lördag, augusti 16, 2008

Otroligaste jag har sett i idrottssammanhang

Ja, 100 metersfinal med en hel del av världens bästa löpare på startlinjen, det är läge för alla löpare att vara en smula spända. En löpare var helt avspänd, Usain Bolt. Starten går och Bolt drar ifrån något fruktansvärt, alla de andra löparna blir plötsligt långt efter. När han närmare sig mål släpper han ut armarna och springer AVSTANNANDE i mål, på 9.69. Jag tar det en gång till, Bolt springer AVSTANNANDE lekande i mål på nytt världsrekordet 9.69. Det skall inte gå helt enkelt, det är omöjligt, ändå gjorde han just det. Jag kanske drömmer, det har kanske inte hänt i verkligheten. När jag vaknar kanske den riktiga finalen går.

Länk DN

Länk SvD

LÄS DETTA! Appropå domarskandalen i brottning

Ja läs vad som står i DN om Abrahamians skandalomsusade match i semifinalen.

Trots begäran från Mylläri vägrade domarna att specialgranska videoupptagningen. När filmen senare granskades visade det sig, enligt SOK, att domarna felaktigt berövat Abrahamian poäng.

Det är alltså fastslaget att domarna gjorde fel. Abrahamian fråntas bronset och rullas i tjära och fjäder. Jag undrar nu vad som kommer att hända med domarna som bevisligen gjorde fel?

Länk DN

Ett inhumant system

I dagens DN finns en artikel som handlar om det s.k. återvändarbidraget. Det är för få som söker bidraget och staten har pengar över eftersom antalet flyktingar som nappat på att återvända med bidraget som morot är för litet. Vid årsskiftet infördes en ny regel som innebar att även gömda flyktingar som tidigare fått avslag kan söka bidraget och återvända. Detta har inte heller blivit någon succé. Det står om en afghansk familj som fått avslag men som ändå valt att stanna i landet. Familjen överväger inte att återvända med detta bidrag som morot. Så här står det i artikeln.

Sirwan, hans hustru Vian och deras två barn, 16 och 3 år gamla, är kurder från norra Irak. De har fått avslag på sina asylansökningar flera gånger och ska utvisas. De har hållit sig gömda i mer än två år.

De har alltså fått avslag flera gånger. Följden är att de kunnat stanna i landet och etablera sig fast de uppenbart inte har asylskäl. Det ena barnet kan börja skolan här och känna sig som svensk eventuellt. Följden av detta är också att handläggarna som avgör ärendena blir överlastade med arbete och väntetiden blir orimligt lång innan ärenden avgörs. Vi fick ju ett nytt system för ett tag sedan där ärendena avgörs i domstol och där man bara kan överklaga en gång. Det har inte stått så mycket i tidningarna om hur detta system fungerar. Ärendena skall helst avgöras inom en månad, med överklagan som väl kommer automatiskt vid ett avslag skall hela proceduren vara klar efter högst två månader. Vid ett avslag även en andra gång skall den asylsökande förpassas till sitt hemland omedelbart. Räcker inte antalet handläggare och domstolspersonal till skall regeringen utöka detta system så väntetiden aldrig blir längre än två månader. Det finns absolut inga ekonomiska argument för att inte skapa ett system som klarar av alla ärenden på högst två månader. I långa loppet så skulle Sverige garanterat tjäna på ett utökat snabbt system som är anpassat för den ström av flyktingar vi tar emot. Att sedan flyktingströmmen blivit större p.g.a. de signaler våra regeringar skickat ut till omvärlden är ytterligare en besvärande aspekt i vår asylpolitik. Vidare säger Sirwan, mannen i familjen, så här i artikeln.

Det är självklart att vi försöker stanna. Här tjänar jag 25 000 i månaden. Vad är då 50 000 kronor om jag återvänder till arbetslöshet.

Och jag riskerar livet om jag återvänder. Då tar jag hellre mitt liv här, lägger han till.
När kvällen kommer låser familjen om sig med dubbla lås.

Jag har mardrömmar om att polisen ska komma och knacka.

