lördag, april 22, 2006

Recension ”nionde april” tysklands invasion av Norge

Boken handlar om nazitysklands invasion av Norge under andra världskriget. Boken är välskriven samt har ett digert faktaunderlag att luta berättelsen emot. Boken tar upp bakgrunden till invasionen, orsakerna, själva invasionen och de strider som förekom under de olika faserna av invasionen. Det politiska spelet skildras i viss mån, både på den tyska sidan, men framförallt på den norska sidan.

Det som torde förvåna de flesta svenskar är att hela idén med invasionen av Norge berodde på den svenska malmexporten till Tyskland, hade inte Sverige exporterat malm till Tyskland hade Norge aldrig invaderats. Tyskland var orolig för att de allierade med Storbritannien i spetsen skulle skära av den svenska exporten till tyskland, därav invasionen av Norge som skulle trygga denna export.

Min uppfattning är att boken gör läsaren djupt bedrövad. De norska misstagen var så många och så grova att man som läsare baxnar, hur är det möjligt för en ”modern” krigsmakt att stapla fatala misstag på ett sätt som tyskarna inte ens till jul skulle drömma om? Den norska försvarsstaben radar upp osannolika misstag som närmast för tankarna till någon ”Nakna pistolen” film.

Till att börja med var den norske försvarsministern, Laake, tillsatt mest för att han hade hårda nyper när det gällde att skära ner det egna försvaret, det var därför han var tillsatt. När det gällde försvar av fosterjorden hade han allt annat än hårda nypor. Detta är väl något som vi svenskar kanske skall begrunda lite extra.

Det första Laake gjorde var att ignorera signaler om den tyska invasionen, han trodde helt enkelt inte på dem. Det andra han gjorde var att mobilisera via post! Möjligheten fanns att mobilisera via radio. Av någon anledning gjorde inte Laake detta. Försvarsministern fortsatte i samma stil till han blev entledigad mitt under invasionen.

Massvis med andra befäl radade upp misstag i nästan samma klass som Laake. En postering bad om att få kapitulera, försvarsstaben gav sin tillåtelse, ordern missuppfattades dock så en hel region med en stark försvarsställning kapitulerade inför ett svag tysk styrka.

Vid Kongsberg kapitulerade 2000 norrmän för 300 tyska soldater p.g.a. förvirring och psykisk förlamning av yrkesofficerare.

Vid Kristiandssand var norrmännen ännu överlägsnare, där kapitulerade en norsk yrkesofficer av ren feghet. Den norske officeren bröt dessutom mot givna order på ett frapperande sätt.

Liknande misstag av den norska försvarsmakten går som en röd tråd genom hela boken. Tyskarna gjorde faktiskt också en del misstag och felbedömningar, de fick dock ofta mindre konsekvenser p.g.a. norrmännens totala inkompetens.

När jag läser boken och norrmännens totala fiasko kan jag inte låta bli att fundera över Sveriges försvar i dessa dagar och vilka paralleller man kan dra mellan det svenska försvaret i dag och Norges försvar vid tidpunkten för Tyskland invasion. Historien förskräcker, men lär vi något av den?

Nionde april

Michel Tamelander, Niklas Zetterling

isbn-91-85057-95-9

fredag, april 21, 2006

Skola stängd p.g.a. våld och vandalisering

En skola i Malmö stängs inför nästa läsår p.g.a. våld, hot trakasserier och vandalism. Problemen har funnits länge på skolan, efter ett besök av skolverket så var politikerna i Fosie tvungna att göra något, situationen blev ohållbar. Skolverket kritiserade miljön för både elever och personal. Så här skrev skolverket:

Klimatet på skolan har under senare år blivit allt hårdare och kroppsnära konflikter är vanligt förekommande. Bråk och förstörelse hör till vardagen och rädslan bland de yngre eleverna för sina äldre kamrater har brett ut sig. Personalen berättar om normlöshet, maffiastämning och ghettomentalitet och menar att det förekommer både hot och bestraffningar bland eleverna.”

Denna förödande kritik fick till slut de kommunala politikerna att stänga högstadieskolan, de lägre årskurserna kommer att vara kvar på Hermodalsskolan. Högstadieeleverna kommer att spridas på fyra andra skolor.

