fredag, mars 20, 2009

Bebyggelsens betydelse

Integrationsminister Nyamko Sabuni tar upp stadsarkitekturens betydelse för integration och förslumning av städer och områden. Det är en riktig synpunkt att även denna aspekt har betydelse för den ghettorisering som helt uppenbart har skett i våra storstäder de sista 10 åren. Det är dock inte den viktigaste aspekten, vilket inte får glömmas bort. Så här skriver Sabuni i artikeln.

Alltför sällan diskuteras hur stadsmiljön samverkar med segregationen.

Ja, bland politiker i alla fall. Däremot diskuteras frågan ofta bland vanliga människor som bor i närheten av dessa segregerade områden. På något sätt räknas bara det politikerna själva pratar om. Vidare säger Sabuni i artikeln.

Folkparitet har identifierat 156 bostadsområden i Sverige som präglas av utanförskap. Dessa områden utmärks av låg sysselsättningsgrad, undermåliga utbildningsresultat och lågt valdeltagande. Oaktat etnisk eller kulturell bakgrund är det en utmaning att det i en och samma stadsdel i hög utsträckning koncentreras människor med svaga socioekonomiska förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Komplexiteten ökar ytterligare i och med det faktum att människor som höjer sin inkomst eller utbildningsnivå tenderar att flytta därifrån.

Jättebra att folkpartiet lyckats ”identifiera” sådana områden. Vi är några andra som också lyckats ”identifiera” några sådana områden. Vi är några som t.o.m. bor nära sådana områden och påtalat hur det står till i dessa områden så många gånger att vi blivit hesa. Skall vi översätta Sabunis politikerspråk till vanlig svenska betyder det att människor flyttar från slumområdena så fort de får minsta chans, om de t.ex. vill att deras barn skall gå i en skola som är värd namnet och om de inte själva är kriminella. Att dessa områden har en ”låg sysselsättningsgrad” är ett understatement av rang, arbetslösheten är snarare legio. Sabuni talar om ”oaktad etnisk och kulturell bakgrund”, vi kan i alla fall konstatera att de inte bor etniska svenskar i dessa områden. Att vi skall ”oakta” etnisk och kulturell bakgrund betyder att vi inte behöver diskutera immigrationspolitiken antar jag. Sabuni skriver att det är lågt valdeltagande i dessa områden. Det är det säkert, i den mån man röstar så gör man det på Socialdemokraterna, det står utom allt tvivel. Kan det vara en av orsakerna till den ”låt gå” attityd som Sabuni talar om? Har Allianspartierna äntligen insett att vissa grupper aldrig kommer att rösta på dem, hur mycket de än ligger ned och viftar på svansen? Till sist skriver Sabuni så här.

Många förorter är ofta byggda med likriktad stil och storlek. Områden som Rosengård i Malmö och Hovsjö i Södertälje är talande exempel på fortliknande områden, isolerade med få in- och utvägar. Genom att sammankoppla förorter med varandra och förtäta med varierande byggnader skapar vi bostadsområden som inte isolerar och segregerar utan öppnar upp och integrerar.

Men just nu är vi alla glada att dessa områden är så isolerade som möjligt. Vem vill integreras med Rosengård? Vill Sabuni och övriga politiker i riksdagen bli ”sammankopplade” med dessa områden själva? Arkitekturen spelar naturligtvis en roll för den oerhörda ghettoisering som skett i vissa områden av våra storstäder. Men det är inte grundproblemet naturligtvis. Problemen kan inte lösas genom arkitektiska åtgärder följaktligen, även det kan bli ett komplement i framtiden.

Vi har haft en alldeles för slapp immigrationspolitik och integrationspolitik i övrigt. Det är en sanning vi inte kan springa ifrån eller gömma oss för, hur gärna Sabuni eller andra politiker än vill detta. Inget kan ersätta en vettigare immigrationspolitik och en integrationspolitik där vi sätter samma krav på nya samhällsmedlemmar som på gamla. Vi kan heller inte ta emot fler medlemmar i vårt samhälle än vad vi klarar av att ta emot. Det finns en gräns för hur många vi kan ge arbete, utbildning, en bra bostad och som vi kan inlemma med oss kulturellt och socialt.

Länk DN

torsdag, mars 19, 2009

Nu har bägaren runnit över

Jag läser i både DN och SvD om den lärare på Segevångsskolan i Malmö som blev misshandlad mitt under en pågående lektion. Minst en av gärningsmännen hade knogjärn. Tre män knackade på dörren mitt under pågående lektion. De frågade efter ett namn och när läraren sade att det var hans namn slog de honom blodig. Minst en av gärningsmännen hade knogjärn. Detta skedde alltså mitt under en pågående lektion.

Jag läste i Metro att ett gäng skjutit hunden för en person i Rosengård som vägrade kasta sten på poliser samt delta i upploppet där.

Det har gått för långt nu, dessa händelser är fullständigt oacceptabla. Det är lätt att skrika när sådana här saker händer, utan att veta vem som är skyldig till utvecklingen och vad som skall göras. Men nu måste utvecklingen vändas, det är dags att göra detta NU! Alla normala människor fattar att det gått för långt, att samhällsutvecklingen tagit en riktning inga normala människor vill att den skall ta.

