fredag, maj 23, 2008

Falkblick om nya förslag på polisutbildningen

Skrämmande förslag har lagts fram av regeringens särskilda utredare Anders Danielsson angående de krav som skall ställas på polisaspiranter och utbildningen till polis. Tydligen skall man inte behöva behärska svenska språket längre eller ens vara svensk medborgare. Ja man undrar om detta är sant, hur i helvete tänker utredaren och regeringen som utsett Danielsson? Läs på Falkblick och ladda ner förslaget i pdf format här.

tisdag, maj 20, 2008

Vård åt papperslösa

Principen att ge begränsad vård åt papperslösa har kritiserats av politiker från skilda läger, nu senast av ett antal centerpartister på SvD. Att inte ge vård till de s.k. papperslösa framställs som inhumant och snålt. Det är lätt att förstå hur svårt det är att värja sig mot anklagelserna om att vara inhuman och cynisk för politiker och andra aktörer. Det är viktigt att framhålla att det inte gäller akutsjukvård, den vården får alla i vårt land antingen de har papper eller inte.

Nu är det så att det faktiskt är meningen att människor skall befinna sig legalt i vårt land. Vi har upplevt ett paradigmskifte utan att vi märkt det, plötsligt är det på något outgrundligt sätt helt normalt att befinna sig illegalt i vårt land. Får en människa avslag på sin asylansökan är det meningen att hon skall lämna landet och åka tillbaka till ursprungsdestinationen. Det har aldrig, fram till nu, varit meningen att människor som får avslag på sin asylansökan eller tar sig in illegalt i landet skall stanna här och leva som "papperslös". Nu håller politiker på att göra detta till något fullt normalt. Det är jämförbart med att kräva vård att interner som befinner sig på rymmen, - de har väl också mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till många tragedier är faktiskt den slappa och godtyckliga flyktingpolitik som regeringarna fört de senaste årtionden. Människor som kastat sina identitetspapper och inte kan styrka sin identitet får i vissa fall ändå uppehållstillstånd. Människor utan flyktingskäl får också asyl, hela flyktingpolitiken har havererat. Detta problem vi har med de "papperslösa" är snarast en effekt av en otydlig politik utan klara enkla regler och principer. Nu går enskilda politiker ut och lobbar för att luckra upp alla principer ändå mer. Detta kan bara sluta i ett totalt moras för all rationell hantering av dessa frågor som gäller flyktingar och asyl.

Länk SvD

söndag, maj 18, 2008

Rysare i hockey VM

Måste skriva en rad om kvällen VM-final i hockey, trots att denna blogg har en politisk profil. Det var en av de bästa och mest spännande VM-finalerna jag sett, och jag har sett alla finaler. Kanada började starkti första perioden, tyvärr berodde det på en urusel insats av de svenska domarna Christer Lärking och Marcus Vinnerborg. Kommentatorer som förmodligen höll på Kanada var helt oförstående till de ryska utvisningarna. Man såg helt klart värre saker från det kanadensiska laget, ändå åkte ryssarna på fem utvisningar i snabb följd, en del helt obegripliga.

Jag trodde ryssarna var slagna efter den första perioden men den andra perioden var jämn. I tredje perioden såg Kanada väldigt trött ut och jag tycker nog att alla lovord experter öst över det kanadensiska laget varit något överdrivna, när de verkligen sattes på prov så såg de inte lika snabba och tekniska ut som de ryska spelarna. De ryska stjärnorna Siomin och Ovetjkin var bättre än de stjärnor Kanada kunde ställa upp. Förlängningen hade inte blivit särskilt lång innan Kovaltjuk satte det avgörande målet. Tack för en spännande final!


Länk DN

Länk SvD

Medias värderingar och folkets värderingar

Jag har länge varit på det klara med att tidningars och TV:s värderingar, eller de värderingar de implicit ger uttryck för, inte stämmer överrens med de värderingar folk i gemen har. Nu har dock DN slagit alla rekord. I en artikel i söndagsbilagan träder Linda Skugge fram och beskrivs som "trendsättare". Va? Jag läser texten en gång till, jo det står faktiskt så. Vilken trend har hon satt igång? Ingen jag känner eller har talat med har haft annat än ironi till övers för Skugge, ingen har gillat hennes texter eller tyckt hon varit bra. Inga omdömen jag läst om henne har varit av det positiva slaget, inga alls faktiskt. Här lyfter ändå en etablerad morgontidning fram henne som trendsättare, lever vi i samma värld?

Jag skall erkänna att jag själv läst mycket få krönikor av Skugge själv (ett ansenligt antal omdömen har jag dock läst om henne) i en av få artiklar jag läst av henne beskrev hon en medpassagerare på ett tåg som en kvinna som tvättar sitt underliv i klorin. Det är utan tvekan ett något annorlunda sätt att beskriva en medmänniska på, men mig veterligen skapade det inte någon trend, inte ens på DN.

Rubriken på dagens artikel är också en smula lustig. Skugge fäller i rubriken uttalandet "Jag blir provocerad av folk som behöver vara lediga". Hmm… så Skugge blir provocerad av folk som tar ledigt för att uträtta andra saker, annars är ju provokation något av Skugges signum. Det är väl ingen vågad gissning att Skugge själv förmodligen provocerat en och annan läsare en smula, dessutom med lite grövre saker än att ta lite ledigt.

Jag bryr mig föga om Skugge, önskar henne lycka till med det hon nu skall syssla med. Det jag däremot bryr mig om är medias och tidningarnas värderingar som inte stämmer med den simpla världsbild jag och de flesta (alla) jag känner har. Lever vi verkligen i två helt skilda världar?

