lördag, augusti 16, 2008

Ett inhumant system

I dagens DN finns en artikel som handlar om det s.k. återvändarbidraget. Det är för få som söker bidraget och staten har pengar över eftersom antalet flyktingar som nappat på att återvända med bidraget som morot är för litet. Vid årsskiftet infördes en ny regel som innebar att även gömda flyktingar som tidigare fått avslag kan söka bidraget och återvända. Detta har inte heller blivit någon succé. Det står om en afghansk familj som fått avslag men som ändå valt att stanna i landet. Familjen överväger inte att återvända med detta bidrag som morot. Så här står det i artikeln.

Sirwan, hans hustru Vian och deras två barn, 16 och 3 år gamla, är kurder från norra Irak. De har fått avslag på sina asylansökningar flera gånger och ska utvisas. De har hållit sig gömda i mer än två år.

De har alltså fått avslag flera gånger. Följden är att de kunnat stanna i landet och etablera sig fast de uppenbart inte har asylskäl. Det ena barnet kan börja skolan här och känna sig som svensk eventuellt. Följden av detta är också att handläggarna som avgör ärendena blir överlastade med arbete och väntetiden blir orimligt lång innan ärenden avgörs. Vi fick ju ett nytt system för ett tag sedan där ärendena avgörs i domstol och där man bara kan överklaga en gång. Det har inte stått så mycket i tidningarna om hur detta system fungerar. Ärendena skall helst avgöras inom en månad, med överklagan som väl kommer automatiskt vid ett avslag skall hela proceduren vara klar efter högst två månader. Vid ett avslag även en andra gång skall den asylsökande förpassas till sitt hemland omedelbart. Räcker inte antalet handläggare och domstolspersonal till skall regeringen utöka detta system så väntetiden aldrig blir längre än två månader. Det finns absolut inga ekonomiska argument för att inte skapa ett system som klarar av alla ärenden på högst två månader. I långa loppet så skulle Sverige garanterat tjäna på ett utökat snabbt system som är anpassat för den ström av flyktingar vi tar emot. Att sedan flyktingströmmen blivit större p.g.a. de signaler våra regeringar skickat ut till omvärlden är ytterligare en besvärande aspekt i vår asylpolitik. Vidare säger Sirwan, mannen i familjen, så här i artikeln.

Det är självklart att vi försöker stanna. Här tjänar jag 25 000 i månaden. Vad är då 50 000 kronor om jag återvänder till arbetslöshet.

Och jag riskerar livet om jag återvänder. Då tar jag hellre mitt liv här, lägger han till.
När kvällen kommer låser familjen om sig med dubbla lås.

Jag har mardrömmar om att polisen ska komma och knacka.

Återvändarbidraget bör omedelbart fördubblas. Man kan diskutera det moraliska i att fördubbla bidraget men huvudsaken är att det fungerar. Hur Sirwan riskerar livet är oklart eftersom artikeln inte behandlar just det, dock torde risken i norra Irak för kurder normalt inte vara så stor att man erhåller asyl.

Att leva med dubbla lås och ständig oro är inget meningsfullt liv. Vi har gått vilse i vår flyktingpolitik och den borde göras om från grunden. Vår flyktingpolitik är inte bra, den fungerar inte och den har i sin iver att vara så human som möjligt blivit inhuman. I Sverige är alltså familjen så rädd för svenska polisen att de lever i ständig oro. Är det så vi vill ha det? Så här står det i artikeln.

Trots att Sirwan och hans familj har avslagsbeslut fortsätter livet på ett sätt nästan som tidigare: 16-åringen går i skola och Sirwan fortsätter att jobba. Han är heltidsanställd hantverkare, han arbetar vitt på ett stort företag, han betalar a-kassa och skatt.

Det här understryker att hela vår asylpolitik havererat. Vi har fått en situation där det är naturligt att vistats illegalt i landet. Våra folkvalda politiker har misslyckats att skapa ett system som vi alla kan leva med och som en folkmajoritet vill ha. En missriktad humanitet, verklig eller skenbar har gjort att systemet fullständigt havererat. En fullständig restaurering av hela vår asylpolitik och praxis vid asylavslag är nödvändig.Länk DN

8 kommentarer:

Anonym sa...

du verkar ju inte få mycket rätt här. till att börja med så ligger inte kurdistan i afghanistan. men det gör väl ingen skillnad för dig. utland som utland.

Robsten sa...

Jepp stämmer, en riktig groda. Blir så när man skriver samtidigt som man messar och tittar på OS samtidigt. Tror reportaget om Tessans spruckna dräkt kom samtidigt som jag skrev dessutom.

Illwill sa...

Egentligen är det väl rätt enkelt? Ändra lagen så medborgarskap kan återtas. Utvisa alla som missköter sig och även deras närmaste släkt vid behov. Om en yngre arabisk eller somalisk förmåga våldtar någon, ut med den och dess hela familj.

Inga om eller men, skaffa avtal med de länder som tar våra pengar (läs: bidrag) och säg helt enkelt att antingen tar de emot dräggen eller så slutar vi slänga stålar på dem.

Våldtäkt eller andra brott, inte lärt sig flytande svenska på 5 år, vägran att anpassa sig efter svenska regler och lagar och så vidare...vill de inte anpassa sig efter Sverige och svenskarna så ska de inte bo här. Ut med dem, sätt dem på ett plan och dumpa dem i deras föredragna skitland.

Hur fängelseceller i andra länder för en tiondel av vad det kostar här. Utvisa dem först, låt dem sen sitta av sitt straff i sina hemländer. "Våldtog en svensk tjej? Var så god, 25 år i somaliskt fängelse!"

Politiskt korrekt? Kanske inte direkt...men rättvist och logiskt. Kan garantera att de invandrare som faktiskt vill bo i Sverige, som lär sig svenska och vill följa lagar och inte bete sig som djur skulle få högre status och skulle trivas bättre även de.

Måste vara jävligt jobbigt att heta Ali Mohammed i Sverige, kunna svenska och sköta sig och veta att alla ser ner på en för att 99% av andra som ser ut och heter som en själv är drägg. Ska vi lösa Sveriges enorma problem så måste vi acceptera vetenskapen, skrota det politiskt korrekta och göra oss av med drägget som inte är svenskt. Med undantag för drägget och folkförrädarna så skulle alla tjäna på det.

Robsten sa...

Jag kan också ana att ordvalet inte är riktigt politiskt korrekt;-)

Daniel sa...

Lite lustigt i vilken ordning den "flyktingen" har som skäl att inte åka hem.

1. Pengar, här tjänar han 25 000:- osv.

2. Han riskerar livet...

Kul och se att det inte handlar om pengar utan om liv för en gång skull... :)

z999 sa...

Illwill, har bara en invändning och det är mot kravet på språkunskaper. Jag anser att de som invandrat hit får sköta den biten själva. Jag tror inte på att pressa invandrare till att lära sig svenska för att detta sedan ska ge invandraren jobb som i sin tur ska ge skattemedel åt staten och andra förtjänster i samhället. Väljer inte invandrare själva att anpassa sig så ska inte staten dadda runt med dom och hjälpa dom med att anpassa sig.

Anonym sa...

Intressant läsning.Minngor

Anonym sa...

Intressant läsning.Minngor