lördag, juni 25, 2011

Fuskande tredjelandsstudenter


I dagens SvD står det om studenter från ”tredjeland” alltså utanför EES-området som sökt och fått tillstånd att studera vid svensk högskola. Enligt artikeln så dyker var tredje student inte upp vid det lärosäte där de skall studera. I stället misstänks dessa saknade studenter söka svarta jobb. Så här står det på SR:s hemsida.


Frågan är vad som händer sedan. Enligt stickprov som Gränspolisen gjort på flera hundra personer som kommit till Sverige som studenter visar att runt var tredje aldrig dök upp på någon skola. När Migrationsverket undersökte saken för sju år sedan blev resultatet liknande: Bara tre av fyra inresande studenter studerade.


Ett nytt system med studieavgifter skall införas efter beslut av regeringen. Det finns en chans att problemet med studenter som inte dyker upp vid sitt lärosäte då minskar. Regeringen har dock inrättat två stipendier som årligen omfattar 150 miljoner kronor. Dessa stipendier skall göra det möjligt för utländska studenter att studera i vårt land utan att behöva betala någon avgift. På sidan 20 står det om dessa stipendier i tilläggsbudgeten, LÄNK.


Enligt de direktiv och propositioner som regeringen givit är en av anledningarna till att vi tar emot s.k. tredjelandsstudenter att inhemska studenter skall bibringas kunskaper om andra kulturer och folk. Enligt Riksrevisionens rapport RiR 2008:22 (LÄNK) så sker detta inte i någon större omfattning. En av orsakerna är att tredjelandstudenter ofta har dåliga kunskaper i engelska och att de aldrig hinner lära sig svenska. Samma rapport talar också om svårigheterna med alla utländska ansökningar för studier i vårt land. Ett omfattande fusk förekommer och nästan hälften av ansökningarna sorteras bort för att de antingen är ofullständiga eller rena förfalskningar. 


I ljuset av allt fusk och alla svårigheter med tredjelandsstudenter är det svårt att förstå regeringens vilja att satsa stora pengar och resurser på denna verksamhet. Speciellt svårt att förstå regeringen iver att satsa på denna verksamhet blir det om man samtidigt betänker att det inte ger någon överdriven positiv effekt, ens vad gäller det kulturella utbytet. Till allt detta så kommer nu rapporter om att var tredje student inte ens dyker upp på det lärosäte där det är meningen att de skall studera. 


Vår regering har annars gjort sig känd för en stram budget och att snåla med pengarna. Arbetslinjen gäller och inga bidrag skall betalas ut i onödan. Försvaret har bantats ned till att det numera kan liknas vid en anorektisk svältkur. Områden det inte snålas med är när pengarna går till utländska medborgare. Stödlån till Grekland, bidrag till EU och utländska studenter satsas det pengar på. Regeringens globaliseringsiver är inte att miste på. 


Länk SvD


Länk SR

fredag, juni 24, 2011

Glad midsommar

Ja, midsommar är som alla andra högtider en högtidsdag vi firat långt innan kristendomens intåg i vårt land. Människorna som levde fordom i vårt karga land var beroende av naturen och årstiderna på ett mycket definitivare sätt än vad vi är i dag. De förkristna människorna som levde på våra breddgrader kunde med lätthet bestämma vilken dag på året som var längst (21 juni). Denna dag firades självklart då det redan med de första människorna på våra breddgrader förekom någon form av soldyrkan. Det finns bevis för det förkristna firandet på hällristningar. Det är osannolikt att man dansade "små grodorna" som är en dans av lite senare datum, men dansade gjorde man, redan då.

Vi får önska alla, oavsett politisk hemvist en trevlig midsommar med mycket sill, färskpotatis och lagom med "nubbe".  

torsdag, juni 23, 2011

Vinden har vänt


Vi har alla levt under trycket från den liberala och socialdemokratiska ideologin multikulturalism och det mångkulturella samhället. Vi som anmält en avvikande uppfattning har misstänkliggjorts på det grövsta vis och ibland blivit kallade för diverse mindre trevliga epitet. För inte länge sedan såg vi mångkulturalismens främsta förespråkare, Bengt Westerberg få ännu ett regeringsuppdrag i det politiskt korrektas tjänst. Var detta ett tecken i tiden? Sannolikt inte, det finns små tecken på att vinden vänt, att pendeln nått sitt ändläge och precis startat sin bana åt motsatt håll.


I dag går Stefan Attefall ut i en DN-artikel och slår ett slag för skolavslutningar i kyrkan. Attefall tvekar inte att godkänna ett visst inslag av kristet agerande av prästen vid avslutningen (nu väntar vi med spänning på att Svenska Kyrkan skall fördöma Attefall för detta). Detta är ju den symbolfråga som mer än någon annan speglar den politisk korrekta diskursen vi lever under i vårt land. 


Länk DN


Vi ser artiklar på Axess som i alla fall andas ett stort mått av politisk inkorrekt konservatism. Bara begreppet "konservatism" har ju annars varit besudlat och misstänkliggjort i vårt debattklimat. De enda godkända politiska ideologierna har ju annars varit olika varianter av liberalism, allt från nyliberalism till socialliberalism. En ganska ny artikel på Axess är skriven av Svante Nordin. Artikeln handlar om hur intoleranta rörelser kan utnyttja toleransen i vårt samhälle för att flytta fram sina egna intoleranta positioner. Detta dilemma, denna paradox hade inte behövt vara ett problem om vi bara använde vårt sunda bondförnuft och inte gav avkall på de principer som gör vårt samhälle just till ett tolerant sådant.   


