måndag, juni 30, 2008

Märkligt om flyktingpolitiken

I en artikel i SvD säger Billström att asylpolitiken ligger fast. När man fortsätter att läsa artikeln framkommer det att politiska och mediala krafter vill att en förändring av flyktingpolitiken skall ske p.g.a. den svårighet som föreligger för de som får avslag på sin ansökan att återvända.

Så här står det i SvD.

Hittills har bara 45 personer kunnat avvisas med flyg till Bagdad som är den enda tillgängliga rutten till Irak. Flygbolaget Lufthansa tar bara ombord en avvisad person per flight.

Att svårigheter med att återbörda personer skulle påverka flyktingpolitiken (eller asylpolitiken som Billström klokt nog säger) är absurt. Det är ju viktiga och grundläggande principer som skall styra vår asylpolitik, inte tillfälliga svårigheter.

Om nu Lufthansa och andra flygbolag var lika noga med vilka människor de fraktade till Europa som från Europa skulle vi inte ha dessa problem. Hur kan t.ex. ensamkommande flyktingbarn resa runt halva jorden med dessa flygbolag? Hur har dessa barn fått alla papper i ordning inför sin flygresa, det är ju knappt vi vuxna klarar att ordna all pappersexercis.

Vänsterpartiets Kalla Larsson tycker att alla irakier skall få stanna i Sverige, så här säger han i SvD.

Det jag tror är det största problemet för asylsystemets legitimitet är att man inte följer de lagar som finns. Då skulle ingen kunna bli avvisad till Irak där det fortfarande pågår en väpnad konflikt.

Om vi strikt följde de lagar vi har skulle mycket få människor från Irak få stanna. Det råder ingen väpnad konflikt i egentlig mening i Irak. Även om det gjorde det skulle det vara fullkomligt orimligt att alla i de länder som ingår i en väpnad konflikt skulle få asyl per automatik. Föreställ er att Indien och Pakistan skulle hamna i en väpnad konflikt, då skulle 1.25 miljarder människor ha asylrätt i Sverige. Det är nog dags att skriva om de asyllagar vi har i dag, de är inte realistiska.

Länk SvD