lördag, februari 25, 2012

Jag skuldbelägger...
Jag läser för närvarande boken " SVENSK MAFFIA, fortsättningen". Det är både intressant men bedrövande läsning. Gäng och kriminella motorcykelklubbar har växt upp i vårt land och regerar hela stadsdelar. De olika gängen har delat in territorier emellan sig. Ibland skär det sig mellan gängen och skärmytslingar uppstår. Ofta blir det kortvarigt då gängkrig inte bidrar till ökande inkomster från diverse verksamheter. Egna medlemmar har i vissa fall "offrats" för att sluta fred med en konkurrerande "firma". Värt att nämna är ändå att medlemmarna i en klubb som Outlaws enligt boken mest verkar vara intresserade av att åka motorcykel och sköta sitt, namnet till trots (det är också den äldsta klubben, bildad 1935). Tyvärr är Outlaws den klubb som också blivit hårdast ansatt av andra mer kriminella klubbar. De som ändå vill åka motorcykel samt umgås i en gemenskap utan att ägna sig åt kriminell verksamhet, har åtminstone ett alternativ. 


Alla demokratiska samhällen får nog räkna med en viss brottslighet, något annat vore orealistiskt. Den finländske hjärnforskaren Matti Bergström har t.o.m. påstått att denna brottslighet är nödvändig för ett fungerande samhälle. Det som skiljer dagens brottslighet från gårdagens är just dessa kriminella välorganiserade brottssyndikat som slagit rot i vårt samhälle de senaste decennierna. Det allvarliga med dessa ligor är att de hotar vittnen och t.o.m. ger sig på av staten utnämnda åklagare. Interna uppgörelser är ju som sagt interna och allmänheten upprörs inte alltför mycket av dessa drabbningar, så länge det inte sker på öppen gata. Dessutom bidrar en del av allmänheten till verksamheten genom att handla smugglade cigaretter, snus, sprit och narkotika. 


Det som slår mig när jag läser boken är också att flera av gängen nästan uteslutande består av människor med utländsk härkomst. Jag citerar från sidan 226 i boken. 


Inte heller någon annan av medlemmarna i Bandidos eller X-team grips- trots polisens skarpa tonläge vid razzian. Och i oktober 2007 beslutar sig Göteborgs tingsrätt att reseförbudet mot Mehdi Seyyed ska hävas, trots att han formellt fortfarande är misstänkt för bombdådet. Bandidos-ledaren återfår sitt pass och åker på semester, först till Teneriffa och därefter till hemlandet Iran. 


Seyyed åker alltså på semester till sitt hemland, liksom många andra immigranter i detta land. Men varför har han fått asyl i vårt land? Seyyed kan inte med bästa vilja i världen kallas politiskt intresserad. Han framstår inte heller som särskilt djupt religiös. Varför gav Migrationsverket Seyyed och andra personer med liknande bakgrund asyl? Det kan ju vara så att det var Seyyeds föräldrar som en gång fick asyl. I sådana fall måste vi konstatera att integrationen inte bara misslyckats, utan att den överhuvudtaget inte ens existerar. 


Jag citerar nästa stycke på samma sida.


Under 2007 växer X-team stadigt. Medlemmar ansluter sig från bostadsområden över hela Göteborg: Högsbo, Mölndal, Västra Frölunda, Biskopsgården, Länsmansgården, Lövgärdet och Rannebergen. Några av de nya medlemmarna bär svenska namn, men de allra flesta har invandrarbakgrund liksom xxxxxx. Så gott som alla är straffade, mest för våldsbrott. 


Grattis Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Maud Olofsson, Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt, är ni inte stolta över er mångkulturella skapelse? Detta är ERT verk, er skapelse och er vision. Det är Sahlins smetigt humana vision om mångkulturen, det är Westerbergs ännu smetigare "internationalism" och det är verkligheten bakom Olofssons "ivriga bävrar" (kanske inte ett helt misslyckat begrepp ändå). Det är också verkligheten bakom Reinfeldts uttalande om att vi inhemska medborgare bara är barbarer och att allt sofistikerat kommit utifrån. 


