lördag, juni 25, 2011

Fuskande tredjelandsstudenter


I dagens SvD står det om studenter från ”tredjeland” alltså utanför EES-området som sökt och fått tillstånd att studera vid svensk högskola. Enligt artikeln så dyker var tredje student inte upp vid det lärosäte där de skall studera. I stället misstänks dessa saknade studenter söka svarta jobb. Så här står det på SR:s hemsida.


Frågan är vad som händer sedan. Enligt stickprov som Gränspolisen gjort på flera hundra personer som kommit till Sverige som studenter visar att runt var tredje aldrig dök upp på någon skola. När Migrationsverket undersökte saken för sju år sedan blev resultatet liknande: Bara tre av fyra inresande studenter studerade.


Ett nytt system med studieavgifter skall införas efter beslut av regeringen. Det finns en chans att problemet med studenter som inte dyker upp vid sitt lärosäte då minskar. Regeringen har dock inrättat två stipendier som årligen omfattar 150 miljoner kronor. Dessa stipendier skall göra det möjligt för utländska studenter att studera i vårt land utan att behöva betala någon avgift. På sidan 20 står det om dessa stipendier i tilläggsbudgeten, LÄNK.


Enligt de direktiv och propositioner som regeringen givit är en av anledningarna till att vi tar emot s.k. tredjelandsstudenter att inhemska studenter skall bibringas kunskaper om andra kulturer och folk. Enligt Riksrevisionens rapport RiR 2008:22 (LÄNK) så sker detta inte i någon större omfattning. En av orsakerna är att tredjelandstudenter ofta har dåliga kunskaper i engelska och att de aldrig hinner lära sig svenska. Samma rapport talar också om svårigheterna med alla utländska ansökningar för studier i vårt land. Ett omfattande fusk förekommer och nästan hälften av ansökningarna sorteras bort för att de antingen är ofullständiga eller rena förfalskningar. 


I ljuset av allt fusk och alla svårigheter med tredjelandsstudenter är det svårt att förstå regeringens vilja att satsa stora pengar och resurser på denna verksamhet. Speciellt svårt att förstå regeringen iver att satsa på denna verksamhet blir det om man samtidigt betänker att det inte ger någon överdriven positiv effekt, ens vad gäller det kulturella utbytet. Till allt detta så kommer nu rapporter om att var tredje student inte ens dyker upp på det lärosäte där det är meningen att de skall studera. 


Vår regering har annars gjort sig känd för en stram budget och att snåla med pengarna. Arbetslinjen gäller och inga bidrag skall betalas ut i onödan. Försvaret har bantats ned till att det numera kan liknas vid en anorektisk svältkur. Områden det inte snålas med är när pengarna går till utländska medborgare. Stödlån till Grekland, bidrag till EU och utländska studenter satsas det pengar på. Regeringens globaliseringsiver är inte att miste på. 


Länk SvD


Länk SR

5 kommentarer:

F.d. internationell student sa...

Fortsätt leva isolerad du... Och lycka till med det...

Nisse sa...

Jag har svårt att se det som ett problem att folk kommer hit och jobbar istället för studerar på de tillfälliga uppehållstillstånd som ges i sammanhanget. De försörjer sig själva och utför uppenbarligen arbete som någon vill betala för ska bli gjort.

Anonym sa...

Som Sverige sköter studentutbytet även med EU-länder, ger det ingenting. Känner t ex till massor av tyska ungdomar som efter 6-12 månader som Erasmus-studenter i Sverige inte har lärt sig ett enda ord svenska, eftersom undervisningen är på engelska och dessutom rätt segregerad. F ö är det ju så "bra" att alla svenska studenter kan engelska, så de som vill ha utbyte lika gärna kunnat stanna hemma. Eftersom de inte känner till Sverige efter sin tid i "utbytesbubblan" kan de inte heller ge landet något när de kommer ut i karriären.

Robsten sa...

För det första så handlar det om svartjobb Nisse, dessa skall ju helst bli vita och då kanske någon arbetslös ungdom kan ta dessa jobb. Så lätt vi plötsligt accepterat svartjobb?

För det andra så söker man uppehållstillstånd för studier så skall det gälla studier och inget annat av rent lagtekniska och principiella skäl.

För det tredje så riskerar dessa jobb-studenter inlemmas i skaran av "papperslösa som ju det är synd om, det görs ju snyftreportage om dem.

För det fjärde så pressar dessa svartjobb ner lönenivån på amerikans nivå, vilket många kanske tycker är bra, inte jag dock.

Anonym sa...

Motiveringarna som regeringen ger till stipendierna syns lite väl tunna om man beaktar den mycket stora andel av den svenska befolkningen som faktiskt redan har en utomeuropeisk bakgrund.
Läser man dessa rader kan man nästan tro att de avser de förhållanden som rådde på 60-70-talet innan den gigantiska invandringen tredje världen.

"Enligt de direktiv och propositioner som regeringen givit är en av anledningarna till att vi tar emot s.k. tredjelandsstudenter att inhemska studenter skall bibringas kunskaper om andra kulturer och folk.