lördag, februari 21, 2009

Media fungerar inte på rätt sätt i vårt land – rasism på polishögskolan

Nu kommer dementier om att det skulle förekomma rasism på polishögskolan. För ett litet tag sedan slogs det upp stort om att det förekommer rasism bland lärarna där. Nu träder en massa andra elever fram och säger att de aldrig hört något och att de aldrig kan tänka sig att sådant förekommit. Dessutom har skolan anmält sig själv för rasism. Det är ett smart sätt att få fram hur det verkligen förhåller sig, svart på vitt.

Förmodligen har han som heter "Ahmed" hört något negativt av någon lärare någon gång. Denne Ahmed är besviken över någonting och nu när polisen är i skottgluggen så tar han chansen. Eftersom polisen som organisation är mer eller mindre "lovligt byte" just nu så hoppar tidningar på, vilket de inte skulle ha gjort för ett halvår sedan och inte kommer att göra om ett halvår. Så här säger några elever.

De känner inte alls igen sig i beskrivningen, tvärtom menar de att inga studenter på skolan skulle acceptera att en lärare uttryckte främlingsfientliga åsikter. Astrit Neziraj säger samma sak. Han har sin bakgrund i Kosovo och har tidigare varit FN-soldat. Han tycker attityderna på polishögskolan är bättre än inom militären.

Fler spontana kommentarer från elever.

Andra reaktioner finns. Många undrar om Ahmed över huvud taget existerar i verkligheten och om han har gått på polishögskolan. DN har självklart kontrollerat Ahmeds historia på de punkterna.

Så här står det också i DN denna morgon.

Ahmed säger också att han skulle ha sämre möjlighet till karriär inom polisen än kolleger med svensk bakgrund.

Ja, jag tror faktiskt att det kan stämma. Jag tror att det gäller massvis med olika yrkeskarriärer för någon som kommer från en annan kultur. Skulle Ahmed ha exakt samma karriärmöjligheter som börsmäklare, lärare, politiker eller förresten som journalist på DN? Ja, det skulle han, om han kan språket lika bra som en infödd svensk av svensk härkomst och behärskar de kulturella och sociala koderna exakt lika bra. I annat fall så hämmas alla karriärer av bristande kompetens på det språkliga, kulturella och sociala området. Det gör sannolikt det inom alla karriärvägar inom alla yrken. Det har alltid varit så och kommer förmodligen alltid att vara så. Det är förmodligen så i alla länder värden över.

Det är orimligt att vad en person hört en gång under en utbildning startar ett drev eller en hel artikelserie i en rikstidning. Det finns säkert någon som hört någonting negativt inom alla utbildningar inom alla skolor. Känner man sig misslyckad eller på något sätt kränkt kan man inte starta ett massmedialt drev för det, det är helt enkelt inte sunt för ett samhälle. För några år sedan granskades anmälningar mot lärarhögskolan. Är det någon som minns det? Så kom det fram att minst 95 procent av alla anmälningar var helt orimliga. Någon elev hade kört i en tenta och genast gjort en anmälan för diskriminering. En elev hade anmält en lärare för diskriminering för att han INTE hade gjort några närmanden till eleven under ett privat förhör. Det var ju ett säkert tecken på diskriminering enligt anmälaren, som förresten körde i alla tentor.

En positiv sak sista tiden är att det verkar som att media och tidningar inte lika lätt kan starta urskillningslösa drev längre sedan bloggandet blev vanligt i vårt land. Jag kan ha fel men det är ändå en stark känsla att drevens tid är förbi i sin värsta form i alla fall. Det får vi ta som ett positivt ljus i mörkret.

Länk DN

onsdag, februari 18, 2009

Flyktingpolitiken, ett varv till

I dagens ledare på DN propagerar ledarredaktionen för fler flyktingar och fortsatt generösa regler. Ingen torde väl vara förvånad över det. Ledarredaktionens ståndpunkt i denna fråga är välkänd sedan länge. Att det skulle komma en reaktion efter moderaternas utspel i går var oerhört väntat. Dessvärre försöker redaktionen blanda bort korten en smula i sin artikel. Så här skriver redaktionen.