För att vara inte i onödan skuldbelägga människor med utländsk härkomst skall jag vara tydlig med att huvudansvaret inte ligger hos enskilda individer som hamnat i kriminalitet. Nej huvudansvaret för en misslyckad politik är naturligtvis de politiker som fattat besluten angående folkomflyttningspolitiken. Jag skuldbelägger Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Maud Olofsson, Maria Wetterstrand (som flyttat till det immigrationsrestriktiva Finland) och Fredrik Reinfeldt. Ni har under lång tid haft kunskap om hur misslyckad vår immigrationspolitik varit i praktiken och vilka konsekvenser den för med sig, även för många av immigranterna, ändå har ni insisterat på fortsatt folkomflyttningspolitik. Ni bär det fulla ansvaret för den organiserade gängkriminalitet vi ser i dag.             

torsdag, februari 23, 2012

Bakgrunden till Hem & Hyras antirasistkampanj


På Avpixlat kan vi läsa om hur Hem & Hyra publicerat något infantila artiklar om hur företrädare för hyresgästföreningen t.ex. skall mota bort nazister om dessa plötsligt får för sig att filma ett av Hyresgästföreningens möten. Oavsett att historierna ligger på den nivå att t.o.m. en ståuppkomiker skulle anse det alltför orealistiskt att skämta om, så finns det en bakgrund till tidningens plötsliga moraliska patos. 


Hyresgästföreningen gav tillsammans med HSB ut "Vår Bostad" under många år. Under 2007 upphörde Vår bostad och det sista numret gavs ut. Efter det startade Hyresgästföreningen sin alldeles egna tidning, utan HSB:s medverkan. Tidningen kom att heta "Hem & Hyra". Direkt efter att den nya tidningen började komma ut märktes en nästan roande strävan att skildra hyresgäster med utländskt ursprung. Skulle man gått enbart efter tidningen skildringar så skulle i princip 90 procent av alla hyresgäster vara av utländsk härkomst. Varenda teckning på hyresgäster i olika situationer innehöll exempel på hyresgäster med annan hudfärg. Egentligen är det inget fel med det, men niten i hela upplägget blir till slut så överdrivet att det förefaller maniskt och en smula sjukligt. 


Det var alltså när Hyresgästföreningen gav ut sin alldeles egna tidning med chefredaktör Susanna Skarrie som den nya mer mångkulturella profilen skapades. Att HSB inte hade samma profil är lätt att förstå, eftersom många flyttat just från hyresrätter till bostadsrätter för att slippa alltför påtagliga uttryck för vår hyllade mångkultur.  

Länk Avpixlat

tisdag, februari 21, 2012

Inrätta glesbygdszoner Ullenhag


Erik Ullenhag skriver på SVT Debatt om hur viktig invandringen varit för vårt land. Därifrån drar han paralleller till dagens immigration. Ullenhags artikel vore självklart inte komplett utan den eviga lovsången till dagens globalisering. Samtidigt som Ullenhag skriver hur viktig immigrationen är för att vårt land så menar han i artikeln att vi måste starta "nystartszoner" för att människor i våra etniska enklaver skall erhålla arbete. Om nu Ullenhags tankar om hur oerhört bra det är med dagens immigration för vårt näringsliv stämde, så skulle knappast nystartszoner behövas.

Värt att notera är det uteblivna talet om demografi i Ullenhags artikel. Tydligen har någon forskningsrapport lämnats in till regeringen att det eviga tjatet om demografiska nödvändigheter med immigrationen inte stämmer. Detta är ju något vi sagt en längre tid. Vi kan dessutom spekulera i hur t.ex. Irlands demografiska kurva ser ut, där i princip en hel ungdomsgeneration emigrerat p.g.a. arbetslöshet. Det är dessutom inte första gången Irland drabbas av massemigration. Så här skriver Ullenhag i sin artikel.

