Ann-Sofie Sahlin gjorde det mycket klart redan vid ansökan att hon var dotter till statsrådet Sahlin. Ann-Sofie var så klar i sin ansökan att hon tydligen gick förbi hela den kö av sökande som man normalt tar hänsyn till vid tillsättande av dessa eftertraktade praktikplatser. Det måste vara demokrati i sin prydo enligt den norm som svenska ambassader håller sig med.