tisdag, juli 30, 2013

Några rättelser till Expos ”Positiv antirasism”


Daniel Poohl och Alexander Bengtsson har gjort ett berömvärt försök att formulera en, som de säger, ”positiv antirasism”. Med det menas en antirasism med en vision som vill vara för något, inte bara emot. Slutsatsen är att de vill ha ett samhälle på lika villkor för alla samhällets individer. Nu skulle ju t.o.m. undertecknad kunna skriva under på det, märkvärdigare än så är det inte. Vi får hoppas att detta inte på något sätt slår undan benen för våra ambitiösa författare. Dock innehåller skriften några missförstånd och sakfel som jag skall vara vänlig nog att rätta till. Det kan ju dessutom bli fråga om ett nytryck av boken och då tar jag för givet att rättelserna hörsammas i vederbörlig ordning.

Först noterar vi att Sverigedemokraterna är nämnda inte mindre än 62 gånger på 69 sidor. Man undrar om boken handlar om en ”positiv antirasistisk vision” eller om man som vanligt argumenterar emot SD. De starka intressen som förser Expo och liknande organisationer med pengar kanske är mest intresserad av pengar, mandat och makt, inte av aldrig så fina visioner. Nåväl på sidan 12 står det.
Den svenska antirasismen har sina rötter i 1930-talets motstånd mot nazismen.
Denna utsaga stämmer nog inte (vad det nu spelar för roll). Det var allt ifrån den svenska vänstern till fascistsympatisörer som Torgny Segerstedt som arbetade aktivt mot nazityskland. Vad dagens Expo har med dessa aktörer att göra förstår inte jag i alla fall. Snarare har dagens ”antirasism” att göra med Frankfurtskolan, 68-rörelsen och en vänster som tappade fotfästet och var tvungen att hitta ett nytt fotfäste. Arbetarklassen fick det lite för bra för vänsterns välmående. Delar av denna vänster anammade den ursprungligt liberala visionen om det multikulturella samhället. Där har ni era rötter Expo, och inget ont om dem. Ni behöver inte skämmas för det.

På sidan 23 bl.a. delar Expo in befolkningen i ”toleranta”, ”ambivalenta” och ”intoleranta”(skriver Expo i stället för Poohl och Bengtsson framledes). Jag finner till min förskräckelse tillhöra den intoleranta skaran. Uppdelningen är som jag förstår gjord på vilken syn man har angående immigrationspolitiken. De som vill ha en restriktiv sådan är intoleranta. Frågan är hur tolerant en sådan uppdelning är. Det är fullt legitimt att i en demokrati ha åsikter om immigrationspolitiken (den kanske viktigaste frågan av alla). Själva synsättet som ligger bakom uppdelningen torde andas en viss intolerans.

Det tjatas på många sidor i boken att Sverigedemokraterna ”vill tvinga in människor i sin gemenskap”. Här skall jag inte rätta författarna, de har rätt. Emigrerar du till ett annat land är det förenat med krav, vi sticker inte under stol med det. Du skall följa lagstiftningen, bidra med din egen försörjning i mån av möjligheter, avsäga dig eventuella utslag av hederskultur, definitivt om de bryter mot svensk lagstiftning. Jag är för sådana krav och författarna får ha en annan åsikt om de så behagar. Se där, ett utslag av åsiktstolerans.

På sidan 32 skriver Expo att Sverigedemokraterna anser att ”öppet rasistiska, våldsbejakande och intoleranta sajter” är en seger för yttrandefriheten. Jag kan inte påminna mig att SD uttalat sig om sådana sajter alls, eller har med dessa att göra överhuvudtaget. De enda sajter SD-företrädare av rang uttalat sig om är Avpixlat och Fria Tider. Skall inte dessa sajter få finnas i den åsiktsflora vi skall ha i landet? Är dessa sajter våldsbejakande och rasistiska? Jag har i alla fall inte sett det, med tillägget att jag inte slaviskt följer dessa sajter själv. Sedan tar Expo upp alla tillmälen som de menar att sympatisörer till SD vräker över sina meningsmotståndare, och att de därigenom förhindrar ett fritt åsiktsbyte (OBS paradox med sajterna ovan). Just i dagarna har vi sett att dessa toleransens apostlar är de som vräker otidligheter och oacceptabla epitet över just systemkritiska sympatisörer. Detta gäller allt ifrån professorer som skall spotta oliktänkande i ansiktet till ”världsföräldrar” från UNICEF som rutinmässigt kallar SD för ”svin”.      