Återvändarbidraget bör omedelbart fördubblas. Man kan diskutera det moraliska i att fördubbla bidraget men huvudsaken är att det fungerar. Hur Sirwan riskerar livet är oklart eftersom artikeln inte behandlar just det, dock torde risken i norra Irak för kurder normalt inte vara så stor att man erhåller asyl.

Att leva med dubbla lås och ständig oro är inget meningsfullt liv. Vi har gått vilse i vår flyktingpolitik och den borde göras om från grunden. Vår flyktingpolitik är inte bra, den fungerar inte och den har i sin iver att vara så human som möjligt blivit inhuman. I Sverige är alltså familjen så rädd för svenska polisen att de lever i ständig oro. Är det så vi vill ha det? Så här står det i artikeln.

Trots att Sirwan och hans familj har avslagsbeslut fortsätter livet på ett sätt nästan som tidigare: 16-åringen går i skola och Sirwan fortsätter att jobba. Han är heltidsanställd hantverkare, han arbetar vitt på ett stort företag, han betalar a-kassa och skatt.

Det här understryker att hela vår asylpolitik havererat. Vi har fått en situation där det är naturligt att vistats illegalt i landet. Våra folkvalda politiker har misslyckats att skapa ett system som vi alla kan leva med och som en folkmajoritet vill ha. En missriktad humanitet, verklig eller skenbar har gjort att systemet fullständigt havererat. En fullständig restaurering av hela vår asylpolitik och praxis vid asylavslag är nödvändig.Länk DN

fredag, augusti 15, 2008

Även du min Brutus

Nu kräver även Moderaterna en jämställd förskola och obligatorisk genusutbildning för blivande lärare. Fram till nu har sådana förslag kommit främst från vänsterblocket, nu vill inte delar av Moderaterna vara sämre. Annars klagar många nyutbildade lärare på att de blir dåligt förberedda på lärarhögskolan för den tuffa verklighet de möter när de väl kommer ut och skall börja arbeta. Även gamla rutinerade lärare anser att de nyutbildade svävar en smula i det blå när de möter verkligheten med bråkiga klasser där det är svårt att upprätthålla ordningen. I det läget går ledande moderater ut och kräver genusutbildning. Så här säger Ewa Thalén Finné i SvD.

I både skollag och läroplan är kravet på lika behandling mycket framträdande, men väldigt lite har de facto skett. Nu är det dags att gå från ord till handling.

I verkligheten är det en skriande skillnad på skolundervisningen mellan problemområden och lugnare mer välbeställda områden. Det finns friskolor som sållat bort alla problem där undervisningen är av mycket högre kvalité än i de kommunala skolorna som får ta hand om allt. Kommunerna skär ner de ekonomiska resurserna i fattiga kommuner där de egentligen behöver alla resurser de behöver. I detta läge kräver alltså ledande moderater en könsmässig jämställd skola med genusutbildning på lärarhögskolan. Det verkar som om våra politiker tappat all kontakt med verkligheten.

Länk SvD

torsdag, augusti 14, 2008

Ännu en skandal i OS

Jag har tidigare skrivit om skandalen då Lotfi Ayed blev klockrent bortdömd i Los Angeles. Nu har kanske samma sak hänt på brottarmattan. Ara Abrahamian var uppe i semifinal i brottningens grekisk-romerska stil och förlorade på ett mycket märkligt sätt i dag. Jag var uppe i morse och såg matchen. Jag fattade ingenting när Abrahamian fick sin varning, dessutom fattades beslutet om jag såg rätt, efter att italienska tränare varit framme och pratat med domarna. Reaktionen blev våldsam och omedelbar för Abrahamian, han slängde bort sitt nyligen påsatta bandage i ursinne framför TV-kamerorna. I DN och SvD pratas det om skandalen på ett öppet sätt tycker jag. Jag hade nog önskat samma debatt när Lotfi blev bortdömd i Los Angeles, men den gången blev debatten betydligt försiktigare. Jag kan mycket mer om boxning än om brottning så jag vet med säkerhet att Lotfi blev bortdömd. När det gäller brottning så är jag betydligt mer osäker, men nog verkade domslutet mycket märkligt. Reaktionen hos Abrahamian och andra verkar också tyda på att det verkligen var en klockren bortdömning även denna gång.

