fredag, april 21, 2006

Skola stängd p.g.a. våld och vandalisering

En skola i Malmö stängs inför nästa läsår p.g.a. våld, hot trakasserier och vandalism. Problemen har funnits länge på skolan, efter ett besök av skolverket så var politikerna i Fosie tvungna att göra något, situationen blev ohållbar. Skolverket kritiserade miljön för både elever och personal. Så här skrev skolverket:

Klimatet på skolan har under senare år blivit allt hårdare och kroppsnära konflikter är vanligt förekommande. Bråk och förstörelse hör till vardagen och rädslan bland de yngre eleverna för sina äldre kamrater har brett ut sig. Personalen berättar om normlöshet, maffiastämning och ghettomentalitet och menar att det förekommer både hot och bestraffningar bland eleverna.”

Denna förödande kritik fick till slut de kommunala politikerna att stänga högstadieskolan, de lägre årskurserna kommer att vara kvar på Hermodalsskolan. Högstadieeleverna kommer att spridas på fyra andra skolor.

Bakgrunden till dessa problem står också att läsa i skolverkets rapport, så här står det i denna:

"Skolans upptagningsområde är socioekonomiskt belastat och präglas av familjer som lever under mer eller mindre svåra ekonomiska förhållanden. 95 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och boende som blivit mer etablerade i samhället har sökt sig till andra delar av Malmö, vilket lett till att skolans upptagningsområde ytterligare utarmats."

Skolan uppvisar ren och skär segregation alltså. Vi undrar vad Carlgren skulle säga om detta, han kan säkert hitta något positivt som tyder på bra integrering i det svenska samhället. När politikerna får ta till så drastiska metoder som att stänga högstadiet på en skola så har det gått för långt. Problemen gäller inte bara denna skola, utan är ett allmänt samhälleligt problem, samt ett skolproblem.

Svenska skolan har under en längre tid präglats av normlöshet och gränslöshet. Gränser finns ju i svenska skolan, med lärare har inga sanktionsmöjligheter mot allvarliga brott mot de regler vi alla behöver. Ett av problemen är väl den moderna ”kundorientering” som introducerats i vårt skolsystem. Föräldrarnas inflytande har ökat markant på gott och ont. Föräldrar vill många gånger aldrig inse att deras egna barn gör något fel.

Ett annat problem är den allmänna segregationen som blivit följden av nuvarande flyktingpolitik, samt den integrationspolitik som regeringen med förre integrationsministern, Mona Sahlin, står för.

Om inte detta är en allvarlig varningsklocka så lär regering och riksdag aldrig vakna.

Här kan ni läsa om föräldramötet i samband med stängningen av högstadiet.

2 kommentarer:

Weine berg sa...

Här funderar jag om det inte vore läge för mig att göra en uppföljare till min bildsatir av Mångkulturåret 2006....

Robsten sa...

Ja, det vore kul. Mästaren annars är väl Strokirk.