Glöm inte att läsa Sara Mohammads artikel som också snuddar vid vår akilleshäl, vår upphöjda och blinda tolerans.  


Länk Axess Nordin


Länk Axess Mohammad


Ett annat tecken på att i alla fall den politiska takhöjden blivit högre är när den skam-mördade Abbas Rezais juridiska ombud, Elisabeth Fritz sade rakt ut i TV-rutan, på bästa sändningstid, att det enda skamvåldets representanter är rädda för är utvisning. Jag tror inte innebörden i detta budskap riktigt gått fram till media och det politiska etablissemanget. Ja vi har självklart det främsta tecknet på att vinden har vänt, som vi alla vet, eller hur? ...SD i riksdagen dumbommar!


På 30-talet var den högsta politiska korrektheten rasbiologi, då främst framburen av dåtidens socialdemokrati. Vi har levt under en tung period av en särskilt sliskig variant av politisk korrekthet innehållande mångkultur, massinvandring och en massa tomma floskler. Roten till denna period kan finnas ända tillbaka till 20-talet och den svenska relativismen, med Uppsalafilosofin som speciell variant, främst företrädd av Axel Hägerström. Nu har dock vinden vänt och vi kan se fram emot en något mer sansad period vad gäller vårt politiska och ideologiska samhällsklimat.     

onsdag, juni 22, 2011

Faktum kvarstår, Södertälje är en förlorad stad


Özcan Kaldoyo och Olle Wiberg från Assyrian-Chaldean-Syriac Association skriver i en replik på DN-debatt ett svar till Carin Götblads ändå rätt tama artikel, där hon pekade ut Södertälje som en stad svårt märkt av brottslighet. Författarna går till starkt angrepp mot att Götblad pekar kollektivt ut syrianer som brottslingar i Södertälje. Jag läste Götblads artikel en gång till, men jag kan fortfarande inte hitta ett ord om syrianer i artikeln. Vilket jättelikt självmål! Götblad som kan de politiskt korrekta koderna (annars skulle hon inte sitta där hon sitter) aktar sig noga för att nämna ens något om "utländsk härkomst" så mycket mindre en speciell folkgrupp, ändå så reagerar författarna. Kaldoyo och Wiberg talar om gamla ordspråk, det finns faktiskt ett gammalt ordspråk för om någon som inte pekas ut reagerar ändå, det brukar ju som bekant bero på att man känner sig träffad eller på skuldkänslor. 


Författarna till repliken talar om en massa ekonomiska och juridiska lagar som de påstår skulle göra det omöjligt med en sådan verksamhet Götblad målar upp i sin artikel. Jag har ingen ekonomisk utbildning och dessutom är frågan hur relevanta juridiska spetsfyndigheter är i detta sammanhang. Faktum kvarstår, Södertälje är en stad där organiserad brottslighet styr stora delar av näringslivet. Exakt hur svarta pengar tvättas eller hur uppköp och annan verksamhet bedrivs är knappast en fråga för allmänheten. 


En liten detalj i det eko-juridiska resonemanget är ändå av allmänt intresse. Så här skriver författarna i sin replik. 


Carin Götblad vill införa en möjlighet att förverka egendom som har uppstått genom kriminell verksamhet. De flesta personerna, som i Carin Götblads typexempel bor i palatsliknande hus och nästan inte deklarerar för någon inkomst, har sedan tjugo-trettiotalet år varit tvungna att förklara hur detta är möjligt.


Här finns ett klart allmänintresse, som artikelförfattarna skulle kunna tillgodose dessutom. Många människor (undertecknad inberäknad) är förundrad över hur människor som kommit som flyktingar, erhållit asyl och som dessutom inte deklarerar för någon större inkomst, kan bygga sig dessa "palatsliknande hus". Man skulle också kunna göra något åt den "främlingsfientlighet" som många beklagar sig över, då det är en utbredd uppfattning att något inte stämmer när människor som fått asyl och inte tjänar några stora summor pengar, kan bygga sig rena palats. Skulle allmänheten bibringas information hur detta går till skulle många dimmor kunna skingras. Skulle det dessutom visa sig att det finns relevanta förklaringar som inte strider mot varken juridiken eller asylrätten så finns det allt att vinna på klarläggande i denna fråga.  


Oavsett ekonomiska och juridiska detaljer är det ett enormt stort samhällsproblem att brottssyndikat i princip tagit över hela städer i vårt land. Det är en utveckling som våra politiker är medskyldiga till och bär ett tungt ansvar för. Jag hoppas att vi slipper höra någon förnumstig extremliberal politiker mumla något om "globaliseringens små bieffekter" eller liknande. Det är jättebra om syrianer och andra grupper arbetar som Olofssons berömda bävrar, men de skall göra det inom samhällets ramar, inte upprätta parallella samhällen. Att upprätta parallella samhällen är bara tillåtet för biologiskt riktiga bävrar.


Länk DN-debatt