Vi har ännu ett stort problem inom idrotten och OS-tävlingarna. Det är inte bara dopning av idrottare som är ett stort problem utan också tveksamma domslut, för att inte säga direkt felaktiga ojusta domslut. Det är inte längre misstankar om mygel vi pratar om utan vi kan nu börja prata om fastslaget mygel. Under förra OS-tävlingarna bröt en amerikansk simmare som var en stor stjärna och favorit klockrent mot reglerna vid vändningarna, det fick passera, andra simmare blev avstängda. Listan kan förmodligen göras mycket lång på sådana konstigheter. Det är dags att sluta att enbart fokusera på dopningen som enda problem inom OS-idrotten, vi har ännu ett stort och allvarligt problem.

Länk DN


Länk DN2

Länk DN3

Länk SvD

söndag, augusti 10, 2008

Ligger Sverige i Europa?

Niklas Ekdal beskriver i en ledare den politiska diskussionen i Danmark efter att han själv har vistats där en vecka. Ett utslag i en EU-domstol har underkänt de danska reglerna om anhöriginvandring. En debatt om detta har utbrutit i Danmark, det är inte konstigt. Vi minns nog själva det s.k. Waxholmsmålet. Så här skriver Ekdal i sin ledare.

Kommer vi att gå samma väg (som Danmark min anm.), med ännu hårdare restriktioner på invandringen? Är det folkmajoritetens önskan? Ligger det i nationens intresse att stänga gränserna?

Ännu hårdare restriktioner? Just nu har vi Europas generösaste regler, det är därför flyktingströmmen från Irak vänds till vårt land naturligtvis. Vi har tagit emot hälften av alla irakflyktingar som flytt till väst. Det är INTE så att vi ligger i europatopp när det gäller restriktiva regler. Vad gäller folkmajoritetens önskan så får vi väl ta reda på vad den anser i frågan, det är liksom det demokrati handlar om, inte en massa tomma klyschor om att vi alla är lika. Sedan är ju en restriktivare flyktingpolitik knappast samma sak som att stänga gränsen. Har Danmark och Finland stängda gränser? Vidare skriver Ekdal.

Fredrik Reinfeldt borde vara lika kategorisk som oppositionsledaren. Sverigedemokraterna är inga harmlösa välfärdsnationalister som bara "kritiserar en misslyckad invandrar- och flyktingpolitik". Sverigedemokraterna graderar människovärde efter hudfärg och kolporterar en skruvad verklighetsuppfattning om "invandringens kostnader".

Ja varför inte be Reinfeldt att förbjuda alla partier som överhuvudtaget har en annan åsikt än den etablerade i flyktingpolitiken, i demokratins namn. Man får känslan av att det politiska och mediala etablissemanget glömt bort vad demokrati handlar om i grunden. Dyker en åsikt upp som inte omhuldas av det politiska etablissemanget är det ett hot mot demokratin, det var knappast tanken med vår representativa demokrati. Så det eviga "tugget" om rasism och invandringens kostnader. Flykting och asylpolitik har inget med rasism att göra, det är ett politiskt och praktiskt ställningstagande som alla jordens nationer gör. Alla jordens nationer har en politik på området och enligt Ekdal skulle väl hälften av alla jordens nationer vara rasistiska, däribland våra grannländer Danmark, Finland och Island. Det är i själva verket ett fult debattknep att så fort någon vill ha en restriktivare politik än det politiska och mediala etablissemanget så kommer beskyllningen om rasism med automatik. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att ha det på detta vis. Vill Ekdal verkligen veta vad en folkmajoritet tycker i demokratins namn kan han inte anklaga alla som är för en stramare politik än han själv vill ha, för rasism. Frågan om kostnaderna är mycket svår och alla ekonomer kommer fram till olika siffror. Jag försökte studera vad olika ekonomer sagt och skrivit under flera månader och ägnade i princip all min fritid åt denna fråga. Jag har därför den goda smaken att lämna denna fråga då jag anser den vara mycket komplicerad och svår, även för utbildade ekonomer. Om etablissemanget ville skulle de säkert kunna göra mer för att bringa ljus i denna mycket komplicerade fråga. Till sist skriver Ekdal.

