tisdag, mars 17, 2009

FEL DN! Fast rätt på vissa punkter

I dagens ledare om vår immigrationspolitik står det så här.

Integrationspolitiken har misslyckats och den gjorde det ungefär samtidigt som vi stängde dörren för arbetskraftsinvandring. Nu öppnas den igen.

Integrationspolitiken misslyckades självklart inte för att de stoppade arbetskraftsinvandringen. Den misslyckades för att vi började med en ohämmad ”flyktingpolitik”. Det är alldeles uppenbart att en integrationspolitik inte kan haverera för att vi stoppar strömmen in i vårt land. Hur skulle integrationen av de som är här lida av detta? Den havererade för att vi i huvudsak tog in för många. De flyktingströmmar, där många inte var egentliga flyktingar, var många gånger fler än de arbetskraftsinvandrare som kom på sextiotalet och genast började jobba inom den svenska industrin.

Det är inte den enda orsaken till misslyckandet på senare tid. På arbetskraftsinvandringens tid pratade vi om assimilering. Man skulle följa svenska regler och lagar, gärna anamma svensk kultur, i alla fall till en viss gräns. Detta förändrades också när politikerna började tala om det ”mångkulturella samhället”. Kan inte ledarredaktionen på DN se dessa enkla samband? Sannolikt kan de detta, men de väljer att inte säga något om det. Vidare skriver redaktionen så här.

Politisk förföljelse har faktiskt inte heller varit något huvudskäl för uppehållstillstånd. Vid sidan av anhöriginvandring har det som tidigare hette ”humanitära skäl” varit den statistikkolumn som de flesta hitresta hittat sitt uppehållstillstånd i. Den som lyckas övertyga om sitt själsliga eller kroppsliga lidande får alltså det efterlängtade uppehållstillståndet. Plus den offermentalitet som varit förutsättningarna för det.

Ja, det är just detta som vi systemkritiker påpekat så ofta. Äntligen så säger ni det vi andra tjatat om så länge. Varför har ni på redaktionen och andra reagerat så starkt när vi sagt det som ni nu säger? Vidare står det i artikeln.

Mitt under en global våg av protektionistiska krav i spåren av finanskrisen gör den svenska regeringen tvärtom och öppnar dörren för alla utanför Sverige som lyckas hitta ett arbete. Det imponerar.

Det imponerar inte så mycket på mig. I min hemkommun så finns det en armé av arbetslösa invandrare. Ändå så ser jag polska arbetskraftsinvandrare, eller snarare gästarbetare, som gör enkla arbeten som att klippa gräs och rensa i kommunala rabatter. Nationalekonomiskt totalt vansinne. Vidare i artikeln så står det följande.

För den som söker svenskt medborgarskap, en status som innebär både rättigheter och skyldigheter, kan man dock kräva mer. Som grundläggande kunskaper i svenska språket, svensk historia och svensk kultur.

Äntligen! Kan man skönja en viss kursändring här? Det är nog första gången jag hör ledarredaktionen att säga det egentligen självklara. Vidare står det i artikeln.

Sverige är ett samhälle där individen är samhällets minsta beståndsdel. Kvinnor har samma rättigheter som män. Det försörjningsstöd som eventuellt betalas ut är inte makens, utan familjens. Skyldigheten att om möjligt försörja sig själv omfattar även familjens kvinnliga medlemmar, oavsett de manligas uppfattning om hur långt det är lämpligt att kvinnor rör sig från hemmet.

Jamen det är ju det jag och andra sagt hela tiden! Nu, just nu, när alla vet att ett visst parti kommer att sätta sig i riksdagen och även de etablerade partierna som är orsaken till de problem vi ser i dag, har ändrat tonläge, ja då ändrar sig även redaktionen. Ja, ja, man får vara glad, även åt ett sent uppvaknande. Till sist skriver redaktionen så här.

Att kräva anpassning är inte samma sak som att kräva underkastelse. Den religiösa tillhörighet och de kulturyttringar som inte kolliderar med svensk lagstiftning måste självfallet respekteras. I ett liberalt samhälle är exempelvis valet av huvudbonad individens. Och om inte ett visst yrke kräver det finns ingen anledning att förhålla sig på ett annat sätt till sjal och turban än till toppluva och keps.

Jamen det är ju exakt vad jag och andra systemkritiker sagt hela tiden. De yrken DN talar om är polis, militär och t.ex. bussförare. Vi har inte sett bussförare med egna kepsar, vi vill inte se dem med turban heller. Svenska skolelever har inte keps på sig i matsalen eller klassrummet, då vill vi inte se schalar eller andra värre saker heller. Äntligen är vi överens om vissa saker i alla fall.

Länk DN


UPPDATERING:

Äntligen var vi överens om vissa saker. Det är bara det att just nu (kl17.52) är artikeln borttagen. Var det oacceptabelt att vi var överens om vissa saker? Eller var artikeln för utmanade? Spännande är det i alla fall. Vem skrev den? Vem tog bort den, på vems order? Vad händer med stackaren som skrev artikeln?

UPPDATERING II

Tack vare Bosse här kunde vi hämta den ursprungliga sidan från Google cach. Vet inte hur länge de cachlagrar filen, HÄR ÄR DEN I ALLA FALL! LÄNK DN Öppna Sverige4 kommentarer:

Anonym sa...

Den DNledaren kan SD trycka upp som valaffisch med överskrift "Så säger DN och så säger vi också".Jag läste också artikeln och blev överraskad men det är ju som du antyder deras sätt att försöka ta argumenten från kritikerna, få dem framstå som allmängods och därmed finns inget behov av SD i debatten.Men mig lurar de inte, jag ser PK-hornen under hårsvallet.Marianne

Robsten sa...

""Den DNledaren kan SD trycka upp som valaffisch med överskrift "Så säger DN och så säger vi också""

Ja men med vissa viktiga undantag då

Bosse sa...

Googla på "oppna-sverige site:dn.se" utan "-tecknen.
Klicka på cache i översta resultatet och artikeln finns där.

Robsten sa...

Tack Bosse, nu ligger sidan på min hårddisk, i tryggt förvar. Kanke bordeman lägga ut den själv;-)