Bakgrunden till dessa problem står också att läsa i skolverkets rapport, så här står det i denna:

"Skolans upptagningsområde är socioekonomiskt belastat och präglas av familjer som lever under mer eller mindre svåra ekonomiska förhållanden. 95 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och boende som blivit mer etablerade i samhället har sökt sig till andra delar av Malmö, vilket lett till att skolans upptagningsområde ytterligare utarmats."

Skolan uppvisar ren och skär segregation alltså. Vi undrar vad Carlgren skulle säga om detta, han kan säkert hitta något positivt som tyder på bra integrering i det svenska samhället. När politikerna får ta till så drastiska metoder som att stänga högstadiet på en skola så har det gått för långt. Problemen gäller inte bara denna skola, utan är ett allmänt samhälleligt problem, samt ett skolproblem.

Svenska skolan har under en längre tid präglats av normlöshet och gränslöshet. Gränser finns ju i svenska skolan, med lärare har inga sanktionsmöjligheter mot allvarliga brott mot de regler vi alla behöver. Ett av problemen är väl den moderna ”kundorientering” som introducerats i vårt skolsystem. Föräldrarnas inflytande har ökat markant på gott och ont. Föräldrar vill många gånger aldrig inse att deras egna barn gör något fel.

Ett annat problem är den allmänna segregationen som blivit följden av nuvarande flyktingpolitik, samt den integrationspolitik som regeringen med förre integrationsministern, Mona Sahlin, står för.

Om inte detta är en allvarlig varningsklocka så lär regering och riksdag aldrig vakna.

Här kan ni läsa om föräldramötet i samband med stängningen av högstadiet.

onsdag, april 19, 2006

Sveriges integrationspolitik

Andreas Carlgren, chef för integrationsverket, går återigen ut på DN debatt, han har förekommit där förut. Nu tar han upp bilden om den svenska integrationspolitiken, och hur han anser att den verkligen fungerar. Inte oväntat försvarar Carlgren den svenska integrationspolitiken, den är bättre än sitt rykte menar Carlgren. Ett exempel som Carlgren tar upp är arbetsfrekvensen hos invandrarna, den är enligt integrationsverket 64 %, en hög siffra internationellt sett. Då skall man väl också komma ihåg att vi har asiatiska och nordiska invandrare, de har sannolikt inte svårare än svenskar att få jobb. Carlgren säger inget om jobbens kvalité, d.v.s. om det är skyddade jobb som räknats in. Jag uppfattar Carlgren som att det inte rör sig om sådana jobb.

Carlgren skriver så här: ”Sverige har få formella hinder för deltagande på arbetsmarknaden, goda villkor för familjeåterförening, säkra uppehållstillstånd med fulla rättigheter, en inkluderande politik för medborgarskap samt en utbyggd lagstiftning och åtgärder för att bekämpa diskriminering.

Nu är det så att en hel del tycker att reglerna för ”familjeåterförening” är lite väl generösa, likaså ”en inkluderande politik för medborgarskap.”

Carlgren tar också upp det faktum att Sverige tagit emot en unik hög andel flyktingar och en mycket liten andel arbetskraftinvandrare. Andra länder har alltså tagit emot en högre andel arbetskraftinvandrare, vi tar nästan bara emot flyktingar. Siffrorna blir ju imponerade med detta i bakgrunden, men politiken i sig verkar destruktiv nationellt sett. Dessutom undrar man om det inte finns någon hake med siffrorna, den socialdemokratiska nomenklaturan är ju känd för sin kreativitet med statistiken.

På tal om socialdemokrater ja, var inte Carlgren riksdagsman för FP? Eller sviker mitt minne mig fullständigt? Nu framstår han ju som en exemplarisk företrädare för den socialdemokratiska integrationspolitiken.

tisdag, april 18, 2006

Vårbudgeten presenteras

Ja, vårbudgeten presenterades av Nuder. Tydligen går Sveriges ekonomi väldigt bra. Pengar skall brännas, det är ju valår. Nuder har enligt uppgift talat vitt och brett om att reformer för många miljarder skall genomföras i denna budget. Tittar man på de enskilda förslag som nu presenteras så är det svårt att vara kritisk. Det är satsningar på pensionärer, på studenter, samt satsningar på psykisk sjuka och hemlösa. Vem kan missunna den sista gruppen, de hemlösa och psykisk sjuka lite kaffepengar? Där skulle väl satsningen möjligen kunnat vara ännu större.