På sidan 41 skriver Expo följande om vad SD står för.
Rasism finns inte, så länge den inte drabbar svenskar.    
Exakt vem har sagt det? Det är så dumt så det förtjänar inte att vidare kommenteras. Ta bara bort det till nästa upplaga tack. Återigen i samband med SD skriver författarna så här på sid 42.

Samtidigt anklagas det politiska etablissemanget för att i den politiska korrekthetens namn blunda för intoleransen.

Vi får väl hålla artikeln kort, och bara påpeka att styrelseledamoten i Expo, Mona Sahlin själv erkänt detta, i samband med mordet på Fadime. Jag satt framför TV:n och både hörde och såg det. Tyvärr är mitt långtidsminne bättre än mitt korttidsminne, tyvärr också för Expo.

Andra som nämns i mindre fördelaktig dager är Johan Lundberg, Dick Erixon och Paulina Neuding (som jag blivit utskälld av i en e-post för över 10 år sedan när jag påpekade hennes PKism).

På sidorna 54-55 påstår Expo att Sverige alltid varit mångkulturellt. Det pekas på allt ifrån tyskar i Stockholm (som medförde stora problem understundom, se t.ex. Käpplingemorden) till vallonerna. Som alla vet går detta inte att jämföra. Ett litet antal kom/togs hit för att arbeta eller bidra med kunskaper. Den dagen de blev arbetslösa åkte de hem igen. Vi hade varken sociala myndigheter eller integrationsguider. Det var inte tal om att t.ex. anpassa svenska lagar eller annat. Självklart tog vi emot den kunskap i järnhantering vallonerna bidrog med. Tack för det.

På sidan 60 pratas det om den svenska gemenskapen, som enligt Sverigedemokraterna håller ihop nationen. Denna gemenskap misstänkliggörs av Expo självklart. Utan att dra upp en massa logiska argument (vi struntar i det denna gång) kan vi säga att laglydighet och viljan att betala skatt i grunden bygger på denna gemenskap. Också viljan att hålla naturen ren, att vårda vårt kulturarv. Det är så tydligt att i vissa utanförskapsområden så är denna vilja sämre, för att de just inte känner denna gemenskap. Vi missbrukar inte gärna vårt bidragssystem trots att vi kan det med minimal risk för att åka fast, just för denna känsla. Vad skulle det annars vara? Det innebär självklart inte att vi går omkring och kramar om folk på bussen, tvärtom, det är i sanning osvenskt.

Till sist tar vi upp vad författarna skriver på sidan 32. Det är ett utmärkt exempel på hur bakvänt allt kan vridas för bevisa de egna teserna. Expo skriver att Sverigedemokraterna drivit frågan att Lars Vilks skall få ställa ut i riksdagshuset, för att demonstrera Vilks rätt att avbilda profeten. Samtidigt skriver författarna, att SD protesterat mot Elisabeth Ohlsson Wallins utställning (där hon i bilder framställde Jesus naken med erektion i kyrkan. [Min anm.]). Detta menar Expo, är höjden av inkonsekvens.

Ja, det är i högsta grad inkonsekvent, men precis tvärt emot vad Expo påstår. Först ägde Wallins utställning rum i Uppsala domkyrka (bl.a.). Ärkebiskop K.G. Hammar höjde utställningen till skyarna, tillsammans med delar av Svenska Kyrkan och det politiska etablissemanget. Därefter kom debaclet med Vilks teckningar. När Vilks blev hotat till livet så var både K.G. Hammar, Svenska Kyrkan och vissa delar av det politiska och kulturella etablissemanget helt tysta eller så kritiserade de Vilks för hädelse. Samma personer som höjt Wallins utställning till skyarna, var alltså kritiska mot Vilks. Detta, mina damer och herrar, är höjden av inkonsekvens och politisk korrekthet. Det är falskt och fegt. Det är ovärdigt och nedrigt. Och det är ett utmärk exempel på hur Expo vrider till verkligheten så den passar deras agenda. Är författarna smarta, vilket jag ibland fått för mig att Poohl kan vara, så tar ni bara bort detta ur kommande tryckningar.    

