lördag, november 22, 2008

Skriv på mot Lissabonfördraget! Krav på nyval

På begäran lägger jag ut denna länk för att skriva på mot Lissabonfördraget och kräva nyval. Makt kommer att förskjutas från Sverige mot EU och Bryssel när/om Lissabonfördraget klubbas igenom. Det finns människor i Sverige som tycker vi har för lite makt redan i dag, inte blir det bättre efter att detta fördrag gått igenom.

Länk Petition

fredag, november 21, 2008

Riksdagen gjorde det alla visste att den skulle göra

Det är knappast en överraskning för någon att riksdagen skulle rösta "Ja" till Lissabonfördraget. Spänningsmomentet var lika med 0. Det skulle ha blivit betydligt mer spännande om vi hade en folkomröstning som Irland, där det ju blev ett "Nej". Själv har jag inte orkat sätta mig in i Lissabonfördraget. Jag visste ju att riksdagen skulle rösta igenom ett svenskt "Ja" oavsett vad jag och andra medborgare tycker. För att jag skulle sätta mig och råplugga fördraget krävs att jag får vara med och rösta i frågan, nu är det ju en exklusiv fråga för vår politiska elit.

I en folkomröstning som gäller vårt medlemskap i EU skulle förmodligen en majoritet av Sveriges befolkning rösta för att vi skulle stanna i EU. Det känns förmodligen orealistiskt att gå ur EU just nu för många människor. I övrigt så är svenska folket betydligt mer EU-skeptiskt än riksdagen och vårt politiska skikt. Alla vet att det är så och alla känner på sig att det är ett demokratiskt problem. Inga medier, tidningar eller TV-kanaler tar dock upp frågan och belyser det ur ett demokratiskt perspektiv. Det känns inte främmande att Janne Josefsson skulle kunna göra ett program som tar upp klyftan mellan våra yrkespolitiker och befolkningen i övrigt, Josefsson har glädjande nog blivit mer och mer politiskt inkorrekt för varje år, och i motsvarande grad blivit alltmer populär bland TV-tittarna.

Det är uppenbart att medlemsländer undviker folkomröstningar om Lissabonfördraget efter Irlands "Nej". Det är betydligt säkrare att medlemsländernas respektive riksdagar få rösta igenom förslaget. När tidningar och TV tar upp vilka länder som sagt "Ja" till fördraget i motsats till Irland som sagt "Nej", så tar medierna inte ens upp att skillnaden också var den att Irland faktiskt hade en folkomröstning där den röstberättigade befolkningen sade sitt i frågan. Det blir spännande att se vilka partier som kommer att gå framåt i det stundande EU-valet 2009. Skall EU-kritiska partier går framåt i detta val, eller kommer valet att likna ett riksdagsval? Förövrigt så finns det bara ett riktigt EU-kritiskt parti kvar i vårt land efter att MP slopat sitt utträdeskrav.

Länk DN

Länk SvD

onsdag, november 19, 2008

Vem driver samhällsutvecklingen, vem tar konsekvenserna

Sveriges första s.k. "gated community" har invigts. Det är Victoria park i Malmöområdet. Det är en liten stadsdel i sig, som är inhägnad och bevakad. Området bjuder säkert på en del lyx och bekvämlighet, men den största drivkraften för att skapa sådana områden är säkerheten. Inte så konstigt tänker många människor. Otryggheten ökar år från år, likaså den grova brottsligheten. Vem vill inte bo i skyddade småsamhällen där man kan känna sig säker i en otrygg omvärld?

Säker många människor vill känna sig säkrare i sin hemmiljö. Få har råd att bo i dessa "communitys dock. I USA är det vanligt med dessa små samhällen med stängsel och vakter som patrullerar området. Utvecklingen går alltså åt samma håll som i USA. Få människor med mycket pengar får råd och möjlighet att bo skyddat. Det stora flertalet kommer dock inte få råd att bo i något "gated community". Är det denna samhällsutveckling vi vill ha? Vi lever i en demokrati, alltså borde det vara den stora massan röstberättigade som styr utvecklingen i samhället. Är det åt detta håll vi velat vandra? Svaret är med största säkerhet "nej". Det var inte så länge sedan vi inte ens låste dörrarna om oss. Vi gick ut i staden vilken tid på dygnet som helst och kände ingen fruktan för det. Läget är ett annat i dag som vi alla vet. Vårt samhälle utvecklas i en riktning vi inte vill, trots att det är vi väljare som skall styra utvecklingen. Demokratin fungerar inte som det var tänkt helt enkelt.