Jag ger våra politiker ansvaret för denna samhällsutveckling. De har styrt utvecklingen åt fel håll. Det är dags med markeringar från högsta politiska nivå. Jag vill att politiker ställer sig upp och gör kraftigast möjliga markering. Jag vill att det talas om vad som är acceptabelt och vad som är fullständigt oacceptabelt. Jag vill, jag kräver t.o.m. att straffen skärps rejält för sådana här brott av unga människor. Är man inte svensk medborgare skall det vara biljett härifrån omedelbart efter avtjänat straff. Vi måste återinföra moral och etik, vi måste visa med skärpa vad som är rätt och vad som är fel. Det är nog nu. Jag kräver att våra politiker agerar. Jag vill även att dessa politiker ställer sig upp och gör någon slags markering. Jag är väldigt missnöjd, milt uttryckt.

Länk DN


Länk SvD

tisdag, mars 17, 2009

FEL DN! Fast rätt på vissa punkter

I dagens ledare om vår immigrationspolitik står det så här.

Integrationspolitiken har misslyckats och den gjorde det ungefär samtidigt som vi stängde dörren för arbetskraftsinvandring. Nu öppnas den igen.

Integrationspolitiken misslyckades självklart inte för att de stoppade arbetskraftsinvandringen. Den misslyckades för att vi började med en ohämmad ”flyktingpolitik”. Det är alldeles uppenbart att en integrationspolitik inte kan haverera för att vi stoppar strömmen in i vårt land. Hur skulle integrationen av de som är här lida av detta? Den havererade för att vi i huvudsak tog in för många. De flyktingströmmar, där många inte var egentliga flyktingar, var många gånger fler än de arbetskraftsinvandrare som kom på sextiotalet och genast började jobba inom den svenska industrin.

Det är inte den enda orsaken till misslyckandet på senare tid. På arbetskraftsinvandringens tid pratade vi om assimilering. Man skulle följa svenska regler och lagar, gärna anamma svensk kultur, i alla fall till en viss gräns. Detta förändrades också när politikerna började tala om det ”mångkulturella samhället”. Kan inte ledarredaktionen på DN se dessa enkla samband? Sannolikt kan de detta, men de väljer att inte säga något om det. Vidare skriver redaktionen så här.

Politisk förföljelse har faktiskt inte heller varit något huvudskäl för uppehållstillstånd. Vid sidan av anhöriginvandring har det som tidigare hette ”humanitära skäl” varit den statistikkolumn som de flesta hitresta hittat sitt uppehållstillstånd i. Den som lyckas övertyga om sitt själsliga eller kroppsliga lidande får alltså det efterlängtade uppehållstillståndet. Plus den offermentalitet som varit förutsättningarna för det.

Ja, det är just detta som vi systemkritiker påpekat så ofta. Äntligen så säger ni det vi andra tjatat om så länge. Varför har ni på redaktionen och andra reagerat så starkt när vi sagt det som ni nu säger? Vidare står det i artikeln.

Mitt under en global våg av protektionistiska krav i spåren av finanskrisen gör den svenska regeringen tvärtom och öppnar dörren för alla utanför Sverige som lyckas hitta ett arbete. Det imponerar.

Det imponerar inte så mycket på mig. I min hemkommun så finns det en armé av arbetslösa invandrare. Ändå så ser jag polska arbetskraftsinvandrare, eller snarare gästarbetare, som gör enkla arbeten som att klippa gräs och rensa i kommunala rabatter. Nationalekonomiskt totalt vansinne. Vidare i artikeln så står det följande.

För den som söker svenskt medborgarskap, en status som innebär både rättigheter och skyldigheter, kan man dock kräva mer. Som grundläggande kunskaper i svenska språket, svensk historia och svensk kultur.

Äntligen! Kan man skönja en viss kursändring här? Det är nog första gången jag hör ledarredaktionen att säga det egentligen självklara. Vidare står det i artikeln.

Sverige är ett samhälle där individen är samhällets minsta beståndsdel. Kvinnor har samma rättigheter som män. Det försörjningsstöd som eventuellt betalas ut är inte makens, utan familjens. Skyldigheten att om möjligt försörja sig själv omfattar även familjens kvinnliga medlemmar, oavsett de manligas uppfattning om hur långt det är lämpligt att kvinnor rör sig från hemmet.

Jamen det är ju det jag och andra sagt hela tiden! Nu, just nu, när alla vet att ett visst parti kommer att sätta sig i riksdagen och även de etablerade partierna som är orsaken till de problem vi ser i dag, har ändrat tonläge, ja då ändrar sig även redaktionen. Ja, ja, man får vara glad, även åt ett sent uppvaknande. Till sist skriver redaktionen så här.

Att kräva anpassning är inte samma sak som att kräva underkastelse. Den religiösa tillhörighet och de kulturyttringar som inte kolliderar med svensk lagstiftning måste självfallet respekteras. I ett liberalt samhälle är exempelvis valet av huvudbonad individens. Och om inte ett visst yrke kräver det finns ingen anledning att förhålla sig på ett annat sätt till sjal och turban än till toppluva och keps.