Sverige behöver även i framtiden injektioner av arbetsvilliga, företagsbenägna och utbildade invandrare. På den punkten kommer EU, tvärt emot vad Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna vill lura i oss, att visa sig vara en välsignelse

Nu skall det ju i princip vara flyktingar Sverige skall ha tagit emot. Enligt den politik regering och riksdag har slagit fast. Det blir svårt att i längden låtsas som om vi för en politik som vi inte gör i verkligheten. Ekdal vet också att många som fått asyl inte är flyktingar. Det är därför han pratar om framtida arbetskraftsbehov. Men det är ju INTE det vår flyktingpolitik bygger på. Enligt Ekdal skulle vi ju skrota vår flyktingpolitik och börja med arbetskraftsinvandring. Nu är det ju så att även under brinnande högkonjunktur så hade vi uppemot 290,000 arbetslösa. Att sia om framtida behov av arbetskraft måste vara en demokratisk fråga vi alla kan diskutera öppet. Eller är det så att om man anser att Sverige inte behöver så mycket importerad arbetskraft Ekdal anser så är man i grunden "främlingsfientlig"?

Länk DN

Grattis Emma!

Den här bloggen börjar likna mer en OS-blogg än en politisk blogg, ber om ursäkt för det. Blir väl ändring på det efter helgen. Först ett stort grattis till Emma Johansson, hon tog silver i damernas linjelopp på cykel. Alla trodde att det var Susanne Ljungskog som gällde som svensk favorit, hon hamnade på en 21 plats. I stället var det, den för mig okända Johansson som överraskade och tog en mycket hedersam silverplats. Jag minns förövrigt fortfarande Bernt Johanssons tokryck i München som ingen trodde skulle hålla. Både jag och kommentatorerna gapade av förvåning när det visade sig hålla och han tog guld.

Förövrigt grumsade kommentatorerna i boxningen om att det var några få nationer som fullständigt dominerar sporten. Vad är det då inom simningen undrar jag? USA är så fruktansvärt dominant inom OS-simningen så intresset börjar faktiskt dala, USA är lite för dominant. Ingen kommentator har dock ännu grumsat om detta.

Länk SvD


Länk DN

Domarsystemet fungerar helt enkelt inte i OS-boxningen

Såg precis en match mellan en armenier och en kille från Dominikanska republiken. Armeniern fick in en massa rena tydliga slag som han inte fick poäng för. Killen från Dominikanska republiken fick betalt för allt, träffar jag inte såg t.o.m. Detta fungerar helt enkelt inte, något är mycket lurt med dessa poängtryckningsmaskiner. Ibland är det så att det blir fel, en domare ser inte en träff ur en viss vinkel, men någon måtta får det vara.

Mannen från Armenien måste känna sig mycket olycklig, han vet ju hur många träffar han fick på motståndaren, som han i princip inte fick något betalt för. Det är ett stort problem med subjektiva domare i olympiska spel. Vi minns spelen i Los Angeles som nästan blev lite pinsamma i alla dessa bedömningssporter där publiktrycket fick domarna att tappa fattningen. En svensk boxare Lotfi Ayed, blev klockrent bortdömd mot en amerikan. Jag glömmer det aldrig, något så fruktansvärt oärligt och osportsligt har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Den svenska domarbasen Ronge, fick försvara domarna på olympiaden, fast men märkte att han själv var skakad. Lotfi blev klockrent bortdömd. Den svenska debatten efteråt var påtagligt tam och lågmäld. Jag undrar fortfarande varför.

Vi har ett problem i alla bedömningssporter, domarna sviktar alltför ofta och alltför påtagligt. Vi som ser matcherna och tävlingarna från TV-soffan är också subjektiva och vill gärna skylla svenska nederlag på domarna om det är möjligt. Men i matchen mellan armeniern och killen från Dominikanska republiken var jag fullständigt objektiv och höll definitivt inte på någon av boxarna.