En förklaring är ju naturligtvis att vi påverkas av omvärlden antingen vi vill det eller inte, oavsett politiska beslut. En annan förklaring är att människor inte uppfattar konsekvenserna av politiska beslut. Om politikerna tar ett beslut så får det en konsekvens som är helt uppenbar och som media och politiker deklarerar. Dessutom får detta beslut bieffekter som varken media eller politiker gärna pratar om, i fall de ens tänker på dessa effekter själva. Ett exempel som är konkret läste jag i boken "Svensk maffia" nyss. Om inte Öresundsbron hade byggts så hade de brottsbelastade MC-klubbarna i Skåneregionen inte kunnat ha utvecklats på det sätt de gjorde. En ledare för en stor och fruktad MC-klubb citeras i boken och säger rent ut att "har de byggt bron får de ta mig fan skylla sig själva". Att det blivit lättare att röra sig genom gränser i Europa verkar mest kriminella organisationer tjänat på, vi som inte är kriminella har alltid rört oss obehindrat i Europa. Jag tågluffade genom Europa när jag var ung och jag hade inga som helst problem med några gränser.

Det mest uppseendeväckande i hela denna utveckling är att de människor (eller samhällsklass i alla fall) som drivit på utvecklingen mot globalisering och en mycket generös flyktingpolitik är de som kommer att bosätta sig i dessa "gated communitys". De kommer att låta oss andra stanna utanför i otryggheten som de själva skapat. De som pratar om globalisering och en generös flyktingpolitik är de som om ett tag kommer att bosätta sig bakom stängsel och vakter för att slippa konsekvenserna av deras egen politik. Konsekvenserna får andra ta.

Länk Aftonbladet

måndag, november 17, 2008

Himla tjat om att regeringen inte har folket med sig!

Ja, det var ett himla tjat på nyheterna i kväll om att regeringen inte har folkets stöd för att sända mer trupper till Afghanistan, eller ens ha kvar de trupper som finns där i dag. Man önskar att samma intresse för folkets åsikt gällde i andra frågor också, t.ex. flyktingpolitik och pensionssystem. Hur stort är folkets stöd för den politik som drivs i dag när det gäller dessa områden, någon från SVT som är intresserad?

söndag, november 16, 2008

Hur Alliansen tänker angående homoäktenskap

Ingen stor fråga för mig personligen, men nu förstår jag hur Alliansen tänker när de skall införa könsneutrala äktenskap. Chris Rock förklarar det utomordentligt väl i denna video, OBS den måste ses;-)

KD lika stort som Sd enligt senaste SIFO

Enligt senaste SIFO har regeringspartierna tagit en bit på oppositionens försprång, Alliansen har närmat sig vänsterblocket med fyra procentenheter. Socialdemokraterna har backat mest av alla partier, de går bakåt med 2.9 procentenheter. Kristdemokraterna är enligt denna undersökning lika stort som Sd och skulle klara riksdagsspärren nätt och jämt. Den stora frågan inför nästa riksdagsval blir om KD kommer att sitta kvar i riksdagen eller åka ur.

Dilemmat för KD är att när partiet övergivit sina hjärtefrågor och anpassat sig till de andra Allianspartiernas politik så finns det inte så stor anledning för människor att rösta på partiet längre. Taktiken att alla nuvarande riksdagspartier triangulerar in sig mot mitten för att kapa åt sig mittenväljarna är på lång sikt obegriplig, det lämnar ju väljare på kanterna utan alternativ. Dessutom är det förmodligen så att en del "mittenväljare" står i mitten på den politiska skalan när det gäller ekonomiska frågar, i andra frågor står en hel del av dessa väljare betydligt längre till det som normalt kallas "höger".

Man kan förstå förvirringen bland kärnväljarna, när ett parti som KD slutar att föra fram kristna värderingar och åsikter, för att plötsligt börja försvara andra religioner. På kort sikt kan man förstå taktiken att triangulera in sig mot mitten för att kapa någon procent av väljarna från ett annat parti, men på lång sikt är taktiken obegriplig och dömd att misslyckas. Hela sättet att resonera på måste bygga på något slags tankefel. Gäller det att komma bäst ut i nästa opinionsmätning skulle taktiken vara rätt, men det är nog inte strategin för dagens partier, riktigt så dumma kan de inte vara.

Dessutom är det ett demokratiskt problem att alla nuvarande riksdagspartier rör sig mot mitten och börjar få politiska program som är förvillande lika varandra. Hela iden med demokrati är valmöjligheter för den enskilda väljaren. Det innebär val mellan olika alternativ. Att välja mellan partier som i princip driver samma politik i viktiga frågor är knappast verklig demokrati och lämnar inget reellt val till den som går och röstar.

Länk SvDLänk DN