torsdag, juni 05, 2008

Ambassaddådet i Pakistan utfördes av Al-Queda

Nu har bombattentatet mot den danska ambassaden fått sin förklaring, det var Al-Queda som utförde dådet som en hämnd mot publiceringar av profeten Muhammed. Åtta människor dog för dessa teckningar som finns överallt på nätet nuförtiden. Den direkta orsaken sägs i DN vara att Danmark inte bett om ursäkt för publiceringarna av karikatyrerna. En länk vid artikeln i DN heter "Nordiska reaktioner på attentatet", jag klickade på länken och väntade mig att jag skulle få läsa hur andra ledare i de nordiska länderna tog avstånd från attentatet. I stället får jag läsa om hur t.ex. svenskarna på sin ambassad har stängt in sig. Inga uttalanden eller fördömande har jag lyckats hitta från statsmän som Reinfeldt, vad väntar Reinfeldt och de andra statsministrarna i Norden de på? Har de inte tänkt fördöma attentatet alls? Självklart har Danmarks statsminister, Fogh Rasmussen kraftfullt fördömt attentatet.

Reinfeldt och andra nordiska politiska ledare tror väl att de är smarta när de fördömer publiceringar av teckningar som mest liknar barnteckningar i vår allmänna press. Alla inser dock direkt att det rör sig om ren feghet, även extrema islamiska element fattar det och känner att de röner framgång med sina hot. Reinfeldt kommer möjligen att fördöma attentatet, det verkar alltför märkligt annars. Reinfeldt har dock inte fördömt Al-Queda som rörelse och företeelse på ett klart och tydligt sätt, samtidigt har han beskrivit allt svenskt som "barbariskt". Vi andra undrar vad egentligen ordet "barbariskt" står för.

Länk 1 DN

Länk 2 DN

tisdag, juni 03, 2008

Att tvinga kommuner

Regeringen har en enmansutredare, Monica Werenfels Röttorp, hon kommer med en utredning där innehållet inte är revolutionerande. Röttorps förslag avvisar bl.a. Anders Lagos krav på att tvinga kommuner att ta emot flyktingar, så här.

Det är fel att skapa tvång som endast riktas mot vissa invånare, för att hjälpa kommuner att lösa bostadsfrågan.

Nu är det ju inte bara bostadsfrågan det handlar utan frågan om arbete, integration och att inte skapa etniska enklaver. Samtidigt säger Röttorp så här.

Pliktlagstiftning ska tvinga alla kommuner att ordna fram bostäder.

Det är tydligen helt rätt att skapa tvång för kommunerna som enbart riktas mot vissa invånare. Det har aldrig varit aktuellt att skapa någon pliktlagstiftning för att tvinga kommuner att bygga bostäder till ungdomar som är bostadslösa.

Vidare skriver Röttorp så här i DN.

Det har under senaste året framförts krav på tvång för nyanlända att flytta till anvisade kommuner. Det är enligt min mening principiellt felaktigt att skapa möjligheter till tvång som riktas enbart mot vissa invånare. Att kräva att människor ska försörja sig själva och använda sig av olika påtryckningar för att de ska flytta dit där jobben finns, är en sak. Det är en helt annan sak att tvinga fram en flytt för enskilda, för att hjälpa kommuner lösa bostadsfrågan.

Det är ju så att om en människa kommer hit som flykting och har flytt för sitt liv så är det inte så konstigt om denna människa inte har exakt samma rättigheter i början som alla andra individer i detta samhälle. Man får uppehållstillstånd i Sverige för att man på något sätt är hotad till livet, om man nu är riktig flykting vill säga. Hela resonemanget verkar ta för givet att det är vanlig migration det handlar om, inte verkliga flyktingar. Vissa kommuner, som t.ex. Södertälje, är fullständigt överlastade med människor som kommit som flyktingar. Dessa kommuner kommer fortsättningsvis att ha en mycket hög belastning då många grupper av flyktingar gärna bor bland sina landsmän. Vilka påtryckningar staten skall använda för att få flyktingarna att flytta dit jobben finns talar inte Röttorp om, blir de av med sina bidrag om de inte skaffar sig ett jobb?

Problemet är i grunden att det svenska flyktingbegreppet ändrats så att det numera räcker att bo i ett land som befinner sig i krig för att en individ därifrån skall få flyktingstatus. Om Indien och Pakistan ryker ihop så har en miljard människor rätt till uppehållstillstånd i vårt land. Enligt den logik som den svenska flyktingpolitiken använder sig av så är tydligen lösningen på problemen i länder som råkar i krig att tömma dessa länder på sin befolkning och flytta dessa till väst, en mycket märklig politik som nästan är en smula rasistisk.Länk DN