Men en större förbannelse är att endast en minoritet av de asylsökande, långt färre än i många andra länder, erkänts som flyktingar. För att få stanna i Sverige har i stället gällt att man antingen varit anhörig eller att man bär på ett stort lidande.

Men snälla redaktionen, det är ju just det vi som varit kritiska mot flyktingpolitiken sagt hela tiden, en liten minoritet av dem som får asyl är riktiga flyktingar. De har helt enkelt inte kunnat ge dem asyl som äkta flyktingar, då har man i stället gett dem asyl av andra skäl, i stället för att neka dem asyl. I andra länder har denna andel som räknats som äkta flyktingar varit långt större ja, de övriga har fått resa hem igen. Totalt sätt har de flesta europeiska länder tagit emot långt färre flyktingar än Sverige. Vidare skriver redaktionen så här.

Det är svårt att se varför grupper som flyr från vissa konflikter har så lätt att erkännas som flyktingar i andra länder men så svårt i Sverige.

Vilka konflikter menar redaktionen då? Och vilka länder menar redaktionen då? Totalt sett tar Sverige emot fler flyktingar än nästan alla jämförbara västländer. Under konflikten i Irak tog Sverige emot överlägset flest flyktingar. Hälften av alla flyktingar som flydde till väst kom just till Sverige. Redaktionens utsaga liknar misstänkt mycket en ren lögn. Sedan skriver redaktionen så här.

I medborgarskapsfrågan går moderaterna rätt och fel. Rätt genom att påpeka att det i grunden är någonting gott med att människor som kommer hit vill bli fullvärdiga medborgare. Men fel genom att i stycket därefter diskutera möjligheten att frånta människor medborgarskap som erhållits ”på felaktiga grunder”. Vad betyder det? Och efter hur lång tid? Ska den som ljugit om sin flyktväg 15 år tidigare – och därför egentligen skulle sökt asyl i ett annat land – fråntas sitt svenska medborgarskap?

Här använder redaktionen debattekniska skäl som inte är godtagbara. Alla vet att medborgarskap har mutats och köpts. Alla vet att grova lögner förekommit vid medborgarskaps och asylprocessen. Är man grov brottsling och i princip samhällsfarlig är det också rimligt att återta medborgarskapet. Att man sedan inför en preskriptionstid är ingen konstigt eller märkvärdigt.

I grunden handlar det om vilket samhälle och vilken immigrationspolitik vi vill ha. Tyvärr är Sverige delat i denna fråga, och kommer att vara så under överskådlig tid. Jag och en mycket stor del av medborgarna i detta land vill helt enkelt inte ha det samhälle som ledarredaktionen, delar av vänstern, samt liberala kretsar vill ha. Vi vill inte ha samma immigrationspolitik och vi vill inte ha de multikulturella stadsdelar som representeras av Rosengård, Fittja, Alby, Ronna och Hammarkullen. Vi har olika åsikter och våra ideala samhällen ser olika ut. Vi kan dra dessa diskussioner hur många gånger som helst, men vi kommer aldrig att ha samma vision. Vi har liten förståelse för varandras ståndpunkter och bristen på ödmjukhet i denna åsiktskonflikt är monumental. Vi lever i ett delat Sverige. Frågan är bara vem som slutligen skall avgå med något som kan kallas "seger".

Länk DN

tisdag, februari 17, 2009

Ankdammen Sverige

En reporter från SR avslöjades som infiltratör hos Sd. Nu har hon anmält en av företrädarna för SDU. Hon skall inte ha fått komma ur sin hytt snabbt nog när hon blev avslöjad. Hon skall snyftande och livrädd ha lämnat hytten.