Jag får dock en dålig smak i munnen varje gång valfläsket kommer fram, det är så tydligt att det är valår, nu skall det satsas, pengar verkar finnas i överflöd (hur är det med våran statsskuld?). Tar politikerna oss för småbarn som skall mutas med godis? Är inte svenska folket mer intresserad av en stabil ekonomi över lång sikt som tryggar deras egen ålderdom samt deras barns framtid?

måndag, april 17, 2006

Ny abortlag

Från nästa år kommer svensk abortlagstiftning att ändras, det kommer att bli möjligt även för uländska kvinnor att göra abort i Sverige. Den lag som nu gäller är från 1975, den ger inte uländska kvinnor rätt till abort i Sverige, inte heller kvinnor som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till abort.
En av pådrivarna bakom den nya lagen är Carina Hägg (S), hon säger i SvD,
-" Det är jättemärkligt att den här begränsningen finns i Sverige när man inte har den uppdelningen i andra länder. Det är hög tid att vi står för en politik där alla kvinnor har rätt att bestämma över sin kropp och där svensk vårdpersonal slipper bryta mot lagen"
Nu är det lite märkligt resonemang Hägg för kan man tycka, , hon har själv aktivt uppmuntrat till att bryta mot lagen, detta genom att försvara olagliga aborter. Hon säger, -"där svensk vårdpersonal slipper bryta mot lagen", ja varför inte överföra detta resonemang på andra områden, höj hastighetsbegränsningarna "så vi slipper bryta mot lagen", eller sänk åldergränsen för inköp av aklohol, så jag "slipper bryta mot lagen" när jag handlar ut till ungdomarna o.s.v. Att en riksdagskvinna aktivt stödjer lagbrott på detta vis är högst märkligt, det svenska sättet att tackla detta problem är tydligen att ändra lagen.

Ett annat problem med den nya lagen är hur det skall betalas. Hägg tycker att dessa pengar skall tas av biståndspengarna. Personligen har jag väl inte så mycket att säga om det, förutom att dessa pengar väl är menade för svältande personer?
Ingrid Burman (V) tycker att svenska skattebetalare skall stå för notan. Det försalget är ju närmast perverst! Skall jag via skattsedeln betala polska kvinnors abort, detta p.g.a. att en majoritet av det polska folket tydligen inte vill ha fria aborter? Fullständigt sjukt!
Det enda vettiga är naturligtvis att dessa kvinnor får betala vad det koster själva. Det fanns en tid när Polens abortlag var "friare" än den svenska, då åkte svenskor till Polen för att göra abort, jag är dock tämligen säker på att det inte var polska skattebetalare som finansierade dessa aborter.

söndag, april 16, 2006

Fästingår i år?

Varje vår skriver tidningarna, "det blir ett fästingår i år". Är vintern mild så blir det fästingår. Är vintern snöfattig så skriver de att det blir ett fästingår, ety vintern har ju varit mild. Är vintern kall men snöfattig skriver de i alla fall att det blir ett fästingår. Tänkte i min enfald, denna vinter, denna vinter KAN de helt enkelt inte skriva att det blir ett fästingår, ingen med sina sunda vätskor på plats kan beskriva vintern som mild.
Vad får jag se när jag surfar in på DN? Jo, jag läser med oförställd häpnad "Det kan bli ett riktigt fästingår i år"! Va!! Hur i hel.... Jo det har nämligen varit ett rejält snötäcke som skyddat de små krypen. Men hallå! Förr var ju alla vintrar snörika och kalla, inte fan frodades fästingarna då? I Norrland så är vintrarna svinkalla men snörika, inga fästingar. Detta gör att jag inte riktigt tror på Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi. Jag tror ta mig fan att de flesta fästingar gått under denna vinter. Vem får rätt, professorn eller jag?