måndag, juli 29, 2013

Märklig vinkling av SVT och SvD om pengar till trossamfund


För att trossamfund skall erhålla pengar från skattebetalarna (staten) så krävs det att medlemmarna registrerar sig med namnteckning och personuppgifter. Detta eftersom bidragens storlek baseras på antalet medlemmar. Dessutom har vi tyvärr en lång historia av att olika föreningar fuskat med sitt medlemsantal för att erhålla lite extra pengar, detta trots att medlemsregistrering krävs.

Nu har SVT och SvD upptäckt att muslimska föreningar som ISS (Islamiska Shiasamfunden) förmodligen förlorar på detta system gentemot kristna trossamfund då medlemmarna uppges vara rädda för svenska myndigheter och SÄPO. Så här säger Haider Ibrahim om detta.

Exempelvis irakierna, som i decennier upplevt förtryck under diktatorn Saddam Hussein, har en rädsla för att lämna personliga uppgifter och tror att det här ska användas på fel sätt eller SÄPO ska kontrollera dem. De är otroligt rädda faktiskt.

Enligt all logik måste svenska myndigheter redan äga personuppgifter på dessa personer, såvida de inte lever här som papperslösa. Rädslan verkar obegriplig och blir ändå mer obegriplig då Sverige ju är det land de själva valt att emigrera till. Vad skulle det förresten göra om SÄPO kontrollerade dem? Vi måste väl utgå ifrån att alla medlemmar har rent mjöl i påsen. Om man jämför SÄPO med Saddams polis blir det obegripligt att man själv valt att immigrera hit.

Ett annat uppseendeväckande förhållande framträder när man läser artiklarna i SVT och SvD. Så här står det.

Shiamuslimska förbundet själva uppger att det idag finns 26 241 aktiva personer i samfundet, medan SST fortfarande utgår från att de är 10 000 personer.

SST står för nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund och det är den nämnden som beslutar om bidragen till trossamfunden. SST utgår ifrån att de är 10 000 personer i samfundet. Tolkar man detta enligt gängse principer så innebär det att samfundet redan i dag erhåller bidrag på en uppskattning, som inte är baserat på gängse registrering. Detta strider ju mot de principer som gäller för alla andra föreningar. Vi ser ett exempel på särbehandling där det ställs lägre krav på vissa föreningar. 

Det anmärkningsvärda är att SVT och SvD lyfter fram svårigheten att få medlemmarna i vissa religiösa föreningar att registrera sig, inte att samma föreningar får bidrag på grunder som aldrig skulle komma ifråga för andra föreningar. SVT och SvD skriver inte rent ut att systemet bör ändras för vissa trossamfund så att de kan kringgå regler som andra samfund måste hålla sig till, men det blir ändå slutsatsen när problemet med registrering lyfts upp som enda problem. Man skulle lika gärna kunnat lyfta upp att de shiamuslimska grupperna redan i dag erhåller bidrag på grunder som inte gäller övriga trossamfund.

Frågan kommer osökt upp varför trossamfund överhuvudtaget får pengar från skattebetalarna. Kyrkan är skild från staten och därmed måste man ifrågasätta systemet med bidrag från skattebetalarna. Det finns vad jag kan se inget logiskt svar på frågan varför trossamfund skall erhålla dessa bidrag.

Det som däremot ter sig logiskt är att vi alla bidrar genom skattsedeln till folkbokföringen och en del av begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten verkar dessutom lida av akut brist på resurser då ett besök på Skogskyrkogården visar att en stor mängd gravstenar lutar betänkligt och håller på att falla. Vi har inte råd att hålla någon form av grundläggande ordning på våra kyrkogårdar, samtidigt som vi ger bidrag till allehanda trossamfund på dunkla grunder. Avveckla bidragen till trossamfund och satsa pengarna på begravningsverksamheten och våra kyrkogårdar.