Få se nu, SR skriver inget om allt Sd blivit utsatt för genom åren. Det är saker som ofta har varit 100 gånger värre än att någon ville ta en titt i en väska. I stället skickar man en "Wallraffare", som är ungefär 100 gånger blödigare än den riktiga Wallraff. Jag har läst böcker av Wallraff, han skulle inte ens höjt på ögonbrynen får att någon ville ta kameran från honom om han blev avslöjad. Sedan pekar man ut den som avslöjade henne som halvkriminell och hotfull. Jaha vad menar Caroline Stenman att man skulle gjort då när hon blev avslöjad, bjudit henne på en fika till?

Det finns ingens sans och vett i det svenska politiska och samhälliga klimatet. Det är helt OK att utge sig för att vara någon man inte är, ljuga och infiltrera. Men om någon vill ta kameran från någon som ljugit, och infiltrerat så är det tydligen ett brott. Jag får det inte att gå ihop. Vad tror ni på SR att Sd:are blivit utsatt för genom åren? Varför har ni inte sagt ett ljud om det? I stället skickar ni en person som ljuger och förställer sig, när hon blir avslöjad så snyftar hon och drar värsta gråtvalsen. Sorry Stenman, du "Wallraffade" inte tillräckligt bra, som plåster på såren kommer du med en anmälan och snyftar som den värsta Matta Hari. Jag har bara ett ord för SR och Caroline Stenman, avskyvärda!

OBS: Den utpekade från Sd nekar till något brott och att ha försökt ta väskan från Stenman.

Länk DN Mata Hari

Länk SvD

Hur ett litet parti påverkar ett större, och kanske rikspolitiken i praktiken

Jag har läst boken "Svensk maffia" av Lasse Wierup. Jag förfärades av utvecklingen som jag läste om i denna bok. I Sverige har kriminella organisationer växt sig stora och starka obehindrat. Det rör sig i de flesta fall om organisationer byggda på utländska etniska grupper. Jag tror inte våra svenska politiker, eller de utredare de satt för att utreda vår flyktingpolitik förfäras på samma sätt. En utredning moderaterna tillsatt signalerar nu hårdare tag mot asylsökande och andra invandrare som begår brott nämligen, samt en allmänt hårdare politik i flyktingfrågan. Orsakerna till en svängning i asylpolitiken som signaleras av den utredning moderaterna tillsatt är snarast rädsla för att tappa väljare. Det är ingen stor hemlighet att det finns ett folkligt stöd för att skärpa kraven på invandrare som begår brott eller på andra sätt fuskar med sin asylansökan. Det är mot den bakgrunden vi skall se utredningens förslag. Taktiskt riktigt är det naturligtvis också att samtidigt säga att vi gör detta till en valfråga. Dels kan man då hindra väljare från att gå till Sd, dels kan man komma ifrån kritik från den multikulti-inspirerade falangen. Börjar de kritisera utredningens förslag, så kan man bara säga att vi gör det i så fall till en valfråga, så får väl folk säga vad de tycker i ett allmänt val.

I en artikel (DN) som försvarar utredningen och som är undertecknad av Tobias Billström, står det om förslag vilka kan uppfattas som relativt kontroversiella. Ett av förslagen, att ta medborgarskapet från starkt kriminella invandrare som redan erhållit ett sådant, är ett mycket bra förslag. Men hade det kommit från Sd så skulle väl även moderaterna ha kallat det "främlingsfientligt". I denna artikel i står det så här.

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

Men även i Sverige finns tydliga gemensamma värderingar, varav en del är kodifierade till gällande lag. De handlar bland annat om individuella rättigheter och skyldigheter som gäller vare sig man gillar dem eller inte, som står över tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan.

Jag håller med utredningen fullständigt. Jag har sagt liknande saker själv, och då blivit kallad "främlingsfientlig" eller "rasist". Vi väntar med spänning på reaktionen från vänsterhåll och från andra liberala kretsar. Vidare står det i artikeln så här.

En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

Men det är ju vad vi "systemkritiker" sagt hela tiden. Det är precis då vi blivit kallade "främlingsfientliga och värre saker. Nu säger alltså Billström och utredningen samma sak, de tvingas erkänna att "kejsaren är naken", till slut. I ett slag så löser vi dessutom frågan om "papperslösa" och deras vård, de skall helt enkelt lämna landet, helt enligt gällande lagstiftning.

