker, ja, då kommer blockpolitiken att cementeras ytterligare. Sverige behöver mer av samverkan och mindre av blocktänkande. En hållbar politik fordrar hållbara lösningar, och därför måste man vara beredd på och öppen för blocköverskridande samarbete.

Stjernkvist tänker ur en politikers perspektiv, det hela är en fråga om att styra Sverige i den riktning han och hans gelikar tänker sig. Att det finns väljare som vill ha en annan riktning på politiken och utvecklingen kan Stjernkvist inte ens föreställa sig. I vilket fall bryr han sig inte. Vad är skillnaden på Sovjetunionens enpartisystem mot den framtidsvision Stjernkvist tänker sig där i princip alla nuvarande riksdagspartier går ut med ett gemensamt valprogram? Jag är så dum så jag KAN se problem med rörlighet övergränserna, jag är så dum (i Stjernkvists ögon) att jag ser vår nuvarande asylpolitik som ett stort bekymmer. Det är dessutom min demokratiska rättighet att tycka så. Jag kan lika gärna leva i en formell enpartistat som i det framtida politiska Sverige Stjernkvist målar upp. Svenska politiker är oerhört snabba på att kritisera demokratiska brister i andra länder, samtidigt som de på ett reellt plan urhålkar den svenska demokratin på ett ytterst allvarligt sätt.

Länk DN

tisdag, september 09, 2008

Vi tar det igen

I en läsarundersökning har man på SvD kommit fram till att läsarna tycker att Socialdemokraterna alltmer låter som Alliansen. Det gäller åtstramningar inom arbetsmarknadspolitiken och det sociala välfärdssystemet där socialdemokraterna alltmer använder samma retorik och framför samma krav som de borgerliga partierna. En läsare skriver.

Jag är socialdemokrat sedan årtionden. Jag tycker det är lite pinsamt att man använder exakt samma argument som moderaterna nu gör när man ändrar regelverket så att en del medborgare kommer att rasa igenom sitt trygghetsnätverk, framför allt ekonomiskt och tvingas gå ifrån allt man äger för att man blivit sjuk. Usch vilken människosyn.

Det är ytterst märkligt att det tagit så lång tid för många människor att upptäcka den minimala skillnad det är mellan de politiska blocken. Långt tidigare har partierna och de politiska blocken uppvisat en samsyn när det gäller fundamentala frågor som asylpolitiken, pensionssystemet och EMU-frågan. Vad har människor haft för politiska val i dessa frågor? I samtliga dessa frågor har det varit yrkespolitiker som stått mot folket, inte partierna mot varandra.

När senaste pensionsöverenskommelsen genomfördes så skedde det utan någon politisk debatt överhuvudtaget. Den ekonomiskt viktigaste reform vi sett på decennier genomfördes av den politiska nomenklaturan utan någon som helst debatt med folket. I frågan om EMU:s genomförande i Sverige var det extremt tydligt att folket stod mot politikerna som klass. De olika partiledarna blev osams efter att de förlorat folkomröstningen och skyllde nederlaget på varandra, men i själva sakfrågan var de rörande överrens. När det gäller asylpolitiken tävlar riksdagspartierna med varandra om att smutskasta den stackare som vågar yppa en avvikande mening.

Även en del systemkritiker har svårt att fatta att det politiska etablissemanget håller ihop mot stora delar av befolkningen som inte förstår yrkespolitikernas storslagna visioner. De tror fortfarande att det mångkulturella samhället är ett rent socialdemokratiskt påfund, när det i själva verket var en liberal idé från allra första början. En idé som snabbt anammades av flummiga socialdemokrater världen över.

Länk SvD