Länk DN

Kristendomen erövrar Sverige - EU

Innan kristendomen kom till det område vi nu kallar Sverige, fanns inget enhetligt styre av detta område och man kunde inte kalla det en nation. Olika småkungar styrde sina områden. Över sig hade man i bästa fall folkkungen i Uppsala, en kung med begränsad makt i det förkristna samhället. I huvudsak fanns det två folk som gjorde anspråk på att styra större områden i nuvarande Sverige. Det var svearna som bodde och verkade i Svitjod, svearna land. Svitjod sträckte sig längst kusten ända ner till Kalmar då svearna var ett sjöfarande folk, de härskade också i hela Mälardalen samt Uppland. Det andra folkslaget var götarna som härskade i nuvarande Västergötland och Östergötland samt ytterligare en del områden. Svearna var utan tvekan det överlägsna folket och ofta var det svearna som fick det mesta av sin vilja igenom i olika förhandlingar med götarna. Svearna var också det mest krigiska av de två folkslagen. När kristendomen vann insteg i vårt land så försköts maktbalansen dock avsevärt till götarnas fördel, de kristnades tidigare än svearna och drog fördel av detta. Götarna var innan kristendomens intåg i vårt land mest kända nere i Europa som en rest av det gotiska folkslaget. Goterna lade under sig områden och etablerade sig i södra Europa och skaffade sig ett grundmurat rykte om sig som krigare och härskare.

Bildandet av Sverige hör ihop med kristendomens etablering i vårt land. Kristendomen vann först insteg i Götland kring 900-talet, den vann dock inte över asatron i delar av Svitjod (Uppland) förrän under 1100-talet. Exakt när Sverige kristnades är omöjligt att säga, olika områden kristnades vid olika tidpunkter, dessutom levde kristendomen långa tider sida vid sida med asatron. Sverige fanns i princip inte vid kristendomens intåg utan nuvarande Sverige bestod av Götland (Götaland), Svitjod (Svearnas land – Uppland, Mälardalen, kusten när till Kalmar) och landsändar som i princip inte hörde till någon alls. Norrland hörde till de människor som bodde där helt enkelt. För att kristendomen skulle kunna etablera sig mer varaktigt i vårt land så behövdes det fasta gränser för riket, det behövdes ett styre av riket som var konsekvent och förutsägbart, det behövdes ordning och reda kort sagt. En kristen kung valdes på livstid, i det förkristna samhället dömdes en kung på ett år. Benämningen "dömas" kan verka märklig men uppdraget var krävande och svårt, det var inte alltid kungen rönte uppskattning och kritiken kunde vara mycket hård. Ordet kungadöme kommer just av att kungen dömdes till sitt uppdrag. Det är inte så konstigt att många män av hög börd i det dåvarande förkristna samhället gärna gick över till kristendomen. Det var förövrigt inte självklart att Sverige skulle se ut som faktiskt gör i dag, med facit i hand. Götar och svear var två folkslag som inte hade mer gemensamt än svear och norrmän eller götar och daner. Det fanns dock en lång historia av samarbete mellan götar och svear, så det var inte konstigt att Sverige ändå bildades med dessa två folkslag som grund.

Det är omöjligt att inte dra paralleller med dagens EU och dåtidens kristnande av landet. Sverige kristnades mycket genom ett tryck utifrån Europa, precis som dagens EU vann insteg i svensk politik genom ett tryck från övriga Europa. Vi ville handla med Europa och vi ville framförallt inte bli uppslukade av starkare och modernare makter. Vi hade inget annat val än att följa med, om än på många håll motvilligt, i utvecklingen. Att handla med övriga Europa var ett av huvudargumenten för att gå med i EU, samma argument fanns när Svitjod och Götland kristnades och därigenom bildade Svea rike.
När kristendomen lanserades i det område vi numera kallar Sverige var det med försiktighet och smidighet till en början. Man krävde inte att folket skulle avsäga sig sina gamla gudar, det kravet kom först senare. De kristna missionärerna framställde kristendomens alla fördelar, inte dess nackdelar och förpliktelser, de kom först senare. Man framställde kristendomen så aptitligt som möjligt för folket, för att sedan, när religionen var etablerad, komma med kraven och förpliktelserna. Även här ser vi likheter med hur EU introducerades i vårt land. Likheterna med att det först är makteliten i landet som går över till det nya för att sedan försöka påverka befolkningen är slående när man jämför kristnandet av landet och införandet av EU. Nu finns det skillnader också. Vår asatro och vårt mycket gammaldags sätt att styra landet med olika småkungar som var för sig regerade sin landsända hade med tiden ingen chans att överleva, vi skulle ha blivit en munsbit för övriga Europa. Däremot finns det nationer som t.ex. Norge som klarar sig alldeles utmärkt att stå utanför EU. I början av medeltiden var vårt landområde (nuvarande Sverige) tvunget att modernisera sitt styre för att överleva. Kristnandet av vårt land har mer att göra med detta än med den egentliga religionen.

De kristna missionärerna vände sig först till kungar och andra män med hög ställning i samhället. Man gav dem frikostiga gåvor och målade upp alla de fördelar som kristendomen skulle föra med sig för män i deras ställning. Även här ser vi stora likheter med hur EU introducerades i vårt land. Framförallt skulle kungen i ett kristet land få oerhört mycket mer makt än i det förkristna Sverige. Kungen i ett kristet land var tillsatt av gud i princip, kungen i det gamla Svitjod kunde avsättas eller dräpas i värsta fall om han misskötte sitt uppdrag. Att det förkristna systemet var mer demokratiskt med dagens mått råder det inget tvivel om, det var i princip bara i krig som kungen makt var oinskränkt i det förkristna Sverige. På samma sätt råder det väl inget tvivel om att ju mer makt EU får på de enskilda staternas bekostnad, ju mindre demokrati kommer varje enskild medborgare till del.