I en annan artikel står det att Sd tror de gynnas av moderaternas utspel. Ja det gör de sannolikt, men är det inte viktigare att Sverige och dess befolkning gynnas av detta utspel? Allt är faktiskt inte partitaktik och rävspel mellan partierna, borde inte vara det i alla fall. Politik skall bedrivas för att göra nationen till en bättre mer välfungerande nation, den skall bedrivas för befolkningens bästa, för att utveckla landet. Det verkar dock som om detta är småsaker ingen längre bryr sig om. Det är dags för ett paradigmskifte även där. Politikerna och dess partier är till för folket och landet, inte tvärtom.

I en artikel i SvD som också tar upp moderaternas utspel tror Göran Eriksson på redaktionen att det även är partistrategerna som tryckt på för denna vändning i asylpolitiken. Han tar upp exemplet när FP gick ut med språktestet inför valet 2002 och höjde sitt valresultat rejält efter det. Precis, en annan slutsats är då också att man måste omsätta sina vallöften i praktiskt handling också, om man inte skall tappa väljarna lika snabbt igen. Sedan kan det inte vara så oerhört svårt för valstrategerna att räkna ut, att frågor som har ett oerhört starkt folkligt stöd, men inte representeras av något parti, kan locka väldigt många väljare. Det är ungefär lika svårt att räkna ut som att 2 + 2 = 4. det märkliga är att de inte dragit denna fullkomligt självklara slutsats tidigare.

Länk DN 1

Länk DN 2

Länk DN 3

Länk SvD

Nu även i Tensta

Innan har vi konstaterat att det inte står rätt till i Rosengård, nu har upplopp och mordbränder även spritt sig till Stockholmsförorten Tensta. Bränder har startats, brandkåren kunde inte ta sig fram p.g.a. stenkastning o.s.v.

Återigen konstaterar vi att våra regeringars politik med skapande av betongghetton naturligtvis inte fungerar. Vi har skapat ett samhälle som ingen vill ha, ett sämre samhälle än det vi hade t.ex. när jag växte upp. Politiska beslut har gjort vårt samhälle till en sämre och otryggare plats att leva och bo på.


Länk DN


Länk SvD

måndag, februari 16, 2009

The muppet show

Jag har inte intresserat mig nämnvärt för det märkliga som händer på Konstfack och de märliga arbeten som görs av eleverna där. Visst verksamheten är skattefinansierad men folket på konstfack verkar göra bort sig så bra själva, utan hjälp.

Senaste kapitlet i denna bisarra historia är att en elev har filmat förstörelsen av en tunnelbanevagn och kallar detta konst. Det är klockrent lagbrott, det förstår normalintelligenta förskolebarn. Vad jag inte förstår är varför inte konstnären, chefen för konstfack samt den ligist som utförde verket sätts i häkte i väntan på utredning. Jag tror att det skulle få konstfack att ändra sina principer en smula.

"Konstverket" med förstörelse av en vagn hette "Territorial pissing". Precis, det är dags att vi vanliga skötsamma medborgare tar tillbaka vårt territorium och pissar in det som vårt, från ligisterna och mupparna på konstfack. Om vi ville skulle vi faktiskt kunna göra det, med lagens hjälp. Galleristen som visade filmen, Andreas Brändström, säger så här i en artikel i SvD.

När du gör ett verk är det få konstnärer som på ett bra sätt kan uttrycka hur de själva tänker, eller vad de gjort. Han har hamnat i ett läge där allt handlar om "varför gjorde du det här" och inte om konsten. Han kanske vill föra ett samtal på en högre nivå.