Jamen det är ju exakt vad jag och andra systemkritiker sagt hela tiden. De yrken DN talar om är polis, militär och t.ex. bussförare. Vi har inte sett bussförare med egna kepsar, vi vill inte se dem med turban heller. Svenska skolelever har inte keps på sig i matsalen eller klassrummet, då vill vi inte se schalar eller andra värre saker heller. Äntligen är vi överens om vissa saker i alla fall.

Länk DN


UPPDATERING:

Äntligen var vi överens om vissa saker. Det är bara det att just nu (kl17.52) är artikeln borttagen. Var det oacceptabelt att vi var överens om vissa saker? Eller var artikeln för utmanade? Spännande är det i alla fall. Vem skrev den? Vem tog bort den, på vems order? Vad händer med stackaren som skrev artikeln?

UPPDATERING II

Tack vare Bosse här kunde vi hämta den ursprungliga sidan från Google cach. Vet inte hur länge de cachlagrar filen, HÄR ÄR DEN I ALLA FALL! LÄNK DN Öppna SverigeLite mer objektivitet tack

I DN konstateras det att migrationsdomstolarna i Sverige dömer olika angående de somalier som söker asyl just nu. I Stockholm och Malmö anses det inte råda ”väpnad konflikt” medan det i Göteborg anses råda en sådan konflikt. I Stockholm och Malmö prövas därför varje fall, medan migrationsdomstolen i Göteborg automatiskt ger asyl.

I DN framstår det som om domstolen i Göteborg har fattat det rätta beslutet, medan de andra domstolarna fattat fel beslut. En enskild flykting får träda fram i tidningen. Denna människa påstår så klart att flyktingskälen är starkast möjliga, konstigt vore det annars. Vi får ingen lägesbeskrivning av någon objektiv person eller myndighet. Vi får inte reda på hur de gör i våra annars så omhuldade EU-länder, hur gör Tyskland, Storbritannien, och Norge, ger de allmän asyl till somalier? En viktig fråga att ställa är, åker människor på semester till Somalia? Ingen av dessa frågor ställs i artikeln. För ett år sedan vet jag att människor åkte på semester i Somalia. Är det så att människor frivilligt åker på semester till ett land så kan det aldrig bli fråga om generell asyl för det landet, det är i så fall ett obegripligt beslut.

Jag tycker för det första att reglerna är fel, asyl skall alltid prövas individuellt, det skall aldrig ges generellt. Riksdagen har som vanligt fattat beslut om generell asyl utan att ens höra vad folket i vårt land tycker. För det andra så kan det aldrig bli tal om generell asyl till ett land som människor åker på semester till. Dessutom skall man titta på hur våra grannländer gör i denna fråga. Vi kan i längden inte ha en betydligt generösare asylpolitik än dessa. För det tredje måste tidningar och journalister ta sitt journalistiska ansvar lite mer på allvar och ge en någorlunda allsidig bild av läget. Det är inte hederligt att bara låta en advokat med egna intressen i frågan framträda och ge sin, redan från början, självklara ståndpunkt i frågan.

Länk DN

TILLÄGG:

Ja, jag ser att UD uttalat sig om läget i Somalia. Jag måste väl nämna att de anser läget svårt där. Men UD har tidigare agerat mycket märkligt när de bedömt läget i Somalia. En ambassadör stationerad i Nairobi har fällt uttalanden om Somalia som gått på tvärs mot vad hela övriga världen tyckt. Har skrivit en blogg om det HÄR

måndag, mars 16, 2009

Slutord om ”vem som är svensk”

Har funderat, pratat och e-postat med människor. Min bestämda slutsats är att det inte är en politisk fråga eller en politikerfråga, vem som kan tänkas betecknas som svensk. Ingen politiker kan tala om vad som är godast, kebab eller kåldolmar, det är upp till var o en. På samma sätt kan ingen politiker eller annan auktoritet tala om vem som skall uppfattas som svensk. Det är grannar, arbetskamrater och andra människor i vederbörandes omgivning som avgör vem som betraktas som svensk eller inte. Sahlin eller Reinfeldt kan inte heller tala om vilka som skall uppfattas som svensk eller inte. Det finns sannolikt personer som befinner sig i en gråzon, uppfattas som svensk av vissa och som ”utländsk” av andra. Det är ganska naturligt. Härmed kan vi alltså avföra denna fråga från den politiska dagordningen.

Däremot är det en politisk fråga vilka regler som skall gälla vid svenskt medborgarskap. Förnärvarande tycker jag att reglerna för medborgarskap skall skärpas. Det tycker t.o.m. Folkpartiet som vid varje valrörelse går ut med sådana löften. Nu sitter de vid makten och har suttit där ett par år. Vi väntar fortfarande på att Folkpartiet skall infria sina vallöften. Nu har också Moderata samlingspartiet gett liknande signaler. Vi får väl se hur mycket av det som blir verklighet.