Svensk ekonomi står inför flera stora långsiktiga utmaningar. En av dessa är den globala konkurrensen, som leder till att allt fler länder tävlar om att dra till sig investeringar och spjutspetskompetens. Globaliseringen är i grunden bra och positiv för såväl människors som länders utveckling. Men den ställer nya krav på Sverige. 
Nu har spjutspetskompetens mycket lite med dagens immigration att göra. Tittar vi i våra etniska enklaver så är andelen raketforskare i alla fall inte större än i samhället utanför dessa enklaver. Och nu uttryckte jag mig ganska diplomatiskt. Spjutspetskompetensen kommer väl hit trots vår ologiska immigrationspolitik. Varför säger dessa politiker inte varför globaliseringen är så oerhört bra. Det är mer ett mantra som upprepas i det oändliga, detta med globaliseringens oerhörda fördelar. Vidare i artikeln.

Vallonernas roll för järnbruket och arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa efter andra världskriget är två exempel på hur detta har förbättrat vår konkurrenskraft. Också människor på flykt från krig och förtryck har sökt sig till Sverige och berikar vårt land. 
Vallonerna har inget med dagens immigration att göra. De emigrerade hit för att lära oss järnbruk och var ganska få till antalet. De bosatte sig inte i etniska enklaver som Rosengård där de isolerade sig från övriga samhället och roade sig med att kasta sten på brandmän och poliser. Ättlingar till valloner röstar företrädesvis på SD i dag. Krig kan aldrig bli asylskäl i sig, fast regeringen (den förra) skrivit in detta i vår asyllag. Om Indien och Pakistan startar ett krig så innebär det att 1,5 miljard människor plötsligt har asylskäl.

Självklart kan många människor från andra länder berika vårt land på olika sätt. Det är människor med i huvudsak samma egenskaper som ursprungsbefolkningen i vårt land. Det har tyvärr inget att göra med en vansinnig immigrationspolitik, där dessa människor i alla fall inte får arbete eller i värsta fall inte integreras i vårt samhälle. Dessutom så behövs dessa människor i deras respektive ursprungsländer, dessa länder skall väl också "berikas"? Har Ullenhag och hans politiska kamrater någon gång funderat över om inte de U-länder där vi nu tar emot immigranter skall byggas upp och bli drägliga att leva i? Det är en nästan rasistisk föreställning att vårt land är det enda ställa på jorden som skall utvecklas. Tanken borde vara att hjälpa nationer att utvecklas och bli drägliga att leva i. Till sist i artikeln.

Så att invandrare genom historien har och har haft stor betydelse för svenskt näringsliv är odiskutabelt. Många av våra största och mest kända företag har startats av utrikes födda personer. Felix, Zoegas och Bonniers är bara några exempel.

Javisst, och räknar vi ändra från senaste istiden har precis alla företag startats av människor som ursprungligen kom från utlandet. Det är inte fel att människor immigrerar till vårt land, det är omfattningen det är fel på. Det är ingen framkomlig väg att lösa problem genom folkomflyttningar, varken för oss eller för de länder där människor emigrerar ifrån. Fattigdomen kan inte utrotas genom emigration. Det föds fler barn i underutvecklade (från vårt perspektiv) länder än vad som rimligen kan immigrera till väst, hur stor immigration vi än har. Dessutom slås vårt sociala system sönder av immigrationen, delvis för att vi nu inte längre har kvar den industri som de invandrade Sydeuropéer arbetade i. Vi har exporterat vår industri, med våra politikers goda minne. Samtidigt ägnar vi oss åt import av presumtiv arbetskraft som inte längre kan finna något vettigt arbete.

Vi har kommit till vägs ände med vår nuvarande immigrationspolitik. Nystartszoner lär inte hjälpa upp kräftgången som råder i många områden. Det är inte invandrarna det är del på, det är den politik vi för som är felaktig. I stället för nystartszoner så vore det bättre att starta "glesbygdszoner". Detta för att lätta på trycket i våra storstadsområden där både bostäder och infrastrukturen håller på att kollapsa. Om nu initiativrika människor från de områden som är tänka som nystartszoner flyttar ut i glesbygdszonerna för att starta företag är detta utmärkt.