Muhahaha, samtal på högre nivå? Hur skulle det samtalet se ut då? Han är härmed inbjuden att skriva en artikel på min blogg om hur han menar och föra samtalet på hur hög nivå han vill. Jag tror nog att jag skall hänga med i samtalet, trots den "höga" nivån. Vilken konst? Om jag är pissnödig på stan och pissar på en lyktstolpe kallar Brännström och mupparna på Konstfack detta för konst. Jag kallar det för förargelseväckande beteende, samt att jag lättar på blåsan då. Men det är väl ganska nära sanningen då Brännström säger att "få konstnärer kan uttrycka vad de själva tänker".

Länk SvD

söndag, februari 15, 2009

Ledare DN – vårt politiska system

I dagens ledare på DN tar redaktionen upp problemet med makt och ansvar, detta i samband med minskat intresse för partipolitik. De slutsatser som ledarredaktionen kommer fram till är något luddiga. I alla fall kommer redaktionen fram till slutsatsen att politikerna inte tar sitt ansvar i den utveckling som ligger för handen. Politikerna skyller ifrån sig och vill inte taga sitt ansvar för det mandat de har, inte heller tar de sitt ansvar för den negativa utveckling som skett med minskat partipolitiskt intresse i vårt samhälle.

Även om artikeln är en smula luddig så slås man av bristen på djupare analys om varför intresset för partipolitik blivit mindre, de bakomliggande orsakerna. Ja, vi förstår alla att politiker gärna flyr sitt ansvar inom vissa områden, men var är den lite djupare analysen? Så här står det i artikeln.

Den givna frågan blir då, som bland andra Växjöforskaren Gissur Ó Erlingsson noterat, hur makt-ansvarsperspektivet låter sig förenas med växande misstro mot politiker och partier, minskat medlemsantal, lägre valdeltagande i kommunvalen, hög andel förtroendevalda som lämnar sina kommunala uppdrag, ökat stöd för missnöjes- eller enfrågepartier etcetera.

Man behöver inte vara något geni för att förstå att den växande misstron mot politiker och partier faktiskt har ett samband med det ökande stödet för "missnöjes eller enfrågepartier", som redaktionen väljer att kalla det. Även om det ökande politikerföraktet har flera orsaker så är ett givet svar att väldigt många människor faktiskt inte tycker som de etablerade riksdagspartierna. De etablerade partierna har gått samman och tycker dessutom likadant i flera väldigt viktiga frågor. De har berövat befolkningen alternativ att rösta på och de har berövat samma befolkning möjlighet till debatt i dessa basala frågor. Följden blir förakt och misstro mot partier och politiker, samt ett minskat intresse.

Delar av befolkningen utnyttjar sin demokratiska rätt och stödjer nya partier, för att de gamla etablerade partierna helt enkelt inte representerar dem längre. Detta kan aldrig i ett demokratiskt samhälle framställas som ett problem. Problemet är i stället den likriktning som skett i flera viktiga frågor hos de etablerade partierna. Problemet är den misstro de etablerade partierna visar mot partier och människor som inte delar deras uppfattning i olika frågor. Problemet är också att de etablerade partierna avskärmat sig från den vanliga väljaren och hans problem, de har blivit en klubb för inbördes beundran i stället.

Om stödet ökar för "missnöjespartier" så beror det sannolikt på att det finns ett oerhört stort missnöje bland befolkningen för den utveckling de sju nuvarande riksdagspartierna står för. Om stödet för "enfrågepartier" ökar så beror det på att det finns en fråga inget av de sju nuvarande riksdagspartierna vill ta upp eller göra till sin, en fråga som dessutom är viktig för befolkningen.

Ja, vi har ett stort demokratisk problem i vårt land. Problemet är att det etablerade politiska skiktet inte vill debattera eller lyssna på befolkningen i flera viktiga frågor. Etablerade yrkespolitiker har skärmat av sig från den befolkning den är satt att styra och från den befolkning deras makt skall utgå från. De har bildad en egen politikerklass som DN:s egen Anders Isaksson visat, bl.a. i boken "Den politiska adeln". Har redaktionen verkligen inte läst den boken, som skrivits av deras egen medarbetare?

Länk DN